مجموعه مقالات ریاضیات پایه دانشگاه

کاربرد جبر خطی در مسائل مهندسی – درون‌یابی خطی و کاربردهای دیگر