نوشته های مرضیه آقایی

«تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد» (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) یا مدولاسیون OFDM یکی از روش‌های مدولاسیون است که دارای مزیت‌های بسیاری در انتقال داده‌های دیجیتال است….

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ مرضیه آقایی