گرامر Had – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

آخرین به‌روزرسانی: ۸ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
گرامر Had

Had شکل گذشته یکی از مهم‌ترین افعال زبان انگلیسی یعنی have است. این فعل که هم در جایگاه فعل اصلی و هم در جایگاه فعل کمکی به کار می‌رود، برای اشاره به کارهای گذشته استفاده می‌شود. در این مطلب قصد داریم به گرامر Had در زبان انگلیسی بپردازیم و ساختار آن را آموزش دهیم. همچنین به گرامر Have had و Had had و گرامر Had been و روش ساخت زمان‌های گذشته کامل، گذشته کامل استمراری و حال کامل به کمک Had می‌پردازیم.

ساختار گرامر Had

فعل Had در گرامر زبان انگلیسی، شکل گذشته فعل Have است که هم در جایگاه فعل اصلی و هم در جایگاه فعل کمکی به کار می‌رود. این فعل در جایگاه فعل اصلی سه معنی مستقل دارد که عبارتند از: داشتن، خوردن و مجبور کردن. Have در جایگاه فعل کمکی برای ساختن زمان‌های مرکب زبان انگلیسی به کار می‌رود. در این مطلب به ساختار زمان‌هایی می‌پردازیم که با گرامر Had ساخته می‌شوند.

به طور کلی از فعل had در کنار قسمت دوم فعل برای اشاره به زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به روش صرف این فعل در جایگاه فعل اصلی، در حالت‌های مختلف اشاره شده است.

حالت سوالی حالت منفی حالت مثبت
Had I worked? I had not worked. I had worked.
Had you worked? You had not worked. You had worked.
Had she worked? She had not worked. She had worked.
Had he worked? He had not worked. He had worked.
Had we worked? We had not worked. We had worked.
Had they worked? They had not worked. They had worked.

در محاوره زبان انگلیسی، معمولا فعل had به صورت مخفف استفاده می‌شود. در جدول زیر به روش مخفف کردن این فعل اشاره کرده‌ایم.

حالت منفی مخفف حالت مثبت مخفف
I hadn’t worked. I’d worked.
You hadn’t worked. You’d worked.
She hadn’t worked. She’d worked.
He hadn’t worked. He’d worked.
We hadn’t worked. We’d worked.
They hadn’t worked. They’d worked.

کاربرد گرامر Had

یکی از کاربردهای گرامر had در زمان گذشته کامل برای اشاره به کارهایی است که از گذشته تا آن زمان انجام شده‌اند، در این کاربرد به زمان دقیق انجام شدن این کارها اشاره‌ای نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I’d seen all of Elvis Presley’s movies by the time I was 20!

من وقتی بیست ساله شدم، تمام فیلم‌های «الویس پیرسلی» را دیده بودم.

I’d been to five countries in Europe by 2001.

تا سال ۲۰۰۱ من به پنج کشور در اروپا سفر کرده بودم.

کاربرد دیگر این فعل در نقل‌قول است. معمولا از had در زمان گذشته کامل برای نقل‌قول غیرمستقیم کاری استفاده می‌کنیم که در گذشته انجام شده است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

“Mr Hammond drove through a red light.”

«آقای هاموند از یک چراغ قرمز رد شد.»

***

The policeman said Mr Hammond had driven through a red light.

مامور پلیس گفت آقای هاموند از یک چراغ قرمز رد شده است.

No one told me that the shop had closed.

کسی به من نگفته بود فروشگاه بسته است.

I phoned Katie and she said the kids had had a day off school so she’d taken them ice skating.

من به «کتی» زنگ زدم و او گفت مدرسه بچه‌ها یک روز تعطیل بوده و به همین خاطر او آن‌ها را به اسکی روی یخ برده.

همچنین در کنار فعل‌هایی که اتفاقی را نقل‌قول می‌کنند اما به شکل مستقیم به بیان شدن چیزی اشاره ندارند، مثلا فعل‌هایی مانند دیدن و شنیدن و حس کردن نیز از فعل had برای نقل‌قول استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

My Dad was really angry because he heard I hadn’t come home until 3 am!

پدرم خیلی عصبانی شده بود چون شنیده بود من تا ساعت سه صبح به خانه نیامده‌ام!

I saw she’d bought the DVD so I asked if I could borrow it.

من دیدم که او دی‌وی‌دی را خریده برای همین پرسید که می‌توانم آن را قرض بگیرم یا نه.

The doctor felt my mother had got worse since last week.

دکتر حس کرد حال مادرم از هفته پیش بدتر شده است.

یکی دیگر از کاربردهای had در زبان انگلیسی، برای توصیف شرایطی است که تغییر کرده است. این کاربرد بیشتر به برنامه‌هایی اشاره می‌کند که به دلیلی لغو شده‌اند. همچنین در زبان محاوره معمولا کلمه had با تاکید بیشتری بیان می‌شود. به مثال‌های زیر از این کاربرد گرامر had دقت کنید.

A: Are you going anywhere today?

B: I had planned to go to the beach but look at the rain!

A: امروز جایی می‌روی؟

B: برنامه داشتم به ساحل بروم اما به این باران نگاه کن!‍

I’m very happy working as an engineer but I had wanted to be an actor when I was younger.

من از کار کردن به عنوان مهندس خیلی خوشحالم اما وقتی کوچک‌تر بودم می‌خواستم بازیگر بشوم.

have و has

کاربرد دیگر گرامر had در انگلیسی در جمله‌واره‌های شرطی است. وقتی گذشته را به شکل متفاوتی تصور می‌کنیم و نتیجه آن را بیان می‌کنیم از had در کنار if استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر این ساختار مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I would have helped to paint the house if you’d asked me. (You didn’t ask me.)

اگر از من می‌خواستی، برای رنگ کردن خانه به تو کمک می‌کردم.

Sarah couldn’t come with us to the cinema. She would have loved it if she had been there. (She wasn’t there.)

سارا نتوانست با ما به سینما بیاید. اگر آنجا بود واقعا خیلی به او خوش می‌گذشت.

نکته: توجه داشته باشید زمان گذشته کامل در این ساختار در جمله‌واره اصلی به کار نمی‌رود و فقط در جمله‌واره شرطی استفاده می‌شود.

If we had seen you walking, we would have stopped to give you a lift.

NOT: If we had seen you walking, we had stopped …

اگر می‌دیدیم تو پیاده راه می‌روی، توقف می‌کردیم تا تو را برسانیم.

گرامر have had و had had

دو ساختار have had و had had در زبان انگلیسی، از یک فعل کمکی و یک فعل اصلی تشکیل شده‌اند که هر دو شکلی از فعل چند کاربردی have هستند. به همین دلیل استفاده از این دو ساختار برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار است. در این مطلب قصد داریم ساختار و کاربرد هر دو را بررسی کنیم. به طور کلی بخش اول فعل در این ساختار فعل کمکی است و بخش دوم فعل اصلی محسوب می‌شود. هر کدام از این دو ساختار به زمان خاصی در زبان انگلیسی اشاره می‌کنند که در ادامه هر دو را بررسی می‌کنیم.

ساختار حال کامل در انگلیسی

همان‌طور که می‌دانید زمان حال کامل در زبان انگلیسی برای اشاره به کاری استفاده می‌شود که در گذشته آغاز می‌شود و تا زمان حال ادامه دارد یا تاثیر آن مشخص است. کاربرد دیگر این زمان برای اشاره به کارهای گذشته، بدون ذکر کردن زمان مشخص آن‌هاست. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Have / Has + Main Verb (Past Participle)

به مثال‌های زیر از این کاربردها دقت کنید.

I have finished all my homework.

من تمام تکلیف خود را تمام کرده‌ام.

She has gone to the store.

او به فروشگاه رفته است.

We have lived here for three years.

ما سه سال اینجا زندگی کرده‌ایم.

گرامر have had و had had

در ساختار زمان حال کامل فعل کمکی همیشه have یا has است. have برای اول‌شخص مفرد و دوم‌شخص و اشخاص جمع استفاده می‌شود و has همراه با اشخاص مفرد به کار می‌رود. علاوه بر این فعل اصلی همیشه have است. مثال‌های زیر را از این ساختار در نظر بگیرید.

I’m not feeling well. I have had a headache all day.

احساس می‌کنم ناخوشم. کل روز سردرد داشتم.

She has had three children in the past five years.

او در پنج ساله گذشته سه بچه به دنیا آورده است.

We have had some problems with our computer systems recently.

ما اخیرا مشکلاتی با سیستم رایانه خود داشته‌ایم.

He has had two surgeries on his back.

او دو جراحی روی کمر خود داشته است.

ساختار گذشته کامل در انگلیسی

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی برای اشاره به کارهایی است که در گذشته، پس از کار دیگری انجام شده و پایان یافته‌اند. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است.

Had + Main Verb (Past Participle)

مثال‌های زیر از این ساختار را در نظر بگیرید.

My husband had finished all the housework by the time I got home from work.

وقتی از سر کار به خانه رسیدم همسرم همه کارهای خانه را تمام کرده بود.

When I called Laura last night, her husband told me she had gone out.

وقتی دیشب به «لائورا» زنگ زدم، شوهرش گفت که او بیرون رفته است.

I had lived in 5 different cities before I turned 10 years old.

من قبل از اینکه ده ساله شوم در پنج شهر مختلف زندگی کرده بودم.

در ساختار زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی، فعل اصلی همیشه به شکل had می‌آید. وقتی فعل اصلی جمله have باشد از ساختار have had استفاده می‌کنیم. به این مثال‌ها دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Last weekend I just wanted to relax because I had had a busy week.

آخر هفته گذشته فقط دلم می‌خواست استراحت کنم چون هفته پرمشغله‌ای را گذرانده بودم.

The director told me he had had a meeting with the president.

مدیرعامل به من گفت جلسه‌ای با رئیس داشته است.

We had had some trouble with our washing machine, so we called a repairman.

ما با ماشین لباس‌شویی خود مشکل داشتیم، برای همین به تعمیرکاری زنگ زدیم.

She woke up screaming because she had had a bad dream.

او جیغ‌کشان بیدار شد چون خواب بدی دیده بود.

در مکالمات روزمره زبان انگلیسی و نوشته‌های غیررسمی مانند ایمیل‌های دوستانه از حالت مخفف این افعال استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

I’m not feeling well. I’ve had a headache all day.

احساس می‌کنم ناخوشم. کل روز سردرد داشتم.

She’s had three children in the past five years.

او در پنج ساله گذشته سه بچه به دنیا آورده است.

We’ve had some problems with our computer systems recently.

ما اخیرا مشکلاتی با سیستم رایانه خود داشته‌ایم.

He’s had two surgeries on his back.

او دو جراحی روی کمر خود داشته است.

Last weekend I just wanted to relax because I’d had a busy week.

آخر هفته گذشته فقط دلم می‌خواست استراحت کنم چون هفته پرمشغله‌ای را گذرانده بودم.

The director told me he’d had a meeting with the president.

مدیرعامل به من گفت جلسه‌ای با رئیس داشته.

We’d had some trouble with our washing machine, so we called a repairman.

ما با ماشین لباس‌شویی خود مشکل داشتیم، برای همین به تعمیرکاری زنگ زدیم.

She woke up screaming because she’d had a bad dream.

او جیغ‌کشان بیدار شد چون خواب بدی دیده بود.

گذشته کامل

علاوه بر این می‌توانید از کلمه دیگری مانند قید نیز بین این دو بخش فعل استفاده کرد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

We’ve recently had some problems with our computer systems.

ما اخیرا مشکلاتی با سیستم رایانه‌ای خود داشته‌ایم.

He’s just had two surgeries on his back.

او به تازگی دو جراحی روی کمر خود داشته است.

The director said he’d already had a meeting with the president.

مدیرعامل گفت پیش از این با رئیس جلسه داشته.

گرامر Had been در انگلیسی

ساختار Had been در زبان انگلیسی از دو فعل کمکی تشکیل شده است. این ساختار برای اشاره به زمان گذشته کامل استمراری استفاده می‌شود. بخش اول این ساختار از فعل have در زمان گذشته ساده و بخش دوم آن قسمت سوم فعل be است. فرمول کلی این ساختار به شکل زیر است:

Had + Been + Verb + ing

به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

John was very tired. He had been running.

«جان» بسیار خسته بود. او مدتی در حال دویدن بود.

I could smell cigarettes. Somebody had been smoking.

من بوی سیگار حس می‌کردم. کسی مشغول سیگار کشیدن بوده است.

Suddenly, my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time.

یکباره ماشینم خراب شد. تعجب نکرده بودم. مدت زیادی بود که درست کار نمی‌کرد.

They had been talking for over an hour before Tony arrived.

وقتی «تونی» رسید، بیشتر از یک ساعت می‌شد که آن‌ها مشغول حرف زدن بودند.

How long had you been waiting to get on the bus?

چه مدت منتظر بوده‌ای تا سوار اتوبوس شوی؟

سوالات رایج درباره گرامر Had

در ادامه این مطلب به چند سوال رایج در مورد گرامر Had پاسخ می‌دهیم.

Had در چه زمانی استفاده می شود؟

Had به عنوان فعل اصلی در زمان گذشته ساده استفاده می‌شود و در جایگاه فعل کمکی در ساختار زمان‌های حال کامل، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری کاربرد دارد.

Had با چه ضمیری استفاده می شود؟

Had در زبان انگلیسی شکل گذشته فعل Have است و برای تمامی اشخاص مفرد و جمع کاربرد دارد.

Had فعل اصلی است یا کمکی؟

Had در زبان انگلیسی هم فعل اصلی محسوب می‌شود و هم فعل کمکی. این فعل به معنی «خوردن»، «داشتن» و «مجبور بودن» در جایگاه فعل اصلی به کار می‌رود و برای ساختن زمان‌های گذشته کامل و گذشته کامل استمراری به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود.

تمرین گرامر Had

در ادامه برای درک بهتر گرامر Had به چند نمونه‌سوال از این مبحث می‌پردازیم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با یکی از سه فعل «has» ،«have» و «had» کامل کنید.

Q1: Jack _____ fun at the party last Saturday.

جواب

Answer: Jack had fun at the party last Saturday.

Q2: I'm sorry, but I _____ to go now.

جواب

Answer: I’m sorry, but I have to go now.

Q3: _____ you ever been to Canada?

جواب

Answer: Have you ever been to Canada?

Q4: Dave _____ passed his driving test.

جواب

Answer: Dave has passed his driving test.

Q5: Can we _____ the bill, please?

جواب

Answer: Can we have the bill, please?

Q6: The match _____ already started when we arrived.

جواب

Answer: The match had already started when we arrived.

Q7: They _____ breakfast at 6:30 this morning.

جواب

Answer: They had breakfast at 6:30 this morning.

Q8: Do you _____ a brother?

جواب

Answer: Do you have a brother?

Q9: My boss never _____ time.

جواب

Answer: My boss never has time.

Q10: Doris _____ been waiting for Pam for 20 minutes now.

جواب

Answer: Doris has been waiting for Pam for 20 minutes now.

حال کامل

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب گرامر Had، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

۱. She _____ had two jobs since leaving University.

 

have

has

had

2._____ he have any experience in sales?

 

Have

Do

Does

3. Have you _____ a reply yet?

 

had

has

have

4. I _____ a terrible day yesterday!

 

had

have

had have

5.We didn't _____ a great holiday.

 

has

have

had

6. She _____ never had her own room before she went to University.

 

has

have

had

7.He had _____ two warnings before the company fired him.

 

has

had

have

8. _____ you had any sales experience before they gave you the job?

 

Did

Had

Have

9. They _____ had any problems with the police before that occasion.

didn't

hadn't

had

10. He _____ a job since last year.

 

hasn't

hadn't

hasn't had

جمع‌بندی

در این مطلب به گرامر Had در حالت‌های مختلف پرداختیم. همچنین ساختارهای دشواری مانند Have had و Had had و Had been را نیز بررسی کردیم. این فعل در زبان انگلیسی هم در جایگاه فعل اصلی و هم در جایگاه فعل کمکی به کار می‌رود. به طور کلی Had در جایگاه فعل اصلی به «خوردن»، «داشتن» و «مجبور بودن» در گذشته اشاره دارد و در جایگاه فعل کمکی برای ساخت زمان‌های حال کامل، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری استفاده می‌شود.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Espresso English Cambridge Dictionary

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *