مجموعه مقالات زبانِ C

آیا زبان برنامه‌نویسی ‌C هنوز ارزش یادگیری دارد؟