کاربرد Would در زبان انگلیسی – توضیح ساده و کاربردی + مثال و تمرین

۳۰۹۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۸ دقیقه
کاربرد Would در زبان انگلیسی – توضیح ساده و کاربردی + مثال و تمرین

فعل وجهی کمکی Would در زبان انگلیسی کاربردهای متفاوتی دارد. این گونه فعل‌ها معمولا پس از فاعل و قبل از فعل اصلی می‌نشینند تا معنای فعل اصلی را کامل کنند. Would یکی از پرکاربردترین افعال انگلیسی است که به وسیله آن می‌توانیم به شرح زمان گذشته، حال و اینده بپردازیم. به همین دلیل آشنایی با کاربرد Would در زبان انگلیسی یکی از نکات مهم در یادگیری زبان به حساب می‌آید. در این مطلب ابتدا کاربردهای مختلف Would در انگلیسی را به طور کلی و با ذکر مثال توضیح می‌دهیم و سپس به کاربردهای Would rather و Would like و در آخر مقایسه آن با Will خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب این نوشته

کاربرد Would در زبان انگلیسی

would نوعی «فعل وجهی کمکی» (Modal Auxiliary) است که در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. به طور کلی would را می‌توان مانند سایر افعال به صورت مثبت، منفی یا سؤالی به کار برد. در ادامه ابتدا would را در این سه حالت بررسی می‌کنیم و سپس کاربردهای مختلف آن را در زبان انگلیسی به صورت مجزا و با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

 • کاربرد would در جملات مثبت:

Dad would sing to us every evening.

پدر هر روز عصر برای ما آواز می‌خواند.

نکته: نمی‌توانیم would را به همراه سایر افعال وجهی به کار ببریم.

درست: When Tracy opened the door, she thought she would find an empty room.

نادرست: When Tracy opened the door, she thought she would might find an empty room.

هنگامی که «تریسی» در را باز کرد، تصور می‌کرد که اتاق خالی باشد.

 • کاربرد would در جملات منفی:

درست: There wouldn’t be any food in the house.

نادرست: There didn’t would be any food in the house.

در خانه هیچ غذایی وجود نخواهد داشت.

در جملات رسمی یا هنگامی که می‌خواهیم روی چیزی تأکید کنیم حالت کامل «would not» را به کار می‌بریم.

Your father would not approve.

پدرت موافقت نخواهد کرد.

 • کاربرد would در جملات سؤالی:

برای ساختن جملات سؤالی جای فاعل و would را با هم تغییر می‌دهیم. توجه داشته باشید که در این گونه سؤالات از افعال کمکی (Auxiliary Verbs) مثل do ،does یا did استفاده نمی‌کنیم.

نادرست: Does that would be a good idea?

درست: Would that be a good idea?

درست: Wouldn’t that be a good idea?

آیا فکر خوبی است؟

آیا فکر خوبی نیست؟

در «تگ کوئسشن» (Tag Questions) نیز می‌توانیم از would و wouldn’t استفاده کنیم.

She wouldn’t be any help, would she?

هیچ کمکی از او ساخته نیست، مگر نه؟

They would enjoy having dinner in the garden, wouldn’t they?

آن‌ها از شام خوردن در باغ لذت خواهند برد، مگر نه؟

 کاربرد Would و will در زبان انگلیسی

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای بیان قصد‌های گذشته یا انتظارات

یکی از کاربردهای would، نقش «فعل کمکی» (Auxiliary Verbs) برای بیان کاری است که کسی قصد دارد انجام دهد یا انتظار دارد که اتفاق بیفتد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She said we would come.

او گفت که می‌آید.

They said they would meet us at 10:30 at the station.

آن‌ها گفتند ساعت 10:30 ما را در ایستگاه می‌بینند.

She said she wouldn’t be coming to the library anymore.

او گفت که دیگر به کتابخانه نخواهد آمد.

Arnold knew he would be tired the next day.

آرنولد می‌دانست که روز بعد خسته خواهد بود.

It would soon be dark.

هوا به زودی تاریک می‌شد.

He said he would always love her.

گفت که او را همیشه دوست خواهد داشت.

They promised that they would help.

آن‌ها قول دادند که کمک کنند.

There was nobody left who would do it.

کسی باقی نمانده بود که حاضر به انجامش باشد.

I asked him to move his car but he said he wouldn't.

از او خواستم که ماشینش را جابه‌جا کند، اما گفت این کار را نمی‌کند.

The president continued by saying that his country was a free country and would always remain so.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت که کشور او کشوری آزاد است و همیشه همین‌طور باقی خواهد ماند.

I would like to express my thanks for your kindness.

می‌خواهم مراتب تشکرم را از لطف شما بجا آورم.

She promised faithfully that she would never leave her husband.

او خالصانه قول داد که هرگز همسرش را ترک نخواهد کرد.

My dad said he would help with the costs of buying a house.

پدرم گفت در هزینه‌های خرید خانه کمک خواهد کرد.

We would like to announce the appointment of Julia Lewis as head of sales.

مایلیم انتصاب «جولیا لوئیس» را به عنوان رئیس بخش فروش اعلام کنیم.

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای موقعیت‌های فرضی

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد موقعیت‌های فرضی به سه قسمت تقسیم می‌شود که در ادامه آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

 • برای صحبت در مورد نتیجه موقعیت یا رویدادی حقیقی یا حتی خیالی:

What would you do if you won a million pounds?

اگر یک میلیون پوند برنده شوید چه می‌کنید؟

I would be amazed if I got the job.

اگر این کار را پیدا کنم شگفت‌زده خواهم شد.

It would be lovely to see you.

از دیدنت واقعا خوشحال خواهم شد.

I would hate to miss the show.

اصلا دلم نمی‌خواهد نمایش را از دست دهم.

My mother would worry herself to death if she knew what I was doing.

اگر مادرم می‌دانست دارم چه کار می‌کنم از نگرانی می‌مُرد.

If she ever left Martin, he would be heartbroken.

اگر روزی «مارتین» را ترک کند، قلب او می‌شکند.

If he forgot to pay his rent, his landlady would send him a reminder.

اگر فراموش کند کرایه خانه را بپردازد، صاحبخانه‌اش به او تذکر می‌دهد.

If you were offered an overseas posting, would you take it?

اگر به شما پستی در خارج از کشور پیشنهاد شود، آن را قبول می‌کنید؟

A nuclear holocaust would leave few survivors.

بمب هسته‌ای بازمانده‌های کمی باقی می‌گذارد.

 • برای صحبت در مورد اتفاقی که رخ نداده یا موقعیتی که امکان‌پذیر نیست:

I would have phoned you, but there wasn’t time.

می‌خواستم با تو تماس بگیرم، اما وقت نبود.

Alex would never have found out if you hadn’t told him.

اگر به «الکس» نمی‌گفتی، هرگز متوجه نمی‌شد.

What would have happened if I hadn’t been here?

اگر آنجا نبودم، چه اتفاقی میفتاد؟

What would you do if you lost your job?

اگر شغلت را از دست بدهی، چه کار می‌کنی؟

Everything would be very different if your father were still alive.

اگر پدرت هنوز زنده بود، همه‌چیز فرق می‌کرد.

I'd go myself but I'm too busy.

اگر سرم شلوغ نبود، خودم می‌رفتم.

It would have been very boring to sit through the whole speech.

ماندن تا آخر سخنرانی خیلی کسل‌کننده می‌شد.

 • برای بیان موقعیت یا رویدادی غیرمحتمل که دلتان می‌خواهد اتفاق بیفتد:

I wish they would come and visit us.

ای کاش آن‌ها می‌آمدند و به ما سر می‌زدند.

If only he would listen to me.

اگر فقط به حرفم گوش می‌داد.

I wish he would do his homework.

ای کاش تکالیفش را انجام می‌داد.

I wish it would rain tomorrow. That way, you will not go to the party.

ای کاش فردا باران بیاید. در این صورت تو دیگر به مهمانی نخواهی رفت.

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای عادات گذشته

از دیگر کاربرد Would در زبان انگلیسی برای اشاره به عادت‌های گذشته است. به عبارت دیگر، از would برای بیان اتفاقی استفاده می‌شود که در گذشته به صورت مرتب رخ داده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

When we worked in the same office, we would often have coffee together.

وقتی در یک دفتر کار می‌کردیم، اغلب با هم قهوه می‌خوردیم.

On summer evenings they would sit out in the garden.

آن‌ها عصرهای تابستان در باغ می‌نشستند.

In summer, my dad would sit on the back porch after supper and read the newspaper.

پدرم تابستان‌ها بعد از شام در ایوان پشتی می‌نشست و روزنامه می‌خواند.

He would always turn and wave at the end of the street.

او همیشه به انتهای خیابان که می‌رسید، برمی‌گشت و دست تکان می‌داد.

He would always begin his lectures with a joke.

او همیشه سخنرانی‌هایش را با شوخی شروع می‌کرد.

They would often go for a drink together on Wednesdays.

آن‌ها اغلب چهارشنبه‌ها با هم برای خوردن نوشیدنی بیرون می‌رفتند.

He would always smoke a cigar after dinner.

او همیشه بعد از شام سیگار می‌کشید.

She would often forget where she'd put her glasses.

او اغلب فراموش می‌کرد که عینک خود را کجا گذاشته است.

He would say that! He's always got a reason for being late.

معلوم است که چنین حرفی می‌زند! او همیشه برای دیر کردنش بهانه‌ای دارد.

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای درخواست

Would در زبان انگلیسی هنگام بیان درخواست یا پیشنهادی مؤدبانه نیز به کار می‌رود.

Would you mind sharing a room?

حاضری با هم هم‌اتاقی شویم؟

Would you shut the window, please?

ممکن است لطفا پنجره را ببندی؟

Would you mind waiting outside?

ممکن است بیرون منتظر بمانی؟

Would someone please tell me what is going on?

لطفا یکی به من بگوید جریان چیست.

Someone's at the door. Would you answer it please?

یکی پشت در است. ممکن است لطفا جواب بدهی؟

Would you pick up a newspaper on your way home?

ممکن است در راه خانه روزنامه‌ای بخری؟

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای پیشنهاد یا دعوت کردن

Would برای پیشنهاد دادن یا دعوت محترمانه نیز به کار می‌رود.

A: Would you like some cake?

B: Yes, I would.

A: کمی کیک میل داری؟

B: بله، دارم.

Would you like a coffee?

کمی قهوه میل داری؟

We’re going to the theatre this evening. Would you be interested in coming?

ما امروز عصر به تئاتر می‌رویم. علاقه‌ای به آمدن داری؟

Would you like me to come with you?

دوست داری همراه تو بیایم؟

Would you like to borrow this book?

آیا می‌خواهید این کتاب را امانت بگیرید؟

Is that enough potato, or would you like some more?

سیب‌زمینی کافی است یا بیشتر میل دارید؟

Would you like an aisle seat or would you prefer to be by the window?

آیا صندلی کنار راهرو می‌خواهید یا ترجیح می‌دهید کنار پنجره بنشینید؟

May I conduct you to your table, sir, or would you prefer to wait for your company here?

می‌توانم شما را به سمت میزتان هدایت کنم، آقا، یا ترجیح می‌دهید همینجا منتظر همراهتان بمانید؟

 معنی و کاربرد Would prefer

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای بیان نظرات و خواسته‌ها

برای بیان این که کسی دلش چیزی را می‌خواهد یا می‌خواهد کاری را انجام دهد. به عبارت دیگر می‌توانید بدون اجبار و به شکل مؤدبانه‌ای نظر یا خواسته‌تان را بیان کنید.

Yes, please, I’d love a coffee.

بله، لطفا. قهوه میل دارم.

My parents would like to meet you.

والدینم دوست دارند با تو ملاقات کنند.

Claudia would have liked to refuse her offer, but she didn’t dare.

«کلودیا» دلش می‌خواست پیشنهاد او را رد کند، اما جرات نکرد.

I’d hate to disappoint you.

اصلا دلم نمی‌خواهد تو را ناامید کنم.

I would think we need to speak to the headteacher about this first.

به نظرم اول باید در این مورد با مدیر مدرسه صحبت کنیم.

It's not what we would have expected from a professional service.

ما از خدمات حرفه‌ای انتظار دیگری داشتیم.

I would class her among the top ten American novelists.

او از نظر من در رده ده رمان‌نویس برتر آمریکایی قرار دارد.

I would suggest that you were not adequately prepared for the interview.

از دیدگاه من، شما برای مصاحبه آمادگی کافی را نداشتید.

We would describe the standard of the food as poor.

از نظر ما، غذا از استاندارد پایینی برخوردار بود.

I'd have hoped for a better choice of drink to go with the meal.

امیدوار بودم در کنار غذا انتخاب‌های بهتری برای نوشیدنی داشته باشم.

She'd describe her reaction to the film as disappointing.

او واکنش خود به فیلم را ناامید‌کننده توصیف می‌کند.

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای بیان قصدهای گذشته

کاربرد would در زبان انگلیسی بعد از «so that» برای بیان این است که کسی در گذشته سعی داشت اتفاقی رخ دهد یا از رخ دادن آن جلوگیری کند.

We packed all the books in wooden boxes so that they wouldn’t get damaged.

ما همه کتاب‌ها را در جعبه‌های چوبی بسته‌‌بندی کردیم تا آسیب نبینند.

He woke up early so that he would catch the 8 o'clock train.

او صبح زود بیدار شد تا به قطار ساعت 8 برسد.

I got up early so that I wouldn't be late for school.

صبح زود از خواب بیدار شدم که برای مدرسه دیر نکنم.

I set the alarm clock for 6 am so that I wouldn't miss the bus.

ساعتم را برای 6 صبح کوک کردم تا از اتوبوس جا نمانم.

Put your wallet in your bag so that you wouldn't lose it.

کیف پولت را داخل کیفت بگذار تا آن را گم نکنی.

کاربرد Would در زمان گذشته برای صحبت در مورد آینده

هنگامی که می‌خواهیم از دیدگاه گذشته درباره زمان آینده صحبت کنیم می‌توانیم would را به کار ببریم. به جملات زیر توجه کنید.

He said he would see his brother tomorrow.

او گفت که فردا برادرش را ملاقات می‌کند.

They hoped they would go to France for their next vacation.

آن‌ها امیدوار بودند که برای تعطیلات بعدی به فرانسه بروند.

کاربرد Would در زبان انگلیسی برای نصیحت کردن

یکی دیگر از کاربرد would در انگلیسی نصیحت کردن است. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wouldn't worry about it, if I were you.

من اگر جای تو بودم بد به دلم راه نمی‌دادم.

If you're unsure of your legal rights, I would check with a lawyer.

اگر از حقوق قانونی خود اطلاع کامل ندارید، بهتر است با وکیلی مشورت کنید.

I wouldn't set off at five o'clock. You'll get caught in the rush hour traffic.

من جای تو بودم ساعت پنج راه نمی افتادم. در ترافیک اوج تردد گیر می‌کنی.

I would add more salt to that.

من اگر جای تو بودم به آن نمک بیشتری اضافه می‌کردم.

I would wear something more formal, if I were you.

من اگر جای تو بودم لباس رسمی‌تری می‌پوشیدم.

I wouldn't touch that, it's hot.

به آن دست نزن، داغ است.

I’d try to get there early if you can.

اگر می‌توانی خودت را زودتر به آنجا برسان.

I would talk to the doctor if I were you.

من اگر جای تو بودم با دکتر مشورت می‌کردم.

What would you do if you were in my position?

اگر جای من بودی چه‌کار می‌کردی؟

کاربرد Would برای بیان رفتارهای معمول

هنگامی که می‌خواهیم در مورد خلق‌وخو یا اخلاقیات معمول کسی صحبت کنیم از would استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You would go and spoil it, wouldn’t you!

می‌روی و خرابش می‌کنی، مگر نه!

She insists that she did nothing wrong, but then she would say that, wouldn’t she?

او اصرار دارد که مرتکب هیچ کار اشتباهی نشده است، اما این را نگوید چه بگوید، مگر نه؟

Dad would be really mad if he knew we borrowed his car.

پدر اگر بفهمد ماشینش را قرض گرفته‌ایم واقعاً عصبانی می‌شود.

Andy said he would give me a ride home.

«اندی» گفت که من را تا خانه می‌رساند.

The total cost, I would guess, might be $100 per person.

حدس می‌زنم که کل هزینه چیزی در حدود نفری 100 دلار خواهد بود.

We would often go for long walks in the park.

ما اغلب برای پیاده‌روی‌های طولانی به پارک می‌رفتیم.

کاربرد Would برای بیان محتمل بودن چیزی

 

A: The guy on the phone had a Southern accent.

B: That would be Tom.

A: مرد پشت تلفن لهجه جنوبی داشت.

B: احتمالا «تام» بود.

Try on this shirt. I think this would be suitable for you.

این لباس را بپوش. احتمالا برای تو مناسب باشد.

کاربرد Would برای گفتن یا پرسیدن علت

از رایج‌ترین کاربرد would در انگلیسی برای جویا شدن یا گفتن علت اتفاقی است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Why would anyone want to eat something so horrible?

چرا کسی باید بخواهد چنین چیز وحشتناکی را بخورد؟

He came to see you. Why else would he come?

آمد که تو را ببیند. مگر دیگر چه دلیلی برای آمدن دارد؟

Why would he run away from the scene of the crime if he wasn't guilty?

اگر گناهکار نبود چرا از صحنه جرم فرار کرد؟

Why would you drive, when you could take the train?

وقتی می‌توانید سوار قطار شوید، چرا رانندگی کنید؟

Why would anyone do such a thing?

چرا کسی باید چنین کاری را انجام دهد؟

They must have split up. Why else would he be moving out?

حتما از هم جدا شده‌اند. در غیر این صورت او چرا باید از خانه‌شان نقل‌مکان کند؟

گرامر زبان انگلیسی

کاربرد Would در عبارت‌های گزارشی

از دیگر کاربرد would در انگلیسی استفاده از آن به عنوان فعل گذشته will در جملات گزارشی است. به مثال‌هایی که در جدول زیر آورده شده توجه کنید.

عبارت‌های گزارشی
جمله با willجمله گزارشی

‘I’ll pay for the food’ said Tom.

Tom said that he would pay for the food.

تام گفت:‌ «من پول غذا را می‌دهم».تام گفت که پول غذا را خواهد داد.

There will be clear skies in the morning but it will be cloudy in the afternoon.

The weather forecast said that there would be clear skies in the morning but that it would be cloudy in the afternoon.

آسمان هنگام صبح صاف است، اما بعدازظهر ابری خواهد شد.هواشناسی اعلام کرد که آسمان هنگام صبح صاف است، اما بعدازظهر ابری خواهد شد

کاربرد Would در جملات شرطی

«جملات شرطی» (Conditional Sentences) در زبان انگلیسی برای بیان احتمالات استفاده می‌شود. این جملات به طور کلی از دو عبارت تشکیل می‌شوند که به صورت زیر هستند:

 • «If-clause» که شرایط احتمالی را توصیف می‌کند.
 • «Main clause» که پیامد کار را توصیف می‌کند.

به مثال زیر توجه کنید.

If you don’t brush your teeth, you get cavities.

اگر دندان‌هایت را مسواک نزنی، خراب می‌شوند.

در جمله بالا عبارت اول «If-clause» است و عبارت دوم «Main clause» که پیامد را توصیف می‌کند. قابل ذکر است که جای این دو عبارت همیشه ثابت نیست و می‌توانند با هم جابه‌جا شوند. جمله‌های شرطی به طور کلی به چهار بخش مختلف تقسیم می‌شوند و استفاده از ساختار صحیح در هر کدام از آن‌ها ضروریت ویژه‌ای دارد، چرا که می‌توانند معانی مختلفی را انتقال دهند. این چهار بخش عبارت‌اند از:

 • جملات شرطی صفر (Zero Conditionals)
 • جملات شرطی نوع اول (First Conditionals)
 • جملات شرطی نوع دوم (Second Conditionals)
 • جملات شرطی نوع سوم (Third Conditionals)

از would در جملات شرطی نوع دوم و سوم استفاده می‌شود. در ادامه این دو مورد را به طور کامل توضیح خواهیم داد اما پیش از آن باید با ساختار کلی جملات شرطی آشنا شوید.

جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم برای موقعیتی غیرواقعی در زمان حال یا آینده به کار می‌رود که به احتمال قوی هرگز رخ نمی‌دهد. فرمول جملات شرطی نوع دوم به شکل زیر است:

If + past simple, would/wouldn’t + verb

به مثال زیر توجه کنید.

If I inherited a billion dollars, I would travel to the moon.

اگر یک میلیارد دلار ارث می‌بردم، به کره ماه سفر می‌کردم.

If I owned a zoo, I would let people interact with the animals more.

اگر صاحب باغ وحش بودم، به مردم اجازه می‌دادم بیشتر با حیوانات ارتباط برقرار کنند.

توجه داشته باشید که ساختار صحیح برای جملات شرطی نوع دوم، استفاده از زمان گذشته ساده در if-clause و افعال کمکی مثل should ،would و could در جمله اصلی است. در جملات زیر چند اشتباه رایج هنگام استفاده از جملات شرطی نوع دوم نشان داده شده است.

درست: If I inherit a billion dollars, I would travel to the moon.

نادرست: If I inherited a billion dollars, I would travel to the moon.

اگر یک میلیارد دلار ارث می‌بردم به ماه سفر می‌کردم.

به عبارت دیگر، هنگام به کار بردن جملات شرطی نوع دوم، عبارت «If-clause» باید به زمان گذشته ساده نوشته شود. به مثال دیگری توجه کنید.

نادرست: If I owned a zoo, I will let people interact with the animals more.

درست: If I owned a zoo, I would let people interact with the animals more.

اگر صاحب باغ وحش بودم، به مردم اجازه می‌دادم بیشتر با حیوانات ارتباط برقرار کنند.

هنگام به کار بردن جملات شرطی نوع دوم در عبارت «Main clause» باید از افعال کمکی استفاده کنید تا احتمال وقوع نتیجه را بیان کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

If it rained, you would get wet.

اگر باران می‌آمد خیس می‌شدی.

If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.

اگر زودتر به رختخواب می‌رفتی، این‌قدر خسته نبودی.

If she fell, she would hurt herself.

اگر می‌افتاد به خودش صدمه می‌زد.

If the weather wasn't so bad, we would go to the park.

اگر هوا این‌قدر بد نبود به پارک می‌رفتیم.

If I were the Queen of England, I would give everyone the right for free education.

اگر من ملکه انگلیس بودم، به همه حق تحصیل رایگان می‌دادم.

If you really loved me, you would buy me a diamond ring.

اگر واقعا مرا دوست داشتی، برایم حلقه الماس می‌خریدی.

If I knew where she lived, I would go and see her.

اگر می‌دانستم او کجا زندگی می‌کند، می‌رفتم و او را می‌دیدم.

She would travel all over the world if she were rich.

اگر او ثروتمند بود به دور دنیا سفر می‌کرد.

If I were you, I wouldn't go out with that man.

اگر من جای تو بودم با آن مرد بیرون نمی‌رفتم.

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم برای توضیح این موضوع استفاده می‌شود که اگر اتفاقی دیگری در گذشته رخ می‌داد، شرایط فعلی متفاوت بود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

If you had told me you needed a ride, I would have left earlier.

اگر گفته بودی که نیاز داری تو را برسانم، زودتر راه می‌افتادم.

If I had cleaned the house, I could have gone to the movies.

اگر خانه را تمیز کرده بودم، می‌توانستم به سینما بروم.

این جملات بیانگر شرایطی هستند که احتمال رخ دادنشان در زمان گذشته وجود داشت، اما اتفاق نیفتاد. در جمله اول، گوینده قادر به ترک زودهنگام بود، اما این کار را نکرد. در جمله دوم هم به همین شکل، گوینده توانایی تمیز کردن خانه را داشت، اما این کار را نکرد. همه این‌ها شرایط محتملی هستند که متأسفانه اتفاق نیفتادند.

توجه داشته باشید که هنگام به کار بردن جملات شرطی نوع سوم در عبارت «if-clause» از زمان گذشته کامل (had + past participle) استفاده می‌کنیم. فرمول جملات شرطی نوع سوم به شکل زیر است:

If + past perfect, would/wouldn’t have + past participle

در جملات زیر چند اشتباه رایج هنگام استفاده از جملات شرطی نوع سوم نشان داده شده است.

نادرست: If you would have told me you needed a ride, I would have left earlier.

درست: If you had told me you needed a ride, I would have left earlier.

اگر گفته بودی که نیاز داری تو را برسانم، زودتر راه می‌افتادم.

در جملات شرطی نوع سوم، نباید در عبارت «if-clause» از فعل کمکی وجهی استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

نادرست: If I had cleaned the house, I could go to the movies.

درست: If I had cleaned the house, I could have gone to the movies.

اگر خانه را تمیز کرده بودم، می‌توانستم به سینما بروم.

جملات شرطی نوع سوم بیانگر وضعیتی است که در زمان گذشته فقط در حالتی می‌توانست اتفاق بیفتد که شرایط خاصی به وجود می‌آمد. به همین دلیل است که از فرمول «افعال کمکی + have + the past participle» استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

If it had rained, you would have gotten wet.

اگر باران باریده بود، خیس می‌شدی.

You would have passed your exam if you had worked harder.

اگر بیشتر تلاش می‌کردی، در امتحانت قبول می‌شدی.

If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

اگر قبلا به من دروغ نگفته بودی، حرفت را باور می‌کردم.

If I had worked harder I would have passed the exam.

اگر بیشتر تلاش می‌کردم، در امتحان موفق می‌شدم.

If I had known you were coming I would have baked a cake.

اگر می‌دانستم در حال آمدن هستی، کیک می‌پختم.

I would have been happy if you had called me on my birthday.

اگر روز تولدم با من تماس می‌گرفتی، خوشحال می‌شدم.

If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.

اگر وسایل مدرسه‌ام را برایم خریدی، شاید بتوانم به پارک بروم.

If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.

اگر می‌دانستم در بیمارستان هستی، حتما به ملاقات تو می‌آمدم.

I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.

اگر می‌دانستم تولدت است، برایت هدیه‌ای می‌خریدم.

If you had given me your e-mail, I would have written to you.

اگر ایمیلت را به من می‌دادی برایت مینوشتم.

If you had told me about the meeting, I would have come.

اگر در مورد جلسه به من چیزی می‌گفتی، حتما می‌آمدم.

Would you have accepted the offer if we’d reduced the price?

اگر قیمت را کاهش می‌دادیم، پیشنهاد را می‌پذیرفتید؟

کاربرد اصطلاح Would like/love

همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، هنگامی که می‌خواهیم درخواست خود را به طور مؤدبانه‌ای بیان کنیم اصطلاح «Would like/love» را به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Such individuals will then continue to breed, and the numbers will not sink as rapidly as the population controllers would like.

چنین افرادی سپس به زادوولد ادامه خواهند داد و تعداد آنها به سرعتی که کنترل‌کنندگان جمعیت می‌خواهند کاهش نمی‌یابد.

Can you order for Ellie? She’d like the Margarita pizza.

ممکن است برای «اِلی» [غذا] سفارش دهی؟ او پیتزا مارگاریتا می‌خواهد.

Would you like to listen to that again?

دوست داری دوباره آن را گوش کنی؟

I’d like to get a return ticket for tomorrow.

می‌خواهم برای فردا بلیت رفت‌وبرگشت بگیرم.

A lot of communities would love to have this basketball team.

بسیاری از جوامع دوست دارند چنین تیم بسکتبالی داشته باشند.

I would love that but I don't know if I could free my schedule.

خیلی خوشحال می‌شوم، اما نمی‌دانم که می‌توانم برنامه خود را خالی کنم یا خیر.

Beowulf says that he would like to sail for Hrothgar's land and take up the fight against the monster.

«بیوولف» می‌گوید که دوست دارد به سمت سرزمین «هراتگار» حرکت کند و هیولا را به مبارزه بطلبد.

There are areas I would love to be much better in.

حوزه‌هایی هستند که دوست دارم در آنها مهارت بیشتری کسب کنم.

I would like you to join me in wishing every happiness to Annabelle and Steven.

لطفا با من همراه شوید تا برای «آنابل» و «استیون» آرزوی خوشبختی کنیم.

I would love to see her at the highest level again.

خیلی دوست دارم دوباره او را در بالاترین مراتب ببینم.

I think most players would love to be in that position.

به نظرم اکثر بازیکنان از خداشان است در چنین موقعیتی باشند.

Perhaps he would like me to stay in Houston.

شاید او دوست دارد من در «هیوستون» بمانم.

Why don't you tell me what you would like to do?

می‌خواهی به من بگویی دوست داری چه‌کار کنی؟

A lot of communities would love to have this basketball team.

بسیاری از جوامع دوست دارند این تیم بسکتبال را داشته باشند.

We would love to work with Texas if they were interested.

اگر تیم «تگزاس» علاقه مند باشد، دوست داریم با آن‌ها همکاری کنیم.

I would like so much to show him in some way how deeply I appreciate all that he is doing for me, and I cannot think of anything better to do.

خیلی دوست دارم به طریقی به او نشان دهم که چقدر عمیقاً قدردان تمام کارهایی هستم که برای من انجام می‌دهد، و کاری بهتر از این به ذهنم نمی‌رسد.

Mary would like to ask, but she didn't want to force him to lie.

«مری» دوست داشت بپرسد، اما نمی خواست او را مجبور به دروغ‌گویی کند.

 گرامر will

کاربرد اصطلاح I would... if I were you

هنگامی که می‌خواهیم کسی را نصیحت کنیم و بگوییم اگر جای او بودیم چه می‌کردیم از عبارت «I would... if I were you» استفاده می‌کنیم. لازم به ذکر است که جای بخش اول و دوم در جملات مختلف کاملا قابل تغییر است، اما فرمول کلی این دست از جملات به صورت زیر می‌باشد:

If I were you, I would + (verb)

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would go to the museum with them, if I were you.

من اگر جای تو بودم با آنها به موزه می‌رفتم.

If I were you, I would enjoy my vacation.

من اگر جای تو بودم از تعطیلاتم لذت می‌بردم.

If I were you, I would explain what happened.

من اگر جای تو بودم توضیح می‌دادم که چه اتفاقی افتاده است.

If I were you, I would book my reservations now.

من اگر جای تو بودم همین الان همه را رزرو می‌کردم.

If I were you, I would answer the question.

من اگر جای تو بودم به آن سوال جواب می‌دادم.

If I were you, I would have continued working on the project until it was done.

من اگر جای تو بودم تا زمان اتمام پروژه از کار دست نمی‌کشیدم.

If I were you, I would go to the doctor.

من اگر جای تو بودم حتما پیش دکتر می‌رفتم.

If I were you, I would not place too much trust in their findings.

من اگر جای تو بودم به یافته‌های آن ها چندان اعتمادی نمی‌کردم.

تفاوت کاربرد اصطلاح Would rather و Would prefer

از Would rather و Would prefer برای بیان ترجیح استفاده می‌کنیم. در این بخش این دو اصطلاح را از تمام جهات، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌ها به طور مجزا مقایسه خواهیم کرد.

کاربرد Would rather

در ادامه فرمول نحوه به کار بردن Would rather و همچنین مثال‌هایی به صورت موردی ارائه خواهد شد.

 • هنگامی که خود شخص چیزی را ترجیح می‌دهد که به زمان حال یا آینده اشاره دارد:

Subject + would rather ('d rather) + have + past participle form of verb

I would rather stay at home than go out right now.

الان ترجیح می‌دهم در خانه بماند تا این که بیرون بروم.

 • هنگام اشاره به زمان گذشته:

Subject + would rather ('d rather) + have + past participle form of verb

I would rather have stayed at home than (have) gone out last night.

ترجیح می‌دادم دیشب در خانه بمانم تا این که بیرون بروم.

 • هنگامی که شخص می‌خواهد بگوید نسبت به اعمال شخص دیگری در زمان حال یا آینده چه چیزی را ترجیح می‌داد:

Subject + would rather ('d rather) + object + past tense

I would rather you gave up smoking.

ترجیح می‌دهم سیگار را ترک کنی.

 • هنگام اشاره به زمان گذشته:

Subject + would rather ('d rather) + object + past perfect

I would rather you hadn't lied to me about your school marks yesterday.

ترجیح می‌دادم دیروز درباره نمرات مدرسه‌ات به من دروغ نمی‌گفتی.

کاربرد Would prefer

در ادامه فرمول نحوه به کار بردن Would prefer و همچنین مثال‌هایی به صورت موردی ارائه خواهد شد.

 • هنگامی که خود شخص ترجیحش در زمان حال یا آینده را بیان می‌کند:

Subject + would prefer + to infinitive + verb

I would prefer to watch TV rather than (to) do shopping.

ترجیح می‌دهم به جای خرید کردن، تلویزیون تماشا کنم.

 • هنگام اشاره به زمان گذشته:

Subject + would prefer ('d prefer) to + have + past participle form of a verb

I would prefer to have been born somewhere else.

ترجیح می‌دادم در جای دیگری به دنیا می‌آمدم.

 • هنگامی که شخص می‌خواهد بگوید نسبت به اعمال شخص دیگری در زمان حال یا آینده چه چیزی را ترجیح می‌داد:

Subject + would prefer ('d prefer) + object + to infinitive + verb

I would prefer my son to live with me rather than (to) live abroad.

ترجیح می‌دهم پسرم به‌جای خارج از کشور با من زندگی کند.

 • هنگام اشاره به زمان گذشته:

Subject + would prefer ('d prefer) + object + to + have + past participle form of a verb

I would prefer your daughter to have accepted my apology rather than (to have) ignored me last night.

ترجیح می‌دادم دخترت به‌جای آن که دیشب مرا نادیده بگیرد، عذرخواهی من را می‌پذیرفت.

برای درک بهتر نحوه استفاده از Would rather و Would prefer به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’d rather stay in this evening, if that’s all right with you.

اگر شما مشکلی ندارید، ترجیح می‌دهم امروز عصر بیرون نیایم.

And of the two settings, Democrats would prefer him out campaigning.

و از بین این دو موقعیت، دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند که او در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.

They would prefer me not to live in London.

آن‌ها ترجیح می‌دهند من در «لندن» زندگی نکنم.

I would prefer not to leave this job to John.

ترجیح می‌دهم این کار را به «جان» محول نکنم.

In fact, he would prefer reporting monthly instead of quarterly.

در واقع، او ترجیح می‌دهد به‌جای سه ماه به سه ماه، هر ماه گزارش دهد.

They would prefer to talk about taxes and spending and budgets.

آن‌ها ترجیح می‌دهند در مورد مالیات، هزینه‌ها و بودجه صحبت کنند.

I would prefer not to say that our troops have failed.

ترجیح می‌دهم نگویم که نیروهای ما شکست خورده‌اند.

مقایسه کاربرد Would در زبان انگلیسی با Will

Would و Will هردو افعال کمکی وجهی هستند و از آن‌ها همراه فعلی دیگر برای صحبت در مورد احتمالات، وظایف، پیشنهادات یا اجازه گرفتن استفاده می‌کنیم. بسیاری از زبان‌آموزان کاربرد Would در زبان انگلیسی را با Will اشتباه می‌گیرند زیرا هر دو در موقعیت‌های بسیار مشابه به کار می‌روند، اما یکسان نیستند. در ادامه کاربرد Will در زبان انگلیسی را به صورت موردی و با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

 • برای بیان باورهای مربوط به زمان حال یا آینده استفاده می‌کنیم:

John will be in his office.

جان در دفترش خواهد بود.

We'll be late.

دیر خواهیم کرد.

We will have to take the train.

باید با قطار برویم.

 • برای صحبت کردن در مورد آنچه که افراد می‌خواهند یا حاضر هستند انجام دهند:

We'll see you again tomorrow.

فردا تو را دوباره خواهیم دید.

Perhaps Dad will lend me the car.

شاید پدر ماشین را به من قرض دهد.

 • برای صحبت در مورد رفتار همیشگی یا کارهایی که اغلب از روی رغبت انجام می‌دهیم:

We always spend our holidays at our favorite hotel at the seaside. We'll get up early every morning and have a quick breakfast then we'll go across the road to the beach.

ما همیشه تعطیلات خود را در هتل مورد علاقه‌مان در کنار دریا می‌گذرانیم. ما هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شویم، سریع صبحانه می‌خوریم و سپس از جاده به سمت ساحل به راه می‌افتیم.

 • برای صحبت در مورد وعده‌ها و قول‌ها:

I'll give you a lift home after the party.

تو را بعد از مهمانی تا خانه‌ات می‌رسانم.

We'll come and see you next week.

ما هفته آینده به دیدنت می‌آییم.

 • برای درخواست کردن:

Will you carry this for me, please?

ممکن است لطفا این را برای من بیاوری؟

سوالات رایج درباره کاربرد Would در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد Would در زبان انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد Would در زبان انگلیسی چیست؟

would نوعی «فعل وجهی کمکی» (Modal Auxiliary) است که در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. به طور کلی would را می‌توان مانند سایر افعال به صورت مثبت، منفی یا سؤالی به کار برد. یکی از کاربردهای would، نقش «فعل کمکی» (Auxiliary Verbs) برای بیان کاری است که کسی قصد دارد انجام دهد یا انتظار دارد که اتفاق بیفتد. علاوه‌براین، Would برای صحبت در مورد نتیجه موقعیت یا رویدادی حقیقی یا حتی خیالی و همچنین بیان موقعیت یا رویدادی غیرمحتمل که دلتان می‌خواهد اتفاق بیفتد نیز به کار می‌رود.

تفاوت کاربرد Would در زبان انگلیسی با Will چیست؟

Would و Will هردو افعال کمکی وجهی هستند و از آن‌ها همراه فعلی دیگر برای صحبت در مورد احتمالات، وظایف، پیشنهادات یا اجازه گرفتن استفاده می‌کنیم. بسیاری از زبان‌آموزان کاربرد Would در زبان انگلیسی را با Will اشتباه می‌گیرند زیرا هر دو در موقعیت‌های بسیار مشابه به کار می‌روند، اما یکسان نیستند. برای بیان باورهای مربوط به زمان حال یا آینده، صحبت کردن در مورد آنچه که افراد می‌خواهند یا حاضر هستند انجام دهند، برای صحبت در مورد رفتار همیشگی و قول‌ها و وعده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمرین کاربرد Would در زبان انگلیسی

برای درک بهتر کاربرد Would در زبان انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با Will یا Would پر کنید.

Q1: I don't want to speak to Mary today but I ____ to her tomorrow.

جواب

Answer: I don't want to speak to Mary today but I will speak to her tomorrow.

Q2: My dad usually gets up early, but on Sundays, he ____ in bed until nine or ten o'clock.

جواب

Answer: My dad usually gets up early, but on Sundays, he will stay in bed until nine or ten o'clock.

Q3: It's a lovely, sunny day today. We ____ an umbrella.

جواب

Answer: It's a lovely, sunny day today. We won't need an umbrella.

Q4: My brother was so angry that he ____ my phone calls for a week.

جواب

Answer: My brother was so angry that he wouldn't answer my phone calls for a week.

Q5: I promise I ____ to you every day.

جواب

Answer: I promise I will write to you every day.

Q6: Nicky thought she ____ late for the meeting so she took a taxi from the station.

جواب

Answer: Nicky thought she would be late for the meeting so she took a taxi from the station.

Q7: Don't worry. I'm sure your new passport ____ ready soon.

جواب

Answer: Don't worry. I'm sure your new passport ____ ready soon.

Q8: When I was in the army, we ____ at 5 a.m. every day.

جواب

Answer: When I was in the army, we would get up at 5 a.m. every day.

Q9: Michele was sure he ____ his exam, so he was amazed when he got such a good result!

جواب

Answer: Michele was sure he wouldn't pass his exam, so he was amazed when he got such a good result!

Q10: Hello. ____ the door for me, please?

جواب

Answer: Hello. Will/Would you open the door for me, please?

Q11: I ____ come if I have time.

جواب

Answer: I will come if I have time.

Q12: ____ you like some tea?

جواب

Answer: Would you like some tea?

Q13: I promise, I ____ quit smoking.

جواب

Answer: I promise, I will quit smoking.

Q14: ‘There is the doorbell.’ ‘I ____ go.’

جواب

Answer: ‘There is the doorbell.’ ‘I will go.’

Q15: I didn’t expect that I ____ fail the test.

جواب

Answer: I didn’t expect that I would fail the test.

Q16: If I knew that you were in trouble, I ____ help you.

جواب

Answer: If I knew that you were in trouble, I would help you.

Q17: I hope I _____ get the job.

جواب

Answer: I hope I will get the job.

Q18: I _____ wake up early if there was a good reason to.

جواب

Answer: I would wake up early if there was a good reason to.

Q19: Do you think she _____ come if you invited her?

جواب

Answer: Do you think she would come if you invited her?

Q20: I don’t know whether I _____ have time tomorrow.

جواب

Answer: I don’t know whether I will have time tomorrow.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب کاربرد Would در زبان انگلیسی»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. If I have time, I ____ do it.
will
would
2. I ____ like some coffee, please.
will
would
3. I promise I ____ be there.
will
would
4. I didn't expect that she ____ be there.
will
would
5. I hope we ____ be able to do it.
will
would
6. I ____ do it if I didn't know how.
won't
wouldn't
7. Do you think they ____ come if we asked them?
will
would
8. I'm really not sure whether I ____ be free tomorrow.
will
would
9. What do you think ____ happen at the meeting this afternoon?
will
would
10. If you had to make a choice, what ____ you decide on?
will
would

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar BankLanGeek
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *