زبان انگلیسی ۲۰۹۴ بازدید

صفت در زبان انگلیسی به کلمه‌ای گفته می‌شود که اسم را توصیف می‌کند. آشنایی با صفات انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است و در بیشتر جملات به کار می‌رود. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با انواع صفت و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها آشنا شدیم. در این آموزش قصد داریم درباره جایگاه صفت در انگلیسی توضیحاتی ارائه دهیم و به‌کمک مثال‌های کاربردی، آن‌ها را بررسی کنیم.

صفت در انگلیسی چیست ؟

صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند. در واقع، از صفت برای بیان ویژگی‌های اسم استفاده می‌شود که یا قبل از اسم یا بعد از فعل «to be» قرار۲ می‌گیرد. به دو جمله زیر توجه کنید.

He's an interesting person.

او مرد جالبی است.

Jane is tired.

«جین» خسته است.

در جمله اول، «interesting» صفت است و قبل از «person» قرار گرفته که نقش اسم را در جمله دارد. در جمله دوم، «tired» نقش صفت را دارد و بعد از فعل «is» آمده است. آشنایی با جایگاه صفت در انگلیسی اهمیت بسیار زیادی دارد، به ویژه در مواقعی که بیش از یک صفت در جمله به کار رفته باشد. در این آموزش، به بررسی جایگاه صفت در انگلیسی پرداخته‌ایم.

فیلم آموزشی مرتبط

جایگاه صفت در انگلیسی کجاست ؟

قبل از بررسی جایگاه صفت در انگلیسی لازم است با مفهوم صفات وصفی آشنا شویم. «صفت‌های وصفی» (Attributive Adjectives) به صفت‌هایی گفته می‌شود که قبل از اسم می‌‌آیند و ویژگی‌های اسم را توصیف می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید.

I have a blue bag.

من یک کیف آبی دارم.

در این مثال «blue» صفت است و اسم جمله، یعنی «bag» را توصیف می‌کند. به طور کلی، جایگاه صفت در جمله متفاوت است و به دیگر اجزاء جمله بستگی دارد. در دسته‌بندی زیر به انواع جایگاه صفت در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

  • قبل از اسم:

There was a beautiful beach there.

در آنجا ساحل زیبایی بود.

(«beautiful» صفت است و قبل از اسم «beach» آمده است.)

Dark clouds appeared in the west.

ابرهای سیاهی در غرب ظاهر شد.

(«dark» صفت و «clouds» اسم است.)

He made a delicious dinner.

او شام ​​خوشمزه‌ای درست کرد.

(«delicious» صفت و «dinner» اسم است.)

  • بعد از فعل‌‌ «to be» یا افعال ربطی:

Their wedding was beautiful.

عروسی آن‌ها زیبا بود.

(در این مثال، شکل گذشته فعل «be» به کار رفته است.)

The sky got dark.

آسمان تاریک شد.

(«got» گذشته فعل «get» است.)

The soup smells delicious!

سوپ بوی خوبی می‌دهد.

فیلم آموزشی مرتبط

«افعال ربطی» (Linking Verbs) بر انجام کار دلالت نمی‌کنند. در واقع حالت انجام فعل را نشان می‌دهند و اجزاء جمله را به هم مربوط می‌کنند. در جدول زیر به تعدادی از افعال ربطی پرکاربرد در انگلیسی اشاره شده است.

افعال ربطی

Linking Verbs

sound get seem
به‌نظر رسیدن شدن به‌نظر رسیدن
taste look appear
چشیدن به‌نظر رسیدن به‌نظر رسیدن
smell feel become
بو کردن احساس کردن شدن
grow keep remain
شدن (در حالتی) ماندن (در حالتی) باقی ماندن
stay turn go
(در حالتی) ماندن  (به حالتی ) تبدیل شدن شدن

نکته اول: وقتی دو یا چند صفت بعد از یکی از این فعل‌ها می‌آید، باید توسط «and» از هم جدا شوند، مانند مثال زیر:

The sky looked dark and stormy.

آسمان تاریک و توفانی به‌نظر می‌رسید.

نکته دوم: وقتی دو یا چند صفت جلوی اسم قرار می‌گیرند، معمولاً ترتیب قرار گرفتن آن‌ها از الگوی خاصی پیروی می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

We bought her a shiny new blue bicycle.

ما برایش دوچرخه آبی براق و جدیدی خریدیم.

∗∗∗

A gorgeous white gluten-free wedding cake would be perfect.

کیک عروسی سفی و بدون گلوتن عالی خواهد بود.

در مثال اول، ترتیب قرار گرفتن صفات به صورت «نظر + سن + رنگ» و برای جمله دوم به شکل «سن + جنس + اسم به عنوان صفت» است. در جدول زیر ترتیب قرار گرفتن صفت انگلیسی را همراه با مثال مشاهده می‌کنید . در نظر داشته باشید که در زبان انگلیسی، معمولاً بیش از دو صفت، قبل از اسم به کار نمی‌رود.

ترتیب صفات 

Order of Adjectives

this, that, these, those, my, mine, your, yours, him, his, her, they, their

نشانگر یا معرف اسمی

Determiners

lovely, useful, cute, difficult, comfortable

عقیده

Opinion

big, little, tall, short

اندازه

Size

old, new, young, adolescent

سن

Age

circular, irregular, triangular

شکل

Shape

red, yellow, green

رنگ

Color

English, Mexican, Japanese

اصلیت؛ تبار

Origin

Cotton, metal, Plastic

جنس

Materials

campus activities, rocking chair, business suit

اسم‌های توصیفی

Qualifiers

activities, chair, suit

اسم مرجع

Head noun

برای آشنایی کامل با انواع صفت‌ و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در جمله، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

Learn English

جایگاه صفت در انگلیسی با مثال

برای درک بهتر جایگاه صفت در انگلیسی به چند مثال دیگر توجه کنید.

The mission was impossible.

ماموریت غیرممکن بود.

All the questions he asked were difficult.

تمام سؤال‌هایی که مطرح کرد، سخت بود.

The policemen became angry.

مأمورهای پلیس عصبانی شدند.

The suspects remained calm although I could see that they were anxious.

مظنونین آرام ماندند، اگرچه می‌توانستم ببینم که مضطرب هستند.

The soup looked, smelt and tasted good.

سوپ ظاهر، بو و طعم خوبی داشت.

فیلم آموزشی مرتبط

نکات مهم درباره جایگاه صفت در انگلیسی

در ادامه این مطلب، به چهار نکته مهم در رابطه با جایگاه صفت در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

  • در رابطه با آن دسته از صفات وصفی که همراه با متمم در جمله به کار می‌روند، معمولاً کل عبارت بعد از اسم می‌آید:

We are recruiting students capable of achieving first-class degrees.

ما در حال جذب دانش‌آموزانی هستیم که قادر به کسب مدارک درجه یک باشند.

I used to live in a house next to the Royal Opera House.

من قبلاً در خانه‌ای کنار خانه اپرای سلطنتی زندگی می‌کردم.

  • صفت‌های مفعولی نیز بعد از اسمی قرار می‌گیرند که آن‌ها را تعریف می‌کند:

The people questioned about the incident gave very vivid accounts of what had happened.

افرادی که در مورد این حادثه مورد بازجویی قرار گرفتند، توضیحات بسیار واضحی از آنچه اتفاق افتاده بود ارائه کردند.

The issues discussed at the meeting all had some bearing on world peace.

موضوعاتی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، همگی بر صلح جهانی تأثیر داشت.

  • از صفات موصولی نیز می‌توانیم به‌جای صفات فوق استفاده کنیم:

We are recruiting students who are capable of achieving first-class degrees.

ما در حال جذب دانش‌آموزانی هستیم که قادر به کسب مدارک درجه یک باشند.

I used to live in a house which was next to the Royal Opera House.

من قبلاً در خانه‌ای زندگی می‌کردم که در کنار خانه اپرای سلطنتی بود.

The people who were questioned about the incident gave vivid accounts of

what had happened.

افرادی که در مورد این حادثه مورد بازجویی قرار گرفتند، توضیحات واضحی از آنچه اتفاق افتاده بود ارائه کردند.

The issues that were discussed at the meeting all had some bearing on world peace.

موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، همه بر صلح جهانی تأثیر داشت.

  • صفت‌ همواره بعد از واحدهای اندازه‌گیری و بعد از کلماتی می‌آید که با «-any-» ،«some» و «-no» همراه می‌شوند:

The fence around the estate was three meters high, thirty-five kilometers long and one hundred and twenty years old.

حصار دور املاک سه متر ارتفاع، سی و پنج کیلومتر طول، و صد و بیست سال قدمت داشت.

This place doesn’t look very promising, but let’s find somewhere nice for dinner.

این مکان خیلی امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد، اما بیایید جای خوبی برای شام پیدا کنیم.

I couldn’t find anything interesting on the television so I had an early night.

هیچ چیز جالبی در تلویزیون پیدا نکردم، بنابراین شب زود خوابیدم.

There’s somebody outside who wants to speak to you. Shall I let him in?

یک نفر بیرون است که می‌خواهد با شما صحبت کند. به او اجازه ورود بدهم؟

Nobody present at the meeting was able to offer me any useful advice.

هیچ‌یک از افراد حاضر در جلسه نتوانست توصیه مفیدی به من بدهد.

جایگاه صفت در انگلیسی کجاست

جایگاه صفت در انگلیسی با too و enough

اگر در جمله‌ای از too یا enough استفاده شود، جایگاه صفت با توجه به آن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، اگر در جمله too داشته باشیم، صفت بعد از آن می‌آید و اگر در جمله enough به کار برود، صفت قبل از آن قرار می‌گیرد. ساختار کلی صفت با too و enough را می‌توان به صورت فرمول‌های زیر نشان داد:

be + too + adj + to do something

be + adj + enough (+ for someone/something) + to do something

به چند مثال زیر توجه کنید تا با جایگاه صفت در این نوع جملات به خوبی آشنا شوید.

He is too short to play basketball.

قدش برای بسکتبال بازی کردن خیلی کوتاه است.

Lisa is intelligent enough to do that work.

«لیسا» برای انجام دادن آن کار به اندازه کافی باهوش است.

فیلم آموزشی مرتبط

جایگاه صفت در انگلیسی با so و such

در جملاتی که «so» یا «such» به کار رفته است، جایگاه صفت بر اساس فرمول‌های زیر تعیین می‌شود:

Subject + be/ verb + so + adj + that + clause (S +V)

S + V + such + a/an + adj + that + clause

به دو مثال زیر توجه کنید تا با ساختار این نوع جملات بیشتر آشنا شوید.

She is so kind that everyone loves her.

او آن‌قدر مهربان است که همه دوستش دارند.

It was such a hot day that we decided to stay indoors.

هوا آن‌قدر گرم بود که تصمیم گرفتیم در منزل بمانیم.

جایگاه صفت در جمله تعجبی

ساختار جملات تعجبی از فرمول‌های زیر پیروی می‌کند:

What + a/an + adj + Noun!

How + adj + S + V!

برای درک بهتر این ساختارها، به مثال‌های زیر توجه کنید.

What an awful day!

چه روز افتضاحی!

What a beautiful cat!

چه گربه زیبایی!

How kind the girl is!

چقدر این دختر مهربان است!

How interesting this film is!

چقدر این فیلم جالب است!

جایگاه صفت و قید مقدار در انگلیسی

در آموزش‌های قبلی فرادرس با انواع قید در زبان انگلیسی آشنا شدیم. اگر در جمله «قید مقدار» داشته باشیم، بعد از آن صفت می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

The water was extremely cold.

آب خیلی سرد بود.

She has almost finished.

کار او تقریباً تمام شده است.

The movie is quite interesting.

فیلم واقعاً جالبی است.

نحوه تشخیص صفت در جمله انگلیسی

معمولاً صفت را با استفاده از ویژگی‌های ظاهری آن در جمله می‌توان تشخیص داد. برای مثال، پسوند خاصی دارند که آن‌ها را از کلمات دیگر در جمله متمایز می‌کند. در جدول زیر به چند پسوند صفت‌ساز و صفات مربوط به آن اشاره کرده‌ایم.

مثال پسوند صفت‌ساز
 understandable, capable, readable, incredible able/-ible-
mathematical, functional, influential, chemical al-
beautiful, bashful, helpful, harmful ful-
artistic, manic, rustic, terrific ic-
submissive, intuitive, inventive, attractive ive-
sleeveless, hopeless, groundless, restless less-
gorgeous, dangerous, adventurous, fabulous ous-
فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش با جایگاه صفت در انگلیسی آشنا شدیم. صفت‌ها در جمله نقش کلیدی دارند و خصوصیات اسم را برمی‌شمرند. از طرفی، جمله ممکن است بیش از یک صفت داشته باشد. در این صورت، ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در جمله از الگوی خاصی پیروی می‌کند. آشنایی با جایگاه صفت، در روانی کلام و درست صحبت کردن تأثیر زیادی دارد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «صفت در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

یک نظر ثبت شده در “جایگاه صفت در انگلیسی کجاست؟ — آموزش کاربردی و ساده + مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر