گرامر Could Have PP — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۵۴۸۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه
گرامر Could Have PP — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

«افعال کمکی» (Modal Verbs) انواع مختلفی دارند و به طور کلی برای بیان لزوم یا احتمال وقوع چیزی به کار می‌روند. ترکیب این افعال با Have در حالت گذشته برای حدس زدن در مورد اتفاقی در گذشته به کار می‌رود. در این مطلب از «مجله فرادرس» گرامر Could Have PP را به طور کامل توضیح خواهیم داد و سپس تفاوت آن با حالت گذشته سایر افعال کمکی انگلیسی مثل «May Have/Might Have/Should have/Would Have/Must Have» را بررسی خواهیم کرد. در آخر نیز جمع‌بندی تفاوت‌های این افعال را در جدولی ارائه می‌کنیم و چند تمرین برای درک بهتر شما از گرامر Could Have PP آورده خواهد شد.

997696

گرامر Could Have PP

تصور کنید که یک روز صبح از پنجره خانه‌تان به باغچه نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که از تمام گل‌های باغچه هیچ خبری نیست. شما نمی‌دانید چه اتفاقی افتاده است بنابراین برای حدس زدن ممکن است چنین جمله‌ای بگویید:

A rabbit could have eaten all my flowers.

ممکن است خرگوشی تمام گل‌های من را خورده باشد.

بیاید نگاهی دقیق‌تر به این ساختار بیندازیم. فرمول این جملات به شکل زیر است:

Could (modal) have past participle verb

افعال کمکی در این ساختار بیانگر این هستند که ما در مورد موضوع مورد نظر کاملا مطمئن نیستیم و فقط در مورد اتفاقی که در گذشته رخ داده حدس و گمان می‌زنیم.

از دیگر حدس و گمان‌هایی که می‌توان در این موقعیت زد جملات زیر هستند:

The wind could have blown them all away.

ممکن است باد همه آن‌ها را برده باشد.

My neighbor could have stolen the flowers.

ممکن است همسایه‌ام آن گل‌ها را دزدیده باشد.

 آموزش افعال کمکی در زمان گذشته

در واقع، افعال کمکی زمان گذشته معمولا در موقعیت‌های فرضی برای صحبت در مورد اتفاقاتی که در گذشته رخ نداده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ترکیب یعنی چیزی در گذشته محتمل و امکان‌پذیر بود یا شما در گذشته قادر به انجام کاری بودید، اما آن را انجام ندادید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I could have stayed up late, but I decided to go to bed early.

من می‌توانستم تا دیروقت بیدار بمانم، اما تصمیم گرفتم زود بخوابم.

They could have won the race, but they didn't try hard enough.

آن‌ها می‌توانستند در مسابقه پیروز شوند، اما به اندازه کافی تلاش نکردند.

Julie could have bought the book, but she borrowed it from the library instead.

«جولی» می‌توانست آن کتاب را بخرد، اما در عوض، آن را از کتابخانه امانت گرفت.

He could have studied harder, but he was too lazy and that's why he failed the exam.

او می‌توانست بیشتر درس بخواند، اما زیادی تنبل بود و به همین علت در امتحان مردود شد.

You could have completed it sooner.

می‌توانستی آن را زودتر تکمیل کنی.

You could have blown your chance.

ممکن بود فرصتت را از دست بدهی.

You could have done better on your exam.

می‌توانستی در امتحانت عملکرد بهتری داشته باشی.

You could have given me more time to get ready.

می‌توانستی به من برای آماده شدن زمان بیشتری بدهی.

You could have heard that from someone else.

ممکن است آن را از شخص دیگری شنیده باشی.

You could have sent that package first class.

می‌توانستی آن بسته را ارسال پیشتاز کنی.

یادگیری زبان انگلیسی

You could have slept in a little longer.

می‌توانستی کمی بیشتر بخوابی.

You could have written him a letter.

می‌توانستی برای او نامه‌ای بنویسی.

You could have thought of something to do.

می‌توانستی راه‌حلی پیدا کنی.

You could have upset her by saying that.

ممکن بود او را با گفتن این حرف ناراحت کنی.

You could have broken your leg!

ممکن بود پایت بشکند!

I could have gone to the cinema, but I decided to stay home.

می‌توانستم به سینما بروم، اما تصمیم گرفتم در خانه بمانم.

Are you crazy? We could have gotten into an accident.

مگر دیوانه‌ای؟ ممکن بود تصادف کنیم.

You could have bought the cheaper jacket, it looked great on you.

می‌توانستی آن ژاکت ارزان‌تر را بخری، روی تنت عالی نشسته بود.

Ben couldn’t have known about the promotion, I haven’t told anyone yet!

امکان نداشت «بن» از ترفیع خبر داشته باشد، من هنوز اصلا به کسی چیزی نگفته‌ام!

لازم به ذکر است که برای صحبت در مورد موقعیت‌های فرضی با کمک گرامر Could Have PP می‌توانیم از if نیز استفاده کنیم. فرمول این جملات به شکل زیر است:

If had past participle verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

She could have won the gold medal if she hadn’t fallen three times.

او اگر سه بار زمین نمی‌خورد می‌توانست مدال طلا را کسب کند.

If I had gone to college, I could have gotten a better job.

اگر به دانشگاه می‌رفتم، می‌توانستم شغل بهتری پیدا کنم.

You could have passed your exams if you had studied as I told you!

اگر همان‌طور که گفتم درس می‌خواندی، می‌توانستی در امتحاناتت قبول شوی!

He could have asked me to help him build the wardrobe, instead of spending all day doing it by himself.

او می‌توانست به‌جای این‌که تمام روز را صرف ساختن کمد لباس کند، از من بخواهد که به او کمک کنم.

از گرامر Could Have PP همچنین می‌توان برای حدس زدن در مورد اتفاقی استفاده کرد که در گذشته رخ داده است. در این مواقع معمولا گوینده نمی‌داند حرفش صحیح است یا غلط، بلکه فقط در مورد عقیده‌اش و اتفاقی که احتمال می‌دهد رخ داده باشد صحبت می‌کند. به طور مثال به جواب‌های احتمالی زیر به سوال «?Why is John late» توجه کنید.

He could have got stuck in traffic.

او ممکن است در ترافیک گیر کرده باشد.

(در انگلیسی بریتانیایی «got» و در انگلیسی آمریکایی «gotten» به عنوان p.p به کار می‌رود.)

He could have forgotten that we were meeting today.

ممکن است او فراموش کرده باشد که ما امروز قرار ملاقات داشتیم.

He could have overslept.

او ممکن است خواب مانده باشد.

He could have got stuck in traffic.

او ممکن است در ترافیک گیر کرده باشد.

گرامر Could Have PP می‌تواند برای بیان این که شخصی قادر به انجام کاری بود اما انجامش نداد به کار برود. به مثال زیر توجه کنید.

The boy could have run away from the bullies, but he decided to confront them.

آن پسر می‌توانست از دست قلدرها فرار کند، اما تصمیم گرفت که جلوی آن‌ها بایستد.

I couldn’t have done that to him, he is my best friend after all.

من نمی‌توانستم این کار را با او بکنم، ناسلامتی او بهترین دوست من است.

یکی دیگر از کاربردهای گرامر Could Have PP برای انتقاد است، مانند مثال‌های زیر:

You could have just been honest with me.

تو می‌توانستی با من صداقت داشته باشی.

You’re an hour late! You could have let me know!

تو یک ساعت دیر کردی! می‌توانستی به من خبر بدهی!

You could have sent a message at least!

حداقل می‌توانستی پیام بدهی!

She didn’t warn me about the visit, she could have at least mentioned that they were coming!

او به من در مورد این ملاقات هیچ هشداری نداد، می‌توانست حداقل به آمدن آن‌ها اشاره‌ای کند!

انواع گذشته در انگلیسی

وقتی عملی به نظر غیرمحتمل و غیرممکن می‌رسد از شکل منفی گرامر Could Have PP استفاده می‌کنیم. برای منفی کردن این ترکیب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Could not have past participle verb

منفی کردن فعل کمکی Could در این بافت به معنی آن است که اگرچه در گذشته می‌خواستید کاری را انجام دهید،‌ انجام آن امکان‌پذیر نبوده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I couldn't have arrived any earlier. There was a terrible traffic jam.

نمی‌توانستم خودم را زودتر برسانم. ترافیک وحشتناکی بود.

He couldn't have passed the exam, even if he had studied harder. It's a really, really difficult exam.

او حتی اگر بیشتر درس خوانده بود هم نمی‌توانست در امتحان قبول شود. امتحان بسیار سختی است.

She couldn’t have met David before. He used to live in Canada.

امکان ندارد که «دیوید» را قبلا ملاقات کرده باشد. او قبلاً در کانادا زندگی می‌کرد.

He couldn’t have gone to the shopping center. It’s closed on Sundays.

امکان ندارد که او به مرکز خرید رفته باشد. آنجا یکشنبه‌ها تعطیل است.

Even if I had studied for 1000 hours I could not have passed that exam! It was too difficult.

حتی اگر 1000 ساعت هم درس خوانده بودم نمی‌توانستم در آن امتحان قبول شوم! زیادی سخت بود.

Wow! 100% on your exam! You could not have done any better. well done!

وای! در امتحانت نمره 100٪ گرفتی! بهتر از این نمی‌شد. آفرین!

The bicycle couldn’t have been stolen – there was nobody here.

امکان ندارد که دوچرخه دزدیده شده باشد. هیچ‌کس اینجا نبود.

گرامر May/Might Have PP

برای حدس زدن در مورد اتفاقی که در گذشته رخ داده است می‌توانیم از فعل کمکی May و might نیز استفاده کنیم.

فرمول این جملات به شکل زیر است:

May/Might have past participle verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

It’s been three days. They might/may have finished painting the house by now.

سه روز گذشت. ممکن است نقاشی خانه را تا الان تمام کرده باشند.

If they left at 9, they might/may have already arrived.

اگر ساعت 9 رفتند، ممکن است تا الان رسیده باشند.

She might/may not have heard us. Knock again.

ممکن است که او صدای ما را نشنیده باشد. دوباره در بزن.

He might have got stuck in traffic.

شاید او در ترافیک گیر کرده باشد.

He might have forgotten that we were meeting today.

شاید او فراموش کرده باشد که ما امروز قرار ملاقات داشتیم.

 گرامر might have pp

He might have overslept.

ممکن است او خواب مانده باشد.

I might have lost it somewhere.

شاید آن را جایی گم کرده باشم.

A: Why isn’t John at work yet?

B: I don’t know, he may/might have missed the train.

A: چرا «جان» هنوز سر کار نیامده است؟
B: نمی‌دانم، ممکن است از قطار جا مانده باشد.

Quinoa is a simple food that you may not have heard of.

کینوآ نوعی غذای ساده است که ممکن است چیزی در مورد آن نشنیده باشید.

Do you think you may have added too much water to your plant? It looks quite yellow.

به نظرت ممکن است که به گلت زیادی آب داده باشی؟ به نظر کمی زرد می‌آید.

You’ve been looking all morning, do you think you might have lost your keys?

کل صبح مشغول گشتن بودی، به نظرت ممکن است کلیدهایت را گم کرده باشی؟

گرامر Should Have PP

فعل کمکی Should در این بافت یعنی چیزی یا کاری می‌توانست فکر خوبی باشد اما شما آن را انجام ندادید. استفاده از گرامر Should Have PP برای افراد دیگر مثل این است که شخص دیگری را در مورد گذشته نصیحت می‌کنید. اما هنگامی که از این گرامر برای صحبت در مورد خودتان استفاده می‌کنید یعنی از کاری که انجام داده‌اید یا نداده‌اید پشیمان هستید.

فرمول این جمله به شکل زیر است:

Should have past participle verb

این گرامر یعنی عملی بهتر بود انجام نشود، اما شما در هر صورت انجامش دادید. در واقع کاربرد گرامر Should Have PP در این بافت برای صحبت در مورد اشتباهات گذشته است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was so worried about you. You should have called!

خیلی نگرانت بودم. باید زنگ می‌زدی!

I should have studied harder!

باید بیشتر درس می‌خواندم!

