نوشته های حمیدرضا غلامی ارجنکی

در این نوشته راجع به تفاوت بین «فشار نسبی» (‌gauge pressure) و «فشار مطلق» (absolute pressure) صحبت خواهد شد. «فشار» (pressure) این‌گونه تعریف می‌شود: نیروی…

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ حمیدرضا غلامی ارجنکی