مجموعه مقالات انتقال حرارت

تعریف گرما و دما در ترمودینامیک — به زبان ساده