زبان انگلیسی ۹۴ بازدید

همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی افعال به سه دسته فعل‌های اصلی، فعل‌های کمکی و فعل‌های کمکی وجهی تقسیم می‌شوند. دسته‌ای از افعال در این زبان هستند که در ساختارهای مختلف می‌توانند ویژگی‌های افعال اصلی یا افعال کمکی وجهی را داشته باشند. این دسته از افعال را نیمه کمکی وجهی می‌نامیم که یکی از آن‌ها فعل need است. در این مطلب قصد داریم به کاربرد need در انگلیسی بپردازیم و ویژگی‌های آن را به عنوان فعل کمکی وجهی و فعل اصلی به صورت جداگانه بررسی کنیم.

کاربرد need در انگلیسی چیست؟

need یکی از افعال نیمه کمکی وجهی زبان انگلیسی است، یعنی در بعضی موارد مانند افعال کمکی وجهی در جمله به کار می‌رود اما همیشه و در هر جمله‌ای ویژگی‌های آن را ندارد. در ادامه به بررسی کاربرد این فعل را در جایگاه فعل کمکی وجهی و فعل اصلی می‌پردازیم.

کاربرد need در جایگاه فعل کمکی وجهی

همان‌طور که می‌دانید افعال کمکی وجهی در انگلیسی افعالی هستند که فقط به شکل پایه در جمله به کار می‌روند. در واقع این افعال با ing و to همراه نمی‌شوند، حالت گذشته و آینده ندارند و سوم‌شخص مفرد آن‌ها نیز s نمی‌گیرد.

کاربرد need در انگلیسی به عنوان فعل کمکی وجهی، بیشتر در جملات منفی است. از این فعل برای اشاره به اجباری نبودن چیزی یا کاری استفاده می‌کنیم. برای منفی کردن فعل need در جایگاه فعل کمکی وجهی، کلمه منفی‌ساز not را به آن اضافه می‌کنیم و سپس برای آسان‌تر شدن تلفظ، این دو کلمه را به شکل مخفف needn't درمی‌آوریم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد این فعل در جملات منفی بهتر آشنا شوید.

You needn’t take off your shoes.

نیازی نیست کفش‌های خود را دربیاوری.

We needn’t spend much time on this topic. It’s not going to be in the exam.

نیازی نیست وقت زیادی صرف این موضوع کنیم. در امتحان نمی‌آید.

Cans of soup needn’t be kept in the fridge.

نیازی نیست کنسرو سوپ در یخچال نگهداری شود.

فعل need در انگلیسی در جایگاه فعل کمکی وجهی، شکل گذشته ندارد. به همین علت برای اشاره به کاربرد need در انگلیسی در زمان گذشته از didn’t need to که شکل منفی این فعل در جایگاه فعل اصلی است یا از didn’t have to استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

I didn’t need to buy any books. They were all in the library.

I didn’t have to buy any books. They were all in the library.

NOT: I didn’t need buy any books. They were all in the library.

من نیازی نداشتم کتابی بخرم. همه آن‌ها در کتابخانه بودند.

علاوه بر این، از ساختار needn’t have + -ed در جمله انگلیسی استفاده می‌کنیم تا به کارهایی اشاره کنیم که از نظر گوینده جمله نیازی به انجام شدن آن‌ها نبوده است. این کاربرد به نوعی شبیه به تعارف کردن است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You needn’t have waited for me.

(You waited for me but it wasn’t necessary.)

نیازی نبود منتظر من بمانی.

(تو منتظر من ماندی اما این کار ضروری نبود.)

You needn’t have bought so much food. There are only three of us staying for the weekend.

(You bought a lot of food but it wasn’t necessary.)

نیازی نبود این‌قدر غذا بخری. فقط سه نفر آخر هفته اینجا می‌مانیم.

(غذای زیادی خریدی اما این کار ضروری نبود.)

برای اشاره به اجباری نبودن کاری می‌توان از عبارت فعلی There’s no need to نیز استفاده کرد. اوجه داشته باشید که need در این ساختار با to همراه شده و در جایگاه فعل اصلی در جمله به کار رفته است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You needn’t drive me to the station. I can take the bus.

There’s no need to drive me to the station.

نیازی نیست من را به ایستگاه برسانی.

He needn’t pay now. He can pay later.

There’s no need to pay now. He can pay later.

نیازی نیست الان هزینه‌اش را بدهد. می‌تواند بعدا پرداخت کند.

همچنین می‌توان از ساختار There’s no need to برای شکایت کردن از رفتار کسی نیز استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

There’s no need to speak like that!

نیازی به این‌طور حرف زدن نیست!

علاوه بر مواردی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد need در انگلیسی کاربردهای دیگری نیز دارد. یکی از این کاربردها برای اجازه گرفتن است. از ساختار Need I در جمله‌های سوالی استفاده می‌کنیم تا سوالی بپرسیم که پاسخ آن واضح است. توجه داشته باشید need در این جمله فعل کمکی وجهی است و به همین دلیل نیازی به استفاده از do و does نداریم. به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

نکات مهم در مورد need در انگلیسی

Need I say more?

نیازی هست بیشتر بگویم؟

(نیازی نیست بیشتر توضیح بدهم.)

Need I go on?

نیازی هست ادامه بدهم؟

وقتی می‌خواهیم بگوییم کاری بهتر است انجام شود از ساختار Need + gerund استفاده می‌کنیم. در واقع وقتی قصد داریم به کسی غیرمستقیم بگوییم باید کاری را انجام دهد این ساختار را به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

The car needs washing.

ماشین نیاز به شسته شدن دارد.

Your hair needs cutting.

موهای تو نیاز به کوتاه شدن دارد.

نکات مهم کاربرد need در انگلیسی

فعل need در زبان انگلیسی می‌تواند در جایگاه فعل اصلی نیز به کار برود. در این کاربرد این فعل با to همراه می‌شود و پس از آن مصدر فعل به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I need to go into town this afternoon.

من باید امروز بعد از ظهر داخل شهر بروم.

He needs new shoes.

او به کفش جدید نیاز دارد.

برای سوالی کردن need to در انگلیسی از فعل کمکی do و و برای منفی کردن آن از کلمه منفی‌ساز not و فعل کمکی do استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

Do you need any money?

تو پول نیاز داری؟

She doesn’t need a new coat.

او کت جدید نیاز ندارد.

یادگیری زبان

فعل نیمه‌کمکی وجهی need در انگلیسی کاربرد چندانی در جملات مثبت ندارد، این فعل معمولا در متن‌های رسمی استفاده می‌شود و به همراه کلمه‌ یا عبارتی منفی‌ساز در جمله با فعل مثبت می‌آید. برای درک بهتر این ساختار به جمله‌ها زیر توجه کنید.

No one need think that we are doing this every week.

نباید کسی فکر کند ما این کار را هر هفته انجام می‌دهیم.

Nobody need know the name of the person who made the complaint.

نیازی نیست کسی نام فردی را که شکایت کرده بداند.

Not a thing need change on this page.

هیچ چیزی در این صفحه نیاز به تغییر کردن ندارد.

فعل need در عبارت فعلی اول می‌آید، یعنی این فعل بعد از فاعل و قبل از دیگر فعل‌های جمله می‌آید. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Let’s forget about it. No one need know about it.

بیا آن مسئله را فراموش کنیم. کسی نیازی نیست درباره آن چیزی بداند.

علاوه بر این توجه داشته باشید که نمی‌توان از فعل کمکی وجهی دیگری همراه با need استفاده کرد. به این مثال‌ها توجه کنید.

No one need read this.

NOT: No one need must read this.

NOT: No one must need read this.

نیازی نیست کسی این را بخواند.

برای ساختن شکل منفی فعل need در انگلیسی کلمه منفی‌ساز not را بعد از آن اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید که می‌توان Need not را مخفف کرد و به شکل needn’t به کار برد. همچنین در کنار فعل نیمه کمکی وجهی need از don’t/doesn’t/didn’t نیز استفاده نمی‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

You need not spend a lot of money on presents.

نیازی نیست این‌قدر پول صرف هدیه خریدن کنی. (رسمی)

***

You needn’t spend a lot of money on presents.

NOT: You don’t need spend a lot of money on presents.

نیازی نیست این‌قدر پول صرف هدیه خریدن کنی.

سوالی کردن فعل نیمه کمکی وجهی need در انگلیسی کاربرد چندانی ندارد و فقط در موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود. برای سوال ساختن با need در انگلیسی جای فاعل را با این فعل عوض می‌کنیم. توجه داشته باشید که این ساختار نیازی به استفاده از فعل کمکی do ندارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Need we write this down?

NOT: Do we need write this down?

نیازی هست این را بنویسیم؟

تفاوت need و need to در انگلیسی

need در زبان انگلیسی فعل نیمه کمکی وجهی محسوب می‌شود، یعنی برخی ویژگی‌های افعال کمکی وجهی را دارد و از بعضی از آن‌ها پیروی نمی‌کند. به همین علت شکل گذشته ندارد و برای همه اشخاص به یک شکل استفاده می‌شود.

need to در زبان انگلیسی فعل اصلی محسوب می‌شود. این فعل همان‌طور که از ظاهر آن پیداست می‌تواند به شکل‌های مختلفی دربیاید. ساختار این فعل برای سوم‌شخص مفرد به شکل needs to و گذشته آن needed to است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با تفاوت این دو بهتر آشنا شوید.

Need it be so dark in here?

نیازی هست اینجا این‌قدر تاریک باشد؟ (رسمی)

***

Does it need to be so dark in here?

نیازی هست اینجا این‌قدر تاریک باشد؟

You needn’t mention this to your father.

You don’t need to mention this to your father.

نباید در مورد این مسئله به پدرت چیزی بگویی.

نکته: اگر بعد از فعل در جمله عبارت اسمی یا جمله‌واره‌ای با ing آمده باشد، از فعل need to استفاده می‌کنیم.

You don’t need an umbrella.

NOT: You needn’t an umbrella.

نیازی به چتر نداری.

My hair doesn’t need cutting for at least another month.

NOT: My hair needn’t cutting for at least another month.

موهای من حداقل تا یک ماه دیگر نیازی به کوتاه شدن ندارد.

ساختار need در انگلیسی

فعل need در زبان انگلیسی هم در جایگاه فعل اصلی و هم در جایگاه فعل کمکی وجهی کاربرد دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم این فعل در جایگاه فعل کمکی وجهی بیشتر به حالت منفی یعنی به شکل needn't استفاده می‌شود، حالت مثبت این فعل کمکی وجهی نیز معنای ضمنی منفی دارد. فعل کمکی وجهی need مانند باقی افعال کمکی وجهی با مصدر بدون to همراه می‌شود و نشان‌دهنده این است که اجباری وجود ندارد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

You needn't take your umbrella. It is not raining.

نیازی نداری چتر خود را همراه ببری. باران نمی‌بارد.

Need he lock the drawer?

نیازی هست او درِ کشو را قفل کند؟

تفاوت need و need to در انگلیسی

فعل need در جایگاه فعل اصلی دچار تغییراتی می‌شود. مثلا سوم‌شخص مفرد آن «s» می‌گیرد و برای سوالی شدن آن از do و does یا شکل گذشته آن «did» استفاده می‌کنیم. در ادامه ساختار این فعل در جایگاه فعل کمکی وجهی و فعل اصلی را بررسی می‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

A: Do you need some help?

B: Yes I do. I need someone to help me with this math exercise.

A: کمک لازم داری؟

B: بله لازم دارم. نیاز دارم کسی برای این تمرین‌های ریاضی به من کمک کند.

ساختار need به عنوان فعل کمکی وجهی

فعل کمکی وجهی need در جمله ساختاری مانند دیگر افعال کمکی وجهی دارد. این فعل بیشتر در جملات منفی به صورت needn't به کار می‌رود اما وقتی در جملات مثبت استفاده شود کلمه‌ها یا عبارات منفی مانند «never»، «only»، «no body» و «no one» با آن همراه می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

No one need do the shopping.

نیازی نیست کسی خرید کند.

Not everybody need come.

نیازی نیست همه بیایند.

He need only wait.

او فقط باید صبر کند.

She need only call me and I will come.

او فقط باید به من زنگ بزند تا من بیایم.

برای منفی کردن این فعل قید منفی‌ساز not را بعد از آن اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید که این فعل برای منفی شدن نیازی به فعل کمکی do‌ ندارد. به مثال‌های زیر از این کاربرد توجه کنید.

You needn't send the email.

نیازی نیست ایمیل را بفرستی.

She needn't apologize.

او نیازی ندارد عذرخواهی کند.

They need not justify their attitude.

آن‌ها نیازی ندارند رفتار خود را توجیه کنند.

ساختار need

برای سوالی کردن فعل کمکی وجهی need جای فاعل و فعل need را عوض می‌کنیم و باقی اجزای جمله و عبارت فعلی را به همان ترتیب می‌آوریم. توجه داشته باشید که این روش سوال پرسیدن با need بسیار رسمی است و به‌ندرت در محاوره انگلیسی استفاده می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Need I lock the door?

لازم است در را قفل کنم؟

Need he call the doctor?

لازم است او به دکتر زنگ بزند؟

ساختار need به عنوان فعل اصلی

فعل need در جایگاه فعل اصلی جمله، ویژگی‌های فعل کمکی وجهی را ندارد. سوم‌شخص مفرد این فعل s می‌گیرد و حالت گذشته آن با ed همراه می‌شود. برای سوالی کردن یا منفی کردن این فعل، نیاز به فعل کمکی دیگری داریم. به همین جهت از didn't و don't یا doesn't برای منفی کردن آن و از did برای سوالی کردن آن استفاده می‌کنیم. در جدول زیر شیوه صرف این فعل در حالت‌های مختلف بررسی شده است.

فعل need در زمان حال ساده
حالت پرسشی حالت منفی حالت مثبت
Do I need to do it? I do not need to do it. I need to do it.
Do you need to do it? You do not need to do it. You need to do it.
Does he need to do it? He/she does not need to do it. He/she needs to do it.
Do we need to do it?. We do not need to do it. We do not need to do it.
Do they need to do it? They do not need to do it. They do not need to do it.

در جدول زیر روش به صرف فعل need در زمان گذشته اشاره شده است.

فعل need در زمان گذشته ساده
حالت پرسشی حالت منفی حالت مثبت
Did I need to go? I did not need to go. I needed to go.
Did you need to go? You did not need to go. You needed to go.
Did he need to go? He/she did not need to go. He/she needed to go.
Did we need to go? We did not need to go. We do not needed to go.
Did they need to go? They did not need to go. They do not needed to go.

جمع‌بندی

در این مطلب به کاربرد need در انگلیسی پرداختیم و با مثال‌های مختلف ساختار آن را در حالت‌های متفاوت بررسی کردیم. به طور کلی یاد گرفتیم که need می‌تواند در جمله‌های انگلیسی هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی وجهی استفاده شود. به همین علت این فعل را نیمه کمکی وجهی می‌نامیم.

اگر need نقش فعل کمکی وجهی باشد معمولا به حالت منفی needn't در جمله می‌آید و نشان می‌دهد که اجباری وجود ندارد. در این ساختار بعد از need از مصدر بدون to استفاده می‌کنیم.

You need not wait for me.

نیازی نیست منتظر من بمانی.

They need not make such a fuss over it.

نیازی نیست چنین هیاهویی به خاطر آن اتفاق ایجاد کنند.

You needn't do it if you don't want to.

اگر نمی‌خواهی نیازی نداری این کار را انجام بدهی.

Need we wait any longer?

نیازی هست بیشتر منتظر بمانیم؟

Need I come again?

نیازی هست دوباره بیایم؟

اگر need در نقش فعل اصلی جمله بیاید برای سوالی یا منفی شدن به فعل کمکی do نیاز دارد و سوم‌شخص مفرد آن s می‌گیرد. علاوه بر این می‌تواند به حالت گذشته دربیاید.

I need to do my laundry.

باید لباس‌های خود را بشویم.

Do you need anything?

به چیزی نیاز داری؟

He doesn't need a teacher.

او به معلم نیازی ندارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

سمانه افشارحاتم دانش‌آموخته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران است. فعالیت‌هایش در حوزه تدریس و ترجمه کتاب بوده و در حال حاضر در زمینه زبان انگلیسی و اسپانیایی در مجله فرادرس مطلب می‌نویسد.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.