I should have gone to bed early.

باید زود به رختخواب می‌رفتم.

I shouldn't have eaten so much cake!

نباید این‌قدر کیک می‌خوردم!

You should have called me when you arrived.

باید زمانی که رسیدی با من تماس می‌گرفتی.

John should have left early, then he wouldn't have missed the plane.

«جان» باید زودتر راه می‌افتاد، آن‌وقت از هواپیما جا نمی‌ماند.

I should have left my house earlier.

من باید زودتر از خانه‌ام بیرون می‌زدم.

You should have studied. You shouldn’t have played video games all weekend.

باید درس می‌خواندی. نباید در تمام طول آخر هفته بازی‌های ویدیویی می‌کردی.

I got really wet walking home last night, I should have taken an umbrella.

دیشب در راه رفتن به خانه حسابی خیس شدم، باید با خودم چتر می‌بردم.

I should have called you sooner.

باید زودتر به تو زنگ می‌زدم.

You should have spoken to me before deciding.

باید قبل از تصمیم‌گیری با من صحبت می‌کردی.

Sarah talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.

«سارا» در تمام طول فیلم حرف می‌زد. من نباید او را به سینما دعوت می‌کردم.

I'm really tired today. I should not have stayed awake so late last night.

امروز واقعا خسته‌ام. دیشب نباید تا آن موقع بیدار می‌ماندم.

I shouldn't have shouted at her.

من نباید سر او داد می‌زدم.

We shouldn’t have turned left before, this is the wrong direction.

نباید لحظاتی پیش به سمت چپ می‌پیچیدیم، این مسیر اشتباه است.

You shouldn’t have said that to her, now she’s upset.

نباید این حرف را به او می‌زدی، حالا او ناراحت است.

کاربرد دیگر گرامر Should Have PP برای صحبت در مورد چیزی است که به نظرمان در صورت مساعد بودن شرایط اتفاق افتاده است. از آنجایی که در این دسته از جملات مطمئن نیستیم که همه‌چیز روبه‌راه و مساعد است، به‌جای زمان حال کامل یا گذشته ساده از گرامر Should Have PP استفاده می‌کنیم. معمولا این گرامر به همراه عبارت «by now» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

His plane should have arrived by now.

هواپیمای او باید تا الان می‌رسید.

John should have finished work by now.

«جان» باید تا الان کارش را به اتمام می‌رساند.

 کاربرد should have pp

علاوه بر این می‌توانیم از گرامر Should Have PP برای صحبت در مورد اتفاقی استفاده کنیم که اگر شرایط خوب و مساعد بود اتفاق می‌افتاد، اما اتفاق نیفتاده است. به مثال زیر توجه کنید.

Lucy should have arrived by now, but she hasn't.

«لوسی» باید تا الان می‌رسید، اما نرسیده است.

کاربرد دیگر گرامر Should Have PP برای نصیحت کردن یا پیشنهاد دادن بهترین راه حل در گذشته است. در این گونه جملات می‌توانیم به‌جای Should Have از مترادف آن یعنی ought to have استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

You should have gone there straight away.

باید فوراً به آنجا می‌رفتی.

You ought to have spent more time with your family.

باید زمان بیشتری را با خانواده خود می‌گذراندی.

کاربرد آخر گرامر Should Have PP برای عذرخواهی است. به مثال زیر دقت کنید.

I’m sorry that I’m late for work. I should have woken up earlier.

متاسفم که دیر سر کار آمدم. باید زودتر از خواب بیدار می‌شدم.

I shouldn’t have yelled at you yesterday. I’m sorry.

دیروز نباید سرت داد میزدم. متاسفم.

گرامر Would Have PP

گرامر Would Have PP در جمله می‌تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد.

اولین کاربرد آن در جملات شرطی نوع سوم است. به مثال زیر توجه کنید.

If I had had enough money, I would have bought a car.

اگر پول کافی داشتم، ماشین می‌خریدم.

If I had known they were vegetarians, I would have made a salad.

اگر می‌دانستم که آن‌ها گیاهخوار هستند، سالاد درست می‌کردم.

If we had arrived earlier, we would have caught our flight.

