برگه تقلب

تقلب نامه (Cheat Sheet) کنترل خطی

تقلب نامه (Cheat Sheet) کنترل خطی

تقلب‌نامه (Cheat Sheet)، متنی کوتاه اما جامع پیرامون یک موضوع مشخص است. هدف اصلی ارائه تقلب‌نامه، انتقال مفاهیمِ مرتبط با موضوع به صورت کامل، در کمترین…

۲۸ فروردین, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...