نوشته‌های سید محمدرضا هاشمی مرقی
دیکدر باینری — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
انکدرها — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
منطق ترکیبی به زبان ساده – بخش سوم: دی‌مالتی‌پلکسر
مالتی‌پلکسر — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
منطق ترکیبی به زبان ساده – بخش اول: مقدمه
کد BCD — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
دستگاه اعداد اُکتال — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
اعداد هگزادسیمال — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
تبدیل اعداد باینری به دسیمال و برعکس — به زبان ساده + فیلم آموزشی رایگان
اعداد باینری — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)