برچسب: مدار منطقی

دیکدر باینری — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
منطق ترکیبی به زبان ساده – بخش سوم: دی‌مالتی‌پلکسر
مالتی‌پلکسر — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
منطق ترکیبی به زبان ساده – بخش اول: مقدمه
اعداد باینری — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)