زبان انگلیسی ۱۴۳۱۱ بازدید

برای یادگیری زمان‌های انگلیسی، ساده‌ترین و بهترین راه، استفاده از آن‌ها در قالب مثال‌های گوناگون است. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به توضیح انواع زمان‌های انگلیسی پرداخته‌ایم و کاربرد آن‌ها را در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی بررسی کرده‌ایم. در این آموزش قصد داریم نحوه ساختن جمله گذشته در انگلیسی را توضیح دهیم و به کمک مثال، تمرین و نمونه سؤال آن را یاد بگیریم.

کاربرد جمله گذشته ساده در انگلیسی

از جمله گذشته ساده در انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در زمان گذشته شروع شده و در نقطه مشخصی در گذشته‌ پایان یافته است. در این حالت، مدت زمان وقوع فعل اهمیتی ندارد؛ می‌تواند در گذشته‌ای دور یا نزدیک رخ داده باشد. همچنین ممکن است عملی بیش از یک بار در گذشته رخ داده باشد. بنابراین، زمان گذشته کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

 • برای بیان عملی که به دفعات در گذشته اتفاق افتاده است:

I sometimes walked home after work.

من بعضی وقت‌ها بعد از کار، تا خانه پیاده می‌آمدم.

I often brought my lunch to school.

من اغلب ناهارم را با خودم به مدرسه می‌بردم.

برای تعداد دفعات وقوع عمل می‌توانیم از قیدهای تکرار استفاده کنیم، نظیر:

always

often

sometimes

never

 • برای بیان زمان مشخصی در گذشته:

We saw a good film last week.

هفته پیش فیلم خوبی دیدیم.

Yesterday, I arrived in Geneva.

دیروز وارد «ژنو» شدم.

She finished her work at seven o'clock.

ساعت هفت کارش را تمام کرد.

I went to the theater last night.

دیشب به تئاتر رفتم.

فیلم آموزشی مرتبط

برای بیان نقطه مشخصی در گذشته، قیدهای زمان گوناگونی به کار می‌رود، مانند موارد زیر:

last week

yesterday

when I was a child

six weeks ago

 • برای بیان زمان نامشخصی در گذشته:

People lived in caves a long time ago.

مردم مدت‌ها پیش در غارها زندگی می‌کردند.

She played the piano when she was a child.

او زمانی که کودک بود، پیانو می‌نواخت.

برای بیان زمان نامشخصی در گذشته، از قیدهای زیر استفاده می‌کنیم:

The other day

ages ago

a long time ago

فعل در انگلیسی

فعل گذشته ساده در انگلیسی

فعل، مهم‌ترین ویژگی جمله گذشته ساده در انگلیسی است، زیرا زمان را تعیین می‌کند و در جملات مثبت، منفی و پرسشی، ساختار متفاوتی دارد. به طور کلی، مشخصه فعل در زمان‌های انگلیسی، زمان وقوع عمل است. فعل زمان گذشته ساده به دو شکل زیر تعریف می‌شود:

برای مطالعه بیشتر در مورد زمان گذشته ساده، مطلب «گذشته ساده در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال» را از این لینک مطالعه کنید.

فیلم آموزشی مرتبط

افعال با قاعده در انگلیسی

افعال باقاعده، معمولاً با افزودن پسوند «ed-» به انتهای فعل گذشته ساخته می‌شوند، بنابراین، برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قاعده یکسانی پیروی می‌کنند. تعدادی از این فعل‌ها در جدول زیر آمده است.

افعال باقاعده

Regular Verbs

شکل گذشته شکل ساده
accepted accept
achieved achieve
added add
admired admire
admitted admit
adopted adopt
advised advise
agreed agree
allowed allow
announced announce
appreciated appreciate
approved approve
argued argue
arrived arrive
asked ask
assisted assist
attacked attack
baked bake
begged beg
behaved behave
boiled boil
borrowed borrow
brushed brush
buried bury
called call
challenged challenge
changed change
chased chase
cheated cheat
cheered cheer
chewed chew
clapped clap
cleaned clean
collected collect
compared compare
complained complain
confessed confess
 constructed construct
controlled control
copied copy
counted count
created create
cried cry
damaged damage
danced dance
delivered deliver
destroyed destroy
divided divide
dragged drag
earned earn
employed employ
encouraged encourage
enjoyed enjoy
established establish
estimated estimate
exercised exercise
expanded expand
fried fry
gathered gather
greeted greet
guessed guess
hated hate
helped help
hoped hope
identified identify
interrupted interrupt
introduced introduce
irritated irritate
jumped jump
kicked kick
killed kill
laughed laugh
lied lie
liked like
listened listen
loved love
married marry
measured measure
moved move
murdered murder
needed need
obeyed obey
offended offend
offered offer
opened open
painted paint
phoned phone
played play
punished punish
pushed push
relaxed relax
remembered remember
replied reply
retired retire
returned return
rubbed rub
selected select
smoked smoke
snored snore
stared stare
studied study
talked talk
traveled travel
typed type
used use
visited visit
waited wait
walked walk
wanted want
warned warn
worried worry
yelled yell
آموزش لغات انگلیسی

املای افعال باقاعده

در رابطه با افعال باقاعده، زمانی که پسوند «ed-» به انتهای فعل اضافه می‌شود، در برخی موارد ممکن است املای کلمه نیز تغییر کند. در ادامه این مطلب، به نکات املایی افعال باقاعده در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • در حالت کلی، با افزودن «ed-» به انتهای فعل، آن را به گذشته ساده تبدیل می‌کنیم:

walk → walked

push → pushed

greet → greeted

cover → covered

 • در فعل‌های باقاعده‌ای که به حرف صدادار «e-» ختم می‌شوند، پسوند «d-» اضافه می‌کنیم:

hate → hated

seize → seized

hope → hoped

assume → assumed

tie → tied

free → freed

 • به تعدادی از فعل‌های انگلیسی که به حرف صداداری غیر از «e-» ختم می‌شوند، «ed-» اضافه می‌کنیم:

ski → skied

echo → echoed

 • در افعالی که به «حرف بی‌صدا + y» ختم می‌شوند، «y» به «i» تبدیل می‌شود و سپس «ed-» اضافه می‌گردد:

cry → cried

dirty → dirtied

magnify → magnified

 • برای افعالی که به «حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» ختم می‌شوند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود و سپس «ed-» اضافه می‌گردد:

dam → dammed

beg → begged

plan → planned

strip → stripped

 • اگر فعل باقاعده بیش از یک سیلاب داشته باشد و استرس روی سیلاب آخر باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم:

defer → deferred

regret → regretted

reship → reshipped

compel → compelled

فیلم آموزشی مرتبط
 • اگر استرس روی سیلاب آخر نباشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار نمی‌کنیم:

orbit → orbited

listen → listened

travel → traveled

consider → considered

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال بی‌قاعده، با افزدون پسوند «ed-» به انتهای فعل ساخته نمی‌شوند. در واقع، برای ساختن گذشته افعال بی‌قاعده، قانون خاصی وجود ندارد و شکل کلی فعل تغییر می‌کند. برای مثال، گذشته فعل «speak» به صورت «spoke» نوشته می‌شود و در دسته افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرد. تعداد فعل‌هایی که به این شکل ساخته می‌شوند، زیاد است و برای یادگرفتن آن‌ها راهی جز حفظ کردن وجود ندارد. در جدول زیر تعدادی از افعال پرکاربرد بی‌قاعده در زبان انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

 

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

دانلود PDF افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

برای دانلود جدول افعال بی قاعده می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید. لغات ستاره‌دار در این جدول، لغاتی هستند که در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال با قاعده نوشته شوند.

ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی

ساختار گذشته ساده در حالت کلی از «فاعل»، «فعل» و «مفعول» تشکیل شده است. مهم‌ترین ویژگی جمله گذشته ساده در انگلیسی این است که فعل به صورت گذشته به کار می‌رود. در جدول زیر، ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی را برای افعال باقاعده مشاهده می‌کنید.

Subject + verb + object

به چند جمله گذشته ساده در انگلیسی که در حالت مثبت به کار رفته، توجه کنید.

I planted some trees yesterday.

من دیروز چند درخت کاشتم.

He visited the city in 2012.

او در سال ۲۰۱۲ از شهر دیدن کرد.

We worked in Italy for 8 years.

او ۸ سال در ایتالیا کار کرد.

I hoped to go skiing.

من آرزو می‌کردم که به اسکی بروم.

You arrived at the city center.

شما به مرکز شهر رسیدید.

She studied very hard for the exams.

او برای امتحاناتش خیلی درس خواند.

The children played all the time.

بچه‌ها تمام مدت بازی کردند.

We stopped doing exercise long ago.

ما مدت‌هاست که ورزش نمی‌کنیم.

They traveled all over the world.

آن‌ها به دور دنیا سفر کردند.

فیلم آموزشی مرتبط

ساختار جمله منفی و پرسشی گذشته ساده

برای ساختن جمله منفی گذشته ساده، همان‌طور که در جدول فوق مشاهده کردید، از «did not» یا شکل کوتاه آن «didn't» استفاده می‌شود و این برای تمام فاعل‌ها یکسان است. به چند جمله منفی گذشته ساده توجه کنید.

I didn't want to go to the dentist.

من نمی‌خواستم به دندانپزشکی بروم.

She didn't have time.

او وقت نداشت.

You didn't close the door.

شما در را نبستید.

He didn't come to my party.

او به مهمانی من نیامد.

They didn't study so they didn't pass the test.

آن‌ها درس نخواندند، بنابراین در امتحان قبول نشدند.

I didn't sleep well last night.

من دیشب خوب نخوابیدم.

برای ساختن جمله پرسشی بله یا خیر در زمان گذشته ساده، «did» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از فاعل و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Did you go to work yesterday?

دیروز رفتی سر کار؟

Did they arrive on time?

آیا آن‌ها به‌موقع رسیدند؟

Did she like the surprise?

آیا او از سورپرایز خوشش آمد؟

Did Sally go to the movies last weekend?

آیا «سالی» آخر هفته گذشته به سینما رفت؟

Did you work hard yesterday?

دیروز سخت کار کردی؟

Did she talk to her mother?

No, she didn't.

آیا او با مادرش صحبت کرد؟

نه، [صحبت] نکرد.

Did they have to go there?

آن‌ها باید به آنجا می‌رفتند؟

جملات پرسشی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، علاوه بر جملات پرسشی بله یا خیر، جملات پرسشی wh نیز وجود دارند که برای زمان گذشته نیز می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. فرمول جمله پرسشی wh به صورت زیر است:

Wh-word + did + subject + verb?

به چند مثال با کلمات پرسشی و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

Where did you go yesterday?

دیروز کجا رفتی؟

When did she arrive?

او کی رسید؟

Why did he eat so much?

چرا او این‌قدر غذا خورد؟

What did they do yesterday?

آن‌ها دیروز چه کار کردند؟

Who did you meet at the party?

تو در مهمانی چه کسی را ملاقات کردی؟

How did she come to work this morning?

او امروز صبح چطور [با چه وسیله‌ای] سر کار آمد؟

Where did I leave my glasses?

عینکم را کجا گذاشتم؟

What did you do on the weekend?

آخر هفته چه کار کردی؟

Why did she get angry?

چرا عصبانی شد؟

When did you start work today?

امروز از کی شروع به کار کردی؟

What did he do last summer?

او تابستان گذشته چه کار کرد؟

نکته مهم: در جملات منفی و پرسشی، همواره شکل ساده فعل به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She didn't play the guitar yesterday.

او دیروز گیتار نزد.

∗∗∗

Did you visit your parents last week?

آیا هفته گذشته به دیدن والدینت رفتی؟

∗∗∗

When did she go on a vacation?

او چه زمانی به تعطیلات رفت؟

فیلم آموزشی مرتبط

جمله گذشته ساده در انگلیسی با فعل to be

فعل گذشته ساده در انگلیسی، به دو شکل «was» و «were» نیز کاربرد دارد. برای «she» ،«he» و «it» از «was» و برای سایر ضمایر فاعلی از «were» استفاده می‌کنیم. در نظر داشته باشید که فعل «to be» در زمان گذشته ساده، به عنوان فعل اصلی در جمله به کار می‌رود و برای منفی کردن آن، بعد از فعل، از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم. برای ساختن جمله پرسشی گذشته ساده، جای فاعل و فعل «to be» را عوض می‌‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با افعال to be در زمان گذشته ساده، به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I was tired this morning.

من امروز صبح خسته بودم.

You were very good.

تو خیلی خوب بودی.

He was the best in his class.

او در کلاس خود بهترین بود.

She was late for work.

او دیر سر کار آمد.

It was a sunny day.

آن یک روز آفتابی بود.

We weren't at home yesterday.

ما دیروز در خانه نبودیم.

I wasn't in the office yesterday.

من دیروز در دفتر نبودم.

You weren't home last weekend.

شما آخر هفته گذشته در خانه نبودید.

We weren't friends.

ما [با هم] دوست نبودیم.

It wasn't hot yesterday.

دیروز هوا گرم نبود.

He wasn't famous.

او معروف نبود.

Were you at home last night?

 دیشب در خانه بودی؟

Was she ready?

آیا او آماده بود؟

Were they early?

آیا آن‌ها زود آمدند؟

Were you busy a week ago?

هفته گذشته سرت شلوغ بود؟

Why were you happy?

چرا خوشحال بودی؟

Where were you yesterday?

دیروز کجا بودی؟

How was your father last night?

دیشب حال پدرت چطور بود؟

How long were they away?

آن‌ها چه مدت در سفر بودند؟

Learn English

جمله گذشته ساده در انگلیسی با There was/were

در زبان انگلیسی، از «there is» به معنای «بودن» یا «وجود داشتن» برای اشاره به چیزهای مفرد در زمان حال استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم درباره گذشته صحبت کنیم، «there was» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

There was a fire in the town center.

آتش‌سوزی در مرکز شهر رخ داد.

There was a young boy at the party last night.

دیشب پسر جوانی در مهمانی بود.

فیلم آموزشی مرتبط

وقتی درباره اسامی جمع صحبت می‌کنیم، از «there are» در زمان حال ساده و «there were» در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

There were fire engines and police cars everywhere.

همه‌جا ماشین‌های آتش‌نشانی و پلیس بود.

There were people injured and there was a lot of building damage.

ده نفر مجروح شدند و خسات زیادی به ساختمان وارد شد.

(در این جمله، چون «damage» اسم غیر قابل‌‌شمارش است، فعل مفرد فعل «was» به کار رفته است.)

برای منفی کردن جمله گذشته با «there was» و «there were»، منفی‌کننده «not» را به «was» و «were» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

There weren’t any eggs for breakfast this morning.

امروز صبح هیچ تخم‌‌مرغی برای صبحانه وجود نداشت.

There wasn’t any sugar for my coffee.

هیچ شکری برای قهوه‌ام نبود.

There wasn’t any money in my pocket.

هیچ پولی در جیبم نبود.

There wasn’t anybody to talk to.

کسی نبود که با او صحبت کنم.

There weren’t any new ideas in that conference.

هیچ ایده جدیدی در آن کنفرانس وجود نداشت.

برای ساختن جملات پرسشی، جای «there» و «was» را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Q: Was there any bread left?

A: Yes there was. / No, there there wasn’t.

A: آیا نانی مانده بود؟

B: بله، بود. / نه، نبود.

Q: Were there any biscuits in the plate?

A: Yes there were. / No, there weren’t.

A: آیا بیسکویتی در بشقاب وجود داشت؟

B: بله، بود. / نه، نبود.

از «there was» و «there were» در جملات پرسشی تأییدی نیز استفاده می‌شود، مانند نمونه‌های زیر:

There was a good film on TV last night, wasn’t there?

دیشب فیلم خوبی در تلویزیون پخش شد، این‌‌طور نیست؟

There wasn’t any time to have a meeting, was there?

برای برگزاری جلسه فرصتی وجود نداشت، این‌طور نیست؟

There were a lot of people here today, weren’t there?

امروز افراد زیادی اینجا بودند، این‌طور نیست؟

There weren’t any letters for me this morning, were there?

امروز صبح برای من نامه‌ای نبود، نه؟

اسامی قابل شمارش

نمونه سوال گذشته ساده در انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با ساختار زمان گذشته ساده، در ادامه دو نمونه سوال به همراه پاسخ ارائه کرده‌ایم.

نمونه سوال اول

Make past simple "wh" questions.

 1. What /he / do last summer?
 2. Why / arrive / so late?
 3. When / she / arrive?
 4. What / he / do / last weekend?
 5. Why / she / sleep late?
 6. How / she / get here?
 7. How / she / finish / so quickly?

Answers:

 1. What did he do last summer?
 2. Why did he arrive so late?
 3. When did she arrive?
 4. What did he do last weekend?
 5. Why did she sleep late?
 6. How did she get here?
 7. How did she finish so quickly?
فیلم آموزشی مرتبط

نمونه سوال دوم

Choose the underlined word that needs correcting.

 1. I were (A) not home (B) last (C) night.
 2. They weren't (A) at the party (B) now (C).
 3. He didn't (A) went (B) swimming after (C) school.
 4. She maked (A) a lot of mistakes (B) on her exam (C).
 5. Why did (A) she came back (B) home earlier (C) today?
 6. Who did (A) you visited (B) on the bus yesterday (C)?

Answers:

 1. were (was)
 2. now (yesterday)
 3. went (go)
 4. maked (made)
 5. came back (come back)
 6. visited (visit)

جمع‌بندی

در این آموزش، کاربرد و ساختار جمله گذشته ساده در انگلیسی را توضیح دادیم و به کمک مثال‌های انگلیسی و ترجمه آن‌ها، گرامر گذشته را بررسی کردیم. در بخش پایانی، جدول‌های جمع‌بندی زمان گذشته ساده را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

گذشته ساده
ادامه جمله فعل (منفی) فعل (مثبت) فاعل
at home yesterday. was not was I
in the office. didn't work worked
students. were not were You/We/They
in the university. didn't study studied
Spanish. was not was He/She/It
from Spain. didn't come came

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر