آموزک رشته های دانشگاهی

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «آموزک رشته های دانشگاهی» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته تاسیسات مکانیکی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که…

۱ مهر ۱۳۹۹ مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به بررسی رشته ارتباط تصویری پرداخته‌ایم و بازار کار این رشته را به همراه گرایش‌های…

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته روانشناسی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که برای…

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته بیوانفورماتیک می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که برای…

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عاطفه شریفی‌راد

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن…

۲۹ شهریور ۱۳۹۹ مجله فرادرس

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته پزشکی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که برای…

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ عاطفه شریفی‌راد

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته فیزیوتراپی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که برای…

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ مریم بصیری

در این مطلب از مجموعه مطالب معرفی رشته‌های دانشگاهی مجله فرادرس، به رشته علوم آزمایشگاهی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تناسب آن با روحیات افراد، دروسی که…

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ مریم بصیری