ماضی بعید در انگلیسی – به زبان ساده + فرمول و مثال

۸۷۸۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
ماضی بعید در انگلیسی – به زبان ساده + فرمول و مثال

زمان‌های انگلیسی بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی را به خود اختصاص داده‌اند و کاربردهای گوناگونی در موقعیت‌های مختلف دارند. در زبان انگلیسی، ۱۲ زمان وجود دارد که به طور کلی شامل سه دسته گذشته، حال و آینده است. هر یک از این زمان‌ها به چهار دسته ساده، کامل، استمراری و کامل استمراری دسته‌بندی می‌شود. در این آموزش قصد داریم گرامر زمان گذشته کامل یا زمان ماضی بعید در انگلیسی را توضیح دهیم و با انواع مثال، ساختار و کاربردهای آن را بررسی کنیم.

ماضی بعید در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که از اسمش پیداست، زمان گذشته کامل (Past Perfect tense) یا زمان ماضی بعید در انگلیسی به موقعیتی در گذشته اشاره دارد. بعید به معنای دور است و ماضی بعید یعنی گذشته‌ای که در زمان دور اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، ماضی بعید عملی را توصیف می‌کند که قبل از عمل دیگری در گذشته پایان یافته است.

در زبان فارسی، فعل ماضی بعید را به صورت «رفته بود»، «شنیده بودی»، «خوانده بودم» و غیره می‌شناسیم و در زبان انگلیسی از فعل «had + p.p» برای آن استفاده می‌کنیم. برای نمونه، در جملات زیر، زمان ماضی بعید به کار رفته است.

He couldn't make a sandwich because he had forgotten to buy bread.

او نتوانست ساندویچ درست کند، زیرا فراموش کرده بود نان بخرد.

The hotel was full, so I was glad that we had booked in advance.

هتل پر بود، بنابراین خوشحال شدم که از قبل رزرو کرده بودیم.

My new job wasn't exactly what I had expected.

شغل جدید من دقیقاً آن چیزی نبود که انتظارش را داشتم.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، هر جمله از دو زمان مختلف تشکیل شده که یکی گذشته ساده و دیگری ماضی بعید است. عملی که زودتر انجام شده، با ساختار ماضی بعید و عملی که بعد از آن اتفاق افتاده با گذشته ساده بیان می‌شود.

برای مثال، در جمله اول، علت این‌که شخص نتوانسته ساندویچ درست کند، این است که فراموش کرده نان بخرد. بنابراین، اول باید نان می‌گرفته تا بتواند با آن ساندویچ درست کند. در ادامه با کاربرد و ساختار زمان ماضی بعید در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شویم.

کاربرد زمان ماضی بعید در انگلیسی

از زمان ماضی بعید برای نشان دادن ترتیب وقوع دو عمل در گذشته استفاده می‌کنیم. ماضی بعید عملی را نشان می‌دهد که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است. برای عملی که بعد از آن اتفاق افتاده، گذشته ساده به کار می‌بریم. به مثال زیر توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

When the police arrived, the thief had escaped.

وقتی پلیس رسید، سارق فرار کرده بود.

(در این مثال، قبل از این‌که پلیس برسد، سارق فرار کرده. بنابراین، فرار کردن سارق را با ماضی بعید و رسیدن پلیس را با گذشته ساده نشان می‌دهیم.)

ترتیب قرار گرفتن هر رویداد در جمله مهم نیست، اما اگر جمله‌واره‌ای که با ماضی بعید آمده در ابتدای جمله قرار بگیرد، نیازی به «ویرگول» (Comma) نیست. در غیر این صورت باید از ویرگول استفاده کنیم. بنابراین، می‌توانیم جمله فوق را به این صورت نیز بنویسیم، بدون آن‌که تغییری در معنی جمله ایجاد شود.

The thief had escaped when the police arrived.

سارق فرار کرده بود که پلیس رسید.

نکته: اگر فقط یک رویداد اتفاق افتاده داده باشد، از ماضی بعید نباید استفاده کنیم، حتی اگر عمل مربوط به خیلی وقت پیش باشد. به جمله زیر دقت کنید.

The Romans spoke Latin.

(NOT The Romans had spoken Latin.)

رومی‌ها به زبان لاتین صحبت می‌کردند.

 

ساختار ماضی بعید در انگلیسی

ساختار ماضی بعید در انگلیسی

ساختار زمان ماضی بعید در انگلیسی در جملات مثبت و منفی به صورت زیر است:

Subject + had (not) + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار زمان ماضی بعید در انگلیسی برای جملات مثبت و منفی آشنا شوید.

When he graduated, he had been in London for six years.

وقتی فارغ‌التحصیل شد، شش سال در لندن بود.

On the 3rd of November, I'd worked here for five months.

در سوم نوامبر، من پنج ماه اینجا کار کرده بودم.

The train had just left when I arrived at the station.

قطار تازه راه افتاده بود که به ایستگاه رسیدم.

By the time Doris got to the party, everyone had gone home.

زمانی که «دوریس» به مهانی رسید، همه به خانه رفته بودند.

I had not called the police before I investigated the noise in the garden.

من قبل از بررسی سروصدا در باغ، به پلیس زنگ نزده بودم.

برای جملات پرسشی از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم:

Had + subject + verb?

Question word + had + subject + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Had the team planned everything before the game started?

آیا قبل از شروع بازی، تیم همه‌چیز را برنامه‌ریزی کرده بود؟

Had they booked the hotel before they traveled?

آیا آن‌ها قبل از آن‌که به سفر بروند، هتل رزرو کرده بودند؟

What had they said that made him so angry?

چه چیزی گفته بودند که او را این‌قدر عصبانی کرده بود؟

Why had he agreed to work for that salary?

چرا او قبول کرده بود با آن مقدار حقوق کار کند؟

How much had he earned before he came to this company?

قبل از این‌که به این شرکت بیاید، چقدر درآمد داشت؟

«p.p» مخفف «Past Participle» یا «قسمت سوم فعل» است که همراه با «had» در ساختارهای ماضی بعید، نقش فعل را دارد و برای زمان‌های دیگر نظیر حال کامل یا جملات مجهول نیز به کار می‌رود. قسمت سوم بعضی از فعل‌های انگلیسی، با اضافه کردن «ed-» به انتهای فعل ساخته می‌شود، مانند «walked» یا «played». اما برخی از افعال انگلیسی در دسته «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) قرار می‌گیرند و شکل سوم آن‌ها تغییر می‌کند. در جدول زیر به تعدادی از این افعال بی‌قاعده و شکل گذشته ساده و قسمت سوم آن‌ها اشاره شده است.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت اقعال باقاعده نوشته شوند.

شکل کوتاه فعل ماضی بعید

همان‌طور که گفته شد، ساختار فعل ماضی بعید در حالت کلی به صورت «had (not) + p.p» است که شکل بلند یا شکل کامل فعل محسوب می‌شود. در محاوره و در موقعیت‌های غیر رسمی، می‌توانیم از شکل کوتاه «had» به صورت «d'» برای جملات مثبت و «hadn't» برای جملات منفی استفاده کنیم. در جدول زیر شکل کوتاه و بلند فعل را برای جملات مثبت و منفی ماضی بعید مشاهده می‌کنید.

شکل کوتاه برای جملات منفیشکل کوتاه برای جملات مثبتشکل بلند 
I hadn'tI'dI had
You hadn'tYou'dYou had

He hadn't

She hadn't

It hadn't

he'd

She'd

It'd

He had

She had

It had

We hadn'tWe'dWe had
They hadn'tThey'dThey had

نکته: شکل کوتاه «d'» برای فعل وجهی «would» نیز به کار می‌رود و ساختار آن برای هر دو به صورت «d'» است. برای درک تفاوت میان شکل کوتاه «had» و «would» به دو مثال زیر توجه کنید.

We'd arrived.

ما رسیده بودیم.

∗∗∗

We'd arrive.

ما ‌می‌رسیدیم.

در جمله اول بعد از «d'» از قسمت سوم فعل استفاده شده، در حالی که در جمله دوم، فعل به صورت ساده آمده است. از این طریق می‌توان تشخیص داد که در جمله اول فعل «had» و در جمله دوم «would» به کار رفته است. معنی دو جمله نیز با هم فرق دارد.

قیدهای زمان ماضی بعید در انگلیسی

قیدهای زمان ماضی بعید در انگلیسی

قید زمان «before» در جملات ماضی بعید کاربرد بسیار زیادی دارد و قبل از ماضی بعید می‌آید. این قید برای نشان دادن عملی ابه کار می‌رود که وقتی عمل دوم (گذشته ساده) اتفاق افتاده، تمام نشده بوده است. به دو مثال زیر توجه کنید.

They left before I'd spoken to them.

قبل از این‌که با آن‌ها صحبت کنم، رفتند.

Sadly, the author died before he'd finished the series.

متأسفانه نویسنده قبل از نوشتن کل سریال درگذشت.

سایر قیدهایی که برای زمان ماضی بعید کاربرد دارند، عبارت‌اند از:

 • already
 • still
 • just
 • ever
 • never

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای زمان در جملات ماضی بعید آشنا شوید.

I called his office but he'd already left.

به دفترش زنگ زدم، اما قبلاً رفته بود.

It still hadn't rained at the beginning of May.

هنوز در اوایل ماه مه باران نباریده بود.

I went to visit her when she'd just moved to Berlin.

زمانی به دیدن او رفتم که به تازگی به «برلین» رفته بود.

It was the best Movie I'd ever seen.

آن بهترین فیلمی بود که تا به آن زمان دیده بودم.

Had you ever visited London when you moved there?

تا قبل از این‌که به لندن بروی، هیچ‌وقت آنجا را دیده بودی؟

I'd never met anyone from Italy before I met Alex.

من قبل از ملاقات با «الکس» هرگز کسی را که اهل ایتالیا باشد ندیده بودم.

کاربرد ماضی بعید در موقعیت‌های غیر واقعی

از ماضی بعید برای موقعیت‌های غیر واقعی یا تخیلی در گذشته نیز استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید (در جملات اول و دوم، گرامر شرطی نوع سوم و جمله سوم گرامر wish به کار رفته است).

If I had known you were under the weather, I would have visited you.

اگر می‌دانستم ناخوشی، به دیدنت می‌آمدم.

She would have passed the exam if she had studied harder.

اگر بیشتر درس خوانده بود، در امتحان قبول می‌شد.

I wish I had studied harder!

کاش بیشتر درس خوانده بودم!

کاربرد ماضی بعید در نقل قول غیر مستقیم

از فعل ماضی بعید برای نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی نیز استفاده می‌شود و معمولاً بعد از فعل‌های زیر می‌آید:

 • told
 • asked
 • thought
 • wondered

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید. در نظر داشته باشید که در نقل قول غیر مستقیم، ماضی بعید به صورت «ماضی نقلی» یا «حال کامل» (Present Perfect) ترجمه می‌شود.

He told us that the train had left.

ٰاو به ما گفت که قطار حرکت کرده است.

I thought I had met her before, but I was wrong.

فکر می‌کردم قبلاً با او ملاقات کرده‌ام‌، اما اشتباه کردم.

He explained that he had closed the window because of the rain.

او توضیح داد که به دلیل باران پنجره را بسته است.

I wondered if I had been there before.

می‌خواستم بدانم که آیا قبلاً آنجا بودم؟

I asked them why they had not finished.

از آن‌ها پرسیدم چرا تمام نکرده‌اند.

زمان ماضی بعید در انگلیسی

تفاوت ماضی نقلی و ماضی بعید

بسیاری از زبان‌آموزان موقع استفاده از ماضی بعید و ماضی نقلی، نمی‌دانند از کدام‌یک باید استفاده کنند. اولین تفاوت ماضی بعید با ماضی نقلی در ساختار فعل است. ساختار فعل ماضی نقلی به صورت «have/has + p.p» و ساختار فعل ماضی بعید به صورت «had + p.p» است. به دو مثال زیر توجه کنید.

She has visited London many times.

او بارها لندن را دیده است.

She had visited London before.

او قبلاً لندن را دیده بود.

دومین تفاوت ماضی نقلی و ماضی بعید در این است که ماضی نقلی درباره عملی صحبت می‌کند که در گذشته کامل شده و نتایج یا پیامد آن عمل ارتباطی با زمان حال دارد. اما ماضی بعید برای توصیف عملی استفاده می‌شود که قبل از عمل خاصی در گذشته کامل شده است و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد. به دو مثال زیر توجه کنید.

The kids have eaten dinner.

بچه‌ها غذا خورده‌اند.

(عمل غذا خوردن در گذشته شروع شده و تمام شده است، بنابراین بچه‌ها الان سیر هستند.)

The kids had eaten dinner before she went home.

قبل از آن که او به خانه برود، بچه‌ها غذا خورده بودند.

(بچه‌ها غذا خوردند و پس از آن او به خانه برگشت.)

سوالات رایج درباره ماضی بعید در انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر ماضی بعید در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد ماضی بعید در انگلیسی چیست؟

ماضی بعید برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که در گذشته قبل از وقوع عمل دیگری شروع و کامل شده است. برای عملی که بعد از آن اتفاق افتاده از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

ساختار ماضی بعید در انگلیسی چیست؟

برای ساختن ماضی بعید در انگلیسی ابتدا فاعل را در جمله می‌آوریم. سپس ساختار فعل را به صورت «had + p.p» به کار می‌بریم و در ادامه از مفعول و قید زمان مخصوص ماضی بعید استفاده می‌کنیم.

برای ساختن جملات منفی، فرمول فعل را به «hadn't + p.p» تغییر می‌دهیم و برای سوالی کردن، جای فاعل و فعل کمکی را با هم عوض می‌کنیم، یعنی «had» را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و سپس فاعل را می‌آوریم.

قیدهای زمان ماضی بعید در انگلیسی چیست؟

ماضی بعید نیز مانند سایر زمان‌ها قیدهای مخصوص خودش را دارد. البته ممکن است این قیدها را برای زمان حال کامل یا گذشته ساده نیز بتوانیم استفاده کنیم. مهم‌ترین قیدهایی که برای گذشته کامل به کار می‌روند شامل «already» و «still» و «just» و «ever» است.

فرق ماضی نقلی و ماضی بعید چیست؟

یکی از تفاوت‌های ماضی بعید با ماضی نقلی در ساختار فعل است. ساختار فعل ماضی نقلی به صورت «have/has + p.p» و ساختار فعل ماضی بعید به صورت «had + p.p» است.

تفاوت اصلی ماضی نقلی و ماضی بعید در این است که ماضی نقلی درباره عملی صحبت می‌کند که در گذشته کامل شده و نتایج یا پیامد آن عمل ارتباطی با زمان حال دارد. اما ماضی بعید برای توصیف عملی استفاده می‌شود که قبل از عمل خاصی در گذشته کامل شده است و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد.

تمرین ماضی بعید در انگلیسی

برای درک بهتر گرامر ماضی بعید در انگلیسی می‌توانید در این بخش از مطلب نمونه تمرین‌هایی را با پاسخ مشاهده و مطالعه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل مناسب ماضی بعید پر کنید.

Q1: I ______ her fact before. (not/notice)

جواب

Answer: I hadn't noticed her fact before. (not/notice)

Q2: He had held her in his arms. (hold)

جواب

Answer: He had held her in his arms.

Q3: Had he betrayed himself in any way? (he/betray/?)

جواب

Answer: Had he betrayed himself in any way?

Q4: In an instant, he had recognized him. (recognize)

جواب

Answer: In an instant, he had recognized him.

Q5: I had forgotten that you knew him. (forget)

جواب

Answer: I had forgotten that you knew him.

Q6: She had not left her room for a month. (not/leave)

جواب

Answer: She had not left her room for a month.

Q7: It was worse than he had expected. (expect)

جواب

Answer: It was worse than he had expected.

Q8: Had they always been just to him? (they/always/be/?)

جواب

Answer: Had they always been just to him?

Q9: He had done well with the horses. (do)

جواب

Answer: He had done well with the horses.

Q10: She was gone before he had finished. (finish)

جواب

Answer: She was gone before he had finished.

Q11: But it hadn't worked at all. (not/work)

جواب

Answer: But it hadn't worked at all.

Q12: I had not seen him for years. (not/see)

جواب

Answer: I had not seen him for years.

Q13: I had used over a thousand feet. (use)

جواب

Answer: I had used over a thousand feet.

Q14: It was some time since they had spoken. (speak)

جواب

Answer: It was some time since they had spoken.

Q15: I told him what I had seen. (see)

جواب

Answer: I told him what I had seen.

Q16: They had not given him the opportunity. (not/give)

جواب

Answer: They had not given him the opportunity.

Q17: He had been there a long time. (be)

جواب

Answer: He had been there a long time.

Q18: He went on as if he had not heard her. (not/hear)

جواب

Answer: He went on as if he had not heard her.

Q19: Had she sent him about his business? (she/send/?)

جواب

Answer: Had she sent him about his business?

Q20: The look in her eyes had changed. (change)

جواب

Answer: The look in her eyes had changed.

تمرین دوم

جاهای خالی را گذشته ساده یا گذشته کامل پر کنید.

Q1: After they ____ (see) the Tower, they ____ (go) to Westminster Abbey.

جواب

Answer: After they had seen the Tower, they went to Westminster Abbey.

Q2: He ____ (ask) me which animals I _____ (see) in Africa.

جواب

Answer: He asked me which animals I had seen in Africa.

Q3: After Columbus _____ (discover) America, he _____ (return) to Spain.

جواب

Answer: After Columbus had discovered America, he returned to Spain.

Q4: Before they _____ (move) to Liverpool, they _____ (sell) everything.

جواب

Answer: Before they moved to Liverpool, they had sold everything.

Q5: After he had worked (work) very hard, he _____ (feel) ill.

جواب

Answer: After he had worked (work) very hard, he felt ill.

Q6: She _____ (opened) the box after she _____ (find) the key.

جواب

Answer: She opened the box after she had found the key.

Q7: They _____ (go) to a restaurant after they _____ (sail).

جواب

Answer: They went to a restaurant after they had sailed.

Q8: Before they _____ (start) the party, they _____ (invite) some friends.

جواب

Answer: Before they started the party, they had invited some friends.

Q9: After she _____ (wash) the curtains, she _____ (clean) the windows.

جواب

Answer: After she had washed the curtains, she cleaned the windows.

Q10: They _____ (go) for a sightseeing tour after the bus _____ (arrive).

جواب

Answer: They went for a sightseeing tour after the bus had arrived.

Q11: Before he _____ (mow) the lawn, he _____ (pick) some roses.

جواب

Answer: Before he mowed the lawn, he had picked some roses.

Q12: After he ______ (finish) school, he _____ (work) for a magazine.

جواب

Answer: After he had finished school, he worked for a magazine.

Q13: They ____ (drink) a cup of tea after they ______ (finish) lunch.

جواب

Answer: They drank a cup of tea after they had finished lunch.

Q14: He _____ (ask) me for her telephone number before he _____ (phone) her.

جواب

Answer: He had asked me for her telephone number before he phoned her.

Q15: My sister _____ (eat) all the chocolate before my parents _____ (come) home.

جواب

Answer: My sister had eaten all the chocolate before my parents came home.

جمع‌بندی

در این آموزش، با کاربرد زمان ماضی بعید در انگلیسی و فرمول آن آشنا شدیم و به کمک مثال آن را توضیح دادیم. به طور کلی، کاربرد زمان ماضی بعید در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 1. عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته تمام شده است.
 2. عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته شروع شده و تا زمان وقوع عمل دوم ادامه داشته است.
 3. در نقل قول غیر مستقیم
 4. در جملات شرطی نوع سوم

به منظور جمع بندی گرامر ماضی بعید، در جدول زیر انواع جملات مثبت، منفی و پرسشی را آورده‌ایم.

ماضی بعید

(Past Perfect)

Subject + had + past participle
His sister had talked to the principal.
His sister had not talked to the principal.
His sister hadn't talked to the principal.
Had his sister talked to the principal?
Who had talked to the principal?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English ClubBritish CouncilLanGeek
۱۰ دیدگاه برای «ماضی بعید در انگلیسی – به زبان ساده + فرمول و مثال»

سلام. در جمله the author died باید فعل die به زمان ماضی بعید باشد نه گذشته چون مردن نویسنده قبل از تمام کردن کتاب اتفاق افتاده

با سلام؛
در این جمله، عمل نوشتن داستان‌‌ها قبل از مرگ نویسنده رخ داده، اما حین نوشتن از دنیا رفته است. بنابراین، جمله از نظر دستوری درست است.
از توجه شما سپاس‌گزاریم.

عااااالی،خدا خیرتون بده

خیلی عالی هست سایتتون،خدا خیرتون بده

Thank you for your good and complete training

عالی و بی نظیر بود توضیحات.

ممنون از خانم رمضانی و سایت فرادرس🌹

به بهترین و کامل ترین شیوه مطالب رو آموزش می دید ، مثال ها فوق العاده کاربردی و مفید هستند. واقعا ممنون

با سلام؛
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس‌گزاریم.

بسیار عالی بود

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *