پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی — آموزش کامل + نکات، مثال و تمرین

آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
توضیح پیشوند های منفی ساز در انگلیسی

یادگیری لغات یکی از مهمترین بخش‌های یادگیری زبان انگلیسی است و از آنجا که در زبان انگلیسی بی‌شمار لغت وجود دارد، به خاطر سپردن تمامی این کلمات می‌تواند کاری طاقت‌فرسا یا حتی غیرممکن باشد. از این رو منطقی‌تر است که ابتدا با اجزای کلمه و پیشوندها و پسوندهایی آشنا شوید که به اول و آخر ریشه کلمه اضافه می‌شوند تا بتوانید در مواقع نیاز از روی ظاهر، معنی کلمه و ساختار دستوری آن را بفهمید. در این مطلب ابتدا مفهوم پیشوند و دسته‌بندی‌های مختلف آن را توضیح داده‌ایم و سپس انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی را با ذکر مثال آموزش داده‌ایم.

پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

پیشوندهای منفی‌ساز تک‌واژهایی هستند که در اول کلمه می‌نشینند و معنای آن را منفی یا متضاد می‌کنند. پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی انواع مختلفی دارند،‌ در نتیجه کاربردهای مختلفی نیز دارند و نمی‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. اما پیش از آن‌که به پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی بپردازیم باید با مفهوم پیشوند آشنا شویم که در ادامه آمده است.

پیشوند در انگلیسی چیست

واحد‌های زبانی به سه دسته «پیشوند» (Prefix)، «میان‌وند» (Infix) و «پسوند»‌ (Suffix) تقسیم می‌شوند. پیشوندها حروفی هستند که به ابتدای کلمه اضافه می‌شوند تا واژگانی جدید با معانی متفاوت بسازند. برای مثال، پیشوندها می‌توانند منفی ساز باشند و با وصل شدن به ابتدای جمله معنی آن را منفی یا متضاد کنند. همچنین می‌توانند در مورد زمان، مکان یا حالت، اطلاعات بیشتری ارائه دهند. پیشوندهای انگلیسی عبارت‌اند از:

 • پیشوندهای منفی‌ساز
 • پیشوندهای «Pre» ،«Fore» و «Post»
 • پیشوندهای «Over/Under/Sub»
 • پیشوندهای «Co/Com/Con»
 • پیشوندهای «Out/Mis/Up»
 • پیشوندهای «inter» و «trans»
 • پیشوندهای «in» و «ex»

رایج‌ترین پیشوندهای انگلیسی و مثال آن‌ها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

ترجمه مثال مثال معنی پیشوند
ضد جنگ antiwar ضد/برخلاف/منفی‌ساز anti-
خودرو automobile خودکار auto-
آلودگی زدایی decontaminate زدایی de-
خلع صلاحیت disqualify خلع/منفی‌ساز dis-
تنزل downgrade کاهش down-
فوق‌العاده extraordinary فوق extra-
بیش‌فعال hyperactive بیش/فرا hyper-
غیرقانونی illegal منفی‌ساز il-/im-/in-/ir-
بین‌المللی international بین/میان inter-
معامله بزرگ mega-deal بزرگ mega-
میانه روز midday میان/وسط mid-
عدم تطابق misaligned عدم/منفی‌ساز mis-
غیرسیگاری non-smoking غیر/منفی‌ساز non-
بیش‌ازحد پخته overcook بیش‌ازحد over-
پیشی گرفتن outrun فراتر/بهتر out-
پس از انتخابات post-election پس از post-
ماقبل تاریخ prehistoric پیش از/ماقبل pre-
دموکراسی‌گرایانه pro-democracy گرا pro-
بازنویسی rewrite دوباره re-
نیم‌دایره semicircle نیمه semi-
زیردریایی submarine زیر sub-
اَبر قهرمان super-hero اَبر super-
تلویزیون telepathic [مخابره] از دور tele-
انتقال transfer گذر/انتقال trans-
فراصوتی ultrasound فرا ultra-
غمگین unhappy منفی‌ساز un-
دست‌کم underestimate کم under-
بهسازی upgrade افزایش up-
سه‌پایه tripod سه tri-
تک‌شاخ unicorn یک uni-
همه‌چیز دان omniscient همه/هر omni-
غیرسیاسی apolitical غیر/منفی‌ساز a-

همان‌طور که در جدول مشاهده کردید، برخی از پیشوندهای انگلیسی منفی‌ساز هستند. در ادامه انواع پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی و کاربرد آن‌ها را با هم به طور مفصل‌تری بررسی خواهیم کرد.

کاربرد پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

یکی از روش‌های منفی کردن کلمات در زبان انگلیسی، اضافه کردن پیشوندهای منفی‌ساز به اسم، صفت، فعل و قید به‌منظور منفی یا متضاد کردن کلمه است. این پیشوندها عبارت‌اند از:

 • un
 • a
 • dis
 • il
 • im
 • in
 • ir
 • non
 • un

در ادامه مطلب به کاربرد این موارد به صورت مجزا و با ذکر مثال خواهیم پرداخت.

نکته:‌ پیشوندهای منفی‌ساز همیشه منفی‌کننده نیستند و گاهی معنای کلمه را مثبت می‌کنند. به طور مثال هنگامی که به کلمه «expensive» یا «گران» پیشوند «in» اضافه شود، کلمه «inexpensive» یا «کم‌هزینه» تولید می‌شود. یا اگر به کلمه «forgettable» به معنی «فراموش‌شدنی» پیشوند «un» بدهیم، نتیجه آن کلمه «unforgettable» یا «فراموش‌نشدنی» می‌شود.

 پیشوند های منفی ساز

پیشوند un

پیشوند un یکی از رایج‌ترین پیشوندهای منفی‌ساز در زبان انگلیسی است. این پیشوند معمولا قبل از اسم یا صفت می‌نشیند تا آن را منفی کند اما نقش دستوری آن را تغییر نمی‌دهد. کلماتی که پیشوند un به آن‌ها می‌چسبد می‌توانند صدادار یا بی‌صدا باشند. در ادامه تعدادی از کلمات انگلیسی که می‌توانند با پیشوند un منفی شوند ارائه شده است.

منفی مثبت
unable able
نتوانستن توانستن
uninteresting interesting
غیرجالب/خسته‌کننده جالب
unusual usual
غیرمعمول معمول
uncomfortable comfortable
ناراحت راحت
unhelpful helpful
غیرسودمند سودمند
unprepared prepared
بدون آمادگی آماده
unwrap wrap
باز کردن بسته‌بندی کردن
undo do
خنثی کردن انجام دادن
unhealthy healthy
ناسالم سالم
unfriendly friendly
غیردوستانه دوستانه
unfair fair
غیرمنصفانه منصفانه
unreal real
غیرواقعی واقعی

پیشوند a

پیشوند a برای منفی کردن کلماتی به کار می‌رود که با حرف بی‌صدا شروع می‌شوند. تعدادی از این کلمات در جدول زیر به عنوان مثال ارائه شده‌اند.

منفی مثبت
apolitical political
غیرسیاسی سیاسی
asocial social
غیراجتماعی اجتماعی

پیشوند dis

پیشوند dis به معنای غیر یا خلع می‌تواند برای منفی کردن کلماتی به کار برود که با حرف بی‌صدا و صدادار شروع می‌شوند. این کلمات می‌توانند اسم، صفت یا قید باشند. برای مشاهده مثال‌های بیشتر به جدول زیر توجه کنید.

منفی مثبت
disagree agree
مخالفت موافقت
discomfort comfort
ناراحتی راحتی
disassemble assemble
باز کردن سرهم‌بندی
disorient orient
گمراه شدن جهت‌دهی
dismount mount
پیاده شدن سوار شدن

پیشوند il

کلماتی که پیشوند il می‌گیرند معمولا با حرف «L»‌ آغاز می‌شوند.

منفی مثبت
illegal legal
غیرقانونی قانونی
illegible legible
ناخوانا خوانا
illiterate literate
بی‌سواد عالم
illogical logical
غیرمنطقی منطقی
illegitimate legitimate
نامشروع مشروع

پیشوند im

پیشوند im به کلماتی وصل می‌شود که با حرف «b»،‌ «m» یا «p» شروع می‌شود.

منفی مثبت
immoral moral
غیراخلاقی اخلاقی
imperfect perfect
ناقص بی‌نقص
impossible possible
ناممکن ممکن
immobile mobile
بی‌حرکت متحرک
imbalance balance
عدم تعادل تعادل
impolite polite
بی‌ادب مؤدب
impatient  patient
بی‌تحمل  صبور
impure pure
ناخالص خالص
improbable probable
غیرمحتمل محتمل

پیشوند in

کلماتی که با حروف بی‌صدا و صدادار (به‌جز i و u) شروع می‌شوند می‌توانند پسوند منفی‌ساز in بگیرند.

منفی مثبت
inaccurate accurate
با دقت پایین، بی‌دقت دقیق
insane sane
دیوانه عاقل
indecent decent
نانجیب نجیب
invalid valid
نامعتبر معتبر
inappropriate appropriate
نامناسب مناسب
invisible visible
غیرقابل رویت قابل رویت
involuntary voluntary
ناخواسته داوطلبانه
indefinite definite
نامعین معین

پیشوند ir

کلماتی که با «R» شروع می‌شوند پیشوند منفی‌ساز ir می‌گیرند.

منفی مثبت
irrational rational
غیرمنطقی منطقی
irregular regular
غیرعادی عادی
irresistible resistible
غیرقابل مقاومت قابل‌مقاومت
irreconcilable reconcilable
غیرقابل تطبیق قابل‌تطبیق
irreversible reversible
غیرقابل برگشت برگشت‌پذیر

پیشوند non

پیشوند non یکی از کاربردی‌ترین پیشوندهای زبان انگلیسی است چرا که می‌تواند به هر اسم، فعل، صفت یا قیدی وصل شود.

منفی مثبت
nonsense sense
نامعقول معقول
nonfiction fiction
غیرتخیلی تخیلی
nonprofit profit
بدون سود سود
nonexistence existence
عدم وجود وجود
nonmetallic metallic
غیرفلزی فلزی
nonstop stop
بی‌وقفه توقف

پیشوند un

کلماتی که با حروف بی صدا و صدادار شروع می‌شوند می‌توانند پیشوند منفی‌ساز un بگیرند.

منفی مثبت
unclear clear
غیرواضح واضح
unnatural natural
غیرطبیعی طبیعی
unusual usual
غیرمعمول معمول
unstable stable
بی‌ثبات باثبات
unknown known
ناشناخته شناخته
unrealistic realistic
غیرواقعی واقعی
unafraid afraid
نترسیده ترسیده

نکته: توجه داشته باشید بسیاری از کلمات هستند که با هر کدام از موارد بالا شروع می‌شوند اما حروف اولشان پیشوند منفی‌ساز نیست و بخشی از کلمه محسوب می‌شود. تعدادی از این کلمات عبارت‌اند از:

 • alike (شبیه)
 • discuss بحث کردن
 • universe (دنیا)
 • illuminate (توضیح دادن)
 • important (مهم)
 • incline (مستعد بودن)
 • indulge (ناپرهیزی کردن)
 • insist (اصرار کردن)
 • invoke (استدعا کردن)
 • involve (شامل شدن)
 • irrigate (آبیاری)
 • و... .

سوالات رایج درباره پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

پیشوند در انگلیسی چیست؟

یشوندها حروفی هستند که به ابتدای کلمه اضافه می‌شوند تا واژگانی جدید با معانی متفاوت بسازند. برای مثال، پیشوندها می‌توانند منفی ساز باشند و با وصل شدن به ابتدای جمله معنی آن را منفی یا متضاد کنند. همچنین می‌توانند در مورد زمان، مکان یا حالت، اطلاعات بیشتری ارائه دهند.

کاربرد پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی چیست؟

پیشوندهای منفی ساز تک‌واژهایی هستند که در اول کلمه می‌نشینند و معنای آن را منفی یا متضاد می‌کنند. پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی انواع مختلفی دارند،‌ در نتیجه کاربردهای مختلفی نیز دارند و نمی‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها a است همیشه با یک حرف صامت شروع می‌شوند. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها dis استمی‌توانند با یک حرف مصوت یا صامت شروع شوند. کلماتی که پیشوند منفی ساز آن‌ها il است همیشه با حرف l شروع می شوند و در آخر، کلماتی که im را به عنوان پیشوند منفی می‌گیرند همیشه با حرف m یا p شروع می‌شوند.

 پیشوند چیست

تمرین پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی

برای درک بهتر پیشوندهای منفی ساز در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با پیشوند منفی‌ساز مناسب پر کنید.

Q1: She was ____ to take the test because she was really sick. (able)

جواب

Answer: She was unable to take the test because she was really sick.

Q2: I can't go out today. I just got back from vacation and I really need to ____. (pack)

جواب

Answer: I can’t go out today. I just got back from vacation and I really need to unpack.

Q3: Oh, my goodness! This horrible heat is going to ____ the poor players. (hydrate)

جواب

Answer: Oh, my goodness! This horrible heat is going to dehydrate the poor players.

Q4: Are you ____? If you do this jump you're going to die. (sane)

جواب

Answer: Are you insane? If you do this jump you’re going to die.

Q5: So you are simply going to ____ everything I told you about him and just go on this date. (regard)

جواب

Answer: So you are simply going to disregard everything I told you about him and just go on this date.

Q6: I find it highly ____ that he will come to your party. He doesn't like crowds. (probable)

جواب

Answer: I find it highly improbable that he will come to your party. He doesn’t like crowds.

Q7: The accident caused ____ damage to his car. (reparable)

جواب

Answer: The accident caused irreparable damage to his car.

Q8: The worst enemy in a relationship is ____. (trust)

جواب

Answer: The worst enemy in a relationship is distrust.

Q9: I'm absolutely sure it wasn't Kate. She's ____ of something like that. (capable)

جواب

Answer: I’m absolutely sure it wasn’t Kate. She’s incapable of something like that.

Q10: I don't think the police will be able to ____ the drug dealers. (arm)

جواب

Answer: I don’t think the police will be able to disarm the drug dealers.

Q11: Oh, Mary, you're so ____! He's always done so much to help you. (grateful)

جواب

Answer: Oh, Mary, you’re so ungrateful! He’s always done so much to help you.

Q12: It's extremely ____ I'll do well on this test. I didn't study a thing. (likely)

جواب

Answer: It’s extremely unlikely I’ll do well on this test. I didn’t study a thing.

Q13: Her father ____ of her dating John. He thinks John is a bad influence. (approved)

جواب

Answer: Her father disapproved of her dating John. He thinks John is a bad influence.

Q14: I believe this information is ____. This cannot be true. (accurate)

جواب

Answer: I believe this information is inaccurate. This cannot be true.

Q15: I don't understand anything he says; he's so ____. (articulate)

جواب

Answer: I don’t understand anything he says; he’s so inarticulate.

Q16: This table is. I believe one of the legs is crooked. (steady)

جواب

Answer: This table is unsteady. I believe one of the legs is crooked.

Q17: I'm not sure if it's ____. Why don't you ask your lawyer friend? (legal)

جواب

Answer: I’m not sure if it’s illegal. Why don’t you ask your lawyer friend?

Q18: I love Jane! She's so fun and ____. (complicated)

جواب

Answer: I love Jane! She’s so fun and uncomplicated.

Q19: Oh, come on. You must agree this is absolutely ____. (moral)

جواب

Answer: Oh, come on. You must agree this is absolutely immoral.

Q20: When you're done using the computer make sure to ____ it. (connect)

جواب

Answer: When you’re done using the computer make sure to disconnect it.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. They say he has a ___ face.
dishonest
ilhonest
inhonest
2. I have an ___ fear of mice.
disrational
inrational
irrational
3. The Joker character in Batman is ___.
insane
ilsane
irsane
4. In the UK it's ___ to smoke in bars and restaurants.
illegal
inlegal
imlegal
5. It's ___ that we have to work while they are on holiday.
disfair
infair
unfair
6. I am too ___ to go fishing.
inpatient
impatient
unpatient
7. He's so ___ even after all the help we gave him.
ungrateful
imgrateful
ingrateful
8. He still acts like a child, he's so ___.
irmature
inmature
immature
9. I think the information in this report is ___. It doesn't look right.
iraccurate
inaccurate
unaccurate
10. His attempt to break the world record was ___.
unsuccessful
dissuccessful
insuccessful
11. If you are ___, you shouldn't apply for this job.
irexperienced
unexperienced
inexperienced
12. Everybody thinks that John and his brother are ___ guys.
unpleasant
displeasant
impleasant
13. This was one of the most ___ conferences I've ever participated in.
disorganized
deorganized
inorganized
14. We couldn't understand why he made such ___ remarks.
umpersonal
impersonal
inpersonal
15. That teacher feels awful when ___ visitors come to attend her class.
ilexpected
inexpected
unexpected

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Be Speaking Grammarist

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *