مجموعه مقالات تابع تبدیل

فیدبک (Feedback) در سیستم های کنترل — مفاهیم اصلی
نمایش سیستم های دینامیکی با متلب — از صفر تا صد (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
نمایش فضای حالت و تابع تبدیل — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)