مجموعه مقالات آموزک فیزیک

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده