پسوند ful در انگلیسی — توضیح کاربردها به زبان ساده

۶۰۱۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
پسوند ful در انگلیسی — توضیح کاربردها به زبان ساده

یکی از راه‌های تسلط بر واژگان انگلیسی،‌ آشنایی با ریشه کلمات و اجزای مختلف کلمه است. وندها از مهم‌ترین اجزای کلمه هستند که در ابتدا، میان یا انتهای کلمه می‌نشینند. در این مطلب از «مجله فرادرس» ابتدا با مفهوم پسوند آشنا می‌شویم، سپس کاربردهای مختلف پسوند ful در انگلیسی را به زبان ساده توضیح می‌دهیم و آن را با پسوندهایی مثل fully و less/lessly مقایسه می‌کنیم.

پسوند ful در انگلیسی

پسوند ful در انگلیسی به معنای «مملو» است و می‌تواند در جمله کاربردهای متفاوتی داشته باشد. اما پیش از آن که پسوند ful را توضیح دهیم باید با مفهوم پسوند و کاربرد آن آشنا شوید. در ادامه مطلب، مفهوم پسوند و انواع مختلف آن را توضیح داده‌ایم و سپس به کاربرد پسوند ful در انگلیسی پرداخته‌ایم.

پسوند چیست

واحد‌های زبانی به سه دسته پیشوند، میان‌وند و پسوند تقسیم می‌شوند. پسوند حروف یا گروهی از حروف است که به انتهای کلمه وصل می‌شود تا معنا و کاربرد آن را تغییر دهد. این حروف سودمند می‌توانند به کوچکی «s-» و «ed-» یا به بزرگی «ation-» و «ious-» باشند. پسوند نوعی وند به حساب می‌آید. پسوندها معنی و کاربرد گرامری ریشه کلمه را عوض می‌کنند. پسوندهای انگلیسی انواع مختلفی دارند و با کمک آن‌ها می‌توانیم تنوعی غنی از واژگان داشته باشیم. به وسیله پسوندها می‌توانیم بی‌نهایت روش برای بیان افکار، احساسات، هیجانات یا یافته‌هایمان داشته باشیم. پسوندها می‌توانند اسم را تبدیل به صفت، فعل، قید یا دوباره اسم کنند. به طور کلی، پسوندها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

  • پسوند اسم‌ساز
  • پسوند صفت‌ساز
  • پسوند فعل‌ساز
  • پسوند قیدساز

در ادامه مطلب به پسوند صفت‌ساز خواهیم پرداخت.

کلمات انگلیسی با پسوند ful

پسوند صفت‌ساز

از کلماتی که با پسوندهای صفت‌ساز تشکیل می‌شوند برای توصیف افراد، اشخاص و اشیا استفاده می‌شود. رایج‌ترین پسوندهای صفت‌ساز در جدول زیر آورده شده‌اند.

رایج‌ترین پسوندهای صفت‌ساز
مثالمعنیپسوند
preventable, adaptable, predictable, credibleتوانایی داشتنable-/-ible
theatrical, natural, criminal, seasonalمربوط بودن به چیزی-al
vigilant, defiant, brilliant, reliantگرایش داشتن به چیزی-ant
budgetary, planetary, military, honoraryمرتبط به چیزی-ary
grateful, beautiful, wonderful, fancifulپر از-ful
iconic, organic, heroic, poeticمربوط یا وابسته بودن به چیزی-ic
gracious, cautious, humorous, fabulousداشتن ویژگی خاصی-ious/-ous
creative, expensive, expressive, preventiveکیفیت یا ماهیت-ive
hopeless, faultless, fearless, restlessبدون چیزی-less
brainy, fruity, tasty, grouchyمتشکل از/با ویژگی-y
fuller, longer, faster, biggerصفت تفضیلی-er

در ادامه پسوند ful در انگلیسی و کاربرد آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

کاربرد پسوند ful در انگلیسی

پسوند ful- از کلمه full به معنی «پر از» یا «گرایش داشتن» می‌آید. پسوند ful در انگلیسی سه کاربرد مختلف دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

نکته:‌ بسیاری از زبان‌آموزان به دلیل هم معنی بودن و شباهت پسوند ful و کلمه full آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند. توجه داشته باشید که پسوند ful همیشه با یک «l» نوشته می‌شود و تنها در حالتی با دو «l» نوشته می‌شود که به صورت کلمه‌ای جدا قرار گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I can't eat a full sandwich.

نمی‌توانم یک ساندویچ کامل را بخورم.

***

The train is full of people.

قطار پر از آدم است.

پسوند ful- هنگامی که به انتهای اسم اضافه شود و از آن صفت بسازد، معنای «مملو» می‌دهد. تعدادی از این صفات در جدول زیر ارائه شده‌اند.

کلمهمعنی
painfulدردناک
spitefulکینه‌توز
restfulآرام‌بخش
harmfulمضر
thoughtfulمتفکر
tastefulخوشمزه

پسوند ful- هنگامی که به انتهای اسم اضافه شود معنی توانمندی یا رسیدگی کردن می‌دهد.

کلمهمعنی
helpfulمفید
usefulسودمند
powerfulقدرتمند

پسوند ful- هنگامی که اسم‌ساز باشد معنای «پر» می‌دهد.

کلمهمعنی
mouthfulدهان پر
spoonfulقاشق پر

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am thankful to have such a loving family.

من بابت داشتن چنین خانواده بامحبتی قدردان هستم.

Carla, you look beautiful in that dress.

«کارلا»،‌ با آن لباس زیبا شده‌ای.

Did you see the colorful rainbow in the sky?

رنگین‌کمان رنگارنگ را در آسمان دیدی؟

This festival is a cheerful occasion.

این فستیوال مناسبت فرخنده‌ای است.

We wish you a bright and successful New Year.

برای شما سال نو شاد و پر از موفقیتی را آرزو می‌کنم.

Please be careful when you go into the forest and don’t pick any of the mushrooms.

لطفا در جنگل مراقب باش و هیچ قارچی را نچین.

مقایسه پسوند ful و fully

با اضافه کردن پسوند ful- به اسم از آن صفت می‌سازیم، اما هنگامی که پسوند ly- به اسم اضافه شود، آن را تبدیل به قید می‌کند. در جدول زیر می‌توانید چند کلمه رایج با پسوند fully- را ببینید.

رایج‌ترین کلمات با پسوند fully-
کلمهمعنی
dreadfullyبا ترس
faithfullyبا وفاداری
skillfullyبا مهارت
powerfullyبا قدرت
carefullyبا دقت
wonderfullyبه طرز شگفت‌انگیزی
beautifullyبه زیبایی
delightfullyبا لذت
respectfullyبا احترام
truthfullyبا صداقت
pitifullyبا تأسف
usefullyبا سودمندی
thoughtfullyبا فکر
playfullyبا بازیگوشی
peacefullyبا آرامش

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

His speech went on endlessly, I thought he'd never stop talking.

سخنرانی او آن‌قدر تمامی نداشت که با خودم فکر کردم دیگر هرگز از صحبت دست نخواهد کشید.

"I didn't eat your chocolate," she said untruthfully, hiding the empty wrapper.

او به دروغ و در حالی که پوست شکلات را پنهان می‌کرد گفت:‌‌ «من شکلات تو را نخوردم».

She sang the national anthem beautifully.

او سرود ملی را به زیبایی خواند.

You answered four questions correctly.

تو چهار سؤال را درست جواب دادی.

You are dangerously entering the forbidden area.

تو داری به طرز خطرناکی وارد منطقه ممنوعه می‌شوی.

My mom can cook lasagna effortlessly.

مادرم می‌تواند بدون زحمت لازانیا بپزد.

I gladly accepted his offer.

من با خوشحالی پیشنهاد او را قبول کردم.

They lived happily ever after.

آن ها به خوبی و خوشی زندگی کردند.

You don't necessarily need that book to pass the exam.

تو لزوما به آن کتاب برای قبول شدن در امتحان احتیاجی نداری.

Tom is massively in debt.

«تام» به شدت زیر بار قرض است.

مقایسه پسوند ful با fully

مقایسه پسوند ful و less

پسوند less- در زبان انگلیسی به معنای «بدون» و متضاد ful- است. چند کلمه رایج انگلیسی با پسوند less- را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

رایج‌ترین کلمات با پسوند less-
کلمهمعنی
aimlessبی‌هدف
cluelessبی‌خبر
colorlessبی‌رنگ
defenselessبی‌دفاع
painlessبی‌درد
powerlessبی‌قدرت
uselessبی‌فایده
thoughtlessبی‌فکر
tastelessبی‌مزه
fearlessبدون ترس
joylessبدون شادی
pennilessبی‌پول
restlessبی‌قرار
toothlessبی‌دندان
worthlessبی‌ارزش

برای درک بهتر به مثال‌های زیر دقت کنید.

Will saw a homeless puppy wandering around town.

«ویل» سگ ولگردی را دید که در اطراف شهر می‌پلکید.

The squirrels in the backyard are harmless.

سنجاب‌های حیاط‌خلوت بی‌خطر هستند.

This broken toy is a worthless piece of junk.

آن اسباب‌بازی شکسته، تکه‌ای آشغال است.

Martha thought she was hopeless at math.

«مارتا»‌ فکر می‌کرد در ریاضی افتضاح است.

مقایسه پسوند less و lessly

پسوند less- نیز مانند ful- صفت‌ساز است، اما وقتی به آن ly- اضافه کنیم، اسم تبدیل به قید می‌شود. تعدادی از رایج‌ترین کلمات با پسوند lessly- را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

رایج‌ترین کلمات با پسوند lessly-
کلمهمعنی
weightlesslyبا بی‌وزنی
effortlesslyبی هیچ تلاشی
motionlesslyبی هیچ حرکتی
hopelesslyبا ناامیدی
meaninglesslyبی هیچ معنایی
mercilesslyبا بی‌رحمی
restlesslyبا بی‌قراری
tactlesslyبا بی‌درایتی

به مثال‌های زیر توجه کنید.

‘I'll never manage it,’ he said hopelessly.

او با ناامیدی گفت:‌‌ «من هرگز نخواهم توانست».

Tom was driving carelessly when he crashed into the fence.

«تام» با بی‌دقتی رانندگی می‌کرد که با حصار تصادف کرد.

I'm powerlessly at his mercy.

[زندگی] من بی هیچ قدرتی در گرو مرحمت اوست.

They were walking aimlessly in the woods.

آن‌ها بی‌هدف در جنگل راه می‌رفتند.

Peter was uselessly trying to open the lock.

«پیتر» بی‌فایده سعی می‌کرد قفل را باز کند.

سوالات رایج درباره پسوند ful در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد پسوند ful در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد پسوند در زبان انگلیسی چیست؟

پسوند حروف یا گروهی از حروف است که به انتهای کلمه وصل می‌شود تا معنا و کاربرد آن را تغییر دهد. این حروف سودمند می‌توانند به کوچکی «s-» و «ed-» یا به بزرگی «ation-» و «ious-» باشند. پسوند نوعی وند به حساب می‌آید. پسوندها معنی و کاربرد گرامری ریشه کلمه را عوض می‌کنند. پسوندهای انگلیسی انواع مختلفی دارند و با کمک آن‌ها می‌توانیم تنوعی غنی از واژگان داشته باشیم. به وسیله پسوندها می‌توانیم بی‌نهایت روش برای بیان افکار، احساسات، هیجانات یا یافته‌هایمان داشته باشیم. پسوندها می‌توانند اسم را تبدیل به صفت، فعل، قید یا دوباره اسم کنند.

کاربرد پسوند ful چیست؟

پسوند ful- از کلمه full به معنی «پر از» یا «گرایش داشتن» می‌آید. این پسوند هنگامی که به انتهای اسم اضافه شود و از آن صفت بسازد، معنای «مملو» می‌دهد، هنگامی که به انتهای اسم اضافه شود معنی توانمندی یا رسیدگی کردن می‌دهد. و در نهایت، هنگامی که اسم‌ساز باشد معنای «پر» می‌دهد.

ful and less suffixes

جمع‌بندی

اگرچه در این مطلب کاربرد پسوند ful/fully و less/lessly را به طور کامل توضیح دادیم، اما لازم به ذکر است از آن‌جایی که شاید گاهی این پسوندها قانون مشخصی را دنبال نکنند، بهتر است با تمرین و تکرار و دیدن مکرر این کلمات قوانین نگارش آن‌ها را به خاطر بسپرید. خلاصه‌ای از این کلمات در جدول زیر آورده شده است.

کلماتی که پسوند ful/fully و less/lessly می‌پذیرند

carefully

carelessly

careful

careless

care

faithfully

faithlessly

faithful

faithless

faith

fearfully

fearlessly

fearful

fearless

fear

gracefully

gracelessly

graceful

graceless

grace

harmfully

harmlessly

harmful

harmless

harm

joyfully

joylessly

joyful

joyless

joy

meaningfully

meaninglessly

meaningful

meaningless

meaning

mercifully

mercilessly

merciful

merciless

mercy

painfully

painlessly

painful

painless

pain

powerfully

powerlessly

powerful

powerless

power

restfully

restlessly

restful

restless

rest

shamefully

shamelessly

shameful

shameless

shame

tactfully

tactlessly

tactful

tactless

tact

tastefully

tastelessly

tasteful

tasteless

taste

thankfully

thanklessly

thankful

thankless

thank

thoughtfully

thoughtlessly

thoughtful

thoughtless

thought

usefully

uselessly

useful

useless

use

در جدول زیر لیست کلماتی که فقط پسوند ful- و fully- می‌گیرند ارائه شده است.

کلماتی که پسوند ful/fully و less/lessly می‌پذیرند
beautifullybeautifulbeauty
blissfullyblissfulbliss
cheerfullycheerfulcheer
delightfullydelightfuldelight
disgracefullydisgracefuldisgrace
dreadfullydreadfuldread
dutifullydutifulduty
fatefullyfatefulfate
forcefullyforcefulforce
hatefullyhatefulhate
peacefullypeacefulpeace
playfullyplayfulplay
respectfullyrespectfulrespect
rightfullyrightfulright
sinfullysinfulsin
skillfullyskillfulskill
successfullysuccessfulsuccess
truthfullytruthfultruth
wonderfullywonderfulwonder
youthfullyyouthfulyouth

در جدول زیر لیست کلماتی که فقط پسوند less- می‌گیرند ارائه شده است.

کلماتی که پسوند ful/fully و less/lessly می‌پذیرند
agelessage
backlessback
bonelessbone
bottomlessbottom
childlesschild
collarlesscollar
cordlesscord
directionlessdirection
facelessface
fatherlessfather
flawlessflaw
homelesshome
joblessjob
limitlesslimit
motherlessmother
namelessname
regardlessregard
selflessself
senselesssense
sleevelesssleeve
speechlessspeech
stainlessstain
wordlessword

تمرین کاربرد ful و less

برای درک بهتر کاربرد پسوند صفت‌ساز ful- و less- و همچنین مقایسه آن با پسوند قیدساز fully- و lessly- به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

Q1: What a lovely present! That was very ____ of you. (THINK)

جواب

Answer: What a lovely present! That was very thoughtful of you.

Q2: He drives really ____ one day he's going to have an accident. (CARE)

جواب

Answer: He drives really carelessly one day he's going to have an accident.

Q3: He's told me ____ times about how good he is at football. (COUNT)

جواب

Answer: He's told me countless times about how good he is at football.

Q4: Because of his bad interview, he was ____ in his job application. (SUCCEED)

جواب

Answer: Because of his bad interview, he was unsuccessful in his job application.

Q5: "I didn't eat your chocolate," she said ____, hiding the empty wrapper. (TRUE)

جواب

Answer: "I didn't eat your chocolate," she said untruthfully, hiding the empty wrapper.

Q6: It's ____. England will never win the World Cup football again. (HOPE)

جواب

Answer: It's hopeless. England will never win the World Cup football again.

Q7: My best friend is a rich, ____ lawyer. (POWER)

جواب

Answer: My best friend is a rich, powerful lawyer.

Q8: You must remember to recharge your phone. Without its batteries, it's ____. (USE)

جواب

Answer: You must remember to recharge your phone. Without its batteries, it's useless.

Q9: Cigarettes are ____ to your health. (HARM)

جواب

Answer: Cigarettes are harmful to your health.

Q10: The sales assistant was really ____ and rude. (HELP)

جواب

Answer: The sales assistant was really unhelpful and rude.

Q11: A newborn baby is completely ____. (HELP)

جواب

Answer: A newborn baby is completely helpless.

Q12: "Don't worry - this injection will be completely ____. (PAIN)

جواب

Answer: "Don't worry - this injection will be completely painless.

Q13: Thieves broke into the museum and stole a ____ painting by Van Gogh. (PRICE)

جواب

Answer: Thieves broke into the museum and stole a priceless painting by Van Gogh.

Q14: She's really rich, but her clothes are always very ____ and elegant. (TASTE)

جواب

Answer: She's really rich, but her clothes are always very tasteful and elegant.

Q15: I bought some shares in the company 5 years ago, but unfortunately now they are ____. (WORTH)

جواب

Answer: I bought some shares in the company 5 years ago, but unfortunately now they are worthless.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Eng VidTiny TEFL Teacher
۱ دیدگاه برای «پسوند ful در انگلیسی — توضیح کاربردها به زبان ساده»

عالی … مفید و مختصر

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *