matlab

روش اویلر — از صفر تا صد

روش اویلر — از صفر تا صد

در آموزش‌های قبلی از مجموعه مباحث ریاضیات مجله فرادرس، با معادلات دیفرانسیل آشنا شدیم و درباره برخی از روش‌های تحلیلی حل انواع مختلف آن‌ها بحث کردیم….

1۵ اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...
قاعده ذوزنقه ای — به زبان ساده

قاعده ذوزنقه ای — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، درباره انتگرال و روش‌های محاسبه آن بحث کردیم. در این آموزش‌ها، مباحثی مانند انتگرال توابع مثلثاتی، انتگرال‌گیری جزء به جزء، انتگرال دوگانه و انتگرال سه‌گانه را معرفی کردیم. همچنین با تغییر…

۷ اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...
قاعده سیمپسون — به زبان ساده

قاعده سیمپسون — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، درباره انتگرال و روش‌های محاسبه آن بحث کردیم. در این آموزش‌ها، مباحثی مانند انتگرال توابع مثلثاتی، انتگرال‌گیری جزء به جزء، انتگرال دوگانه و انتگرال سه‌گانه را معرفی کردیم. همچنین با تغییر…

۶ اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...