نوشته های مریم بصیری

فعالیت‌های صورت گرفته در آزمایشگاه میکروبیولوژی نقش مهمی در نظارت، درمان، کنترل و پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی دارد. در آزمایشگاه میکروبیولوژی به کشت، بررسی و…

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مریم بصیری

میکروبیولوژی، مطالعه میکروارگانیسم‌ها یا میکروب‌ها است، گروه متنوعی از اشکال ساده زندگی که به طور کلی شامل باکتری‌ها، آرکی‌باکترها، جلبک‌ها، قارچ‌ها، تک‌یاخته‌ها و ویروس‌ها می‌شود….

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ مریم بصیری

فلوسایتومتری یک روش آزمایشگاهی است که برای بیان مولکول‌ها، شناسایی و شمارش سلول‌های خاص استفاده می‌شود و اولین بار توسط ایمونولوژیست‌هایی ابداع شد که نیازمند…

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مریم بصیری

عنکبوتیان (Arachnid) متعلق بع دسته‌ای از بی‌مهرگان به نام بندپایان و فراوانترین آن‌ها هستند و شامل عنکبوت‌ها‌، عنکبوت‌های بابا لنگ دراز، عقرب‌ها، کنه‌ها، هیوه‌ها و…

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مریم بصیری