گرامر Simple Past — توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین و تلفظ

آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۳۲ دقیقه
گرامر Simple Past چیست

زمان گذشته، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای صحبت کردن درمورد اتفاقاتی به کار می‌رود که در زمان گذشته رخ داده است. در زبان انگلیسی چهار نوع گذشته داریم: گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری. در این آموزش قصد داریم به طور کامل، ساختار و کاربردهای گرامر Simple Past یا همان گذشته ساده را بررسی کنیم و نحوه استفاده از آن را در جملات سوالی منفی، تگ کوئسشن و جملات مجهول یاد بگیریم. همچنین انواع فعل‌های گذشته را توضیح می‌دهیم و به کمک مثال و تمرین‌های متعدد با هر یک از آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

توضیح گرامر Simple Past

«گذشته ساده» (Simple Past) برای توصیف عملی در زمان گذشته به کار می‌رود. برای مثال، وقتی می‌خواهید درباره کارهای دیروزتان صحبت کنید، فعل زمان گذشته را به کار می‌برید. فرض کنید دیروز صبح زود از خواب بیدار شدید و بعد از صبحانه خوردن، آماده شدید تا به سر کار بروید. ساعت یک ناهار خوردید و ساعت ۵ هم از سر کار به خانه برگشتید. همه این وقایع دیروز رخ داده‌اند. بنابراین، فعل آن‌ها گذشته است.

در زبان فارسی، فعل گذشته برای توصیف عملی در زمان گذشته به کار می‌رود که انجام شده و در حال حاضر هیچ اثری از آن مشاهده نمی‌شود. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «رفتن» را برای زمان گذشته ساده مشاهده کنید.

صرف فعل «رفتن» برای گذشته ساده
آمدم آمدیم
آمدی آمدید
آمد آمدند

در زبان انگلیسی اما صرف فعل گذشته ساده فرق می‌کند. برای تبدیل فعل به زمان گذشته دو حالت وجود دارد. حالت اول این است که به فعل ساده، پسوند «ed» یا «d» اضافه کنیم، مانند «walk» که شکل گذشته ساده آن «walked» است. در حالت دوم، شکل فعل به‌کل عوض می‌شود، مانند «go» که گذشته آن «went» است. بر همین اساس فعل گذشته ساده را به دو دسته زیر تقسیم می‌کنند که در این آموزش به طور کامل به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

پس اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از گذشته ساده در انگلیسی ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم گه گرامر Simple Past برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و در همان زمان گذشته تمام شده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هیچ اثری از آن مشاهده نمی‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید.

Marcel finished his speech.

«مارسل» سخنرانی‌اش را تمام کرد.

Did they go to the hospital?

آیا آن‌ها به بیمارستان رفتند؟

Sarah and Sindy talked about you.

«سارا» و «سیندی» درباره شما صحبت کردند.

Simon finally found the keys.

«سایمون» بالاخره کلیدها را پیدا کرد.

Selena didn't go to work yesterday.

«سلنا» دیروز سر کار نرفت.

Didn’t you know about his accident?

شما از تصادف او خبر نداشتید؟

Where did they see each other?

آن‌ها کجا همدیگر را دیدند؟

How much did you pay for that shirt?

برای آن پیراهن چقدر پول دادی؟

در این آموزش قصد داریم گرامر Simple Past را برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی توضیح دهیم و مثال‌هایی درباره انواع کاربرد گذشته ساده ارائه دهیم. برای ساختار گرامر گذشته ساده دو نوع فعل به کار می‌رود که عبارتند از:

 • ساختار گرامر Simple Past با فعل To be
 • ساختار گرامر Simple Past با فعل اصلی
گرامر Simple past

ساختار گرامر Simple Past با فعل To be

برای ساختن جملات گذشته ساده با فعل «to be»، با توجه به فاعل جمله از «was» یا «were» که شکل گذشته «to be» است، استفاده می‌کنیم. اگر فقط همین فعل را در جمله داشته باشیم، آن را به عنوان فعل اصلی در نظر می‌گیریم که زمان گذشته ساده برای آن به کار می‌رود. در جدول زیر می‌توانید ساختار جملات گذشته ساده با فعل «to be» را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

گذشته ساده با to be
We were I was
 (Plural) You were  (Singular) You were
They were He was
She was
It was

ساختار گذشته ساده برای انواع جملات، فرمول خاص خودش را دارد که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

جملات مثبت

جملات مثبت در حالت گذشته ساده با فعل to be به کمک فرمول زیر ساخته می‌شود:

Subject + was/ were + complement

به چند مثال زیر دقت کنید.

I was at school yesterday.

من دیروز در مدرسه بودم.

You were home last night.

شما دیشب در خانه بودید.

I was at my grandmother's house yesterday.

من دیروز در منزل مادربزرگم بودم.

She was with her friends last Saturday.

او شنبه گذشته با دوستانش بود.

We were happy yesterday.

ما دیروز خوشحال بودیم.

I was hungry this morning.

ما امروز صبح گرسنه بودیم.

You were in the garden yesterday.

شما دیروز در باغ بودید.

It was sunny yesterday.

دیروز هوا آفتابی بود.

They were at the beach last weekend.

آن‌ها آخر هفته گذشته کنار دریا بودند.

جملات منفی

برای ساختن جملات منفی از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + wasn't/weren't + complement

شکل بلند آن که بیشتر برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری به کار می‌رود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were not + complement

برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

I was not late for school this morning.

=

I wasn't late for school this morning.

من امروز صبح برای مدرسه دیرم نشده بود.

He was not at home last Saturday.

=

He wasn't at home last Saturday.

او شنبه گذشته در خانه نبود.

We were not cold yesterday.

=

We weren't cold yesterday.

ما دیروز سردمان نبود.

جملات سوالی

جملات سوالی گذشته ساده به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات سوالی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

جملات سوالی بله یا خیر

جملات سوالی بله یا خیر به آن دسته از جملاتی گفته می‌شود که با بله یا خیر به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. فرمول این جملات با فعل «to be» به صورت زیر تعریف می‌شود:

Was/Were + subject + complement?

نوع فعل «to be» با توجه به فاعل جمله مشخص می‌شود. اگر فاعل جمله «You/We/They» باشد، از «were» و اگر «I/He/she» باشد از «was» استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

Was she home last night?

