گرامر Perfect Modals – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

۴۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
آموزش گرامر perfect modals

افعال مدال در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد احتمالات یا توانایی به کار می‌روند. اما هنگامی که می‌خواهیم در مورد زمان گذشته و احتمالات و پشیمانی‌های خود صحبت کنیم، باید گرامر دیگری را به کار ببریم. گرامر Perfect Modals با افعال مدال تفاوت‌های کلیدی دارد. در این مطلب از «مجله فرادرس» نحوه تشکیل انواع Perfect Modals و کاربرد آن‌ها را به همراه مثال توضیح خواهیم داد.

گرامر Perfect Modals

افعال مدال در انگلیسی به افعالی گفته می‌شود که برای بیان مواردی مثل احتمال، امکان، توانایی و... به کار می‌روند و شدت آن‌ها با هم فرق دارد. افعال مدال مانند سایر افعال کمکی، با فعل اصلی انگلیسی به کار می‌روند تا معنای متفاوتی به جمله بدهند. افعال مدال در انگلیسی می‌توانند معنا و کاربردهای متفاوتی داشته باشند. از آنجایی که آن‌ها نوعی فعل کمکی انگلیسی به حساب می‌آیند، همراه با فعل اصلی به کار می‌روند، به این معنی که قبل از فعل اصلی در جمله استفاده می‌شوند و به تنهایی نمی‌توانند عمل کنند.

از افعال مدال در انگلیسی برای نشان دادن وجه استفاده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی افعال کمکی در انگلیسی این است که شکل آن‌ها هرگز تغییر نمی‌کند. همچنین بعد از آن‌‌ها همیشه فعل اصلی به شکل ساده استفاده می‌شود. علاوه بر این، با افزودن منفی‌کننده «not» بعد از فعل کمکی می‌توانیم جمله را منفی کنیم.

از سوی دیگر، افعال Perfect Modal برای انتقاد و ابراز نارضایتی و صحبت در مورد احتمالات در زمان گذشته انگلیسی به کار می‌رود. برای تشکیل جمله با گرامر Perfect Modals باید ابتدا فعل مدال را در جمله قرار دهیم، سپس فعل have را بنویسیم و بعد از آن شکل سوم فعل انگلیسی «past participle» را قرار دهیم. بنابراین فرمول جمله با گرامر Perfect Modals در زمان گذشته به شکل زیر است:

Subject + modal verb + have + past participle.

در ادامه متن، کاربرد و ساختار انواع Perfect Modals را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

کاربرد Perfect Modals

افعال Perfect Modal برای صحبت در مورد موقعیت‌ها یا اتفاقات گذشته به کار می‌رود. هدف از این گرامر انتقاد از اتفاقات گذشته است تا بگوییم چگونه می‌توانستند متفاوت باشند و جور دیگری اتفاق بیفتند. به طور کلی، کاربرد افعال مدال، صحبت در مورد امکان تغییر دادن گذشته است، بنابراین برای صحبت در مورد زمانی فرضی به کار می‌رود. بدین صورت، ما با استفاده از گرامر Perfect Modals در مورد امکان و احتمالات صحبت می‌کنیم و از این‌که شرایط به شکلی که می‌خواستیم پیش نرفت انتقاد می‌کنیم.

افعال مدال اغلب برای صحبت در مورد عملی در زمان حال یا آینده استفاده می‌شوند، اما Perfect Modals برای صحبت در مورد اعمال، رویدادها یا احتمالات در زمان گذشته به کار می‌روند. بنابراین، ما اغلب از Perfect Modals برای توضیح دادن اشتباهات خود یا بررسی احتمالات در مورد گذشته صحبت می‌کنیم. در ادامه ساختار Perfect Modals را با هم بررسی خواهیم کرد.

ساختار Perfect Modals

به طور کلی در زبان انگلیسی ۸ فعل Perfect Modal رایج وجود دارد که شکل منفی آن‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موارد عبارت‌اند از:

 • ساختار Could have/couldn’t have
 • ساختار Can’t have
 • ساختار Should have/shouldn’t have
 • ساختار Ought to have/ought not to have
 • ساختار Would have/wouldn’t have
 • ساختار May have/may not have
 • ساختار Might have/might not have
 • ساختار Must have/must not have

در ادامه مطلب هر یک از این موارد را با فرمول و مثال توضیح خواهیم داد.

ساختار Could have/Couldn’t have

این ساختار برای صحبت در مورد احتمال، امکان و توانایی انجام کاری در زمان گذشته به کار می‌رود که به دلایل مختلفی هرگز اتفاق نیفتاده است. در واقع،‌ افعال کمکی در این ساختار بیانگر این هستند که ما در مورد موضوع مورد نظر کاملا مطمئن نیستیم و فقط در مورد اتفاقی که در گذشته رخ داده حدس و گمان می‌زنیم. فرمول این جملات به شکل زیر است:

Subject + could/couldn’t (modal) + have + past participle verb+ the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

could have gone to Africa when I was 16.

وقتی ۱۶ ساله بودم می‌توانستم به آفریقا بروم.

You could have been a rockstar, You were really good at playing the guitar.

می‌توانستی ستاره راک شوی، واقعاً خوب گیتار می‌نواختی.

He couldn’t have gone to school without his lunch.

او نمی‌توانست بدون ناهار به مدرسه برود.

She couldn’t have stolen the bag, she was in another town.

نمی‌توانست کیف را بدزدد، او در شهر دیگری بود.

I know you love chocolate. It couldn’t have been easy to say “no” to that piece of cake.

می‌دانم که عاشق شکلات هستی. «نه» گفتن به آن تکه کیک نمی‌توانست برایت آسان بوده باشد.

Frank failed the exam. He couldn’t have been paying attention in class.

«فرانک» در امتحان مردود شد. حتما سر کلاس حواسش جمع نبوده است.

They had a lot of work to do and little time. They couldn’t have finished everything.

آن‌ها کار زیاد و زمان کمی داشتند. نمی‌توانستند همه کارها را تمام کنند.

If it hadn’t stopped raining, the party could have been a disaster.

اگر بارش باران متوقف نمی‌شد، مهمانی می‌توانست تبدیل به فاجعه شود.

She could have run faster, but she wanted to save her energy.

او می‌توانست سریع‌تر بدود، اما می‌خواست انرژی خود را ذخیره کند.

I think it could have worked, but we gave up too soon.

به نظرم ممکن بود نتیجه دهد، اما ما خیلی زود تسلیم شدیم.

They could have won if their star player hadn’t been injured.

اگر ستاره‌شان مصدوم نمی‌شد می‌توانستند برنده شوند.

I don’t know, it could have been different if you were there.

نمی‌دانم، اگر شما آنجا بودید ممکن بود متفاوت باشد.

He could not have murdered her, since he was in Chicago. It's impossible that he murdered her because he was at the scene of the murder.

او نمی‌توانست آن زن را به قتل رسانده باشد چون در «شیکاگو» بود. غیرممکن است که او را به قتل رسانده باشد چون در صحنه قتل نبود.

I thought I saw Adnan this morning but it couldn't have been him – he's in Greece this week.

فکر کردم امروز صبح «عدنان» را دیدم، اما ممکن نبود او باشد. او این هفته در «یونان» است.

The boy could have done the dishes himself, but his father decided to help.

پسر می‌توانست خودش ظرف‌ها را بشوید، اما پدرش تصمیم گرفت کمک کند.

ساختار Can’t have

اگرچه ساختار Can’t have در زبان انگلیسی چندان رایج نیست، لازم به ذکر است که این فعل مدال در زبان انگلیسی مانند ساختار Must have اما به شکل منفی به کار برده می‌شود. از این ساختار زمانی استفاده می‌کنیم که نسبتاً مطمئن باشیم چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده است یا حقیقت ندارد. علاوه بر این شایان ذکر است که می‌توانیم Can’t have را بدون تغییر معنا با Couldn’t have جایگزین کنیم. فرمول این جملات به شکل زیر است:

Subject + can’t + have + past participle verb + the rest of the sentence.

 توضیح Perfect Modals

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I know you love chocolate. It can’t have been easy to say “no” to that piece of cake.

می‌دانم که عاشق شکلات هستی. «نه» گفتن به آن تکه کیک نمی‌تواند آسان بوده باشد.

Frank failed the exam. He can’t have been paying attention in class.

«فرانک» در امتحان مردود شد. او حتما در کلاس حواسش را جمع نکرده بود.

They had a lot of work to do and little time. They can't have finished everything.

آن‌ها کار زیاد و زمان کمی داشتند.امکان نداشت همه‌چیز را تمام کنند.

He can't have been at the meeting, he's on a business trip this week.

او امکان ندارد در جلسه بوده باشد، او این هفته در سفر کاری است.

They can't have bought it today because the shops are closed.

امکان ندارد که آن را امروز خریده باشند چون همه مغازه‌ها تعطیل هستند.

You can’t have seen Susan. She died last month.

نمی‌توانید «سوزان» را دیده باشید. او ماه گذشته درگذشت.

He can’t have gone to Japan. There weren’t any flights.

امکان ندارد که او به «ژاپن» رفته باشد. هیچ پروازی [به ژاپن] وجود نداشت.

I can’t have forgotten my homework at home. That was in my school bag.

امکان ندارد تکالیفم را در خانه جا گذاشته باشم. در کیف مدرسه‌ام بود.

She can’t have forgotten about the meeting; I sent her an email about it yesterday.

امکان ندارد که او جلسه را فراموش کرده باشد. دیروز برایش ایمیلی در این مورد فرستادم.

He’s only 20 so he can’t have finished university yet.

او فقط ۲۰ سال دارد، پس امکان ندارد دانشگاه را تمام کرده باشد.

ساختار Should have/Shouldn’t have

گرامر Should در انگلیسی همراه با have برای نصیحت یا توصیه کردن به کار می‌رود و به کمک آن می‌گوییم که چیزی در شرایطی دیگر بهتر بود. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + should/shouldn’t + have + past participle verb + the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He should have gone to the bank earlier, he knew he had to pay the bill today.

باید زودتر به بانک می‌رفت، او که می‌دانست باید امروز قبض را پرداخت کند.

She shouldn’t have touched their property, that wasn’t the right thing to do.

او نباید به اموال آن‌ها دست می‌زد، کار درستی نبود.

We should have gone to see her when we had the chance.

وقتی فرصت داشتیم باید به دیدنش می‌رفتیم.

I shouldn’t have said that to Mr. Brown, I wasn’t thinking about it.

نباید آن حرف را را به آقای «براون» می‌گفتم، درست در موردش فکر نکردم.

I told you, you should have studied more!

بهت که گفتم باید بیشتر درس می‌خواندی!

I shouldn’t have eaten that last cookie.

نباید آخرین شیرینی را می‌خوردم.

She shouldn’t have been angry, it wasn’t your fault.

او نباید عصبانی می‌شد، تقصیر تو که نبود.

We should have left earlier. Now we are going to be late.

باید زودتر می‌رفتیم. حالا دیر می‌رسیم.

You should have done your exam last year.

باید سال قبل امتحان می‌دادی.

The girl shouldn’t have spun around so many times. She got dizzy and fell down.

دخترک نباید آن‌نقدر دور خودش می‌چرخید. او سرگیجه گرفت و افتاد.

He should have bought the VW, not the Fiat.

او باید فولکس واگن می‌خرید، نه فیات.

He failed his exams last week. He should have studied harder.

او در امتحانات هفته گذشته مردود شد. باید بیشتر درس می‌خواند.

He shouldn’t have shouted.

او نباید فریاد می‌زد.

He shouldn’t have resigned from his job before he found a new one.

او نباید قبل از اینکه شغل جدیدی پیدا کند از کار خود استعفا می‌داد.

Paul shouldn’t have shouted at the manager. Now he’s going to get sacked.

«پل» نباید سر مدیر فریاد می‌زد. حالا قرار است اخراج شود.

ساختار Ought to have/Ought not to have

این ساختار مشابه ساختار فعل مدال Should است با این تفاوت که رسمی‌تر است و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + ought to/ought not to + have + past participle verb + the rest of the sentence.

 مثال برای گرامر perfect modals

به مثال‌های زیر توجه کنید.

We ought to have saved more money last year.

ما باید سال گذشته پول بیشتری پس‌انداز می‌کردیم.

She ought to have studied for the test; now she's struggling with the difficult questions.

او باید برای آزمون مطالعه می‌کرد. حالا با سوالات سخت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

They ought to have brought an umbrella; it's raining heavily now.

آن‌ها باید چتر می‌آوردند. الان باران شدیدی می‌بارد.

He ought to have set an alarm; he missed the early bus to work.

او باید زنگ ساعت را تنظیم می‌کرد. او از اتوبوس اول صبح برای رفتن به سرکار جا ماند.

She ought not to have eaten so much candy; now her stomach hurts.

او نباید آن‌قدر آب‌نبات می‌خورد. الان معده‌اش درد می‌کند.

They ought not to have played with that fragile vase; it broke.

آن‌ها نباید با آن گلدان ظریف بازی می‌کردند. گلدان شکست.

He ought not to have ignored the warning signs; now his car won't start.

او نباید علائم هشداردهنده را نادیده می‌گرفت. الان ماشینش روشن نمی‌شود.

ساختار Would have/Wouldn’t have

ساختار Would have علاوه بر Perfect Modal نوعی جمله شرطی نوع سوم نیز به حساب می‌آید. این ساختار برای اشاره به این موضوع به کار می‌رود که اگر چیزی در گذشته متفاوت اتفاق می‌افتاد شرایط الان نیز متفاوت بود. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + would/wouldn’t + have + past participle verb + the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would have bought the dress if I’d had enough money.

اگر پول کافی داشتم، آن لباس را می‌خریدم.

I wouldn’t have gone to the party if I had known she would be there.

اگر می‌دانستم او در جشن خواهد بود، به آنجا نمی‌رفتم.

She would have been so sad if she had seen that picture.

اگر آن عکس را می‌دید خیلی ناراحت می‌شد.

We wouldn’t have been so angry if they had just apologized.

اگر آن‌ها یک عذرخواهی ساده می‌کردند، این‌قدر عصبانی نمی‌شدیم.

Look, if I‘d seen him get on the plane, I would’ve gone and asked him for my money.

ببین، اگر او را هنگام سوار شدن در هواپیما می‌دیدم، می‌رفتم و پولم را از او طلب می‌کردم.

I would not have been able to graduate without your help.

من بدون کمک تو نمی‌توانستم فارغ‌التحصیل شوم.

I probably wouldn’t have had the courage to come and see you.

احتمالا جرئتش را نداشتم که بیایم و تو را ببینم.

I mean who would have thought that I‘d ever cook anything?

منظورم این است که چه کسی فکرش را می‌کرد که من آشپزی کنم؟

I think I would have liked to have been a mom.

فکر کنم دوست داشتم که مادر شوم.

If you had told me, I would have taken you.

اگر به من می‌گفتی تو را با خودم می‌بردم.

This house of hay would have fallen over if the person who built it hadn’t been so careful.

اگر کسی که این خانه کاه‌گلی را ساخته این‌قدر مراقب نبود، حتما فرو می‌ریخت.

ساختار May have/May not have

این ساختار نیز برای بیان احتمال به کار می‌رود. در واقع، وقتی از صحت چیزی مطمئن نیستیم و فقط حدس می‌زنیم از این گرامر استفاده می‌کنیم. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + may/may not + have + past participle verb + the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

 کاربرد گرامر Could have

I may have left it at home, but I’m not sure.

ممکن است آن را در خانه جا گذاشته باشم، اما مطمئن نیستم.

I may not have told him to go to the store earlier.

ممکن است به او نگفته باشم که زودتر به فروشگاه برود.

We may not have been so lucky if things had happened differently.

اگر همه‌چیز به گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتاد، شاید چندان شانس نمی‌آوردیم.

I may not have been honest with him.

ممکن است با او صادق نبوده باشم.

I think it may have worked but we gave up too soon.

فکر کنم ممکن بود نتیجه دهد، اما خیلی زود ناامید شدیم.

They may have crossed the border by now. They might have already arrived in Italy.

ممکن است تا الان از مرز عبور کرده باشند. ممکن است دیگر به «ایتالیا» رسیده باشند.

Police think the suspect may have left the country using a fake passport.

پلیس فکر می‌کند مظنون ممکن است با استفاده از پاسپورت جعلی کشور را ترک کرده باشد.

Ann hasn’t arrived yet. She may have missed the train.

«آن» هنوز نیامده است. او ممکن است از قطار جا مانده باشد.

You were stupid to fight with him. He may have killed you.

احمق بودی که با او دعوا کردی. ممکن بود تو را بکشد.

By the end of this month, I may have finished this work.

تا آخر این ماه شاید کار را تمام کنم.

My grandfather may have used this camera when he was a young man, but I’m not sure.

ممکن است پدربزرگم در جوانی از این دوربین استفاده کرده باشد، اما مطمئن نیستم.

ساختار Might have/Might not have

ساختار فعل مدال Might تا حد زیادی شبیه May است با این تفاوت که May به احتمال قوی‌تری اشاره دارد و Might بیانگر این است که که احتمال رخ دادن اتفاقی کمتر است یا ممکن است اصلا رخ ندهد. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + might/might not + have + past participle verb + the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I might have gone to the party if I hadn’t had something to do.

اگر کاری برای انجام دادن نداشتم شاید به مهمانی می‌رفتم.

I might not have been so angry but I was having a bad day.

ممکن بود این‌قدر عصبانی نمی‌شدم، اما روز بدی داشتم.

She might have left it at home.

او ممکن است آن را در خانه جا گذاشته باشد.

They might have won if their star player hadn’t been injured.

اگر ستاره‌شان مصدوم نمی‌شد، ممکن بود برنده شوند.

I don’t know, it might have been different if you were there.

نمی‌دانم، شاید اگر آنجا بودید ممکن بود متفاوت باشد.

You might have missed a very good opportunity.

ممکن است فرصت بسیار خوبی را از دست داده باشید.

I think I might have left the air conditioning on. Please can you check?

فکر کنم ممکن است کولر را روشن گذاشته باشم. ممکن است لطفا بررسی کنید؟

By the end of this month, I might have finished this work.

تا آخر این ماه شاید کار را تمام کرده باشم.

Her mother might have put mustard on her sandwich. She hopes not.

ممکن است مادرش روی ساندویچش خردل ریخته باشد. او امیدوار است که نریخته باشد.

Paolo might have stolen the money.

ممکن است «پائولو» پول را دزدیده باشد.

Paul has visited the company several times, so he might have met the sales manager already.

«پائول» چندین بار از شرکت بازدید کرده است، بنابراین ممکن است قبلاً مدیر فروش را ملاقات کرده باشد.

Paolo wasn’t at the meeting, but he might not have received the email asking him to attend.

«پائولو» در جلسه نبود، اما ممکن است ایمیلی که از او خواسته شده در جلسه شرکت کند را دریافت نکرده باشد.

ساختار Must have/Must not have

این ساختار به احتمال در گذشته اشاره دارد. در واقع فعل مدال Must have به چیزی اشاره دارد که تقریباً در مورد آن مطمئن هستید. فرمول این گرامر به شکل زیر است:

Subject + must/must not + have + past participle verb + the rest of the sentence.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I must have been really confused last night because I don’t remember much!

حتما دیشب واقعا گیج بودم چون چیز زیادی یادم نیست!

She must not have heard me properly because I didn’t say that.

او احتمالاً حرف مرا به درستی نشنیده است زیرا من این حرف را نزدم.

He must have been having a bad day because he’s not usually like that.

او باید روز بدی را سپری کرده باشد زیرا معمولاً این‌طور نیست.

The lights are off. They must have gone out.

چراغ‌ها خاموش هستند. آن‌ها حتما بیرون رفته‌اند.

I never see John and Claire together anymore. They must have separated.

من دیگر «جان» و «کلر» را همراه هم نمی‌بینم. حتما از هم جدا شده‌اند.

I know you love chocolate. It must have been difficult to say “no” to that piece of cake.

می‌دانم که عاشق شکلات هستی. «نه» گفتن به آن تکه کیک باید برایت سخت بوده است.

John never called you last night? He must have been working late.

«جان» دیشب با تو تماس نگرفت؟ حتما تا دیروقت کار می‌کرد.

Frank failed the exam. He must not have been paying attention in class.

«فرانک» در امتحان مردود شد. حتما سر کلاس حواسش جمع نبود.

It must have been hot last summer.

حتما تابستان گذشته هوا گرم بوده است.

They must have practiced a lot because they’re very good musicians.

آن‌ها باید خیلی تمرین کرده باشند چون نوازندگان بسیار خوبی هستند.

Paolo must have killed his wife.

حتما «پائولو» همسرش را کشته است.

We sent everybody an email, so Paul must have known that the meeting had been canceled.

ما برای همه ایمیل فرستادیم، پس «پل» باید می‌دانست که جلسه لغو شده است.

 کاربرد Perfect Modals در انگلیسی

سوالات رایج درباره گرامر Perfect Modals

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر Perfect Modals به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

گرامر Perfect Modals چیست؟

افعال Perfect Modal برای صحبت در مورد موقعیت‌ها یا اتفاقات گذشته به کار می‌رود. هدف از این گرامر انتقاد از اتفاقات گذشته است تا بگوییم چگونه می‌توانستند متفاوت باشند و جور دیگری اتفاق بیفتند. به طور کلی، کاربرد افعال مدال صحبت در مورد تغییر دادن گذشته است بنابراین برای صحبت در مورد زمانی فرضی به کار می‌رود. بدین صورت، ما با استفاده از گرامر Perfect Modals در مورد امکان و احتمالات صحبت می‌کنیم و از فرصت از دست رفته انتقاد می‌کنیم.

افعال Modal در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی افعال مختلفی وجود دارند که می‌توانند بیانگر عمل یا کنش‌های مختلف باشند. افعال مدال در انگلیسی به افعالی گفته می‌شود که برای بیان مواردی مثل احتمال، امکان، توانایی و... به کار می‌روند و درجه شدت آن‌ها با هم فرق دارد. افعال مدال مانند سایر افعال کمکی، با فعل اصلی به کار می‌روند تا معنای متفاوتی به جمله بدهند.

تمرین گرامر Perfect Modals

برای درک بهتر گرامر Perfect Modals به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I don't know why there weren't any buses yesterday. There ______ been a strike, but I'm really not sure.

جواب

Answer: I don’t know why there weren’t any buses yesterday. There could have been a strike, but I’m really not sure.

Q2: A: James was at the party last night. B: He ______ been. He's in Mexico.

جواب

Answer: A: James was at the party last night. B: He can’t have been. He’s in Mexico.

Q3: Sarah ______ taken her umbrella yesterday because it ended up raining quite heavily when she was walking home.

جواب

Answer: Sarah should have taken her umbrella yesterday because it ended up raining quite heavily when she was walking home.

Q4: The cat ______ knocked over the vase while we were out; there's water all over the floor and the vase is broken.

جواب

Answer: The cat must have knocked over the vase while we were out; there’s water all over the floor and the vase is broken.

Q5: I ______ listened to my friend's advice and bought that stock; it turned out to be a great investment, and I missed out.

جواب

Answer: I should have listened to my friend’s advice and bought that stock; it turned out to be a great investment, and I missed out.

Q6: Back when they were kids, they ______ easily climbed that big tree in the park, but now it seems a bit daunting for them.

جواب

Answer: Back when they were kids, they could have easily climbed that big tree in the park, but now it seems a bit daunting for them.

Q7: She ______ forgotten her umbrella, which is why she's looking worried about the dark clouds.

جواب

Answer: She might have forgotten her umbrella, which is why she’s looking worried about the dark clouds.

Q8: She ______ already finished the book; it's been a few days since she started reading it.

جواب

Answer: She may have already finished the book; it’s been a few days since she started reading it.

Q9: She ______ solved the puzzle so quickly without some help from her brother.

جواب

Answer: She couldn’t have solved the puzzle so quickly without some help from her brother.

Q10: She ______ already completed her comprehensive research report on climate change, considering she's been tirelessly researching and writing for hours each day over the past few weeks.

جواب

Answer: She might have already completed her comprehensive research report on climate change, considering she’s been tirelessly researching and writing for hours each day over the past few weeks.

Q11: They ______ decided to lease a new apartment closer to their workplaces, taking into consideration the shorter commute and increased convenience that aligns with their preference for work-life balance, a decision they finalized just before moving last weekend.

جواب

Answer: They may have decided to lease a new apartment closer to their workplaces, taking into consideration the shorter commute and increased convenience that aligns with their preference for work-life balance, a decision they finalized just before moving last weekend.

Q12: I ______ eagerly attended the festive gathering if I had received a timely notification about the event, as my enthusiasm for socializing with friends and celebrating special occasions is well-known among those who know me.

جواب

Answer: I would have eagerly attended the festive gathering if I had received a timely notification about the event, as my enthusiasm for socializing with friends and celebrating special occasions is well-known among those who know me.

Q13: He ______ been able to hear the urgent announcement over the public address system due to the noise-canceling headphones he habitually wears during his commute to work.

جواب

Answer: He might not have been able to hear the urgent announcement over the public address system due to the noise-canceling headphones he habitually wears during his commute to work.

Q14: He ______ registered the unexpected change in the class schedule since he was engrossed in a research article, and his absentmindedness contributed to his tardiness.

جواب

Answer: He may not have registered the unexpected change in the class schedule since he was engrossed in a research article, and his absentmindedness contributed to his tardiness.

Q15: She ______ undoubtedly completed the arduous marathon race had she not encountered a sudden mishap, a twisted ankle that led to her being unable to continue the race and ultimately having to withdraw with a heavy heart.

جواب

Answer: She would have undoubtedly completed the arduous marathon race had she not encountered a sudden mishap, a twisted ankle that led to her being unable to continue the race and ultimately having to withdraw with a heavy heart.

Q16: They ______ triumphantly reached the summit of the towering mountain without the unwavering support and expert guidance of their experienced and knowledgeable mountaineering guide, who expertly navigated the treacherous terrain and ensured their safety throughout the demanding expedition.

جواب

Answer: They would not have triumphantly reached the summit of the towering mountain without the unwavering support and expert guidance of their experienced and knowledgeable mountaineering guide, who expertly navigated the treacherous terrain and ensured their safety throughout the demanding expedition.

Q17: He ______ possibly been aware of the surprise party planned in his honor, as evidenced by his genuine shock and heartfelt gratitude upon entering the festively adorned room filled with close friends and family members.

جواب

Answer: He couldn’t have possibly been aware of the surprise party planned in his honor, as evidenced by his genuine shock and heartfelt gratitude upon entering the festively adorned room filled with close friends and family members.

Q18: They ______ catered enough food to meet the demands of the anticipated guests, leading to concerns about the sufficiency of the buffet spread and the potential need to supplement it.

جواب

Answer: They may not have catered enough food to meet the demands of the anticipated guests, leading to concerns about the sufficiency of the buffet spread and the potential need to supplement it.

Q19: They ______ emerged victorious in the fiercely contested soccer match if they had managed to execute a well-timed and skillful goal in the final moments of the game, a potential game-changer that was within their grasp.

جواب

Answer: They would have emerged victorious in the fiercely contested soccer match if they had managed to execute a well-timed and skillful goal in the final moments of the game, a potential game-changer that was within their grasp.

Q20: They ______ triumphantly reached the summit of the towering mountain without the unwavering support and expert guidance of their experienced and knowledgeable mountaineering guide, who expertly navigated the treacherous terrain and ensured their safety throughout the demanding expedition.

جواب

Answer: They would not have triumphantly reached the summit of the towering mountain without the unwavering support and expert guidance of their experienced and knowledgeable mountaineering guide, who expertly navigated the treacherous terrain and ensured their safety throughout the demanding expedition.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Perfect Modals»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۲ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. He _______ gone to Russia. He doesn't have a passport.

can't have

should have

must have

2. Tom and Jack are so selfish - they ______ been there for you.

must have

should have

could have

3. You _______ seen her. She was standing next to you.

can't have

may have

must have

4. I explained it to her but she ______ misunderstood - my Japanese isn't very good.

must have

might have

should have

5. We'll ask at the reception desk. Someone ______ handed the keys in.

must have

may have

should have

6. I don't know why there weren't any buses yesterday. There _____ been a strike, but I'm really not sure.

can have

could have

might have

7. A: James was at the party last night. B: He _______ been. He's in Mexico.

can't have

must have

should have

8. I _______ let you know what was happening but I forgot.

should have

can have

might have

9. There was so much traffic. There ______ been an accident.

must have

should have

could have

10. I saw his car in front of the building. He ______ been here.

can have

may have

must have

11. You ______ called them yesterday. Now it's too late.

could have

should have

might have

12. Thank you very much! I _______ passed the course without your help!

can't have

may have

should have

جمع‌بندی

در این مطلب از «مجله فرادرس» ابتدا افعال مدال در انگلیسی و کاربرد آن‌ها را توضیح دادیم. افعال مدال در انگلیسی برای بیان مواردی مثل احتمال، امکان، توانایی و... به کار می‌روند. در ادامه نیز گرامر Perfect Modals را بررسی کردیم تا تفاوت آن با افعال مدال برای زبان‌آموزان روشن شود. گرامر Perfect Modals برای انتقاد از اتفاقات گذشته به کار می‌رود تا بگوییم چگونه می‌توانستند متفاوت باشند و جور دیگری اتفاق بیفتند.

سپس ساختار افعال Perfect Modal و انواع آن را با ذکر فرمول و مثال ارائه کردیم که عبارت‌اند از:

 • ساختار Could have/couldn’t have
 • ساختار Can’t have
 • ساختار Should have/shouldn’t have
 • ساختار Ought to have/ought not to have
 • ساختار Would have/wouldn’t have
 • ساختار May have/may not have
 • ساختار Might have/might not have
 • ساختار Must have/must not have

در آخر نیز دو تمرین ارائه شد تا بتوانید میزان درک خود از مطلب گرامر Perfect Modals را ارزیابی کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Common Ground International My English Teacher

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *