مشتق

انتگرال معین — از صفر تا صد

انتگرال معین — از صفر تا صد

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، روش‌های مختلف انتگرال‌گیری نامعین را معرفی کردیم. همچنین با روش‌های عددی انتگرال‌گیری مانند قاعده سیمپپسون و قاعده ذوزنقه‌ای آشنا شدیم. از انتگرال‌گیری می‌توان برای محاسبه مساحت‌ها، نقاط…

14 اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...
قضیه اساسی حسابان — به زبان ساده

قضیه اساسی حسابان — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، روش‌های مختلف انتگرال‌گیری نامعین را معرفی کردیم. همچنین با روش‌های عددی انتگرال‌گیری مانند قاعده سیمپپسون و قاعده ذوزنقه‌ای آشنا شدیم. در…

13 اسفند, 13۹۷
ادامه مطلب...
مشتق مراتب بالاتر — از صفر تا صد

مشتق مراتب بالاتر — از صفر تا صد

قبلاً در مجموعه آموزش‌های ریاضیات مجله فرادرس، مفاهیم مربوط به مشتق را بیان کردیم. در این آموز‌ش‌ها، مباحثی مانند مشتق ضمنی، مشتق جزئی، مشتق زنجیره‌ای و نقطه عطف تابع…

1۹ دی, 13۹۷
ادامه مطلب...
روش نیوتن — به زبان ساده

روش نیوتن — به زبان ساده

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، روش حل معادلات درجه دوم، معادلات درجه سوم، معادلات مثلثاتی و معادلات رادیکالی را بیان کردیم و دیدیم با قواعد…

11 دی, 13۹۷
ادامه مطلب...