او دیشب خانه بود؟

Were you away last weekend?

شما آخر هفته گذشته بیرون بودید؟

Were they at the museum on Tuesday?

آن‌ها سه‌شنبه در موزه بودند؟

Was he at the stadium yesterday?

او دیروز در استادیوم بود؟

Were you sad yesterday?

دیروز ناراحت بودید؟

Was your father sick a week ago?

پدرتان هفته گذشته بیمار بود؟

جملات سوالی با wh

برای ساختن جملات سوالی با wh برای زمان گذشته ساده، در صورتی که فعل اصلی «to be» باشد، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس از فاعل و بقیه جمله کمک می‌گیریم. بنابراین، فرمول این دسته از سوال‌ها را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Wh-word + was/were + subject + complement?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

What was she like when she was a child?

وقتی بچه بود چه شکلی بود؟

Where were you last week?

هفته گذشته کجا بودی؟

Why was she absent last session?

چرا جلسه گذشته غایب بود؟

Why were they not home last night?

چرا دیشب خانه نبودید؟

How was your weekend?

آخر هفته‌ات چطور بود؟

What time was the soccer game last night?

دیشب مسابقه فوتبال چه ساعتی بود؟

کاربرد گرامر Simple Past

ساختار گرامر Simple Past با فعل اصلی

همان‌طور که اشاره شد، دسته‌ای از جملات پرسشی در زبان انگلیسی، وقتی به گذشته ساده تبدیل می‌شوند، فعل اصلی دارند و دیگر «was» یا «were» به عنوان فعل اصلی به کار نمی‌رود. برای این نوع جملات نیز سه حالت مثبت، منفی و سوالی در نظر گرفته شده است. به طور کلی فرمول این جملات به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + verb + object

فعل گذشته ساده به دو صورت باقاعده و بی‌قاعده به کار می‌رود که در این آموزش به طور کامل به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز، لازم است ابتدا با ساختار گرامر Simple Past برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی آشنا شویم.

جملات مثبت

برای ساختن جملات گذشته ساده با فعل اصلی، در جملات مثبت از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + verb+ object

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I walked to the shop yesterday.

من دیروز پیاده تا مغازه رفتم.

You visited a client in London yesterday.

شما یک مراجعه‌کننده را دیروز در لندن ملاقات کردید.

They asked a question from their teacher last session.

آن‌ها جلسه گذشته سوالی را از معلم خود مطرح کردند.

He stayed in a hotel all the weekend.

او تمام آخر هفته را در هتل ماند.

She planned a vacation last month.

او ماه گذشته سفری را برنامه‌ریزی کرد.

We played a new game two days ago.

ما دو روز پیش بازی جدیدی را انجام دادیم.

جملات منفی

برای ساختن جملات منفی، برای تمام ضمایر فاعلی از «didn't» و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. بنابراین فرمول این جملات به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + didn't + verb + object

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات منفی گذشته ساده با فعل اصلی بیشتر آشنا شوید.

I didn’t talk to John yesterday.

من دیروز با «جان» صحبت نکردم.

He didn’t steal those ideas from the company.

او آن ایده‌ها را از شرکت ندزدید.

You didn’t show me the photos from the wedding.

او عکس‌های ازدواجش را به من نشان نداد.

Ron did not sign the document.

«ران» سند را امضا نکرد.

جملات سوالی

همان‌طور که اشاره شد، جملات سوالی در زبان انگلیسی در حالت کلی به دو دسته بله یا خیر و جملات سوالی با wh تقسیم می‌شوند. در ادامه ساختار هر دو نوع جمله پرسشی را برای گذشته ساده با فعل اصلی توضیح خواهیم داد.

جملات سوالی بله یا خیر

جملات سوالی بله یا خیر به آن دسته از جملاتی گفته می‌شود که پاسخ‌ آن‌ها به صورت بله یا خیر است. فرمول این نوع جملات برای گذشته ساده با فعل «to be» به صورت زیر تعریف می‌شود:

Did + subject + verb + object?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Did you ask Tina to go out with you?

آیا از «تینا» درخواست کردی که با او بیرون بروی؟

Did the employees stay late again last night?

آیا کارکنان دیشب باز هم تا دیروقت ماندند؟

Did Rob finish his assignment yesterday?

آیا «راب» دیروز کارهایش را تمام کرد؟

Did they go to the art gallery last Monday?

آیا آن‌ها دوشنبه گذشته به گالری رفتند؟

Did she go skiing with her friend on Saturday?

آیا شنبه با دوستش به اسکی رفت؟

Did you do your homework today?

آیا شما امروز تکالیف خود را انجام دادید؟

Did the manager fire him?

آیا مدیر او را اخراج کرد؟

جملات سوالی با wh

ساختار جملات سوالی با wh با کلمه پرسشی شروع می‌شود. اما ادامه جمله مانند جملات سوالی بله یا خیر است، یعنی بعد از کلمه پرسشی، معمولاً از «did» و سپس از فاعل و شکل ساده فعل استفاده می‌شود. فرمول این دسته از جملات پرسشی را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Wh-word + did + subject + verb +object?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار این نوع جملات پرسشی در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

What did you do yesterday?

دیروز چه کار کردی؟

When did you buy that sweater?

چه زمانی آن ژاکت را خریدی؟

Why did the computer break down?

چرا کامپیوترت خراب شد؟

How long did the train journey take?

سفرت چقدر طول کشید؟

Why didn’t you tell me about the accident?

چرا درباره تصادف چیزی به من نگفتی؟

ساختار فعل Simple Past

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، فعل گذشته ساده به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده ساخته می‌شود. در ادامه کاربرد هر یک را بررسی خواهیم کرد.

افعال با قاعده

افعال باقاعده، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی می‌کنند. برای مثال وقتی فعل «walk» به گذشته تبدیل می‌شود، «ed» می‌گیرد و به صورت «walked» درمی‌آید. افعال باقاعده در زبان انگلیسی تعدادشان زیاد است و یاد گرفتن آن‌ها در مقایسه با افعال بی‌قاعده ساده‌تر است. فقط لازم است با قوانین املایی آن‌ها آشنا شویم. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از این افعال باقاعده در انگلیسی را مشاهده کنید.

افعال باقاعده انگلیسی

Regular Verbs

walked walk
arrived arrive
called call
pushed push

به چند مثال زیر دقت کنید که با افعال باقاعده ساخته شده است.

I walked all the way from the mall to my house in an hour.

من تمام مسیر را از فروشگاه تا خانه‌ام طی یک ساعت پیاده طی کردم.

He pushed the button of the elevator with agitation.

او با نگرانی دکمه آسانسور را فشار دارد.

He practiced the piano every other day.

او یک روز در میان پیانو تمرین کرد.

She called her mother after her class.

او بعد از کلاسش با مادرش تماس گرفت.

املای افعال باقاعده

برای نوشتن شکل سوم فعل، در رابطه با افعال بی‌قاعده، به قوانین املایی خاصی نیاز است که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • اگر فعل باقاعده به «حرف صدادار + y» ختم شود، به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Play → Played

Employ → Employed

 • اگر فعلی به «حرف بی‌صدا + y» ختم شود، «y» به «i» تغییر می‌‌کند و سپس «ed» به آن اضافه می‌شود:

Study → Studied

Hurry → Hurried

 • اگر فعلی به حرف صدادار «e» ختم شود، فقط به انتهای آن «d» اضافه می‌کنیم:

Live → Lived

Dance → Danced

 • اگر فعل تک‌سیلابی به «حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» (CVC) ختم شود، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Stop → Stopped

Plan → Planned

 • اگر فعلی بیش از یک سیلاب داشته باشد، فقط در صورتی که سیلاب آخر استرس داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Permit → Permitted

Prefer → Preferred

 • اگر سیلاب آخر استرس نداشته باشد، حرف بی‌صدای آخر را تکرار نمی‌کنیم، فقط به آن «ed» اضافه می‌کنیم:

Listen → Listened

Develop → Developed

افعال بی قاعده

دسته‌ای از افعال انگلیسی بی‌قاعده هستند، یعنی برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون مشخصی پیروی نمی‌کنند. به همین دلیل ممکن است یادگیری آن‌ها کمی دشوارتر از افعال باقاعده باشد. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از افعال بی‌قاعده رایج در انگلیسی را مشاهده کنید.

افعال بی‌قاعده انگلیسی

Irregular Verbs

was/were be
had have
fell fall
bought buy
went go
choose choose
came come

به چند مثال زیر با افعال بی‌قاعده در انگلیسی توجه کنید.

Paul and Oscar were at the birthday party last Friday.

«پاول» و «اسکار» جمعه گذشته در جشن تولد بودند.

We went to the supermarket yesterday and Jamie bought groceries.

ما دیروز به سوپرمارکت رفتیم و «جمی» خواربار خرید.

She spoke English very well.

او زبان انگلیسی را خیلی خوب صحبت می‌کند.

They finally came to the party, but it was too late.

آن‌ها در نهایت به مهمانی آمدند، اما خیلی دیر شده بود.

لیست افعال بی قاعده انگلیسی

بهترین راه برای یادگیری افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی این است که به فهرست آن‌ها مراجعه کنید. در ادامه این مطلب به تعدادی از افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی اشاره کرده‌ایم که کاربردهای زیادی دارند. همچنین می‌توانید پی‌دی‌اف افعال بی‌قاعده را نیز از لینکی که در ادامه آمده دانلود و مطالعه کنید. بهتر است روزی چند فعل را یاد بگیرید تا به مرور زمان با همه آن‌ها به طور کامل آشنا شوید.

برای مشاهده افعال بی‌قاعده با معنی می‌توانید به لینک زیر مراجعه و فایل pdf آن را دانلود و مطالعه کنید.

ساختار Be Born

یکی دیگر از ساختارهایی که برای گذشته ساده به کار می‌رود، «be born» است. این ساختار زمانی به کار می‌رود که بخواهیم درمورد متولد شدن صحبت کنیم. در این حالت، چون اتفاق در زمان گذشته افتاده است، به‌جای «be» از «was» یا «‌were» استفاده می‌کنیم. به چند مثال زیر در حالت مثبت، منفی و سوالی توجه کنید.

My mother was 40 when I was born.

وقتی من به دنیا آمدم، مادرم ۴۰ ساله بود.

She was born in London on April 29, 1923.

او در ۲۹ آوریل ۱۹۲۳ در لندن متولد شد.

He was born of German parents and lived most of his life abroad.

او از پدر و مادری آلمانی متولد شد و بیشتر زندگی‌اش را در خارج از کشور سپری کرد.

Willie Smith was the second son born to Jean and Stephen.

«ویلی اسمیت» دومین پسر «جین» و «استفان» بود.

Were you born in London?

شما در لندن به دنیا آمدی؟

Were your parents born in London?

پدر و مادر شما در لندن به دنیا آمدند؟

A: When were you born?

B: I was born in 2002.

A: کی به دنیا آمدی؟

B: من در سال ۲۰۰۲ متولد شدم.

A: When was she born?

B: She was born in 1997.

A: او کی به دنیا آمد؟

B: او در لندن به دنیا آمد؟

ساختار گرامر Simple Past

کاربرد گرامر Simple Past

تعریف کلی که از گرامر Simple Past می‌شود این است که عملی در زمان گذشته شروع و تمام شده است. اما کاربرد زمان گذشته به این مورد محدود نمی‌شود. در ادامه به تمام کاربردهای زمان گذشته ساده به طور کامل و با مثال اشاره شده است.

 • برای توصیف عملی که در گذشته کامل شده است:

Lisa went to the supermarket yesterday.

او دیروز به سوپرمارکت رفت.

Sam cooked a tasty dinner yesterday.

«سام» دیروز شام خوشمزه‌ای پخت.

My brother saw a movie yesterday.

برادرم دیروز فیلم دید.

Last year, I traveled to France.

سال گذشته، من به پاریس سفر کردم.

I washed the dishes.

من ظرف‌ها را شستم.

My mother bought a dress for me.

مادرم برایم لباسی خرید.

 • برای توصیف عادت‌هایی که در گذشته انجام شده است:

I played tennis when I was young.

وقتی جوان بودم، تنیس بازی می‌کردم.

Shina worked as a waitress while she was in college.

«شینا» به عنوان پیش‌خدمت در دوران کالج مشغول به کار بود.

Did you go to playschool when you were a kid?

آیا وقتی بچه بودید به مهد کودک می‌رفتید؟

Nancy learned Japanese when he was four years old.

وقتی «نانسی» چهارساله بود ژاپنی یاد گرفت.

My mom studied maths when she was in high school.

مادرم در دوران دبیرستان ریاضی می‌خواند.

 • برای بیان رویدادها/حقایق در زمان گذشته:

My sister hated broccoli when she was a child.

خواهرم وقتی بچه‌ بود، از کلم بروکلی متنفر بود.

Sheldon didn’t have friends as a child.

«شلدون» در دوران کودکی دوستی نداشت.

People wrote letters to communicate in the past.

مردم برای برقراری ارتباط در گذشته نامه می‌نوشتند.

I knew he had some problems from the very first time I saw him.

می‌دانستم که از همان اولی که او را دیدم مشکلاتی دارد.

Max wasn’t a big fan of horror movies when he was in school.

«مکس» در دوران مدرسه زیاد طرفدار فیلم‌های ترسناک نبود.

 • برای توصیف چند واقعه پشت سر هم در زمان گذشته:

First I got up, then I had breakfast.

اول بیدار شدم، سپس صبحانه خوردم.

 • برای متوقف کردن عملی در زمان گذشته که در بازه زمانی مشخصی در حال تداوم بوده و با فعل گذشته استمراری تعریف شده است:

They were playing soccer when it started to rain.

آن‌ها مشغول بازی فوتبال بودند که باران شروع که باریدن کرد.

(در این مثال، جمله اول در زمان گذشته استمراری به کار رفته و نشان می‌دهد که عملی در گذشته شروع شده و در حال استمرار بوده، اما بارش باران مانع از کامل شدن آن عمل شده و آن را متوقف کرده است.)

قیدهای زمان Simple Past

برای زمان گذشته ساده از قیدهای زمان خاصی استفاده می‌کنیم که نشان می‌دهد عمل در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی پایان یافته است. مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته عبارتند از :

 • yesterday
 • last night
 • last (Saturday/week/month/year)
 • (a week/a month/a year) ago
 • in (1987/spring)

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد قیدهای زمان گذشته بیشتر آشنا شوید.

John Cabot sailed to America in 1498.

«جان کابوت» در سال ۱۴۹۸ به آمریکا دریانوردی کرد.

My father died last year.

پدرم سال گذشته از دنیا رفت.

He lived in Fiji in 1976.

او در سال ۱۹۷۶ در «فیجی» زندگی می‌کرد.

We played the guitar yesterday.

ما دیروز گیتار نواختیم.

They got married two years ago.

آن‌ها دو سال پیش ازدواج کردند.

علاوه بر قیدهایی که مطرح شد، می‌توانیم برای نشان دادن تکرار، از «قیدهای تکرار» (Adverbs of Frequency) نیز استفاده کنیم. در مثال‌های زیر، قیدهای تکرار در جمله «bold» شده‌اند.

I sometimes walked home.

من گاهی تا خانه پیاده می‌رفتم.

I often brought my lunch to school.

من اغلب ناهارم را به مدرسه می‌بردم.

مطلب پیشنهادی:
قید تکرار در انگلیسی — توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

اگر بخواهیم به زمان مشخصی در گذشته اشاره کنیم، بهتر است از قیدهای زمان زیر کمک بگیریم:

 • last week
 • when I was a child
 • yesterday
 • six weeks ago

به مثال‌های زیر توجه کنید.

We saw a good film last week.

ما هفته گذشته فیلم خوبی دیدیم.

Yesterday, I arrived in Geneva.

دیروز، من به «ژنو» رسیدم.

She finished her work at seven o'clock.

او کارش را ساعت هفت تمام کرد.

I went to the theatre last night.

من دیشب به تئاتر رفتم.

اما اگر بخواهیم به زمان نامشخصی در گذشته اشاره کنیم، از قیدهای زمان زیر می‌توانیم کمک بگیریم:

 • the other day
 • ages ago
 •  a long time ago

به مثال‌های زیر دقت کنید.

People lived in caves a long time ago.

مردم مدت‌ها پیش در غار زندگی می‌کردند.

She played the piano when she was a child.

او وقتی بچه بود، پیانو می‌زد.

گرامر Simple Past Passive

گرامر Simple Past Passive

فرق مجهول با معلوم در زبان انگلیسی در ساختار فعل و تأکید جمله بر روی مفعول است. در حالت معلوم، جمله با ساختار «فاعل + فعل + مفعول» ساخته می‌شود، اما در حالت مجهول، چون تأکید جمله بر مفعول است، آن را از انتهای جمله به ابتدا منتقل می‌کنیم و فاعل را به انتهای جمله می‌بریم، حتی می‌توانیم آن را از جمله حذف کنیم. همچنین ساختار فعل نیز به صورت «be + p.p» تغییر می‌کند. برای زمان گذشته ساده، فعل مجهول به صورت «was/were + p.p» به کار می‌رود.

در زبان فارسی نیز وقتی فعلی را از حالت معلوم به مجهول تبدیل می‌کنیم، ساختار فعل تغییر می‌کند. به دو مثال فارسی زیر دقت کنید.

او دوچرخه‌اش را تعمیر کرد.

دوچرخه او تعمیر شد.

مفهوم مثال اول این است که شخص گوینده خودش دوچرخه‌اش را تعمیر کرده است، اما مثال دوم نشان می‌دهد که دوچرخه او را شخص دیگری تعمیر کرده است. اگر بخواهیم این دو جمله را به انگلیسی ترجمه کنیم، خواهیم داشت:

He repaired his bicycle.

او دوچرخه‌اش را تعمیر کرد.

***

His bicycle was repaired.

دوچرخه‌اش تعمیر شد.

در مثال اول، از حالت معلوم استفاده شده است. یعنی «he» به عنوان فاعل، «repaired» به عنوان فعل و «his bicycle» به عنوان مفعول به کار رفته است. اما در مثال دوم، مفعول، یعنی «his bicycle» جای فاعل جمله نشسته است و فعل به صورت «was + repaired» به کار رفته است.

مطلب پیشنهادی:
جملات مجهول در انگلیسی — آموزش گرامر Passive — از صفر تا صد
شروع مطالعه

برای درک بهتر گرامر Simple Past Passive به چند مثال زیر توجه کنید.

JK Rowling wrote Harry Potter.

جی.کی رولینگ هری پاتر را نوشت.

***

'Harry Potter' was written in English.

هری پاتر توسط جی.کی رولینگ نوشته شد.

Picasso painted in many different styles.

پیکاسو در سبک‌های مختلفی نقاشی کرد.

***

'Guernica' was painted by Picasso in 1937.

«گُرنیکا» در سال ۱۹۳۷ توسط پیکاسو نقاشی شد.

The man who stole the car was arrested.

مردی که ماشین را به سرقت برد، دستگیر شد.

***

My camera was stolen while I was on holiday.

وقتی در تعطیلات بودم، دوربینم به سرقت رفت.

They built their own house with the help of some friends.

آن‌ها خانه خود را به کمک بعضی از دوستان ساختند.

***

The house was built during the 19th Century.

خانه در طول قرن ۱۹ ساخته شد.

تمرین گرامر Simple Past Passive

برای درک بهتر گرامر مجهول گذشته ساده در انگلیسی، تمرینی ارائه شده است که پاسخ آن را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

Q1: I decorated the living room last year.

جواب

Answer: The living room was decorated last year.

Q2: Ben wrote to the council about the noisy neighbors.

جواب

Answer: A letter was written to ben about the noisy neighbors.

Q3: She bought the furniture at a local market.

جواب

Answer: The furniture was bought at a local market.

Q4: They invented the Internet during the 1950s.

جواب

Answer: The Internet was invented during the 1950s.

Q5: They called the police just after midnight.

جواب

Answer: The police were called just after midnight.

Q6: I took the exam last year.

جواب

Answer: The exam was taken last year.

سوال منفی با گرامر Simple Past

برخی از سوال‌های زبان انگلیسی را به عنوان «سوال منفی» (Negative questions) می‌شناسیم. این سوال‌ها معمولاً زمانی به کار می‌روند که بخواهیم تأیید شخص مقابل را بگیریم و مطمئن شویم که اطلاعاتی که داریم درست است یا نه. در برخی موارد نیز برای کسب اطلاعات از شخص مقابل از این نوع سوال‌ها استفاده می‌کنیم.

برای ساختن این سوال‌های منفی از «not» استفاده می‌کنیم و آن را به فعل اضافه می‌کنیم. برای ساختن سوال‌های منفی در زبان انگلیسی، دو فرمول تعریف شده که به صورت زیر است:

Wasn't/Weren't + subject + complement?

Was/Were + subject + not + complement?

در حالت اول، منفی‌کننده به فعل «to be» چسبیده و به شکل کوتاه «n't» به کار رفته است که بیشتر برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار می‌رود. اما در حالت دوم، منفی‌کننده به شکل کامل، یعنی «not» به کار رفته که بیشتر برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری کاربرد دارد. به چند مثال در این رابطه توجه کنید.

Wasn't she an engineer?

او مهندس نبود؟

Weren't you absent last session?

شما جلسه پیش غایب نبودید؟

Was he not in the classroom?

او در کلاس درس نبود؟

Were they not at the party lasy night?

آن‌ها شب گذشته در مهمانی نبودند؟

Were you not sick last week?

شما هفته گذشته بیمار نبودید؟

Wasn't your friend on a trip last weekend?

دوست شما آخر هفته گذشته در سفر نبود؟

دسته دیگری از جملات سوالی منفی با «Did» ساخته می‌شوند که با فعل اصلی به کار می‌رود. در این حالت، دو فرمول زیر برای موقعیت‌های غیررسمی و رسمی کاربرد دارد:

Didn't + subject + verb + object?

Did + subject + not + verb + object?

به چند مثال جملات سوالی منفی با فعل اصلی در زمان گذشته ساده توجه کنید.

Didn't he tell you the truth?

او به شما راستش را نگفت؟

Didn't she go to her parents' every Sunday?

او هر یکشنبه به دیدن پدر و مادرش نمی‌رفت؟

Did you not have coffee today?

شما امروز قهوه نخوردید؟

Did Emma and Bella not go out for lunch yesterday?

«اما» و «بلا» دیروز برای ناهار بیرون نرفتند؟

Didn't they visit the Eiffle Tower on the last vacation?

آن‌ها در سفر آخر خود از برج ایفل دیدن نکردند؟

تگ کوئسشن با گرامر Simple Past

برخی از سوال‌ها در زبان انگلیسی با سوال‌های بله یا خیر و Wh فرق دارند. یعنی به صورت سوالی کوتاه در ادامه یک جمله خبری مطرح می‌شوند. البته تلفظ درست آن‌ / kwestʃən'/ است، اما به‌اشتباه به صورت «کوئسشن» بین مردم جا افتاده است. این نوع سوال‌ها از دو بخش تشکیل شده‌اند: فعل کمکی و ضمیر فاعلی. فرقی نمی‌کند در جمله اصلی چه نوع فعلی و یا چه زمانی به کار رفته باشد، در هر صورت باید در تگ کوئسشن از فعل کمکی مناسب آن استفاده کنیم.

مطلب پیشنهادی:
تگ کوئسشن در انگلیسی چیست ؟ — گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین
شروع مطالعه

دو نکته مهم را درباره تگ کوئسشن باید در نظر داشته باشیم. اول این‌که حتماً باید از ضمیر فاعلی استفاده کنیم و نمی‌توانیم اسم به کار ببریم. دوم این‌که اگر فعل جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی است و برعکس. برای درک بهتر این نوع جملات پرسشی، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

They were at the party yesterday, weren't they?

آن‌ها دیروز در مهمانی بودند، این‌طور نیست؟

We arrived late, didn't we?

ما دیر رسیدیم، مگر نه؟

He didn't play football, did he?

او فوتبال بازی نکرد، مگر نه؟

I forgot her birthday, didn't I?

من تولدش را فراموش کردم، مگر نه؟

She wasn't tired, was she?

او خسته نبود، مگر نه؟

You didn't tidy your room, did you?

شما اتاق‌تان را مرتب نکردید، درست است؟

Martin visited his grandparents, didn't he?

«مارتین» مادربزرگش را ملاقات کرد، این‌طور نیست؟

Steve left there three years ago, didn't he?

«استیو» سه سال پیش آنجا را ترک کرد، این‌طور نیست؟

He was in Italy last summer, wasn't he?

او تابستان گذشته در ایتالیا بود، مگر نه؟

تمرین گرامر Simple Past

گرامر Simple Past و Simple Present

گرامر Simple Past و Simple Present (حال ساده) می‌تواند برای زبان‌آموزانی که تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده‌اند، چالش‌برانگیز باشد، زیرا این دو زمان انگلیسی همواره در اولین درس‌های کتاب‌های آموزشی یا اپلیکیشن‌های یادگیری زبان و در کنار هم ارائه می‌شوند. به همین دلیل در ادامه سعی کرده‌ایم تفاوت این دو را با هم بررسی کنیم.

گذشته ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته و در مقطع مشخصی شروع شده و در همان زمان گذشته هم پایان یافته است. در واقع هیچ اثری از آن در زمان باقی نمانده است. اما حال ساده برای صحبت کردن درباره عملی به کار می‌رود که به صورت روتین و در زمان حال به طور منظم یا از روی عادت انجام می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین تفاوت حال ساده و گذشته ساده در این است که گذشته مربوط به زمان گذشته است و دیگری مربوط به زمان حال. به دو مثال زیر توجه کنید.

I play basketball on the weekends.

من آخر هفته‌ها بسکتبال بازی می‌کنم.

 I played basketball last weekend.

من آخر هفته گذشته بسکتبال بازی کردم.

در مثال اول فعل «play» نشان‌دهنده زمان حال است و وقتی «on the weekends» به کار رفته، صحبت از عملی است که به صورت مکرر و هر آخر هفته انجام می‌شود. اما در مثال دوم، فعل «played» در زمان گذشته به کار رفته و قید زمان «last weekend» نشان می‌دهد که کار در گذشته انجام شده و دیگر ادامه ندارد.

بنابراین، دو مشخصه مهم در این دو جمله می‌تواند تفاوت گذشته ساده و حال ساده را نشان دهد؛ یکی فعل جمله است و دیگری قید زمان. به چند مثال بیشتر توجه کنید و تفاوت حال ساده و گذشته ساده را تشخیص دهید.

He takes a shower every day.

او هر روز دوش می‌گیرد.

***

He took a shower yesterday.

او دیروز دوش گرفت.

They visit their grandparents every weekend.

آن‌ها هر آخر هفته پدربزرگ و مادربزرگشان را ملاقات می‌کنند.

***

They visited their grandparents last weekend.

آن‌ها آخر هفته گذشته پدربزرگ و مادربزرگشان را ملاقات کردند.

Susan listens to music on her way home.

«سوزان» در راه برگشت به خانه آهنگ گوش می‌دهد.

***

Susan listened to music last night.

«سوزان» دیشب به آهنگ گوش داد.

They play tennis every Saturday.

آن‌ها هر شنبه تنیس بازی می‌کنند.

***

They played tennis last Saturday.

آن‌ها شنبه گذشته تنیس بازی کردند.

گرامر Wish + Simple Past

یکی دیگر از کاربردهای گرامر Simple Past در بیان جملات آرزویی با Wish است. از «wish» برای بیان موقعیتی استفاده می‌کنیم که مربوط به زمان حال یا آینده است، اما چون واقعیت ندارد یا احتمال وقوع آن بسیار کم و تقریباً نزدیک به صفر است، از گذشته ساده برای ساختار فعل آن استفاده می‌کنیم. فرض کنید به شغل خلبانی علاقه دارید، اما تحصیلات شما یا مهارت‌هایی که دارید کاملاً غیرمرتبط است. اما همیشه آرزو می‌کنید خلبان باشید. با خودتان می‌گویید «کاش من یک خلبان بودم.»

درست است که فعل گذشته به کار می‌بریم، اما در واقع درباره چیزی صحبت می‌کنیم که مربوط به زمان حال است. یعنی در آن لحظه‌ای که این جمله را می‌گوییم، آرزوی خلبانی داریم. اما این آرزو محقق نمی‌شود یا احتمال تحقق آن بسیار کم است. در زبان انگلیسی هم برای بیان آرزو از فعل گذشته استفاده می‌کنیم، اما در واقع درباره آرزویی در زمان حال یا آینده حرف می‌زنیم. به مثال‌های زیر و توضیحات آن‌ها دقت کنید.

I wish I spoke Italian.

کاش ایتالیایی صبحت می‌کردم.

(اما ایتالیایی صحبت نمی‌کنم.)

I wish I had a big car.

کاش ماشین بزرگی داشتم.

(اما ماشین بزرگی ندارم.)

I wish I were on a beach.

کاش لب دریا بودم.

(اما الآن در اداره هستم.)

I wish it were the weekend.

کاش الآن آخر هفته بود.

(اما الآن اول هفته است.)

نکته: اگر از فعل «to be» برای جملات با wish استفاده شود، برای تمام ضمایر فاعلی، از «were» استفاده می‌کنیم و «was» به کار نمی‌رود، مانند مثال زیر:

I wish I were a bird.

Not: I wish I was a bird.

کاش یک پرنده بودم.

مثال گرامر Simple Past

برای درک بهتر گرامر Simple Past در ادامه این مطلب چند مثال مختلف با انواع جملات ارائه کرده‌ایم. ترجمه آن‌‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

I visited Berlin last week.

هفته گذشته از «برلین» دیدن کردم.

Andrew watched TV yesterday.

«اندرو» دیروز تلویزیون تماشا کرد.

My friends went to Paris a week ago.

دوستان من هفته پیش به پاریس رفتند.

My parents ate a lot of junk food when they were young.

پدر و مادرم در دوران جوانی غذاهای ناسالم زیادی می‌خوردند.

I was in Japan last year.

من پارسال ژاپن بودم.

She had a headache yesterday.

او دیروز سردرد داشت.

We did our homework last night.

دیشب تکالیف‌مان را انجام دادیم.

They weren't in Rio last summer.

آن‌ها تابستان گذشته در «ریو» نبودند.

We didn't have any money.

ما هیچ پولی نداشتیم.

We didn't have time to visit the Eiffel Tower.

ما وقت نکردیم از برج ایفل دیدن کنیم.

We didn't do our exercises this morning.

امروز صبح تمرینات خود را انجام ندادیم.

Were they in Iceland last January?

آیا آن‌ها ژانویه گذشته در «ایسلند» بودند؟

Did you have a bicycle when you were young?

وقتی جوان بودی دوچرخه داشتی؟

Did you do much climbing in Switzerland?

آیا در سوئیس زیاد به کوهنوردی می‌رفتید؟

Did she play tennis when she was younger?

آیا او وقتی جوان نبود تنیس بازی می‌کرد؟

Did you live abroad?

شما خارج از کشور زندگی می‌کردید؟

When did you meet your wife?

چه زمانی با همسرت آشنا شدی؟

Where did you go for your holidays?

برای تعطیلات کجا رفتید؟

Who discovered penicillin?

چه کسی پنی سیلین را کشف کرد؟

Who wrote Don Quixote?

دن کیشوت را چه کسی نوشت؟

مکالمه با گرامر Simple Past

برای درک بهتر گرامر Simple Past در ادامه مطلب، به مکالمه‌ای اشاره کرده‌ایم. ترجمه آن نیز در ادامه آمده است.

Robert: Hi Alice, what did you do last weekend?

Alice: I did a lot of things. On Saturday, I went shopping.

Robert: What did you buy?

Alice: I bought some new clothes. I also played tennis.

Robert: Who did you play with?

Alice: I played with Tom.

Robert: Did you win?

Alice: Of course, I won!​

Robert: What did you do after your tennis match?

Alice: Well, I went home, took a shower, and then went out.

Robert: Did you eat in a restaurant?

Alice: Yes, my friend Jacky and I ate at The Good Fork.

Robert: Did you enjoy your dinner?

Alice: Yes, we enjoyed our dinner very much. We also date delicious dessert.

Robert: Unfortunately, I didn't go out this weekend. I didn't eat in a restaurant, and I didn't play tennis.

Alice: What did you do?​

Robert: I stayed home and studied for my test!

Alice: Poor you!

ترجمه مکالمه

رابرت: سلام آلیس، آخر هفته گذشته چی کار کردی؟

آلیس: خیلی کارها کردم. شنبه رفتم خرید.

رابرت: چی خریدی؟

آلیس: چند تا لباس نو خریدم. تنیس هم بازی کردم.

رابرت: با کی بازی کردی؟

آلیس: با «تام».

رابرت: برنده شدی؟

آلیس: معلومه که برنده شدم!

رابرت: بعد از مسابقه تنیس چی کار کردی؟

آلیس: خب، رفتم خونه، دوش گرفتم و بعد رفتم بیرون.

رابرت: در رستوران غذا خوردی؟

آلیس: بله، من و دوستم، «جکی»، در «The Good Fork» غذا خوردیم.

رابرت: از شامت لذت بردی؟

آلیس: بله، خیلی از شام‌مون لذت بردیم. دسر خوشمزه‌ای هم خوردیم.

رابرت: متأسفانه من این آخر هفته بیرون نرفتم. توی رستوران غذا نخوردم و تنیس هم بازی نکردم.

آلیس: چی کار کردی؟

رابرت: موندم خونه و برای امتحانم درس خوندم!

آلیس: طفلکی!

یادگیری زبان انگلیسی

سوالات رایج درباره گرامر Simple Past

در ادامه برای درک بهتر گرامر Simple Past به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد گرامر Simple Past چیست ؟

از گذشته ساده برای توصیف عملی در زمان گذشته استفاده می‌شود که در همان زمان هم تمام شده است و ارتباطی با زمان حال ندارد. همچنین از آن همراه با زمان گذشته استمراری می‌توان استفاده کرد تا عملی که در حال تداوم بوده را متوقف کند. برای قصه‌گویی یا بیان عادت‌های گذشته نیز به کار می‌رود.

مثال گرامر Simple Past چیست ؟

برای ساختن جملات گذشته ساده در حالت کلی از ساختار «فاعل + فعل گذشته + مفعول» استفاده می‌کنیم. فعل گذشته می‌تواند «was/were» یا فعل اصلی مانند «practiced» یا «came» باشد. برای مثال، «I was absent last session»‌ جمله گذشته ساده و فعل اصلی آن «was» است و «She went to the museum» جمله گذشته ساده با فعل اصلی «went» است.

مجهول گذشته ساخته چگونه ساخته می‌شود؟

برای ساختن جمله مجهول گذشته ساده در انگلیسی، ابتدا باید مفعول جمله معلوم را به‌جای فاعل جمله مجهول بیاوریم. سپس ساختار فعل را از گذشته ساده به «was/were + p.p» تغییر دهیم. در صورتی که بخواهیم به فاعل اشاره‌ای داشته باشیم، می‌توانیم آن را به انتهای جمله منتقل کنیم یا از جمله حذف کنیم.

فرق Simple Past با Present Perfect چیست؟

گذشته ساده (Simple Past) به عملی گفته می‌شود که در زمان مشخصی در گذشته شروع و تمام شده است و اثری از آن در زمان حال به‌جا نمانده است. اما حال کامل (Present Perfect) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع و کامل شده است، اما اثر آن تا زمان حال مشاهده می‌شود. همچنین ممکن است خود عمل تا زمان حال ادامه داشته باشد.

تمرین گرامر Simple Past

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Simple Past»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل گذشته ساده کامل کنید.

Q1: Mammoths ______ big animals, bigger than elephants. (be)

جواب

Answer: Mammoths weren’t big animals, bigger than elephants.

Q2: Mammoths ______ 100 years ago. (not live)

جواب

Answer: Mammoths didn’t live 100 years ago.

Q3: Mammoths ______ a long time ago. (live)

جواب

Answer: Mammoths lived a long time ago.

Q4: Mammoths ______ meat. They ______ grass. (not eat / eat)

جواب

Answer: Mammoths didn’t eat meat. They ate grass.

Q5: They ______ two large tusks about three metres long. (have)

جواب

Answer: They had two large tusks about three metres long.

Q6: I ______ by credit card. I ______ cash. (pay / not pay)

جواب

Answer: I paid by credit card. I didn’t pay cash.

Q7: He ______ some milk. He ______ any water. (drink / not drink)

جواب

Answer: He drank some milk. He didn’t drink any water.

Q8: She only ______ a pound. She ______ 3 pounds. (spend / not spend)

جواب

Answer: She only spent a pound. She didn’t spend 3 pounds.

Q9: I ______ some elephants. I ______ any lions. (see / not see)

جواب

Answer: I saw some elephants. I didn’t see any lions.

Q10: They ______ in the sea, but they ______ in the lake. (swim / not swim)

جواب

Answer: They swam in the sea, but they didn’t swim in the lake.

تمرین دوم

جملات زیر را به سوالی با «did» تبدیل کنید.

Q1: I met somebody. Who _____?

جواب

Answer: I met somebody. Who did I meet?

Q2: Harry arrived. What time ______?

جواب

Answer: Harry arrived. What time did Harry arrive?

Q3: I saw Bob yesterday. Who ____ yesterday?

جواب

Answer: I saw Bob yesterday. Who did you see yesterday?

Q4: They wanted something. What ______?

جواب

Answer: They wanted something. What did they want?

Q5: The meeting ended. What time _____ for dinner?

جواب

Answer: The meeting ended. What time did they meet for dinner?

Q6: Pat went home early. Why _____ home early?

جواب

Answer: Q6: Pat went home early. Why did Pat go home early?

Q7: We had fish for dinner. What _____ for dinner?

جواب

Answer: We had fish for dinner. What did you have for dinner?

Q8: It cost a lot of money. How much _____?

جواب

Answer: It cost a lot of money. How much did it cost?

Q9: He bought a T-shirt. What _____?

جواب

Answer: He bought a T-shirt. What did he buy?

Q10: We ate ham and eggs. What _____?

جواب

Answer: We ate ham and eggs. What did we eat?

Simple Past Grammar

تمرین سوم

جمله‌های زیر را به منفی گذشته ساده تبدیل کنید.

Q1: My dad met her in Paris three days ago.

جواب

Answer: My dad didn’t meet her in Paris three days ago.

Q2: Sam bought a new camera.

جواب

Answer: Sam didn’t buy a new camera.

Q3: They came home late from work last Monday.

جواب

Answer: They didn’t come home late from work last Monday.

Q4: We played tennis yesterday afternoon.

جواب

Answer: We didn’t play tennis yesterday afternoon.

Q5: I caught a cold last winter.

جواب

Answer: I didn’t catch a cold last winter.

Q6: The girls watched TV yesterday evening.

جواب

Answer: The girls didn’t watch TV yesterday evening.

Q7: The student copied the text from the board.

جواب

Answer: The student didn’t copy the text from the board.

Q8: The children swam in the sea.

جواب

Answer: The children didn’t swim in the sea.

Q9: We stayed at the same hotel in Paris.

جواب

Answer: We didn’t stay at the same hotel in Paris.

Q10: Linda flew to Las Vegas last Wednesday.

جواب

Answer: Linda didn’t fly to Las Vegas last Wednesday.

Q11: I was really tired yesterday evening.

جواب

Answer: I wasn’t really tired yesterday evening.

Q12: They went to bed early last Friday.

جواب

Answer: They didn’t go to bed early last Friday.

Q13: We found out what they did last night.

جواب

Answer: We didn’t find out what they did last night.

Q14: She cooked pasta for dinner last Thursday.

جواب

Answer: She didn’t cook pasta for dinner last Thursday.

Q15: They were late for school again two days ago.

جواب

Answer: They weren’t late for school again two days ago.

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر Simple Past به طور کامل آشنا شدیم و یاد گرفتیم که از آن برای توصیف عملی استفاده کنیم که در زمان گذشته اتفاق افتاده است و هیچ اثری از آن در زمان حال باقی نمانده است.

علاوه بر این، با ساختار گذشته ساده آشنا شدیم و کاربردهای مختلف آن را یاد گرفتیم. به طور کلی، کاربردهای گذشته ساده در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 1. برای توصیف عملی که در گذشته کامل شده است.
 2. برای توصیف عادت‌هایی که در گذشته انجام شده است.
 3. برای بیان رویدادها/حقایق در زمان گذشته.
 4. برای توصیف چند واقعه پشت سر هم در زمان گذشته.
 5. برای متوقف کردن عملی در زمان گذشته که در بازه زمانی مشخصی در حال تداوم بوده و با فعل گذشته استمراری تعریف شده است.

علاوه بر توضیح ساختار گذشته ساده برای جملات مثبت، منفی و پرسشی، فرمول آن را با مثال برای جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن نیز توضیح دادیم. ساختار مجهول گذشته ساده را نیز بررسی کردیم. از دیگر مواردی که در این آموزش همراه با گرامر Simple Past بررسی شد، گرامر Wish بود که برای توصیف موقعیتی خیالی یا غیرواقعی در زمان حال، آن را همراه با فعل گذشته ساده به کار می‌بریم.

یکی از موارد مهم در رابطه با گرامر Simple Past تشخیص آن در جمله است. این کار به مشخصه‌هایی نیاز دارد که توسط فعل و قید زمان تعیین می‌شود. فعل گذشته به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده به کار می‌رود که در این مطلب به کمک مثال و تمرین آن‌ها را توضیح دادیم. برای یادگیری افعال بی‌قاعده انگلیسی نیز پی‌دی‌اف آن را به صورت لینک در این مطلب قرار دادیم.

با قیدهای زمان گذشته ساده نیز آشنا شدیم و کاربرد آن‌ها را در جمله بررسی کردیم. در ادامه، مثال‌های بیشتری با انواع جملات گذشته ساده ارائه کردیم و ترجمه هر یک را نیز قرار دادیم. همچنین به تعدادی از سوالات رایج درباره گرامر Simple Past پاسخ دادیم. در انتها نیز تمرین‌هایی را برای درک بهتر این مبحث گرامری مهم و کاربردی معرفی کردیم و پاسخ آن‌ها را نیز قرار دادیم تا بتوانید نحوه عملکرد خود را ارزیابی کنید.

در بخش جمع‌بندی و در جدول زیر، می‌توانید چکیده‌ای از ساختار گرامر Simple Past را همراه با مثال برای جملات مختلف انگلیسی مشاهده کنید.

ساختار گرامر Simple Past
جملات مثبت
Subject + to be + object
Example: She was away last weekend.
Subject + main verb + object
Example: We went to the park yesterday evening.
جملات منفی
Subject + didn't + verb + object
Example: I didn't study English yesterday.
جملات سوالی بله یا خیر
Did + subject + verb + object?
Example: Did they visit the museum two days ago?
جملات سوالی با Wh
Wh-word + did + subject + verb?
Example: What did you do last summer?
جملات سوالی منفی
Didn't + subject + verb + object?
Did + subject + not + verb + object?
Example: Didn't he go to school yesterday?
Example: Did they not attend the meeting?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Langeek Englisch Hilfen Ginger BYJU'S English 4U EF

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *