آموزک هندسه

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «آموزک هندسه» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در طول تاریخ، زاویه با واحدهای مختلفی اندازه‌گیری شده است. معروف‌ترین واحدها یا یکاهای اندازه‌گیری زاویه درجه ($$^\circ$$) و رادیان (rad) هستند، اما واحدهای دیگری…

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ سید سراج حمیدی

در این آموزش، زوایای همنهشت در هندسه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و شروط مختلف آن‌را بیان می‌کنیم. زوایای هم‌نهشت و شروط آن «زوایای هم‌نهشت»،…

۱۷ اسفند ۱۳۹۶ حسین زبرجدی دانا