مجموعه مقالات ماتریس

یافتن مسیرهای بهینه در برنامه نویسی دینامیک (پویا) — به زبان ساده
مقدمه‌ای بر حساب — راهنمای شهودی به زبان ساده
چگونه اولین تست نرم‌افزاری خود را پیاده‌سازی کنیم؟