تفاوت While و During در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

۷۰۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۹ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
کاربرد While در جمله

در زبان انگلیسی کلمات زیادی وجود دارند که با وجود شباهت‌های معنایی یا ظاهری، کاربردها و نقش‌های دستوری متفاوتی را در جمله بر عهده دارند. While و During دو کلمه در زبان انگلیسی هستند که از این قاعده مستثنی نیستند. هر دو این کلمات به زمان و همزمانی دو رویداد مختلف اشاره دارند. از این رو و به علت وجود برخی شباهت‌ها ممکن است به شکل اشتباه به‌جای هم مورد استفاده قرار گیرند. در این مطلب از «مجله فرادرس» در مورد تفاوت While و During در انگلیسی و همچنین کاربرد کلماتی مانند Whilst و Meanwhile با ذکر مثال صحبت خواهیم کرد. سپس برای رسیدن به درک بهتری از مطلب، چند تمرین در مورد تفاوت While و During ارائه شده است.

تفاوت While و During

امروزه اشتباهات گرامری انگلیسی زیادی وجود دارند که اغلب پذیرفته شده‌اند و در میان عوام به کار می‌روند. نکته بدتر این است که حتی ممکن است این اشتباهات را در مطالب و برنامه‌های رسمی که برای عموم پخش می‌شود ببینید یا بشنوید. در واقع در دستور زبان عصر معاصر اشتباهاتی وجود دارد که به نوعی پذیرفته شده‌اند. با این حال، برخی از خطاها نیز وجود دارند که باعث تغییر مفهوم می‌شوند و باید به درستی به آن‌ها رسیدگی شود.

یکی از کاربردهای مهم دستوری که باید روی آن متمرکز شد، تفاوت While و During است. این کلمات هر دو نشان می‌د‌هند که دو اتفاق همزمان با هم در حال رخ دادن است. اگرچه میان While و During شباهت‌های بسیار زیاد و غیر قابل انکاری وجود دارد، اما حقیقت امر این است که تفاوت‌هایی کلیدی میان این دو کلمه انگلیسی وجود دارد که موجب می‌شود در بسیاری از مواقع نتوان از آن دو به‌جای هم استفاده کرد. به طور مثال به جمله نادرست زیر توجه کنید.

I was eating during watching television.

من در طول تماشای تلویزیون مشغول غذا خوردن بودم.

همان‌طور که مشاهده کردید، تفاوت While و During در این جمله کاملا بارز است و به کار بردن During به‌جای While در موقعیت نامناسب می‌تواند باعث ناجور شدن جمله شود. شکل درست این جمله به صورت زیر است.

I was eating while watching television.

من هنگام تماشای تلویزیون مشغول غذا خوردن بودم.

همان‌طور که مشاهده کردید، اگرچه هر دو این کلمات مفهوم همزمان بودن دو اتفاق را بیان می‌کنند، اما کاربردهای آنان با هم متفاوت است. همچنین می‌توانید به جمله زیر که استفاده نادرست از While نشان داده شده است توجه کنید.

You can drink soda while the game.

می‌توانی در حین بازی نوشابه بنوشی.

شکل درست این جمله به صورت زیر است.

You can drink soda during the game.

می‌توانی در حین بازی نوشابه بنوشی.

واضح است که با وجود تشابهات معنایی، تفاوت While و During در کاربرد و نقش دستوری بسیار چشمگیرتر از آن است که بتوان نادیده گرفت. بنابراین حائز اهمیت است که باید در استفاده از دستور زبان این کلمات دقت ویژه‌ای داشته باشید، زیرا ممکن است ساختار جمله شما را به طور کلی خراب کند. در ادامه نقش دستوری و تفاوت While و During را به طور کامل و با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

فرق While و During

گرامر While

قبل از صحبت در مورد تفاوت While و During بهتر است ابتدا به توضیح جداگانه هر کدام از این موارد بپردازیم. While در زبان انگلیسی می‌تواند به عنوان اسم و حرف ربط به کار برود. پس از حرف ربط While همیشه فاعل و فعل می‌نشیند و به وسیله آن می‌توانیم فعالیت‌هایی را که توسط یک فاعل یا بیشتر انجام شده به هم ارتباط دهیم. این کلمه در دستور زبان به ما در مورد اعمال یا فعالیت‌های انجام شده توسط فاعل در زمان خاص اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد.

قانون اصلی استفاده از While در جمله این است که باید توجه داشته باشید جمله می‌تواند یک یا چند فاعل داشته باشد اما حتما باید بیش از یک فعالیت به طور همزمان انجام شود. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

Raju was driving a car and his wife was singing.

«راجو» در حال رانندگی بود و همسرش داشت آواز می‌خواند.

در جمله بالا دو فاعل وجود دارد که همزمان دو عمل مختلف انجام می‌دهند. بنابراین می‌توانیم برای ربط دادن این دو جمله به هم از حرف ربط While استفاده کنیم.

His wife was singing while Raju was driving a car.

در حالی که راجو مشغول رانندگی بود، همسرش آواز می‌خواند.

به طور کلی فرمول استفاده از While به صورت زیر است.

While + Subject + Verb.

در ادامه کاربردهای While به عنوان اسم و حرف ربط را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

کاربرد While به عنوان اسم

یکی از کاربردهای کلمه While در جمله این است که نقش اسم را ایفا کند. While در این نقش دستوری می‌تواند مفاهیم مختلفی را برساند که این موارد در ادامه به صورت موردی ذکر شده‌اند.

 • یکی از رایج‌ترین کاربردهای While در زبان انگلیسی، اشاره به زمانی کوتاه است که به عمل یا اتفاقی که در حال افتادن است بستگی دارد:

Please stay here for a while until I finish the dishes.

لطفا چند لحظه اینجا باش تا ظرف‌ها را بشویم.

After a while he got the point that it was permanent and there was nothing he could do to reverse it.

او پس از مدتی به این نکته پی برد که این اتفاق دائمی است و هیچ‌کاری از دستش برای عوض کردن آن برنمی‌آید.

After a while we got aware of a fight between the two parties regarding the new bill.

ما پس از مدتی از دعوای دو طرف بر سر لایحه جدید مطلع شدیم.

Things might be difficult for a while but I didn't envisage any radical changes.

ممکن است همه‌چیز برای مدتی سخت باشد، اما من انتظار هیچ‌گونه اصلاحات اساسی را نداشتم.

Jasper and I watched them for a while, and they summoned us, in a friendly way, to join them.

من و «جاسپر» آنان را مدتی تماشا کردیم و آن‌ها ما را دوستانه صدا زدند تا به آنان بپیوندیم.

I begged him to wait for me just a little while longer.

به او التماس کردم که کمی بیشتر منتظر من بماند.

It took them a while to find out what was causing the problem.

مدتی طول کشید تا بفهمند چه چیزی باعث این مشکل شده است.

We stayed at the fair for a while longer.

ما برای مدتی بیشتر در نمایشگاه ماندیم.

 • برای بیان زمان و زحمتی که برای انجام کاری صرف شده است. در واقع اگر عمل یا فعالیتی ارزش وقت گذاشتن کسی را داشته باشد، اگر آن را انجام دهد برای او مفید، مفید یا لذت بخش خواهد بود، حتی اگر به تلاشی نیاز داشته باشد:

It would be worth your while to study the material again before the test.

مرور کردن دوباره مطالب قبل از امتحان ارزشش را دارد.

If you help me I'll make it worth your while.

اگر به من کمک کنی، کاری می‌کنم برایت ارزشش را داشته باشد.

 تفاوت کاربرد While و During

کاربرد While به عنوان حرف ربط

همان‌طور که قبلا گفته شد، While نشان‌دهنده توازی میان دو رویدادی است که در یک زمان اتفاق می‌افتد. در واقع اصلی‌ترین کاربرد While در جمله به عنوان حرف ربط است. از این رو، باید همیشه پس از آن جمله‌واره (فاعل و فعل) قرار بگیرد. در ادامه موارد استفاده از حرف ربط While ذکر شده است.

 • برای اشاره به زمانی که اتفاقی در حال رخ دادن است:

They arrived while we were having dinner.

آن‌ها در حالی که ما مشغول صرف شام بودیم، وارد شدند.

While I was watching TV, door rang.

در حالی که ما مشغول تماشای تلویزیون بودیم، زنگ در به صدا درآمد.

While giving his speech, the presenter made several interesting points.

مجری در حین سخنرانی به چند نکته جالب اشاره کرد.

While she was asleep, thieves broke in and stole her handbag.

وقتی او در خواب بود، سارقان به داخل خانه رفتند و کیف دستی او را ربودند.

She met Andy while working on a production of ‘Carmen’.

او در حین کار بر روی تولید فیلم «کارمن» با «اندی» آشنا شد.

Someone broke into Kelly's house while she was on vacation.

زمانی که «کلی» در تعطیلات بود شخصی [دزدکی] وارد خانه او شد.

We can prepare the meat while the soup is cooking.

می‌توانیم گوشت را در حین پختن سوپ آماده کنیم.

I think I lost my wallet while shopping at the mall today.

فکر می‌کنم امروز هنگام خرید در مرکز خرید کیف پولم را گم کردم.

I bought a magazine while I was waiting for the train.

در حالی که منتظر قطار بودم، مجله‌ای خریدم.

While we were on holiday, my bag was stolen.

وقتی در تعطیلات بودیم، کیفم را دزدیدند.

While I was analyzing the data, two errors occurred.

وقتی که در حال تجزیه و تحلیل داده‌ها بودم، دو خطا رخ داد.

 • برای اشاره به تمام زمانی که طول می‌کشد تا اتفاقی رخ دهد:

Would you look after the children while I do the shopping?

آیا وقتی من مشغول خرید هستم از بچه‌ها مراقبت می‌کنی؟

While she was out of the room, Bob took a quick look at the papers on her desk.

وقتی او در اتاق نبود، «باب» نگاهی گذرا به کاغذهای روی میز او انداخت.

You can take a nap while I'm out.

می‌توانی تا زمانی که من بیرون هستم چرت بزنی.

Please sit down while I tell you something.

لطفا بنشین تا چیزی را برایت بگویم.

I'll just make a phone call while you finish the dishes.

تا ظرف‌ها را می‌شویی،‌ من [با کسی] تماس تلفنی می‌گیرم.

نکته: هنگامی که در مورد آینده صحبت می‌کنیم، باید به‌جای فعل Will از فعل‌های زمان حال استفاده کنید:

I hope to visit the British Museum while I will be in London. (نادرست)

I hope to visit the British Museum while I am in London. (درست)

امیدوارم تا زمانی که در لندن هستم از موزه بریتانیا دیدن کنم.

 • از دیگر کاربردهای گرامر While برای تاکید بر تفاوت میان دو موقعیت، فعالیت و... است:

Schools in the north tend to be better equipped, while those in the south are relatively poor.

مدارس در شمال معمولا مجهزتر هستند، در حالی که مدارس جنوب نسبتا ضعیف هستند.

Larry wants to go to the college and become a doctor, while his brother intends to pursue arts.

«لری»‌ می‌خواهد به دانشگاه برود و دکتر شود، در حالی که برادرش قصد دارد هنر را دنبال کند.

The boss wants to continue, while the employees are exhausted and want to take a break.

کارفرما می‌خواهد ادامه دهد، در حالی که کارمندان خسته هستند و می‌خواهند استراحت کنند.

 • همچنین While می‌تواند مترادف «Although» یا «In spite of the fact that» باشد و مفهوم «با وجود این‌که» را برساند:

While never a big eater, he did snack a lot.

اگرچه او هیچ‌وقت پرخور نبود، همیشه زیاد تنقلات می‌خورد.

While there was no conclusive evidence, most people thought he was guilty.

اگرچه هیچ مدرک قطعی وجود نداشت، از نظر اکثر مردم او مقصر بود.

While respected, he is not liked.

اگرچه همه برای او احترام قائلند، او را دوست ندارند.

While I like Carter personally, I don't think what he's doing is right.

اگرچه من به شخصه «کارتر» را دوست دارم، فکر نمی‌کنم کاری که او انجام می‌دهد درست باشد.

While she is a likable girl, she can be extremely difficult to work with.

اگرچه او دختری دوست داشتنی است، کار کردن با او اصلا آسان نیست.

While teaching standards could be raised, more funding would also help.

اگرچه استانداردهای آموزشی می‌تواند افزایش یابد، بودجه بیشتر نیز کمک می‌کند.

He made a comment that, while well-intentioned, still hurt my feelings.

او اظهار نظری کرد که با وجود حسن نیتش احساسات مرا جریحه دار کرد.

 • While می‌تواند در جمله نقش مترادف «As long as» را ایفا کند:

You should remember that while there's life there's hope.

باید به یاد داشته باشی که تا شقایق هست، زندگی باید کرد.

 • برای بیان مفهوم «Whereas» به معنای «در حالی که» نیز می‌توانیم در جمله از While استفاده کنیم:

Easy for an expert, while it is dangerous for a novice.

در حالی که این کار برای فردی متخصص آسان است، برای فردی تازه‌کار خطرناک محسوب می‌شود.

گرامر During

During نوعی حرف اضافه است که قبل از اسم یا ضمیر برای صحبت در مورد زمان اتفاق یا رویدادی به کار می‌رود. توجه داشته باشید که با استفاده از During نمی‌توانیم بگوییم اتفاق ذکر شده چه مدت به طول انجامیده است. به طور مثال به جمله‌های زیر توجه کنید.

He was in the hospital during the summer.

او در طول تابستان در بیمارستان بستری بود.

What did you do during the winter break.

در طول تعطیلات زمستانی چه کار کردید؟

Nobody spoke during the presentation.

هیچ‌کس در حین ارائه صحبت نکرد.

We get plenty of snow here during the winter.

اینجا در طول زمستان برف زیادی می‌بارد.

During my vacation, I witnessed a lot of amazing events.

در طول تعطیلاتم شاهد اتفاقات شگفت‌انگیز زیادی بودم.

We can discuss this topic during the dinner.

می‌توانیم در طول شام در مورد این موضوع صحبت کنیم.

What happened during the blizzard?

در طول کولاک چه اتفاقی افتاد؟

Your grandfather came during your absence.

پدربزرگت در زمان غیبت تو آمد.

در واقع جملاتی که با During نوشته می‌شوند به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

 • برای صحبت در مورد فعالیت‌هایی که در طول زمانی معین اتفاق می‌افتند:

We sat on the beach during the morning hours.

ما در طول ساعات صبحگاهی در ساحل نشستیم.

We talked with friends during the evening.

ما در طول شب با دوستانمان صحبت کردیم.

We sat on the beach during the day.

ما در طول روز در ساحل نشستیم.

We'll rent a beach house during the first week of July.

ما در هفته اول جولای خانه‌ای ساحلی اجاره خواهیم کرد.

We go swimming in the sea during July.

ما در ماه جولای برای شنا به دریا می‌رویم.

We travel around the country during the summer.

ما در طول تابستان به سرتاسر کشور سفر می‌کنیم.

We attended school during the 1990s.

ما در دهه 1990 به مدرسه رفتیم.

Dinosaurs roamed the earth during the Mesozoic Era.

دایناسورها در دوران مزوزوئیک روی زمین می‌زیستند.

 • برای صحبت در مورد رویدادها و مناسبت‌ها:

The beach is full during Easter.

ساحل در طول عید پاک پر از جمعیت است.

We fast during Ramadan.

ما در طول ماه رمضان روزه می‌گیریم.

We took cover under a table during the earthquake.

ما موقع زلزله زیر میزی پناه گرفتیم.

 • برای صحبت در مورد تجربیات گذشته:

We went to the sea often during our childhood.

ما در دوران کودکی اغلب به دریا می‌رفتیم.

Ben rarely went to the sea during his military service.

«بن» در دوران خدمت سربازی به ندرت به دریا می‌رفت.

We spent time near the sea during our stay in Greece.

ما در طول اقامت خود در یونان زمانی را در نزدیکی دریا گذراندیم.

 • برای صحبت در مورد مدت زمان تداوم کاری یا چیزی:

‌I studied for my test during an hour.

من در طول یک ساعت برای آزمونم مطالعه کردم.

We swam a mile during the last hour.

ما در ساعت گذشته یک مایل شنا کردیم.

We started preparing breakfast for the guests during the morning hours.

ما از ساعات اولیه صبح شروع به تهیه صبحانه برای مهمانان کردیم.

کاربرد During در انگلیسی

توضیح تفاوت While و During

یکی از فاحش‌ترین اشتباهات میان زبان‌آموزان، گیج شدن در مورد کاربرد While و During هنگام صحبت در مورد دو رویداد همزمان است. اما اگر به تفاوت‌های کلیدی این دو کلمه خوب دقت کنید، می‌بینید که تشخیص زمان استفاده از آن‌ها چندان دشوار نیست. در این بخش تفاوت While و During را به طور مقایسه‌ای توضیح می‌دهیم.

لازم است یادآوری کنیم ما از While برای صحبت در مورد دو عمل که همزمان اتفاق می‌افتند استفاده می‌کنیم. While نوعی حرف ربط است که بعد از آن جمله‌واره (فاعل و فعل) می‌آید تا تصویر واضحی از هر دو عمل داشته باشیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I took the kids to school while she was at work.

وقتی او سر کار بود بچه‌ها را به مدرسه بردم.

The phone rang while I was taking a shower.

وقتی داشتم دوش می‌گرفتم تلفن زنگ خورد.

اما During حرف اضافه است. در واقع، هنگامی که می‌خواهیم در مورد رویدادی صحبت کنیم که در رابطه با رویداد دیگری رخ می‌دهد و برای مدتی به طول می‌انجامد، از During استفاده می‌کنیم. حتما به این نکته توجه داشته باشید که معمولا در جمله، بعد از During اسم می‌نشیند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که به کار بردن During برای صحبت در مورد مدت زمان یا نقطه شروع یا پایان هر رویدادی اشتباه است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I went skiing several times during the winter.

من در طول زمستان چندین بار به اسکی رفتم.

I was really bored during the meeting.

من در طول جلسه واقعا حوصله‌ام سر رفته بود.

The nights were still cold into April, but the temperature climbed into the 60's during the day.

تا ماه آوریل شب‌ها هنوز سرد بودند، اما دما در طول روز به 60 درجه می‌رسید.

The restaurant is closed during the quiet winter season.

رستوران در طول فصل خلوت زمستان تعطیل است.

She swims every day during the summer.

او در طول تابستان هر روز شنا می‌کند.

We got along well during the trip.

ما در طول سفر با هم خوب کنار آمدیم.

He worked in the field during most of the day.

او بیشتر روزها سر زمین کار می‌کرد.

During the interview, they asked about my previous jobs.

آن‌ها در طول مصاحبه در مورد شغل قبلی من سوال پرسیدند.

The fire alarm went off during the ceremony.

زنگ آتش‌نشانی هنگام مراسم به صدا درآمد.

در جدول زیر می‌توانید تفاوت‌ While و During را به طور خلاصه‌وار مشاهده کنید.

تفاوت While و During
While During
نقش دستوری حرف ربط است. حرف اضافه است.
کاربرد قبل از اسم یا ضمیر به کار می‌رود. قبل یا بعد از جمله‌واره به کار می‌رود.
ترتیب بعد از جمله‌واره قرار می‌گیرد. بعد از عبارت اسمی قرار می‌گیرد.
نقش می‌تواند دو جمله‌واره را به هم وصل کند. نمی‌تواند دو جمله‌واره را با هم ترکیب کند.

کاربرد Whilst

Whilst و While دو کلمه مختلف هستند که معمولا معنای یکسانی دارند، اما همیشه نمی‌توان از آن‌ها به‌جای یکدیگر استفاده کرد. مهم‌ترین تفاوت میان این دو کلمه این است که به طور معمول در انگلیسی بریتانیایی بیشتر از Whilst و در انگلیسی آمریکایی بیشتر از While استفاده می‌شود. در واقع هنگامی که Whilst و While در جمله نقش حرف ربط یا قید را ایفا می‌کنند، می‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

There wasn’t much Stanley could do while he waited.

There wasn’t much Stanley could do whilst he waited.

هنگامی که «استنلی» منتظر بود، کار چندان زیادی از دستش برنمی‌آمد.

While Danny was sleeping in, his little brother swiped his cell phone.

Whilst Danny was sleeping in, his little brother swiped his cell phone.

هنگامی که «دنی» در خواب بود، برادر کوچکش تلفن همراهش را کش رفت.

اما توجه داشته باشید که از While می‌توانیم به عنوان اسم و فعل نیز استفاده کنیم، اما این موضوع در مورد Whilst صدق نمی‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

We chatted for a whilst. (نادرست)

We chatted for a while. (درست)

مدتی با هم صحبت کردیم.

We used to whilst away the long summer days in the pool. (نادرست)

We used to while away the long summer days in the pool. (درست)

ما عادت داشتیم روزهای طولانی تابستان خود را در استخر سپری کنیم.

برای درک بهتر کاربرد Whilst به مثال‌های زیر توجه کنید.

Would you like something to eat while we’re waiting?

آیا می‌خواهی در همین حین که منتظر هستیم چیزی بخوری؟

One American plane was forced to land whilst flying over North Korea.

یک فروند هواپیمای آمریکایی را در حین پرواز بر فراز کره شمالی، مجبور به فرود کردند.

Whilst all this was going on, the performers were getting ready for the show.

در حالی که تمام این اتفاقات در جریان بود، اجراکنندگان در حال آماده شدن برای نمایش بودند.

Whilst playing badminton, I ruptured my Achilles tendon.

در حین بازی بدمینتون، تاندون آشیلم پاره شد.

Whilst the ship was sinking, all the sailor could think of was his wife and children back home.

در حین غرق شدن کشتی، تنها چیزی که ملوان به آن فکر می‌کرد همسر و فرزندانش در خانه بودند.

The plan, whilst seemingly a good idea, didn’t work out due to budget cuts.

این طرح اگرچه ایده خوبی به نظر می‌رسید اما به دلیل کاهش بودجه به نتیجه نرسید.

Whilst waiting for the local bus, the commuter saw a robbery happen at the corner of 3rd street.

مسافر در حین انتظار برای اتوبوس شاهد سرقتی در گوشه خیابان سوم بود.

کاربرد Meanwhile

در زبان انگلیسی می‌توانیم از قید «Meanwhile» به عنوان مترادف «at the same time»‌ برای رساندن مفهوم «در همین اثنا» استفاده کنیم. به طور مثال ممکن است عصر خوبی را در باشگاه بولینگ بگذرانید و در همین اثنا والدین شما در خانه نگرانتان باشند و بخواهند بدانند چرا برای شام نیامدید. همین جمله را می‌توان با کمک Meanwhile به شکل زیر نوشت.

I was having fun at the bowling alley with my friends. Meanwhile, my parents were wondering why I didn't show up for dinner.

من با دوستانم در سالن بولینگ مشغول تفریح بودم. در همین حین، پدر و مادرم در تعجب بودند که چرا من برای شام حاضر نشدم.

در ادامه مثال‌های بیشتری برای کاربرد Meanwhile ارائه شده است.

They’re still working on our bedroom. Meanwhile, we’re sleeping downstairs.

آن‌ها هنوز در حال کار کردن روی اتاق خواب ما هستند. در همین حین، ما در طبقه پایین خوابیده‌ایم.

The Russians, meanwhile, declared war on August 8.

در همین حین، روس‌ها در 8 اوت اعلام جنگ کردند.

Bake the eggplants till soft. Meanwhile, heat the oil in a pan.

بادمجان‌ها را بپزید تا نرم شوند. در همین حین، روغن را در تابه‌ای گرم کنید.

You needn't worry; I'll be ready to greet them. Meanwhile I'm off to discuss the Fowlers' party with Felix.

نیازی به نگرانی نیست. من برای احوال‌پرسی با آن‌ها آماده خواهم بود. در همین حین می‌روم تا در مورد مهمانی «فاولرز» با «فیلیکس» صحبت کنم.

Almost four million households are in debt to their energy company. Meanwhile, suppliers' profits have doubled.

تقریبا چهار میلیون خانوار به شرکت برق بدهکار هستند. در همین حین، سود تامین‌کنندگان دو برابر شده است.

The kids are excited about the beach. Meanwhile, someone has to think about dinner.

بچه‌ها به‌خاطر [رفتن به] ساحل هیجان‌زده هستند. در همین حین، بالاخره یک نفر باید به فکر شام باشد.

تفاوت While و During در انگلیسی

سوالات رایج درباره تفاوت While و During

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر تفاوت While و During به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

تفاوت While و During

این کلمات هر دو نشان می‌د‌هند که دو اتفاق همزمان با هم در حال رخ دادن است. ما از While برای صحبت در مورد دو عمل که همزمان اتفاق می‌افتند استفاده می‌کنیم. While نوعی حرف ربط است که بعد از آن جمله‌واره (فاعل و فعل) می‌آید تا تصویر واضحی از هر دو عمل داشته باشی، اما During حرف اضافه است. در واقع، هنگامی که می‌خواهیم در مورد رویدادی صحبت کنیم که در رابطه با رویداد دیگری رخ می‌دهد و برای مدتی به طول می‌انجامد، از During استفاده می‌کنیم.

اگرچه میان While و During شباهت‌های بسیار زیاد و غیر قابل انکاری وجود دارد، اما حقیقت امر این است که تفاوت‌هایی کلیدی میان این دو کلمه انگلیسی وجود دارد که موجب می‌شود در بسیاری از مواقع نتوان از آن دو به‌جای هم استفاده کرد. امروزه اشتباهات گرامری انگلیسی زیادی وجود دارند که اغلب پذیرفته شده‌اند و در میان عوام به کار می‌روند. نکته بدتر این است که حتی ممکن است این اشتباهات را در مطالب و برنامه‌های رسمی که برای عموم پخش می‌شود ببینید یا بشنوید. در واقع در دستور زبان عصر معاصر اشتباهاتی وجود دارد که به نوعی پذیرفته شده‌اند. با این حال، برخی از خطاها نیز وجود دارند که باعث تغییر مفهوم می‌شوند و باید به درستی به آن‌ها رسیدگی شود.

تفاوت کاربرد Whilst و While چیست؟

Whilst و While دو کلمه مختلف هستند که معمولا معنای یکسانی دارند، اما همیشه نمی‌توان از آن‌ها به‌جای یکدیگر استفاده کرد. مهم‌ترین تفاوت میان این دو کلمه این است که به طور معمول در انگلیسی بریتانیایی بیشتر از Whilst و در انگلیسی آمریکایی بیشتر از While استفاده می‌شود. در واقع هنگامی که Whilst و While در جمله نقش حرف ربط یا قید را ایفا می‌کنند، می‌توانیم آن‌ها را با هم جایگزین کنیم.

تمرین مربوط به تفاوت While و During

در ادامه تمرین‌های مربوط به تشخیص تفاوت While و During ارائه شده است که می‌تواند برای شما سودمند باشد.

تمرین اول

برای درک بهتر تفاوت While و During جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I didn’t have much rest _____ the last weekend.

جواب

Answer: I didn’t have much rest during the last weekend.

Q2: George wanted to learn as much as possible about the local traditions _____ his stay in Vietnam.

جواب

Answer: George wanted to learn as much as possible about the local traditions during his stay in Vietnam.

Q3: Let’s have a talk _____ we are waiting for Sam.

جواب

Answer: Let’s have a talk while we are waiting for Sam.

Q4: What has changed here _____ I was away on holiday?

جواب

Answer: What has changed here while I was away on holiday?

Q5: I went to the toilet three times _____ the night.

جواب

Answer: I went to the toilet three times during the night.

Q6: I saw him with some beautiful girl _____ I was dining in the restaurant.

جواب

Answer: I saw him with some beautiful girl while I was dining in the restaurant.

Q7: They completed the project _____ Kayla was in hospital.

جواب

Answer: They completed the project while Kayla was in hospital.

Q8: I completely forgot what the reason for the quarrel was _____ you were avoiding me.

جواب

Answer: I completely forgot what the reason for the quarrel was while you were avoiding me.

Q9: We stayed at different hostels _____ our trip to Europe.

جواب

Answer: We stayed at different hostels during our trip to Europe.

Q10: I went to the toilet three times ______ the night.

جواب

Answer: I went to the toilet three times during the night.

Q11: Claudia felt bored _____ the concert, so she went home.

جواب

Answer: Claudia felt bored during the concert, so she went home.

Q12: I got bored _____ I was waiting for you.

جواب

Answer: I got bored while I was waiting for you.

Q13: Stuart was so busy _____ the previous week that he completely forgot to call his parents.

جواب

Answer: Stuart was so busy during the previous week that he completely forgot to call his parents.

Q14: Silvia didn’t feel well _____ the reception so she apologized and left.

جواب

Answer: Silvia didn’t feel well during the reception so she apologized and left.

Q15: I wasn’t listening to the teacher _____ she was explaining a new topic.

جواب

Answer: I wasn’t listening to the teacher while she was explaining a new topic.

Q16: I watched several movies _____ the summer vacation.

جواب

Answer: I watched several movies during the summer vacation.

Q17: My grandfather was in hospital _____ the winter.

جواب

Answer: My grandfather was in hospital during the winter.

Q18: I met Harry _____ my stay in Germany.

جواب

Answer: I met Harry during my stay in Germany.

Q19: The shop is closed _____ the whole of June.

جواب

Answer: The shop is closed during the whole of June.

Q20: I met some wonderful people _____ my stay in France.

جواب

Answer: I met some wonderful people during my stay in France.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب تفاوت While و During»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 15 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. I met George _____ Wrong my trip to Barcelona.

during

while

2. The singer fell ill _____ Wrong they were on tour.

during

while

3. He scored a goal _____ Wrong the second half of the match.

during

while

4. She fell asleep _____ Wrong the exam.

during

while

5. I met Sally _____ Wrong I was on holiday in Scotland.

during

while

6. We should travel _____ Wrong we are still young.

during

while

7. I can’t believe you slept _____ the whole flight.

during

while

8. He was really sick _____ his absence.

during

while

9. We had barbecue _____ the kids played.

during

while

10. We were singing _____ they were dancing.

during

while

11. ______ they were watching a video, the phone rang.

During

While

12. ______ the summer he worked as a lifeguard.

During

While

13. Ian entered the room ______ I was doing my homework.

during

while

14. She was surfing the internet ______ the break.

during

while

15. She was surfing the internet ______ her friend was driving.

during

while

تمرین سوم

برای درک بهتر تفاوت While و During جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: We were sleeping in our tents ______ it was raining.

جواب

Answer: We were sleeping in our tents while it was raining.

Q2: It was raining ______ the whole night.

جواب

Answer: It was raining during the whole night.

Q3: The accident happened ______ my holidays.

جواب

Answer: The accident happened during my holidays.

Q4: The accident happened ______ I was out.

جواب

Answer: The accident happened while I was out.

Q5: I can't use my phone ______ the lessons.

جواب

Answer: I can’t use my phone during the lessons.

Q6: I learned French _____ I was working in a wine bar in Paris.

جواب

Answer: I learned French while I was working in a wine bar in Paris.

Q7: We had a strange experience _____ the journey.

جواب

Answer: We had a strange experience during the journey.

Q8: _____ you were playing, I was working.

جواب

Answer: While you were playing, I was working.

Q9: The incident happened _____ I was out.

جواب

Answer: The incident happened while I was out.

Q10: _____ he was in Spain, he got to learn some Spanish.

جواب

Answer: While he was in Spain, he got to learn some Spanish.

Q11: _____ they were sleeping, somebody broke into the house.

جواب

Answer: While they were sleeping, somebody broke into the house.

Q12: She learned Italian _____ working in Italy.

جواب

Answer: She learned Italian while working in Italy.

Q13: I was in hospital _____ the summer.

جواب

Answer: I was in hospital during the summer.

Q14: Many things changed in my native town _____ I was abroad.

جواب

Answer: Many things changed in my native town while I was abroad.

Q15: I saw him with some beautiful girl _____ I was dining in the restaurant.

جواب

Answer: I saw him with some beautiful girl while I was dining in the restaurant.

Q16: _____ working there, I met some really nice people.

جواب

Answer: While working there, I met some really nice people.

Q17: I completely forgot what the reason for the quarrel was _____ you were avoiding me.

جواب

Answer: I completely forgot what the reason for the quarrel was while you were avoiding me.

Q18: George wanted to learn as much as possible about the local traditions ______ his stay in Vietnam.

جواب

Answer: George wanted to learn as much as possible about the local traditions while his stay in Vietnam.

Q19: What has changed here ______ I was away on holiday?

جواب

Answer: What has changed here while I was away on holiday?

Q20: I saw him with some beautiful girl ______ I was dining in the restaurant.

جواب

Answer: I saw him with some beautiful girl while I was dining in the restaurant.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammarly English Live

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *