گرامر ماضی نقلی در انگلیسی — با مثال و به زبان ساده

آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
Practice English

در دستور زبان انگلیسی، مبحث زمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زبان انگلیسی سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده وجود دارد که هریک به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در این آموزش از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس» قصد داریم گرامر ماضی نقلی در انگلیسی را بررسی کنیم که به نام «حال کامل» نیز شناخته شده است.

ماضی نقلی در انگلیسی چیست ؟

مهم‌ترین مشخصه زمان‌های مختلف در زبان انگلیسی، ساختار فعل است. «زمان ماضی نقلی» (Present perfect Tense) را با ساختار «have/has + p.p» می‌شناسیم و برای بیان عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و اثر آن تا به حال باقی مانده است. به عبارت دیگر، واقعه‌ای که در گذشته رخ داده، ارتباطی با زمان حال دارد و همین ویژگی، بیانگر تفاوت آن با گذشته ساده است (عملی که در گذشته شروع و تمام شده و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد).

تصور کنید که صبح زود برای رفتن به مدرسه یا محل کار آماده می‌شوید. به محض این‌که از خانه بیرون می‌آیید، متوجه می‌شوید که زمین خیس است، اما باران نمی‌بارد. در واقع شب قبل باران باریده است، اما اثر آن (خیس شدن زمین) در زمان حال باقی مانده است. بنابراین با خود می‌گویید: «دیشب باران باریده است.»

با مثال دیگری مفهوم ماضی نقلی را بیان می‌کنیم. فرض کنید وارد کلاس زبان خود شده‌اید و متوجه تغییری می‌شوید. دیوارها تمیز و روشن شده‌اند و بوی رنگ همه‌جا را پر کرده است. کسی در این لحظه مشغول رنگ کردن دیوار نیست، اما شما نتیجه کار را می‌بینید. به بیان ساده‌تر، عمل زنگ زدن در گذشته انجام شده است، اما اثر آن تا این لحظه باقی مانده است. بنابراین با خود می‌گویید: «کسی اینجا را رنگ کرده است.»

همان‌طور که متوجه شدید، فعل ماضی نقلی در زبان فارسی به صورت «رفته‌ام، رفته‌ای، رفته است و...» ترجمه می‌شود و در زبان انگلیسی با «have/has + p.p» مشخص می‌گردد. با دانستن این مسئله، کاربردهای زمان ماضی نقلی در انگلیسی را بهتر یاد می‌گیرید.

کاربرد زمان ماضی نقلی در انگلیسی

ماضی نقلی را به‌طور کلی می‌توان برای توصیف دو عمل به کار برد:

 • «عمل پایان یافته» (Finished Actions)
 • «عمل ناتمام» (Unfinished Actions)

در ادامه این مطلب، به بررسی کاربردهای هر یک از این دو عمل می‌پردازیم.

عمل پایان‌یافته

کاربردهای ماضی نقلی در انگلیسی برای توصیف عمل پایان‌یافته در زمان گذشته، شامل موارد زیر است:

 • برای توصیف وقایعی که در طول زندگی برای فرد اتفاق افتاده است. نکته مهم این است که معمولاً زمانی که شخصی چیزی را تجربه کرده اهمیتی ندارد. در این حالت، اغلب قیدهای زمان «ever» و «never» به کار می‌رود.

I have been to Tokyo.

من به ژاپن رفته‌ام.

They have visited Paris three times.

آن‌ها سه بار از پاریس دیدن کرده‌اند.

We have never seen that film.

ما هیچ‌وقت آن فیلم را ندیده‌ایم.

 • برای توصیف قیدهای زمانی که عمل ناتمام را توصیف می‌کنند. در این حالت، مدت زمان انجام عمل تا به امروز ادامه یافته است:

I haven't seen her this month.

این ماه او را ندیده‌ام.

She's drunk three cups of coffee today.

او امروز سه فنجان قهوه نوشیده است.

I've already moved house twice this year!

من امسال دو بار خانه عوض کرده‌ام!

نکته: نمی‌توانیم از زمان ماضی نقلی در انگلیسی برای قیدهای زمانی استفاده کنیم که برای توصیف عملی پایان‌یافته به کار می‌روند:

I saw him yesterday.

دیروز او را دیدم.

NOT: I've seen him yesterday.

 • برای توصیف عمل پایان‌یافته‌ای که نتیجه یا اثرش در زمان حال باقی مانده است (توجه بر روی نتیجه عمل است). اغلب از زمان ماضی نقلی برای صحبت کردن در مورد اتفاقی که این اواخر افتاده و همچنان برای ما اهمیت دارد، استفاده می‌کنیم. در انگلیسی بریتانیایی، برای توصیف این حالت، زمان گذشته ساده نیز به کار می‌رود:

I've lost my keys.

من کلیدهایم را گم کرده‌ام.

(به همین دلیل نمی‌توانم وارد خانه شوم.)

She's hurt her leg.

پای او آسیب دیده است.

(بنابرین، امروز نمی‌تواند تنیس بازی کند.)

They've missed the bus.

آن‌ها از اتوبوس جا مانده‌اند.

(به همین خاطر امروز دیر خواهند کرد.)

 • از زمان ماضی نقلی می‌توانیم برای توصیف عملی که به‌تازگی رخ داده نیز استفاده کنیم، حتی اگر نتیجه یا اثر آن در زمان حال مشاهده نشود. این حالت، بیشتر در اخبار کاربرد دارد و از قیدهای زمان «just» و «already» و «yet»‌ «recently» برای توصیف آن استفاده می‌شود:

The Queen has given a speech.

ملکه سخنرانی کرده است.

I've just seen Lucy.

من تازه «لوسی» را دیده‌ام.

The Mayor has announced a new plan for the railways.

شهردار طرحی جدید برای راه‌آهن اعلام کرده است.

یادگیری لغات انگلیسی

عمل ناتمام

همان‌طور که گفته شد، یکی از کاربردهای زمان ماضی نقلی، توصیف عمل ناتمام است. این حالت زمانی به کار می‌رود که عملی یا عادتی در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است. در واقع، عمل در زمان گذشته پایان نیافته است. کلمه پرسشی که برای اعمال ناتمام کاربرد زیادی دارد، «how long»‌ و قیدهای زمان پرکاربرد «since» و «for» است. در نظر داشته باشید که در این حالت، بیشتر از «افعال حالتی» (Statie Verbs) استفاده می‌شود. به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I've known Karen since 1994.

من «کارن» را از سال 1994 می‌شناسم.

She's lived in London for three years.

او سه سال است که در لندن زندگی می‌کند.

(هنوز هم در لندن زندگی می‌کند.)

I've worked here for six months.

من شش ماه است که اینجا کار می‌کنم.

(هنوز هم اینجا کار می‌کنم.)

قیدهای زمان Since و For برای ماضی نقلی

از «since» برای بیان زمان مشخصی در گذشته استفاده می‌کنیم (۲۰۰۴، ۲۳ آوریل و...). به مثال‌های زیر توجه کنید.

I've known Sam since 1992.

من «سام» را از سال ۱۹۹۲ می‌شناسم.

I've liked chocolate since I was a child.

از وقتی که بچه بودم، شکلات را دوست داشته‌ام.

She's been here since 2pm.

از ساعت ۲ بعدازظهر اینجا بوده است.

نکته: از زمان‌های مشخص برای توصیف عملی دیگری نیز استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده است و زمان آن گذشته ساده است، مانند «since I was at school» یا «since I arrived».

«for» برای نشان دادن مدت زمان وقوع عمل، به کار می‌رود (۲ ساعت، سه سال، شش ماه و...). به مثال‌های زیر توجه کنید.

I've known Julie for ten years.

ده سال است که «جولی» را می‌شناسم.

I've been hungry for hours.

سه ساعت است که گرسنه‌ام.

She's had a cold for a week.

او یک هفته است که سرما خورده است.

کاربرد ماضی نقلی در انگلیسی

فرمول ماضی نقلی در انگلیسی

فرمول کلی ماضی نقلی برای جملات مثبت و منفی به صورت زیر است:

Subject + have/has (not) + p.p

فرمول جملات پرسشی نیز به صورت زیر است:

Have/Has + subject + p.p?

Question word + have/has + subject + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید.

I've spent all my money.

من تمام پولم را خرج کرده‌ام.

She's lost her purse.

او کیفش را گم کرده است.

You've begun to annoy me.

تو شروع کرده‌ای به اذیت کردن من.

He hasn't studied for the exam.

او برای امتحان درس نخوانده است.

We haven't won the championship.

ما قهرمانی را به دست نیاورده‌ایم.

They haven't forgotten my birthday.

آن‌ها تولد من را فراموش نکرده‌اند.

Have you bought a new car?

ماشین جدیدی خریده‌ای؟

Has he eaten eaten my sandwich?

آیا او ساندویچ من را خورده است؟

Have you kept my secret?

آیا راز مرا پنهان کرده‌ای؟

Has it rained?

آیا باران باریده است؟

Have they driven there?

آیا آن‌ها تا آنجا رانندگی کرده‌اند؟

Where has she gone?

او کجا رفته است؟

What have she you done recently?

او این اواخر چه کاری کرده است؟

Which country have they visited?

آن‌ها از کدام کشور دیدن کرده‌اند؟

Why has he been upset?

چرا او ناراحت شده است؟

به کمک جدول زیر، ساختار جملات ماضی نقلی در انگلیسی را بهتر درک خواهید کرد.

جملات مثبت

Affirmative Sentences

شکل سوم فعل

past participle

have/has

فاعل

Subject

visited has She

جملات منفی

Negative Sentences

شکل سوم فعل

past participle

have/has + not

فاعل

Subject

visited has not (hasn't) She

جملات پرسشی

Questions

شکل سوم فعل

past participle

فاعل

subject

Have/Has
visited? she Has

جملات پرسشی منفی

Negative Questions

شکل سوم فعل

past participle

فاعل

subject

Haven't/hasn't
visited? she Hasn't

افعال ماضی نقلی در انگلیسی

برای ماضی نقلی از «شکل سوم فعل» (Past Participle) استفاده می‌شود. شکل سوم فعل یا «p.p» که در زبان فارسی به آن اسم مفعول نیز گفته می‌شود، به دو صورت «باقاعده» و «بی‌قاعده» تعریف می‌گردد. افعال باقاعده (Regular verbs) فعل‌هایی هستند که برای تبدیل شدن به قسمت سوم فعل، «ed-» می‌گیرند، مانند «talked» یا «visited».

اما شکل گذشته و سوم افعال بی‌قاعده (Irregular Verbs) از قانون خاصی پیروی نمی‌کند و کل فعل دستخوش تغییر می‌شود، مانند «eaten» یا «kept» که شکل سوم افعال «eat» و «keep» هستند.

جدول افعال بی‌قاعده در انگلیسی

در جدول زیر تعدادی از این افعال بی‌قاعده را مشاهده می‌کنید.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت اقعال باقاعده نوشته شوند.

زمان‌های انگلیسی

تفاوت Been و Gone

برای زمان ماضی نقلی، دو فعل «been» و «gone» که شکل سوم فعل «go» هستند، کاربرد بسیار زیادی دارند. اما معمولاً در موقعیت‌های متفاوتی به کار می‌روند. از «been» زمانی استفاده می‌شود که درباره تجربیات زندگی صحبت می‌کنیم و شخصی که درباره او حرف می‌زنیم، به آن مکان رفته و برگشته است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

I've been to Paris.

من به پاریس رفته‌ام.

(من در طول زندگی‌ام به پاریس رفته‌ام، اما در حال حاضر در لندن هستم، یعنی جایی که در آن زندگی می‌کنم.)

She has been to school today.

او امروز به مدرسه رفته است.

(او امروز به مدرسه رفته، اما مریض بوده و الآن به خانه برگشته است.)

They have never been to California.

آن‌ها هرگز به «کالیفرنیا» نرفته‌اند.

(آن‌ها هیچ‌وقت به کالیفرنیا نرفته‌اند و در حال حاضر هم آنجا نیستند.)

از «gone» معمولاً زمانی استفاده می‌کنیم که عملی در گذشته شروع شده است و نتیجه یا اثر آن تا زمان حال باقی مانده است. در واقع شخصی که درباره او صحبت می‌کنیم، به آن مکان رفته و در حال حاضر هم در آنجاست. به مثال‌های زیر و توضیحات مربوط به آن‌ها توجه کنید.

Where's John? He's gone to the shops.

«جان» کجاست؟ او رفته است تا خرید کند.

(در حال حاضر مشغول خرید کردن است.)

Julie has gone to Mexico.

«جولی» به مکزیک رفته است.

(در حال حاضر در مکزیک است.)

They've gone to Japan for three weeks.

آن‌ها سه هفته است که به ژاپن رفته‌اند.

(در حال حاضر در ژاپن هستند.)

شکل کوتاه و بلند افعال ماضی نقلی در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، در جملاتی که زمان ماضی نقلی به کار رفته است، ساختار فعل به صورت «have/has + p.p» است. در زبان محاوره، در بیشتر مواقع، فعل‌های «have» و «has» را به صورت کوتاه بیان می‌کنند، یعنی به شکل «ve'» و «s'». به مثال‌های زیر توجه کنید.

I've used those images before.

من قبلاً از این تصاویر استفاده کرده‌ام.

He's already had the surgery.

او قبلاً جراحی کرده است.

She's sung that song.

او آن آهنگ را خوانده است.

They've just gotten home.

آن‌ها تازه به خانه رسیده‌اند.

نکته: «s'» شکل کوتاه «is» نیز هست، اما در گرامر ماضی نقلی، بعد از آن شکل سوم فعل (Past Participle) می‌آید و از این طریق می‌توان پی برد که شکل کوتاه برای «has» به کار رفته است. به دو مثال زیر توجه کنید.

He's at work.

او سر کار است.

(«s'» شکل کوتاه «is» است.)

∗∗∗

He's been at work for 8 hours.

او هشت ساعت سر کار بوده است.

(«s'» شکل کوتاه «has» است، زیرا بعد از آن «been» آمده است.)

آموزش زبان انگلیسی

ماضی نقلی در انگلیسی با مثال

برای درک بهتر کاربرد ماضی نقلی در انگلیسی در ادامه این مطلب چند مثال همراه با ترجمه آن‌ها ارائه شده است. به قیدهای زمان و ساختار فعل در جمله‌ها دقت کنید.

They haven't lived here for years.

آن‌ها سال‌هاست که اینجا زندگی نمی‌کنند.

She has worked in the bank for five years.

او پنج سال در بانک کار کرده است.

We have had the same car for ten years.

ما ده سال است که همین ماشین را داریم.

Have you played the piano since you were a child?

آیا از کودکی پیانو می‌نوازید؟

I have worked hard this week.

این هفته سخت کار کرده‌ام.

It has rained a lot this year.

امسال باران زیادی باریده است.

We haven't seen her today.

ما امروز او را ندیده‌ایم.

They have seen that film six times.

آن‌ها آن فیلم را شش بار دیده‌اند.

It has happened several times already.

قبلاً چندین بار اتفاق افتاده است.

She has visited them frequently.

او پیوسته به آن‌ها سر زده است.

We have eaten at that restaurant many times.

ما بارها در آن رستوران غذا خورده‌ایم.

Have you just finished work?

تازه کار را تمام کرده‌اید؟

I have just eaten lunch.

من همین چند لحظه پیش ناهار خوردم.

We have just seen her.

ما تازه او را دیده‌ایم.

Has he just left?

او تازه رفته است؟

Someone has eaten my soup!

کسی سوپ من را خورده است!

Have you seen 'Gone with the Wind'?

آیا فیلم «بر باد رفته» را دیده‌اید؟

She's studied Japanese, Russian, and English.

او زبان ژاپنی، روسی و انگلیسی خوانده است.

مجهول ماضی نقلی در انگلیسی

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با گرامر مجهول به طور کامل آشنا شدیم. از گرامر مجهول زمانی استفاده می‌کنیم که فاعل جمله اهمیت زیادی نداشته باشد یا برای ما ناشناخته باشد. در واقع نقش مفعول در حالت مجهول پررنگ‌تر است. در مبحث ماضی نقلی، جملات مجهول از ساختار زیر پیروی می‌کنند:

Subject + have/has (not) + been + p.p

برای این‌که تفاوت بین جمله معلوم و مجهول ماضی نقلی را بهتر متوجه شوید، به دو مثال زیر دقت کنید.

They have written the reports.

آن‌ها گزارش‌ها را نوشته‌اند.

The reports have been written.

گزارش‌ها نوشته شد.

در جمله اول، فاعل جمله «they» و فعل «have written» است. مفعول جمله «the reports» است و در حالت مجهول و زمانی که بخواهیم روی مفعول تأکید بیشتری داشته باشیم، آن را به جای فاعل، به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم. فعل جمله نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. در جملات مجهول ماضی نقلی، فعل جمله از حالت «have/has + p.p» به «have/has + been + p.p» تغییر می‌کند. به چند مثال بیشتر توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

The applications haven’t been checked yet.

برنامه‌ها هنوز بررسی نشده‌اند.

Have you been introduced to the new manager?

آیا به مدیر جدید معرفی شده‌اید؟

Sara has been promoted three times in her career.

«سارا» سه بار در حرفه خود ترفیع گرفته است.

The candidates haven't been interviewed yet.

هنوز با متقاضیان مصاحبه نشده است.

جمع‌بندی

در این آموزش، گرامر ماضی نقلی در انگلیسی را یاد گرفتیم و با ساختار و کاربردهای مختلف آن آشنا شدیم. کاربرد ماضی نقلی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای توصیف عملی که در گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه یافته است:

She has worked in the bank for five years.

او پنج سال است که در بانک کار می‌کند.

 • برای بیان عملی که در بازه زمانی مربوطه، پایان نیافته است:

It has rained a lot this year.

امسال باران زیاد باریده است.

 • برای بیان عملی که در بازه زمانی نامشخصی بین گذشته و آینده تکرار شده است:

We have eaten at that restaurant many times.

ما بارها در آن رستوران غذا خورده‌ایم.

 • برای بیان عملی که در زمان گذشته و به‌تازگی انجام شده است:

Has he just left?

آیا او همین چند لحظه پیش رفت؟

 • برای توصیف عملی که زمان دقیق آن مهم نیست یا اطلاع دقیقی از آن نداریم:

She has learned three languages.

او سه زبان را یاد گرفته است.

بر اساس رای ۵۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Perfect English Grammar EF Ginger

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *