گرامر Would like در زبان انگلیسی — توضیح کاربرد با مثال

۱۹۱۸۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
گرامر Would like در زبان انگلیسی — توضیح کاربرد با مثال

فعل‌ «Would» به عنوان یکی از فعل‌های کمکی در زبان انگلیسی از مباحث مهمی است که یادگیری آن به زبان‌آموز کمک می‌کند درک بهتری از ساختارهای پیچیده انگلیسی داشته باشد. یکی از ترکیب‌های این فعل در انگلیسی «would like» است که از آن برای جملات مودبانه استفاده می‌شود. در این مبحث به گرامر would like در انگلیسی، روش منفی و پرسشی کردن آن و ترکیب‌های «Would like + noun» و «Would like + to infinitive» می‌پردازیم.

گرامر would like در زبان انگلیسی

«would like» یکی از افعال کمکی وجهی است که می‌توان از آن برای درخواست یا پیشنهاد مودبانه‌ای استفاده کرد. ساختار گرامر would like همیشه یکسان است و حتی سوم‌شخص مفرد آن نیازی به پسوند «s-» ندارد.

You would like to play tennis tomorrow night.

تو می‌خواهی فردا شب تنیس بازی کنی.

He / she / Sally would like to play chess tomorrow night.

او / «سالی» می‌خواهد فردا شب شطرنج بازی کند.

We would like to go out for dinner tomorrow night.

می‌خواهیم فردا شب برای شام بیرون برویم.

They / our homemates would like to get some ice cream tomorrow night.

آن‌ها / هم‌خانه‌های ما می‌خواهند فردا شب کمی بستنی بخرند.

علاوه بر این، در انگلیسی محاوره معمولا «Would» مخفف می‌شود و به شکل «d'» در می‌آید. در جدول زیر حالت‌های مختلف این فعل در کنار فاعل‌های مختلف آمده است.

شکل مخففشکل اصلی
I'd likeI would like
You'd likeYou would like
He'd likeHe would like
She'd likeShe would like
We'd likeWe would like
They'd likeThey would like

به مثال‌های زیر در مورد شکل مخفف این فعل توجه کنید.

I'd like to drink some milk.

می‌خواهم کمی شیر بنوشم.

He'd like to eat some olives.

او می‌خواهد کمی زیتون بخورد.

They'd like to cook some eggs.

آن‌ها می‌خواهند چند تخم‌مرغ درست کنند.

 

We'd like to buy some bread.

ما می‌خواهیم کمی نان بخریم.

گرامر would like در حالت مثبت

مهم‌ترین کاربرد would like در انگلیسی برای مودبانه حرف زدن است. در واقع، وقتی قصد داریم بگوییم چیزی را می‌خواهیم، برای اینکه جمله کمی غیرمستقیم‌تر و مودبانه‌تر باشد به جای فعل «want» از فعل «would like» استفاده می‌کنیم.

در ساختار گرامر would like در حالت مثبت، «would» نقش فعل کمکی را دارد. به همین علت بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی می‌آید. فرمول کلی would like در جملات مثبت به شکل زیر است:

Subject + would like + verb/noun

در جدول‌های زیر به ترتیب مثالی از ساختار این فعل کمکی، همراه با فعل اصلی و اسم آمده است.

فعلفعل کمکیفاعل
to help.would likeI
You
He
She
It
We
They

همان‌طور که می‌بینید صرف این فعل برای همه ضمیرها یک شکل است.

اسمفعل کمکیفاعل
pizza.would likeI
You
He
She
It
We
They

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would like to exchange some euros for pounds.

می‌خواهم چند یورو را به پوند تبدیل کنم.

She would like some tea.

او کمی چای می‌خواهد.

They would like 2 tickets for bus 89.

آن‌ها دو بلیت برای اتوبوس شماره ۸۹ می‌خواهند.

She would like to talk to people one to one.

او می‌خواست یکی‌یکی با مردم صحبت کند.

Ms. Smith, I would like to introduce my boss, Mr. Sato to you.

خانم «اسمیت»، می‌خواهم رئیسم، آقای «ساتو» را به شما معرفی کنم.

نکته: «would» فعل کمکی است و به همین علت نیازی به فعل کمکی دیگر در جمله ندارد.

I would like to come with you, but I am not sure whether my parents permit.

NOT: I would might like to come with you,...

NOT: I might would like to come with you,...

دوست دارم با تو بیایم اما نمی‌دانم پدر و مادرم اجازه می‌دهند یا نه.

گرامر would like‌ در حالت منفی

گرامر would like‌ در حالت منفی

حالت منفی این ترکیب هم به نخواستن و هم به فرضیات نامحتمل اشاره دارد. در واقع این ساختار قصد دارد به شکلی بگوید که اگر چنان شرایطی موجود بود، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. ساختار گرامر would like در حالت منفی به این صورت است:

Subject + would + not + like +  verb/noun

فعلفعل کمکیفاعل
to work.would not likeI
You
He
She
It
We
They

حالت منفی این فعل مخفف نمی‌شود، در عوض کلمه «not» به شکل «n't» می‌آید.

اسمفعل کمکیفاعل
sandwiches.wouldn't likeI
You
He
She
It
We
They

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I wouldn’t like to be in your shoes.

من دوست نداشتم جای تو باشم.

You wouldn’t like it here.

[اگر بودی] از اینجا خوشت نمی‌آمد.

They wouldn’t like the car I bought.

[اگر آن‌ها بودند] از ماشینی که خریدم خوششان نمی‌آمد.

They wouldn't like to race against those children.

[اگر آن‌ها بودند] دوست نداشتند مقابل این بچه‌ها مسابقه بدهند.

The casual newspaper reader wouldn't like reading long articles on serious subjects every day.

خواننده همیشگی روزنامه، از اینکه هر روز مقاله‌های بلندی درمورد موضوعات جدی بخواند خوشش نمی‌آید.

نکته اول: «would» در حالت منفی نیازی به فعل «don't/didn't/doesn't» ندارد مثال زیر را در نظر بگیرید.

I wouldn't like to live in New York.

NOT: I don't would like to live in New York.

من دوست نداشتم در نیویورک زندگی کنم.

نکته دوم: در متن‌های رسمی یا وقتی قصد داریم روی چیزی تاکید کنیم، از حالت کامل «would not» استفاده می‌کنیم، در غیر این صورت همیشه به شکل مخفف «wouldn't» در جمله می‌آید.

Your father would not like your hat.

[اگر پدرت بود] از کلاهت خوشش نمی‌آمد.

گرامر would like‌ در حالت پرسشی

حالت پرسشی این ترکیب برای پرسش‌های مودبانه درمورد خواسته مخاطب به کار می‌رود. در واقع برای تعارف کردن چیزی به کسی و پرسیدن اینکه تمایلی به آن کار یا چیز دارد یا نه، از این ساختار استفاده می‌کنیم. برای سوالی کردن جملات با «would like»، جای فاعل و «would» را تغییر می‌دهیم. ساختار گرامر would like پرسشی به این شکل است:

Would + subject + like + verb/noun?

فعلبخش دوم فعل کمکیفاعلبخش اول فعل کمکی
to eat?likeIWould
You
He
She
It
We
They

در جدول زیر مثالی از کاربرد این فعل با اسم آمده است.

اسمبخش دوم فعل کمکیفاعلبخش اول فعل کمکی
ice cream?likeIWould
You
He
She
It
We
They

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Would you like to learn Spanish?

دوست داری اسپانیایی یاد بگیری؟

Would he like a piece of cake?

او میل دارد یک تکه کیک بخورد؟

Would they like a drink?

آن‌ها نوشیدنی میل دارند؟

How many cups of coffee would you like?

چند فنجان قهوه میل دارید؟

We're having a party on Saturday. Would you like to come?

شنبه مهمانی داریم. دوست داری بیایی؟

نکته: در جملات پرسشی با «would» از «Do/Does/Did» استفاده نمی‌کنیم.

Would you like to golf tomorrow?

NOT: Do you would like to golf tomorrow?

دوست داری فردا گلف بازی کنیم؟

کاربرد will و would

کاربرد will و would

برای درک بهتر و عمیق‌تر ساختار «would like» باید کاربردهای «would» و زمان حال آن «will» را هم یاد بگیریم.

به طور کلی از «will» در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای ابراز باورهای خود درمورد حال یا آینده
 • برای حرف زدن درمورد کاری که کسی می‌خواهد انجام دهد یا همین حالا قصد انجامش را دارد.
 • برای وعده دادن، درخواست کردن یا پیشنهاد دادن

فعل «would» حالت گذشته «will» است، به همین خاطر در موارد زیر کاربرد دارد:

 • حرف زدن درمورد گذشته
 • حرف زدن درمورد فرضیات
 • درخواست‌ها یا تعارف‌های مودبانه

برای بیان باورها

از «will» برای بیان باورهای خود درمورد زمان حال یا آینده استفاده می‌کنیم.

John will be in his office.

«جان» در دفترش خواهد بود. (حال)

We'll be late.

ما دیر می‌رسیم. (آینده)

We will have to take the train.

باید با قطار برویم. (آینده)

از «would» به عنوان گذشته «will» برای توصیف باورهای گذشته درمورد آینده استفاده می‌کنیم.

I thought we would be late, so we would have to take the train.

فکر کردم دیرمان می‌شود، به همین خاطر مجبور می‌شویم با قطار برویم.

برای ابراز تمایلات

از فعل «will» برای بیان موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • حرف زدن درمورد کاری که کسی می‌خواهد یا قصد دارد انجام دهد
 • برای حرف زدن درمورد رفتارهای معمول و کارهایی که معمولا انجام می‌دهیم

با مثال‌های زیر با دو کاربرد بالا آشنا شوید.

We'll see you tomorrow.

فردا تو را خواهیم دید.

 

Perhaps Dad will lend me the car.

شاید بابا ماشین را به من قرض بدهد.

We always spend our holidays at our favorite hotel at the seaside. We'll get up early every morning and have a quick breakfast then we'll go across the road to the beach.

همیشه تعطیلات خود را در هتل محبو‌مان در کنار دریا می‌گذرانیم. هر روز صبح زود بیدار می‌شویم و فوری صبحانه می‌خوریم، بعد از خیابان رد می‌شویم تا به ساحل برسیم.

از «would» در این کاربرد به عنوان گذشته «will» استفاده می‌کنیم.

 • برای بیان کارهایی که کسی در گذشته می‌خواست انجام دهد یا قصد انجامش را داشت.
 • برای صحبت کردن درمورد رفتار عادی و کارهایی که معمولا انجام می‌دهیم.

We had a terrible night. The baby wouldn't go to sleep.

شب وحشتناکی داشتیم. بچه خوابش نمی‌برد.

Dad wouldn't lend me the car, so we had to take the train.

بابا ماشین را به من قرض نمی‌داد، برای همین مجبور شدیم با قطار برویم.

When they were children they used to spend their holidays at their grandmother's at the seaside. They'd get up early every morning and have a quick breakfast. Then they'd run across the road to the beach.

وقتی بچه بوددند تعطیلات خود را در خانه مادربزرگ‌شان در کنار دریا می‌گذراندند. هر روز صبح زود بیدار می‌شدند و صبحانه‌ای فوری می‌خوردند. بعد به آن سمت خیابان می‌دویدند تا به ساحل برسند.

برای بیان وعده، پیشنهاد و درخواست

به طور کلی این کاربرد به دو شکل استفاده می‌شود:

 • از عبارات «I will» و «We will» برای وعده دادن و پیشنهاد کردن استفاده می‌کنیم.
 • عبارات «?Will you» و «?Would you» را برای درخواست کردن به کار می‌بریم.

در مثال‌های زیر با کاربرد این ساختار آشناتر می‌شوید.

I'll give you a lift home after the party.

بعد از مهمانی تو را با ماشین به خانه می رسانم.

We'll come and see you next week.

هفته بعد می‌آییم و تو را می‌بینیم.

Will you carry this for me, please?

لطفا این را برای من می‌آوری؟

Would you please be quiet?

ممکن است لطف کنی ساکت باشی؟

برای صحبت درمورد فرضیه و شرط

 • از «will» استفاده می‌کنیم تا بگوییم تصور می‌کنیم چه اتفاقی در حال یا آینده رخ خواهد داد.
 • از «would» برای فرضیات در زمان گذشته و جملات شرطی استفاده می‌کنیم.

I'll give her a call if I can find her number.

اگر بتوانم شماره تلفنش را پیدا کنم با او تماس می‌گیرم.

You won't get in unless you have a ticket.

نمی‌توانی داخل بروی مگر اینکه بلیت داشته باشی.

It would be very expensive to stay in a hotel.

ماندن در هتل گران تمام می‌شود.

I would give you a lift, but my wife has the car today.

اگر می‌توانستم تو را می‌رساندم اما امروز ماشین دست همسرم است.

I would give her a call if I could find her number.

اگر می‌توانستم شماره تلفنش را پیدا کنم با او تماس می‌گرفتم.

If I had the money, I'd buy a new car.

اگر پولش را داشتم ماشین جدیدی می‌خریدم.

You would lose weight if you took more exercise.

اگر کمی ورزش می‌کردی وزن کم می‌کردی.

If he got a new job, he would probably make more money.

اگر او شغل جدید پیدا می‌کرد احتمالا پول بیشتری درمی‌آورد.

What if he lost his job? What would happen then?

اگر شغلش را از دست بدهد چه؟ آن موقع چه اتفاقی می‌افتد؟

مثال های ساده از کاربرد گرامر would like

به طور کلی ساختار گرامری would like‌ به دو دسته تقسیم می‌شود، وقتی همراه با مصدر با to می‌آید و وقتی همراه با اسم می‌آید. در ادامه مثال‌هایی از هر دو ساختار می‌بینیم تا با آن‌ها بهتر آشنا شویم.

گرامر Would like + noun

این ساختار معمولا برای تعارف کردن خوراکی یا غذا به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Would you like some rice?

کمی برنج می‌خواهی؟

I would like a can of Pepsi, please.

یک بطری «پپسی» می‌خواهم لطفا.

Would you like more water?

باز هم آب میل دارید؟

I would like a glass of cola.

یک لیوان نوشابه می‌خواهم.

Would he like some water?

او مقداری آب میل دارد؟

She would like a piece of cake.

او یک تکه کیک می‌خواهد.

گرامر Would like + to infinitive

این ساختار هم برای تعارف کردن چیزی و هم برای ابراز تمایل درمورد انجام کاری استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would like to have breakfast first.

می‌خواهم اول صبحانه بخورم.

Would you like to come with us?

می‌خواهید همراه ما بیایید؟

I Would like to spend some time with my children.

می‌خواهم کمی با بچه‌هایم وقت بگذرانم.

Would you like to listen to that again?

می‌خواهید دوباره به آن آهنگ گوش کنید؟

I’d like to get a return ticket for tomorrow.

می‌خواهم یک بلیت برگشت برای فردا بگیرم.

تفاوت گرامر would like‌ و like

کلمه «like» خواستن چیزی را ابراز می‌کند که فرد به طور کلی و همیشه از آن لذت می‌برد اما «would like» همان‌طور که بالاتر ذکر شد، تمایل فرد در آن لحظه را بیان می‌کند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I like swimming. It's my hobby.

من از شنا کردن خوشم می‌آید. سرگرمی من است.

She likes watching movies. She goes to cinema very week.

او از فیلم تماشا کردن خوشش می‌آید. هر هفته به سینما می‌رود.

Do you like dancing?

از رقصیدن خوشت می‌آید؟

کلمه «would like» هم به معنی خواستن است اما برای درخواست‌های مودبانه استفاده می‌شود. در مثال‌های زیر کاربرد «would like» را می‌بینید.

I would like a cold cola.

یک نوشابه خنک می‌خواهم.

She would like to buy a new car.

او می‌خواهد ماشین جدید بخرد.

Would you like to go to the cinema?

دوست داری به سینما بروی؟

Would you like to eat an apple?

دوست داری سیب بخوری؟

He wouldn't like to join us.

او دوست ندارد به ما بپیوندد.

Would you like a piece of cake?

یک تکه کیک میل داری؟

Would you like some more tea?

باز هم کمی چای میل داری؟

در جدول زیر تفاوت این دو فعل مقایسه شده است.

تمایل همیشگیتمایل در همان لحظه

I like coffee.

از قهوه خوشم می‌آید.

I would like some coffee.

کمی قهوه می‌خواهم.

I like apples.

از سیب خوشم می‌آید.

I'd like an apple.

می‌خواهم سیب بخورم.

I like going out.

از بیرون رفتن خوشم می‌آید.

Would you like to go out?

می‌خواهی بیرون بروی؟

What do you like to do?

از چه کاری خوشت می‌آید؟

What would you like to do?

می‌خواهی چه کار کنی؟

تفاوت گرامر would like و would rather

همان‌طور که می‌دانید «would like» به معنی خواستن و تمایل داشتن در جملات مودبانه است، «would rather» معنای کمی متفاوتی دارد و به معنی ترجیح یک چیز نسبت به چیز دیگری است.

تفاوت دیگر این دو در ساختار گرامری آن‌ها است. فرمول کلی جمله با would rather‌ به شکل زیر است:

Subject + would rather + infinitive (+ than + infinitive)

همان‌طور که می‌بینید ساختار گرامری آن با would like دو تفاوت دارد:

 • «would rather» با مصدر بدون to‌ استفاده می‌شود اما «would like» با مصدر با to.
 • «would rather» فقط با فعل استفاده می‌شود اما «would like» همراه با اسم هم کاربرد دارد.

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I would rather cook than wash the dishes.

ترجیح می‌دهم غذا درست کنم تا اینکه ظرف بشورم.

He’d rather visit London than Paris.

او ترجیح می‌دهد به لندن برود تا به پاریس.

We’d rather not go to the cinema tonight.

ترجیح می‌دهیم امشب به سینما نرویم.

We’d rather stay at home tonight.

ترجیح می‌دهیم امشب خانه بمانیم.

I’d rather go to the cinema on Tuesday.

ترجیح می‌دهم سه‌شنبه به سینما بروم.

I’d rather you went to pick up Tom from school.

ترجیح می‌دادم تو تام را از مدرسه می‌آوردی.

تفاوت گرامر would like‌ و would prefer

«would prefer» کاربردهای زیادی دارد که همگی به معنی ترجیح یک چیز بر دیگری هستند. این ساختار سه فرمول کلی دارد که در ادامه به هر کدام اشاره می‌شود.

Would prefer + noun + to + noun

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I would prefer city to village.

من شهر را به روستا ترجیح می‌دهم.

I'd prefer rice to pasta.

برنج را به پاستا ترجیح می‌دهم.

Would prefer + gerund + to + gerund

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I'd prefer reading to writing.

خواندن را به نوشتن ترجیح می‌دهم.

Mark would prefer watching TV to listening to the radio.

«مارک» تماشای تلویزیون را به گوش دادن به رادیو ترجیح می دهد.

Would prefer + to + infinitive (+ rather than + infinitive)

I'd prefer to drink tea rather than drink coffee.

ترجیح می‌دهم چای بنوشم تا اینکه قهوه بنوشم.

I’d prefer to go to New York.

ترجیح می‌دادم به نیویورک بروم.

I would prefer to go to New York rather than go to Los Angeles.

ترجیح می‌دهم به نیویورک بروم تا به لس‌آنجلس.

I’d prefer to walk rather than get a taxi.

ترجیح می‌دهم قدم بزنم تا اینکه تاکسی بگیرم.

سوالات رایج درباره گرامر would like در زبان انگلیسی

در ادامه به مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد سوالات رایج درباره گرامر would like در زبان انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد گرامر would like چیست؟

ساختار گرامر would like در زبان انگلیسی به طور کلی برای بیان درخواست یا پیشنهادی مودبانه به کار می‌رود. کاربرد اصلی این ساختار در بیان غیرمستقیم و مودبانه درخواست است و هم در محاوره هم در نوشتار کاربرد دارد.

کاربرد های will و would چیست؟

کاربردهای مهم will برای وعده دادن و درخواست کردن، برای بیان حدس خود در مورد آینده و برای اشاره به کاری است که در آینده قصد داریم انجام بدهی. would گذشته will است، از آن برای حرف زدن در مورد گذشته، اشاره به فرضیات و درخواست‌های مودبانه استفاده می‌کنیم.

تفاوت گرامر would like‌ و like چیست؟

به طور کلی like به خواسته همیشگی چیزی اشاره دارد و علایق کلی فرد را بیان می‌کند اما would like به خواسته و تمایل فرد در لحظه اشاره دارد و در ساختاری مودبانه استفاده می‌شود.

تفاوت گرامر would like و would rather چیست؟

به طور کلی would rather به ترجیح چیزی به چیز دیگر اشاره دارد اما would like فقط خواسته فرد در زمان صحبت را بیان می‌کند. همچنین would like با اسم و فعل استفاده می‌شود اما would rather فقط با فعل کاربرد دارد. تفاوت دیگر آن‌ها در نوع فعل جمله است. would like با مصدر با to کاربرد دارد اما would rather با مصدر بدون to استفاده می‌شود.

جمع‌بندی

در این مطلب گرامر would like را توضیح دادیم و همراه با مثال‌های متعدد بررسی کردیم. کاربرد آن در حالت‌های مثبت، منفی و پرسشی را آموزش دادیم. همچنین به تفاوت آن با like و would prefer و با would rather پرداختیم. در جدول زیر سه حالت اصلی مثبت، منفی و پرسشی would like در کنار هم آمده است.

معنیجمله با would likeحالت فعل
دوست دارم کمی پنیر بخورم.I would like to eat some cheese.مثبت
او دوست نداشت با ما بیاید.He wouldn't like to come with us.منفی
دوست داری کمی آب میل کنی؟Would you like to ha ve some water?پرسشی

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryLearn English
۳ دیدگاه برای «گرامر Would like در زبان انگلیسی — توضیح کاربرد با مثال»

سلام متاسفانه ترجمه جملات شما اشتباهات عجیب و غریبی داره همه ما میدونیم Msبرای خطاب به خانم هست چرا به آقا رو مخاطب قرار دادید . چطور امکان داده هم فردا شب و هم امشب هر دو tomorrow night بشن آخه ولی خوب من تا حالا ندیده بودم هیچ منبعی آنقدر کامل و دقیقا توضیح بده ای کاش توی معنای کلمات دقت بیشتری می‌کردید خیلی اشتباه دارن در ضمن homemat بیشتر معنای هم خونه داره تا هم تیمی

با سلام؛
متن بازبینی و اصلاح شد.
از بازخورد شما سپاس‌گزاریم.

خیلی عالی بود ممنون از مطالبتون

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *