جمله گذشته ساده در انگلیسی + ترجمه، تمرین و نمونه سوال

۵۱۴۱۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
جمله گذشته ساده در انگلیسی + ترجمه، تمرین و نمونه سوال

برای یادگیری زمان‌های انگلیسی، ساده‌ترین و بهترین راه، استفاده از آن‌ها در قالب مثال‌های گوناگون است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به توضیح انواع زمان‌های انگلیسی پرداخته‌ایم و کاربرد آن‌ها را در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی بررسی کرده‌ایم. در این آموزش از مجله فرادرس قصد داریم نحوه ساختن جمله گذشته در انگلیسی را توضیح دهیم و به کمک مثال، تمرین و نمونه سؤال آن را یاد بگیریم.

کاربرد جمله گذشته ساده در انگلیسی

از جمله گذشته ساده در انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته شروع شده و در نقطه مشخصی در گذشته‌ پایان یافته است. در این حالت، مدت زمان وقوع فعل اهمیتی ندارد؛ می‌تواند در گذشته‌ای دور یا نزدیک رخ داده باشد. همچنین ممکن است عملی بیش از یک بار در گذشته رخ داده باشد. بنابراین، زمان گذشته کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

 • برای بیان عملی که به دفعات در گذشته اتفاق افتاده است:

I sometimes walked home after work.

من بعضی وقت‌ها بعد از کار، تا خانه پیاده می‌آمدم.

I often brought my lunch to school.

من اغلب ناهارم را با خودم به مدرسه می‌بردم.

برای تعداد دفعات وقوع عمل می‌توانیم از قیدهای تکرار استفاده کنیم، نظیر:

always

often

sometimes

never

 • برای بیان زمان مشخصی در گذشته:

We saw a good film last week.

هفته پیش فیلم خوبی دیدیم.

Yesterday, I arrived in Geneva.

دیروز وارد «ژنو» شدم.

She finished her work at seven o'clock.

ساعت هفت کارش را تمام کرد.

I went to the theater last night.

دیشب به تئاتر رفتم.

برای بیان نقطه مشخصی در گذشته، قیدهای زمان گوناگونی به کار می‌رود، مانند موارد زیر:

last week

yesterday

when I was a child

six weeks ago

 • برای بیان زمان نامشخصی در گذشته:

People lived in caves a long time ago.

مردم مدت‌ها پیش در غارها زندگی می‌کردند.

She played the piano when she was a child.

او زمانی که کودک بود، پیانو می‌نواخت.

برای بیان زمان نامشخصی در گذشته، از قیدهای زیر استفاده می‌کنیم:

The other day

ages ago

a long time ago

فعل در انگلیسی

فعل گذشته ساده در انگلیسی

فعل، مهم‌ترین ویژگی جمله گذشته ساده در انگلیسی است، زیرا زمان را تعیین می‌کند و در جملات مثبت، منفی و پرسشی، ساختار متفاوتی دارد. به طور کلی، مشخصه فعل در زمان‌های انگلیسی، زمان وقوع عمل است. فعل زمان گذشته ساده به دو شکل زیر تعریف می‌شود:

برای مطالعه بیشتر در مورد زمان گذشته ساده، مطلب «گذشته ساده در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال» را از این لینک مطالعه کنید.

افعال با قاعده در انگلیسی

افعال باقاعده، معمولاً با افزودن پسوند «ed-» به انتهای فعل گذشته ساخته می‌شوند، بنابراین، برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قاعده یکسانی پیروی می‌کنند. تعدادی از این فعل‌ها در جدول زیر آمده است.

افعال باقاعده

Regular Verbs

شکل گذشتهشکل ساده
acceptedaccept
achievedachieve
addedadd
admiredadmire
admittedadmit
adoptedadopt
advisedadvise
agreedagree
allowedallow
announcedannounce
appreciatedappreciate
approvedapprove
arguedargue
arrivedarrive
askedask
assistedassist
attackedattack
bakedbake
beggedbeg
behavedbehave
boiledboil
borrowedborrow
brushedbrush
buriedbury
calledcall
challengedchallenge
changedchange
chasedchase
cheatedcheat
cheeredcheer
chewedchew
clappedclap
cleanedclean
collectedcollect
comparedcompare
complainedcomplain
confessedconfess
 constructedconstruct
controlledcontrol
copiedcopy
countedcount
createdcreate
criedcry
damageddamage
danceddance
delivereddeliver
destroyeddestroy
divideddivide
draggeddrag
earnedearn
employedemploy
encouragedencourage
enjoyedenjoy
establishedestablish
estimatedestimate
exercisedexercise
expandedexpand
friedfry
gatheredgather
greetedgreet
guessedguess
hatedhate
helpedhelp
hopedhope
identifiedidentify
interruptedinterrupt
introducedintroduce
irritatedirritate
jumpedjump
kickedkick
killedkill
laughedlaugh
liedlie
likedlike
listenedlisten
lovedlove
marriedmarry
measuredmeasure
movedmove
murderedmurder
neededneed
obeyedobey
offendedoffend
offeredoffer
openedopen
paintedpaint
phonedphone
playedplay
punishedpunish
pushedpush
relaxedrelax
rememberedremember
repliedreply
retiredretire
returnedreturn
rubbedrub
selectedselect
smokedsmoke
snoredsnore
staredstare
studiedstudy
talkedtalk
traveledtravel
typedtype
useduse
visitedvisit
waitedwait
walkedwalk
wantedwant
warnedwarn
worriedworry
yelledyell

املای افعال باقاعده

در رابطه با افعال باقاعده، زمانی که پسوند «ed-» به انتهای فعل اضافه می‌شود، در برخی موارد ممکن است املای کلمه نیز تغییر کند. در ادامه این مطلب، به نکات املایی افعال باقاعده در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • در حالت کلی، با افزودن «ed-» به انتهای فعل، آن را به گذشته ساده تبدیل می‌کنیم:

walk → walked

push → pushed

greet → greeted

cover → covered

 • در فعل‌های باقاعده‌ای که به حرف صدادار «e-» ختم می‌شوند، پسوند «d-» اضافه می‌کنیم:

hate → hated

seize → seized

hope → hoped

assume → assumed

tie → tied

free → freed

 • به تعدادی از فعل‌های انگلیسی که به حرف صداداری غیر از «e-» ختم می‌شوند، «ed-» اضافه می‌کنیم:

ski → skied

echo → echoed

 • در افعالی که به «حرف بی‌صدا + y» ختم می‌شوند، «y» به «i» تبدیل می‌شود و سپس «ed-» اضافه می‌گردد:

cry → cried

dirty → dirtied

magnify → magnified

 • برای افعالی که به «حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم می‌شوند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود و سپس «ed-» اضافه می‌گردد:

dam → dammed

beg → begged

plan → planned

strip → stripped

 • اگر فعل باقاعده بیش از یک سیلاب داشته باشد و استرس روی سیلاب آخر باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم:

defer → deferred

regret → regretted

reship → reshipped

compel → compelled

 • اگر استرس روی سیلاب آخر نباشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار نمی‌کنیم:

orbit → orbited

listen → listened

travel → traveled

consider → considered

تصویر سه دانشجو در دانشگاه

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال بی‌قاعده، با افزدون پسوند «ed-» به انتهای فعل ساخته نمی‌شوند. در واقع، برای ساختن گذشته افعال بی‌قاعده، قانون خاصی وجود ندارد و شکل کلی فعل تغییر می‌کند. برای مثال، گذشته فعل «speak» به صورت «spoke» نوشته می‌شود و در دسته افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرد. تعداد فعل‌هایی که به این شکل ساخته می‌شوند، زیاد است و برای یادگرفتن آن‌ها راهی جز حفظ کردن وجود ندارد. در جدول زیر تعدادی از افعال پرکاربرد بی‌قاعده در زبان انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

 

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

دانلود PDF افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

برای دانلود جدول افعال بی قاعده می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید. لغات ستاره‌دار در این جدول، لغاتی هستند که در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال با قاعده نوشته شوند.

ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی

ساختار گذشته ساده در حالت کلی از «فاعل»، «فعل» و «مفعول» تشکیل شده است. مهم‌ترین ویژگی جمله گذشته ساده در انگلیسی این است که فعل به صورت گذشته به کار می‌رود. در جدول زیر، ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی را برای افعال باقاعده مشاهده می‌کنید.

Subject + verb + object

به چند جمله گذشته ساده در انگلیسی که در حالت مثبت به کار رفته، توجه کنید.

I planted some trees yesterday.

من دیروز چند درخت کاشتم.

He visited the city in 2012.

او در سال ۲۰۱۲ از شهر دیدن کرد.

We worked in Italy for 8 years.

ما ۸ سال در ایتالیا کار کردیم.

I hoped to go skiing.

من آرزو می‌کردم که به اسکی بروم.

You arrived at the city center.

شما به مرکز شهر رسیدید.

She studied very hard for the exams.

او برای امتحاناتش خیلی درس خواند.

The children played all the time.

بچه‌ها تمام مدت بازی کردند.

We stopped doing exercise long ago.

ما مدت‌هاست که ورزش نمی‌کنیم.

They traveled all over the world.

آن‌ها به دور دنیا سفر کردند.

ساختار جمله منفی و پرسشی گذشته ساده

برای ساختن جمله منفی گذشته ساده، همان‌طور که در جدول فوق مشاهده کردید، از «did not» یا شکل کوتاه آن «didn't» استفاده می‌شود و این برای تمام فاعل‌ها یکسان است. به چند جمله منفی گذشته ساده توجه کنید.

I didn't want to go to the dentist.

من نمی‌خواستم به دندانپزشکی بروم.

She didn't have time.

او وقت نداشت.

You didn't close the door.

شما در را نبستید.

He didn't come to my party.

او به مهمانی من نیامد.

They didn't study so they didn't pass the test.

آن‌ها درس نخواندند، بنابراین در امتحان قبول نشدند.

I didn't sleep well last night.

من دیشب خوب نخوابیدم.

برای ساختن جمله پرسشی بله یا خیر در زمان گذشته ساده، «did» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از فاعل و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Did you go to work yesterday?

دیروز رفتی سر کار؟

Did they arrive on time?

آیا آن‌ها به‌موقع رسیدند؟

Did she like the surprise?

آیا او از سورپرایز خوشش آمد؟

Did Sally go to the movies last weekend?

آیا «سالی» آخر هفته گذشته به سینما رفت؟

Did you work hard yesterday?

دیروز سخت کار کردی؟

Did she talk to her mother?

No, she didn't.

آیا او با مادرش صحبت کرد؟

نه، [صحبت] نکرد.

Did they have to go there?

آن‌ها باید به آنجا می‌رفتند؟

تصویر یک پازل

در زبان انگلیسی، علاوه بر جملات پرسشی بله یا خیر، جملات پرسشی wh نیز وجود دارند که برای زمان گذشته نیز می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. فرمول جمله پرسشی wh به صورت زیر است:

Wh-word + did + subject + verb?

به چند مثال با کلمات پرسشی و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

Where did you go yesterday?

دیروز کجا رفتی؟

When did she arrive?

او کی رسید؟

Why did he eat so much?

چرا او این‌قدر غذا خورد؟

What did they do yesterday?

آن‌ها دیروز چه کار کردند؟

Who did you meet at the party?

تو در مهمانی چه کسی را ملاقات کردی؟

How did she come to work this morning?

او امروز صبح چطور [با چه وسیله‌ای] سر کار آمد؟

Where did I leave my glasses?

عینکم را کجا گذاشتم؟

What did you do on the weekend?

آخر هفته چه کار کردی؟

Why did she get angry?

چرا عصبانی شد؟

When did you start work today?

امروز از کی شروع به کار کردی؟

What did he do last summer?

او تابستان گذشته چه کار کرد؟

نکته مهم: در جملات منفی و پرسشی، همواره شکل ساده فعل به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She didn't play the guitar yesterday.

او دیروز گیتار نزد.

∗∗∗

Did you visit your parents last week?

آیا هفته گذشته به دیدن والدینت رفتی؟

∗∗∗

When did she go on a vacation?

او چه زمانی به تعطیلات رفت؟

جمله گذشته ساده در انگلیسی با فعل to be

فعل گذشته ساده در انگلیسی، به دو شکل «was» و «were» نیز کاربرد دارد. برای «she» ،«he» و «it» از «was» و برای سایر ضمایر فاعلی از «were» استفاده می‌کنیم. در نظر داشته باشید که فعل «to be» در زمان گذشته ساده، به عنوان فعل اصلی در جمله به کار می‌رود و برای منفی کردن آن، بعد از فعل، از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم. برای ساختن جمله پرسشی گذشته ساده، جای فاعل و فعل «to be» را عوض می‌‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با افعال to be در زمان گذشته ساده، به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I was tired this morning.

من امروز صبح خسته بودم.

You were very good.

تو خیلی خوب بودی.

He was the best in his class.

او در کلاس خود بهترین بود.

She was late for work.

او دیر سر کار آمد.

It was a sunny day.

آن یک روز آفتابی بود.

We weren't at home yesterday.

ما دیروز در خانه نبودیم.

I wasn't in the office yesterday.

من دیروز در دفتر نبودم.

You weren't home last weekend.

شما آخر هفته گذشته در خانه نبودید.

We weren't friends.

ما [با هم] دوست نبودیم.

It wasn't hot yesterday.

دیروز هوا گرم نبود.

He wasn't famous.

او معروف نبود.

Were you at home last night?

 دیشب در خانه بودی؟

Was she ready?

آیا او آماده بود؟

Were they early?

آیا آن‌ها زود آمدند؟

Were you busy a week ago?

هفته گذشته سرت شلوغ بود؟

Why were you happy?

چرا خوشحال بودی؟

Where were you yesterday?

دیروز کجا بودی؟

How was your father last night?

دیشب حال پدرت چطور بود؟

How long were they away?

آن‌ها چه مدت در سفر بودند؟

شخصی در حال تایپ کردن در لپتاپ است

جمله گذشته ساده در انگلیسی با There was/were

در زبان انگلیسی، از «there is» به معنای «بودن» یا «وجود داشتن» برای اشاره به چیزهای مفرد در زمان حال استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم درباره گذشته صحبت کنیم، «there was» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

There was a fire in the town center.

آتش‌سوزی در مرکز شهر رخ داد.

There was a young boy at the party last night.

دیشب پسر جوانی در مهمانی بود.

وقتی درباره اسامی جمع صحبت می‌کنیم، از «there are» در زمان حال ساده و «there were» در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

There were fire engines and police cars everywhere.

همه‌جا ماشین‌های آتش‌نشانی و پلیس بود.

There were people injured and there was a lot of building damage.

ده نفر مجروح شدند و خسات زیادی به ساختمان وارد شد.

(در این جمله، چون «damage» اسم غیر قابل‌‌شمارش است، فعل مفرد فعل «was» به کار رفته است.)

برای منفی کردن جمله گذشته با «there was» و «there were»، منفی‌کننده «not» را به «was» و «were» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

There weren’t any eggs for breakfast this morning.

امروز صبح هیچ تخم‌‌مرغی برای صبحانه وجود نداشت.

There wasn’t any sugar for my coffee.

هیچ شکری برای قهوه‌ام نبود.

There wasn’t any money in my pocket.

هیچ پولی در جیبم نبود.

There wasn’t anybody to talk to.

کسی نبود که با او صحبت کنم.

There weren’t any new ideas in that conference.

هیچ ایده جدیدی در آن کنفرانس وجود نداشت.

برای ساختن جملات پرسشی، جای «there» و «was» را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Q: Was there any bread left?

A: Yes there was. / No, there there wasn’t.

A: آیا نانی مانده بود؟

B: بله، بود. / نه، نبود.

Q: Were there any biscuits in the plate?

A: Yes there were. / No, there weren’t.

A: آیا بیسکویتی در بشقاب وجود داشت؟

B: بله، بود. / نه، نبود.

از «there was» و «there were» در جملات پرسشی تأییدی نیز استفاده می‌شود، مانند نمونه‌های زیر:

There was a good film on TV last night, wasn’t there?

دیشب فیلم خوبی در تلویزیون پخش شد، این‌‌طور نیست؟

There wasn’t any time to have a meeting, was there?

برای برگزاری جلسه فرصتی وجود نداشت، این‌طور نیست؟

There were a lot of people here today, weren’t there?

امروز افراد زیادی اینجا بودند، این‌طور نیست؟

There weren’t any letters for me this morning, were there?

امروز صبح برای من نامه‌ای نبود، نه؟

تصویر یک لپ‌تاپ روی میز

تمرین گذشته ساده در انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با ساختار زمان گذشته ساده، در ادامه دو نمونه سوال به همراه پاسخ ارائه کرده‌ایم.

نمونه سوال اول

Make past simple "wh" questions.

 1. What /he / do last summer?
 2. Why / arrive / so late?
 3. When / she / arrive?
 4. What / he / do / last weekend?
 5. Why / she / sleep late?
 6. How / she / get here?
 7. How / she / finish / so quickly?

Answers:

 1. What did he do last summer?
 2. Why did he arrive so late?
 3. When did she arrive?
 4. What did he do last weekend?
 5. Why did she sleep late?
 6. How did she get here?
 7. How did she finish so quickly?

نمونه سوال دوم

Choose the underlined word that needs correcting.

 1. I were (A) not home (B) last (C) night.
 2. They weren't (A) at the party (B) now (C).
 3. He didn't (A) went (B) swimming after (C) school.
 4. She maked (A) a lot of mistakes (B) on her exam (C).
 5. Why did (A) she came back (B) home earlier (C) today?
 6. Who did (A) you visited (B) on the bus yesterday (C)?

Answers:

 1. were (was)
 2. now (yesterday)
 3. went (go)
 4. maked (made)
 5. came back (come back)
 6. visited (visit)

سوالات رایج درباره جمله گذشته ساده در انگلیسی

در این بخش سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصپص جمله گذشته ساده در انگلیسی پاسخ دهیم.

ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی چگونه است؟

ساختار گذشته ساده در حالت کلی از «فاعل»، «فعل» و «مفعول» تشکیل شده است. مهم‌ترین ویژگی جمله گذشته ساده در انگلیسی این است که فعل به صورت گذشته به کار می‌رود.

کاربرد جمله گذشته ساده در انگلیسی چیست؟

از جمله گذشته ساده در انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته شروع شده و در نقطه مشخصی در گذشته‌ پایان یافته است. در این حالت، مدت زمان وقوع فعل اهمیتی ندارد؛ می‌تواند در گذشته‌ای دور یا نزدیک رخ داده باشد. همچنین ممکن است عملی بیش از یک بار در گذشته رخ داده باشد.

ساختار جملات سوالی گذشته ساده چگونه است؟

جملات سوالی با افزودن Did به ابتدای جمله ساخته می‌شوند. سپس فاعل و در ادامه فعل اصلی می‌آید. برای سوالی کردن با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را قرار می‌دهیم و در ادامه ساختار آن مانند جملات پرسشی بله یا خیر خواهد بود.

فعل گذشته ساده در انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟

فعل گذشته ساده به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده نوشته می‌شود. افعال باقاعده، معمولاً با افزودن پسوند «ed-» به انتهای فعل گذشته ساخته می‌شوند، بنابراین، برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قاعده یکسانی پیروی می‌کنند. اما افعال بی‌قاعده، با افزدون پسوند «ed-» به انتهای فعل ساخته نمی‌شوند. در واقع، برای ساختن گذشته افعال بی‌قاعده، قانون خاصی وجود ندارد و شکل کلی فعل تغییر می‌کند.

جمع‌بندی

در این آموزش از مجله فرادرس، کاربرد و ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی را توضیح دادیم و به کمک مثال‌های انگلیسی و ترجمه آن‌ها، گرامر گذشته را بررسی کردیم. در بخش پایانی، جدول‌های جمع‌بندی زمان گذشته ساده را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

گذشته ساده
ادامه جملهفعل (منفی)فعل (مثبت)فاعل
at home yesterday.was notwasI
in the office.didn't workworked
students.were notwereYou/We/They
in the university.didn't studystudied
Spanish.was notwasHe/She/It
from Spain.didn't comecame

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EFLawless EnglishAbaenglishESL GrammarPerfect English Grammar
۱ دیدگاه برای «جمله گذشته ساده در انگلیسی + ترجمه، تمرین و نمونه سوال»

با سلام؛
کاربرد این عبارت برای زمانی مشخصی در گذشته به این مفهوم است که در کودکی فعالیتی شروع شده و خاتمه یافته است. اما اگر دقیقاً بخواهیم به سال مشخصی اشاره کنیم، مثلاً ۷ یا ۸ سالگی، در آن صورت می‌توان گفت که به زمان کاملاً مشخصی اشاره نمی‌کند. بیشتر به متن یا جمله بستگی دارد. اما در حالت کلی برای اشاره به فعالیت‌هایی به کار می‌رود که در گذشته از روی عادت انجام می‌شده‌است.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *