مجموعه مقالات ترفندهای ایلاستریتور

آموزش ایلاستریتور: طراحی متن با جلوه طناب (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
افزودن هایپرلینک به تصاویر در ایلاستریتور و فتوشاپ (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
تبدیل تصاویر به وکتور (Vector) در ایلاستریتور (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)