اگر زودتر می‌رسیدیم، از پروازمان جا نمی‌ماندیم.

If I had brought my umbrella, I wouldn’t have gotten wet in the rain.

اگر چترم را آورده بودم، زیر باران خیس نمی‌شدم.

If he had passed his exams, he would have become a doctor.

اگر او در امتحاناتش قبول می‌شد، دکتر می‌شد.

 کاربرد would have pp

He wouldn’t have crashed the car if he had enough sleep last night.

اگر دیشب به حد کافی خوابیده بود، با ماشین تصادف نمی‌کرد.

She wouldn’t have left, if they hadn’t been so rude to her.

اگر آن‌ها این‌قدر با او بی‌ادبانه رفتار نمی‌کردند، او نمی‌رفت.

We wouldn’t have chosen this hotel, if we had read the reviews.

اگر نظرات [دیگران] را خوانده بودیم، این هتل را انتخاب نمی‌کردیم.

نکته: بزرگ‌ترین تفاوت گرامر Could Have PP با گرامر Would Have PP در این است که فعل کمکی Would در مقایسه با Could بیانگر قطعیت بیشتری در مورد نتیجه عمل است.

If I had worked harder, I could have gotten a promotion.

اگر بیشتر تلاش می‌کردم، می‌توانستم ترفیع بگیرم.

***

I got a 68 on the test. If I had gotten two more points, I would have passed.

من در آزمون نمره 68 گرفتم. اگر دو نمره بیشتر می‌گرفتم حتما قبول می‌شدم.

در جمله اول گوینده ممکن است ترفیع بگیرد و ممکن است نگیرد. اما در جمله دوم با گرفتن دو نمره قبول شدن حتمی است.

از آنجا که از فعل کمکی would و will برای بیان تمایل به انجام دادن یا ندادن کاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانیم از گرامر Would Have PP برای صحبت در مورد عملی که می‌خواستید انجام دهید اما ندادید استفاده کنیم. این کاربرد گرامر Would Have PP بسیار شبیه کاربرد آن برای جملات شرطی نوع سوم است، اما با این تفاوت که این گونه جملات معمولا با «but» مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای به کار بردن آن به عبارت شرطی با if نیازی نداریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would have gone to the party, but I was really busy.

اگر می‌توانستم حتما به مهمانی می‌رفتم، اما واقعاً سرم شلوغ بود.

I would have called you, but I didn't know your number.

اگر می‌توانستم حتما با تو تماس می‌گرفتم، اما شماره‌ات را نمی‌دانستم.

A: Nobody volunteered to help us with the fair.

B: I would have helped you. I didn't know you needed help.

A: هیچ‌کس داوطلب نشد تا در نمایشگاه به ما کمک کند.

B: من اگر می‌توانستم به شما کمک می‌کردم. نمی‌دانستم به کمک نیاز دارید.

I would have gone to their wedding anniversary, but I had an important exam.

اگر می‌توانستم به مراسم سالگرد ازدواج آن‌ها می‌رفتم، اما امتحان مهمی داشتم.

I would have loaned you the money, but I didn’t have any.

اگر می‌توانستم به تو پول قرض می‌دادم، اما پولی نداشتم.

I would have called you but my phone had no battery.

اگر می‌توانستم با تو تماس می‌گرفتم، اما باتری گوشی‌ام تمام شده بود.

گرامر wouldn't have

گرامر Must Have PP

برای بیان این که تقریبا مطمئن هستید چیزی در گذشته حقیقت داشته یا اتفاق افتاده از گرامر Must Have PP استفاده می‌کنیم. فرمول این جملات به شکل زیر است:

Must have past participle verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I can’t find my wallet! I must have dropped it in the taxi.

من نمی‌توانم کیف پولم را پیدا کنم! حتما آن را در تاکسی انداخته‌ام.

You must have had a real scare when you saw the crocodile.

حتماً با دیدن کروکودیل واقعاً ترسیدی.

You must have been tired.

حتما خسته بودی.

He must have gone home.

او حتما به خانه رفته است.

 گرامر Could Have PP برای انتقاد

She must have left the house by now; it’s nearly 11 o'clock.

او باید تا الان خانه را ترک کرده باشد. ساعت نزدیک به 11 است.

Who told the newspapers about the prime minister's plans? It must have been someone close to him.

چه کسی در مورد برنامه‌های نخست‌وزیر به روزنامه‌ها خبر داده است؟ حتما یکی از نزدیکانش بوده است.

The thief must have had a key.

دزد حتما کلید داشته است.

سوالات رایج درباره گرامر Could Have PP

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر Could Have PP به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد Could Have چیست؟

از گرامر Could Have برای صحبت در مورد چیزی که در گذشته ممکن بوده است یا نبوده است استفاده می‌کنیم.

بعد از گرامر Could Have فعل به چه صورت می‌آید؟

فعل گذشته ساده به ما می‌گوید که در گذشته چه اتفاقی اسفتاده است. افعال کمکی گذشته به ما می‌گویند که در گذشته چه اتفاقی می‌توانست رخ دهد. برای ساختن این گرامر از افعال کمکی گذشته یعنی could ،would یا should استفاده می‌کنیم و بعد از آن have و فعل past participle می‌آوریم.

فرق گرامر Could Have با Can Have در چیست؟

Can و Could هر دو افعال کمکی هستند که به احتمال، توانایی یا گنجایش اشاره دارند. Can به حقایق کلی یا چیزی که احتمال وقوع زیادی دلالت می‌کند. از سوی دیگر، با استفاده از Could می‌توانیم در مورد اتفاقاتی که احتمال کمی دارند و ممکن است رخ دهند و لزوما حقایق کلی به شمار نمی‌آیند صحبت کنیم.

جمع‌بندی

اگرچه اکثر افعال کمکی شکل گذشته ندارد، به طور کلی می‌توان با ترکیب «have + past participle verb» از آن‌ها برای اشاره به زمان گذشته استفاده کرد، اما معنی و عملکرد آن‌ها اغلب در این گونه جملات تغییر می‌کند. در جدول زیر می‌توانید کاربرد هر کدام از این افعال کمکی را مشاهده کنید.

Modal + have + past participle
افعال کمکیکاربرد
Could Haveبرای بیان توانایی غیرممکن در گذشته
May/Might Haveبرای بیان احتمال غیرممکن در گذشته
Should Haveبرای بیان توصیه غیرممکن در گذشته
Would Haveبرای بیان عملی فرضی در گذشته
Must Haveبرای بیان احساس اطمینان در مورد چیزی

تمرین

برای درک بهتر گرامر Could Have PP و مقایسه آن با سایر افعال کمکی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I ______ (buy) bread but I didn't know we needed it. (past possibility)

جواب

Answer: I could have bought bread but I didn't know we needed it.

Q2: We ______ (invite) so many people to our party! I'm worried that we won't have enough room for everyone. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: We shouldn't have invited so many people to our party! I'm worried that we won't have enough room for everyone.

Q3: I ______ (start) saving money years ago! (past advice / regret)

جواب

Answer: I should have started saving money years ago! (past advice / regret)

Q4: We ______ (join) you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. (past willingness)

جواب

Answer: We would have joined you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter.

Q5: The weather ______ (be) any worse! (past negative possibility)

جواب

Answer: The weather couldn't have been any worse! (past negative possibility)

Q6: I ______ (arrive) on time, even if I'd left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)

جواب

Answer: I couldn't have arrived on time, even if I'd left earlier. There were dreadful traffic jams all the way.

Q7: They ______ (win) the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)

جواب

Answer: They could have won the football match, but John hurt his ankle.

Q8: Amanda ______ (finish) the work, but she felt ill and had to go home. (past willingness)

جواب

Answer: Amanda would have finished the work, but she felt ill and had to go home.

Q9: Lucy ______ (leave) earlier. She missed her flight. (past advice / regret)

جواب

Answer: Lucy should have left earlier. She missed her flight.

Q10: We ______ (finish) the game, even if we'd wanted to. It was raining very hard and we had to stop. (past negative possibility)

جواب

Answer: We couldn't have finished the game, even if we'd wanted to. It was raining very hard and we had to stop.

Q11: I ______ (eat) so much chocolate! I feel sick! (past negative advice / regret)

جواب

Answer: I shouldn't have eaten so much chocolate! I feel sick!

Q12: Luke ______ (pass) the exam if he'd studied a bit more. (past possibility)

جواب

Answer: Luke could have passed the exam if he'd studied a bit more.

Q13: John ______ (call) Amy, but he didn't have her number. (past willingness)

جواب

Answer: John would have called Amy, but he didn't have her number.

Q14: You ______ (be) rude to him. He's going to be really angry now. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn't have been rude to him. He's going to be really angry now.

Q15: She ______ (come) to the restaurant if she'd left work earlier. (past possibility)

جواب

Answer: She could have come to the restaurant if she'd left work earlier.

Q16: You ______ (take) this job. I can see you're not enjoying it. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn't have taken this job. I can see you're not enjoying it.

Q17: The race was really difficult. She ______ (win) because she's not fit enough. (past negative possibility)

جواب

Answer: The race was really difficult. She couldn't have won because she's not fit enough.

Q18: Our neighbors ______ (cut) down the tree in their garden. It was a really beautiful tree. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: Our neighbors shouldn't have cut down the tree in their garden. It was a really beautiful tree.

Q19: The children ______ (do) their homework last night. Then they wouldn't be panicking on the way to school. (past advice / regret)

جواب

Answer: The children should have done their homework last night. Then they wouldn't be panicking on the way to school.

Q20: I'm really cold! I ______ (bring) my coat. (past advice / regret)

جواب

Answer: I'm really cold! I should have brought my coat. (past advice / regret)

Q21: I ______ (come) to see you! I didn't know you were ill. (past willingness)

جواب

Answer: I would have come to see you! I didn't know you were ill.

Q22: Andrew ______ (go) to Cambridge University, but he decided to travel instead. (past possibility)

جواب

Answer: Andrew could have gone to Cambridge University, but he decided to travel instead.

Q23: They ______ (be) kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

جواب

Answer: They couldn't have been kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

Q24: You ______ (buy) some milk at the shops. We don't have any milk. (past advice / regret)

جواب

Answer: You should have bought some milk at the shops. We don't have any milk.

Q25: They ______ (come) to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before. (past willingness)

جواب

Answer: They would have come to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Could Have PP»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل 15 سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. Why were there no buses yesterday? Maybe it was the snow or they _____ been on strike.

must have

might have

couldn't have

2. You _____ seen her, surely! She was standing right in front of you.

must have

might have

can't have

3. Let's ask at reception to see if they have your keys. Someone _____ found them.

must have

might have

can't have

4. He _____ gone to Russia. He didn't have a passport.

must have

might have

couldn't have

5. I explained the homework but she did the wrong page. She _____ misunderstood me.

must have

may have

can't have

6. Oh no! My phone's not in my bag. I _____ left it at home.

must have

can have

couldn't have

7. It is still a mystery how the robber gained access to the bank. Police are investigating whether the suspect _____ known one of the employees.

must have

may have

couldn't have

8. I _____ left my wallet in the restaurant. I paid for the taxi home afterwards.

must have

could have

can't have

9. A: I forgot to take an umbrella. I am totally washed. B: You ______ taken an umbrella.

could have

should have

wouldn't have

10. A: Last year, I went to Andaman. B: London is a beautiful city. You ______ gone to London but you didn't.

could have

should have

wouldn't have

11. I forgot to take my medicine.- If you had taken your medicine, you ______ suffered from fever.

could have

wouldn't have

must have

12. A: They didn't play well so they had to go out of the stadium. B: They ______ played well but they didn't.

shouldn't have

might have

could have

13. A: I missed my train so I will not be able to come on time. B: You ______ arrived early at the station but you didn't.

shouldn't have

would have

could have

14. Cristal shouted at her workers so they quit her company. -If she had not shouted at her workers, they ______ quit.

might not

shouldn't have

wouldn't have

15. A: I forgot to water the plants. Some of them have died. B: You ______ watered the plants.

should have

could have

must have

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Break into EnglishEngxamEspresso EnglishTo FluencyPerfect English Grammar
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *