پسوندهای اسم ساز در انگلیسی — فهرست کامل با مثال

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
یادگیری لغات آیلتس

«پسوند» (Suffix) در زبان انگلیسی، شامل حرف یا گروهی از حروف است که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و کلمه جدیدی را شکل می‌دهد. افزودن پسوند به کلمه، تغییراتی در ساختار و معنی آن ایجاد می‌کند. یکی از این تغییرات، تغییر کلمه به اسم است. به پسوندهایی که کلمه را به اسم تبدیل می‌کنند، «پسوندهای اسم‌ساز» (Noun Suffixes) می‌گویند. در این آموزش قصد داریم فهرست کاملی از پسوندهای اسم ساز در انگلیسی را معرفی کنیم و کاربرد آن‌ها را با مثال توضیح دهیم.

پسوند در انگلیسی چیست ؟

پسوند، حرف یا گروهی از حروف است که به انتهای کلمه اضافه می‌شود و ریشه کلمه را تغییر می‌دهد. برای مثال، کلمه «kind» صفت و به معنای «مهربان» است و با افزودن پسوند «ness» به آن، به «kindness» به معنای «مهربانی» تبدیل می‌شود که اسم است. همچنین «read» فعل است و با افزودن پسوند «er-» به اسم «reader» تبدیل می‌شود و اگر به آن «able-» اضافه کنیم، به صفت «readable» تغییر می‌کند. در زبان انگلیسی، پسوندها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند که عبارت‌اند از:

  • «پسوندهای اسم‌ساز» (Noun Suffixes)
  • «پسوندهای صفت‌ساز» (Adjective Suffixes)
  • «پسوندهای قیدساز» (Adverb Suffixes)
  • «پسوندهای فعل‌ساز» (Verb Suffixes)

در ادامه این آموزش، پسوندهای اسم ساز در انگلیسی را به طور کامل معرفی خواهیم کرد.

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی شامل دسته‌ای از پسوندها می‌شوند که با افزدون به انتهای کلمه، ریشه آن را به لحاظ دستوری تغییر می‌دهند و به اسم تبدیل می‌کنند. این پسوندها معنی جدیدی به ریشه کلمه اضافه می‌کنند و کلمه جدیدی را شکل می‌دهند.

یکی از روش‌های ساده برای ایجاد اسم از فعل، افزودن پسوند «er» به ریشه کلمه است. برای مثال، با افزودن «er» به فعل «protest»، می‌توان آن را به اسم «protester» تبدیل کرد. «protest» به معنای «اعتراض کردن» و «protester» به معنای فرد معترض است. به عبارت دیگر، «protester» شخصی است که عمل اعتراض کردن را انجام می‌دهد، بنابراین اسم است. بیشتر کلمه‌هایی که به پسوند «er» ختم می‌شوند، اسم هستند. با دانستن این موضوع، تشخیص اسم‌ها در جمله به مراتب آسان‌تر خواهد شد. به همین خاطر، آشنایی با پسوندهای انگلیسی، به ما در تشخیص نوع کلمه کمک می‌کند.

برای درک بهتر پسوندهای اسم ساز در انگلیسی به چند جمله زیر و پسوندهای اسم‌سازِ به‌کاررفته در هر یک از آ‌ن‌ها توجه کنید.

The protester worked for hours generating flyers.

فرد معترض، برای تولید آگهی، ساعت‌ها کار کرد.

His friendship with Ken melted away.

دوستی او با «کن» از بین رفت.

The gallery held 989 works of art.

گالری شامل ۹۸۹ اثر هنری بود.

The demonstration took several hours.

تظاهرات چند ساعت طول کشید.

یادگیری زبان انگلیسی

لیست پسوندهای اسم ساز در انگلیسی

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی انواع گوناگونی دارند، بنابراین به خاطر سپردن همه آن‌ها کار ساده‌ای نیست. آشنایی با پسوندهای اسم‌ساز باعث سهولت در تشخیص اسم در جمله خواهد شد. در ادامه این مطلب، تعدادی از پسوندهای اسم‌ساز را در جدول زیر معرفی کرده‌ایم. این پسوندها به فعل یا صفت اضافه می‌شوند و آن را به اسم تبدیل می‌کنند.

پسوندهای اسم‌ساز

Noun Suffixes

tion-
تظاهرات demonstration
ثبت نام registration
تغییرات جزئی alteration
ity-
حماقت stupidity
فعالیت activity
ولادت؛ تولد nativity
واقعیت reality
ness-
مهربانی kindness
نجابت gentleness
ذهن‌آگاهی mindfulness
محبت؛ شفقت tenderness
ism-
چندگانگی فرهنگی multiculturalism
محافظه‌کاری conservatism
آرمان‌گرایی idealism
گردشگری tourism
ment-
مجازات؛ تنبیه punishment
استخدام employment
شگفتی wonderment
توسعه development
ship-
دوستی؛ رفاقت friendship
خویشاوندی kindship
شهروندی citizenship
age-
غرامت damage
شکستگی breakage
اسراف wastage
پیام message
ery-
شجاعت bravery
منظره؛ چشم‌انداز scenery
گالری gallery
شیرخوارگاه؛ اتاق نوزاد nursery
th-
عمق depth
صمیمیت warmth
قدرت؛ توانایی strength
رشد بیش از حد overgrowth
er-
معترض protester
دونده runner
ناشر publisher
راننده driver
انواع پسوند در انگلیسی

قوانین پسوندهای اسم ساز در انگلیسی

در ادامه این بخش، به تعدادی از قوانین مهم در رابطه با پسوندهای اسم ساز در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

  • افزودن پسوند، اغلب اجزاء کلمه را تغییر می‌دهد (برای مثال، فعل را به اسم تبدیل می‌کند):

ریشه کلمه: Entertain (فعل)

پسوند: -ment

کلمه جدید: Entertainment (اسم)

  • افزودن پسوند می‌تواند معنی کلمه جدید را تغییر دهد، اما الزاماً باعث تغییر در اجزاء کلام نشود:

ریشه کلمه: quest (اسم)

پسوند: -ion

New word: question (اسم)

  • افزودن پسوند به کلمه می‌تواند در املای کلمه تغییر ایجاد کند:

ریشه کلمه: supervise

پسوند: -or

کلمه جدید: supervisor

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی با مثال

برای آشنایی و درک بهتر پسوندهای اسم‌ساز، به چند مثال زیر و دسته‌بندی هر یک توجه کنید.

پسوند اسم ساز ness

پسوند اسم‌ساز «ness-» یکی از پسوندهای رایج در زبان انگلیسی است و برای تبدیل صفت به اسم به کار می‌رود. هرچند، همه صفت‌ها به این روش به اسم تبدیل نمی‌شوند. در ادامه، به تعدادی از صفت‌های پرکاربردی اشاره شده که با افزودن پسوند «ness-» به اسم تبدیل می‌شوند.

ready weak happy
آماده ضعیف خوشحال
tidy good sad
مرتب خوب ناراحت
forgetful
فراموشکار

به چند مثال زیر و تغییراتی که در املای کلمه ایجاد شده دقت کنید.

Everybody deserves happiness in their life. To be happy is a basic human right.

هر کسی در زندگی خود سزاوار خوشبختی است. شاد بودن حق اساسی انسان است.

There was a lot of sadness in the office when people learned of his illness.

وقتی مردم از بیماری او مطلع شدند، موجی از اندوه مطب را فرا گرفت.

His readiness to have a personal word with everybody at the funeral was much appreciated.

آمادگی او برای صحبت خصوصی با همه در مراسم تشییع جنازه، بسیار مورد قدردانی قرار گرفت.

He is such a forgetful person. Such forgetfulness cannot be excused.

او واقعاً آدم فراموشکاری است. چنین فراموشی‌ای توجیه‌پذیر نیست.

If you want to work for such an organization, you are expected to maintain a high standard of tidiness in your appearance.

اگر می‌خواهید برای چنین سازمانی کار کنید، از شما انتظار می‌رود استاندارد بالایی از آراستگی را در ظاهر خود حفظ کنید.

پسوند اسم ساز ity

یکی دیگر از پسوندهای اسم ساز در انگلیسی پسوند «ity-» است. در جدول زیر چند نمونه از صفت‌هایی را مشاهده می‌کنید که با استفاده از این پسوند به اسم تبدیل شده‌اند.

responsible possible
مسئول امکان‌پذیر
complex probable
پیچیده محتمل
scarce hilarious
کمیاب خنده‌دار

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد پسوندهای اسم‌ساز در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Everything was possible, but the probability, or even possibility, of Jason returning home unharmed was remote.

همه‌چیز ممکن بود، اما احتمال یا حتی امکان سالم بازگشتن «جیسون» به خانه بسیار بعید بود.

I was given a great deal of responsibility in my new job.

در کار جدیدم مسئولیت زیادی به من داده شد.

It was a complex operation but such complexities are common in cardiac surgery.

این یک عمل پیچیده بود اما چنین پیچیدگی‌هایی در جراحی قلب رایج است.

Her behavior was hilarious but hilarity is not easily tolerated in a convent school.

رفتار او خنده‌دار بود، اما خنده و شادی در یک صومعه به‌راحتی جایز نیست.

The scarcity of water was serious, but all natural resources were scarce.

کمبود آب جدی بود، اما همه منابع طبیعی کمیاب بود.

Learn English

پسوند اسم ساز tion

پسوند بسیار پرکاربرد «tion-» و «sion-» که کاربردش کمتر از پسوند اول است، پسوندهای اسم‌سازی هستند که از فعل مشتق شده‌اند. در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

decide admit
تصمیم گرفتن اعتراف کردن
describe alter
توصیف کردن تغییر دادن
multiply inform
ضرب کردن (در ریاضی) اطلاع دادن

به مثال‌های زیر و کاربرد پسوندهای اسم‌ساز توجه کنید.

He admitted he had lied and this admission landed him in court.

او اعتراف کرد که دروغ گفته است و این اعتراف او را به دادگاه کشاند.

The dress will have to be altered and I’m going to have the alteration done professionally.

لباس باید تغییر کند و من می‌خواهم تغییر را به صورت حرفه‌ای انجام دهم.

I informed the police that I had seen one of the robbers in Margate and this information led to the arrest of the gang.

به پلیس اطلاع دادم که یکی از سارقان را در «مارگیت» دیده‌ام و این اطلاعات منجر به دستگیری باند شد.

I decided to give myself up. The decision was easy. My description was in all the newspapers. And I had been on the run for three weeks.

تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم. تصمیم آسانی بود. وصف من در همه روزنامه‌ها بود. و سه هفته‌ای می‌شد که در حال فرار بودم.

Multiplication is the easiest part of arithmetic – much easier than addition, subtraction or division.

ضرب، ساده‌ترین بخش حساب است – بسیار ساد‌ه‌تر از جمع، تفریق یا تقسیم.

پسوند اسم ساز ment

یکی دیگر از پسوندهای اسم ساز در انگلیسی پسوند «ment-» است که از فعل و در برخی موارد از صفت ایجاد می‌شود. در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را همراه با معنی مشاهده می‌کنید.

appoint enjoy
منصوب کردن لذت بردن
arrange replace
مقرر کردن؛ ترتیب دادن جایگزین کردن
merry
شاد

به چند مثال زیر توجه کنید.

Enjoyment is the most important thing in life and you simply don’t know how to enjoy yourself.

لذت بردن مهم‌ترین چیز در زندگی است و شما فقط نمی‌دانید چطور لذت ببرید.

You will need to replace the broken part and unfortunately replacements cost £350.

شما باید قطعه شکسته را تعویض کنید و متأسفانه هزینه تعویض آن 350 پوند است.

I don’t know if I shall be appointed to the job but I have an appointment to see the manager this morning.

نمی‌دانم برای این کار منصوب می‌شوم یا نه، اما امروز صبح قرار ملاقات با مدیر را دارم.

I had arranged to be there early so that all the arrangements would be in place by the time Yuan arrived.

هماهنگ کرده بودم که زودتر آنجا باشم تا رسیدن «یوآن» همه مقدمات، ترتیب داده شده باشد.

Everyone was quite merry by now. Such merriment had not been seen in my mother’s house for a long time.

اکنون همه خیلی خوشحال بودند. مدت‌ها بود که چنین شعفی در خانه مادرم دیده نشده بود.

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی

پسوند اسم ساز ance / ence

«ence-» و «ance-» دو پسوند اسم‌سازی هستند که از صفت و در برخی موارد از فعل مشتق می‌شوند. در جدول زر به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

important absent
مهم غایب
admit silent
اعتراف کردن ساکت
appear independent
ظاهر شدن مستقل
exist
وجود داشتن

به چند مثال زیر توجه کنید.

Her absence was not noticed during the meeting.

کسی متوجه غیبت او در طول جلسه نشد.

The importance of independence for teenagers should not be underestimated.

اهمیت استقلال برای نوجوانان را نباید دست‌کم گرفت.

Admittance to the theatre is not permitted once the show has started.

ورود به سالن تئاتر پس از شروع نمایش مجاز نیست.

His appearance did not permit him to be admitted.

ظاهرش اجازه پذیرش را به او را نمی‌داد.

His existence as a writer was threatened when people stopped buying his books.

زمانی که مردم از خرید کتاب‌های او دست کشیدند، وجودش به‌عنوان نویسنده به خطر افتاد.

سایر پسوندهای اسم ساز در انگلیسی

تعدادی از پسوندهای اسم ساز در انگلیسی از اسم مشتق می‌شوند، البته تعدادشان در مقایسه با پسوندهای دیگر کمتر است. دو نمونه از این پسوندها «ship-» و «hood-»‌ است که در جدول و به کمک مثال آن‌ها را معرفی کرده‌ایم.

membership relationship
عضویت ارتباط
partnership friendship
شراکت؛ همکاری دوستی

His friendship with Carole slowly turned into a relationship.

دوستی او با «کارول» کم‌کم به یک رابطه تبدیل شد.

I’m going to go into partnership with SIP and that will automatically give me membership of the golf club.

من قصد دارم با SIP شراکت کنم و این خودبه‌خود، عضویت در باشگاه گلف را به من می‌دهد.

neighborhood childhood
محله؛ همسایگی کودکی
fatherhood motherhood
پدری مادری

Childhood and motherhood/fatherhood are two very important stages in our lives.

دوران کودکی و مادری/پدری دو مرحله بسیار مهم در زندگی ما هستند.

The neighborhood was extremely quiet and attractive to many people.

محله فوق‌العاده آرام و برای بسیاری از مردم جذاب بود.

مطالعه پسوندهای اسم ساز

پسوندهای اسم ساز برای مشاغل یا فعالیت‌ها

اسم‌هایی که افرادی را توصیف می‌کنند که مشغول انجام کاری هستند یا فعالیتی را تجربه می‌کنند، پسوندهای خاصی دارند که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده است.

مثال پسوند
assistant, participant ant-
attendee, referee, grantee ee-
correspondent, respondent ent-
engineer, manager ‎-(e)er
librarian, historian ian-
mechanic, paramedic ic-
mathematician, politician ician-
supervisor, survivor or-
Marxist, capitalist (followers of philosophies) ist-

به دو مثال زیر توجه کنید.

I don’t think I am a good writer.

فکر نمی‌کنم نویسنده خوبی باشم.

She works as a biologist for a research company.

او به عنوان زیست‌شناس برای یک شرکت پژوهشی کار می‌کند.

پسوندهای اسم ساز برای توصیف وسایل

این پسوندها برای توصیف تجهیزات، وسایل یا ابزار به کار می‌روند. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

مثال پسوند
condenser, opener er-
alternator, razor or-

به مثال زیر توجه کنید.

Today we can’t live without computers.

امروزه ما نمی‌توانیم بدون کامپیوتر زندگی کنیم.

پسوندهای اسم ساز برای توصیف اسامی انتزاعی

این پسوندها برای توصیف ایده‌ها یا مفاهیم انتزاعی، احساسات و عواطف به کار می‌روند. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

مثال پسوند
mileage, percentage age-
disposal, proposal al-
appearance, attendance, dependence ance-/ence-
information, transformation ation-
freedom, kingdom dom-
society, variety iety-
capitalism, idealism (philosophies) ism-
density, diversity ity-
agreement, statement ment-
usefulness, weakness ness-
membership, relationship ship-
conclusion, explosion sion-
exposure, failure ure-
breadth, length th-

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این پسوندها بیشتر آشنا شوید.

I do not like taking public transportation in this city.

من از وسایل نقلیه عمومی در این شهر خوشم نمی‌آید.

No one knows what happiness really is.

هیچ‌کس نمی‌داند خوشبختی واقعاً چیست.

Equality between different groups is important for the future of the country.

برابری بین گروه‌های مختلف، برای آینده کشور مهم است.

His preference for tea over coffee surprised me.

اولویت او در مورد چای نسبت به قهوه، مرا شگفت‌زده کرد.

قوانین املایی پسوندها

همان‌طور که اشاره شد، در برخی موارد، هنگامی که پسوندی به کلمه اضافه می‌شود، املای آن تغییر می‌کند. به تعدادی از این تغییرات در ادامه اشاره شده است.

beauty, duty + -ful → beautiful, dutiful (-y changes to i)

heavy, ready + -ness → heaviness, readiness (-y changes to i)

able, possible + -ity → ability, possibility (-le changes to il)

permit, omit + -ion → permission, omission (-t changes to ss)

علاوه بر این، در برخی موارد، با افزودن پسوند، «e-» از آخر کلمه برداشته می‌شود، مانند مثال زیر:

argue – argument

جمع‌بندی

در این آموزش با انواع پسوندهای اسم ساز در انگلیسی آشنا شدیم و ساختار و کاربرد هر یک را معرفی کردیم. در بخش پایانی آموزش، جدولی ارائه شده است که به کمک آن می‌توانید انواع پسوندهای پرکاربرد اسم‌ساز را همراه با معنی و مثال بیاموزید.

مثال معنی

پسوندهای اسم‌ساز

Noun Suffixes

student, president, resident, assistant, defendant, accountant, deodorant کسی که کاری انجام داده یا چیزی که عملکرد خاصی دارد. ant/-ent-
addressee, interviewee, referee, trainee, employee, refugee, trustee, lessee, retiree کسی که کاری انجام داده است. ee-
writer, teacher, worker, dancer, buyer, actor, supervisor کسی که کاری انجام داده یا وظیفه خاصی دارد. -er, -or
journalism, criticism, vegetarianism, humanism باور، رفتار، نظریه یا عملکرد ism-
journalist, feminist, violinist, pianist شخصی که با چیزی در ارتباط است، شخصی با باور خاص ist-
government, enjoyment, management, improvement, development ایجاد اسامی انتزاعی ment-
happiness, kindness, forgiveness, goodness ویژگی یا وضعیت ness-
discussion, excursion, population, information, communication, question ویژگی یا وضعیت sion-, tion-
friendship, citizenship, leadership, membership ویژگی یا وضعیت ship-
ability, security, similarity, curiosity ویژگی یا وضعیت ity-
بر اساس رای ۳۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
7ESL ABC Education Cambridge Dictionary Grammar Top
۶ thoughts on “پسوندهای اسم ساز در انگلیسی — فهرست کامل با مثال

کامل، عالی

کامل، عالی

عالی بود واقعا ممنون

ممنونم خیلی مفید بود

آیا برای اصطلاح History-friendly Model , معادل موجزی وجود دارد ، یا باید به همان ترجمه های متداول مثل ، دوستدار تاریخ ، تاریخ پسند ، تطوری بسنده کرد ؟
ممنون

مطلب بسیار جامع و کاربردی ای بود… یک دنیا ممنون بابت به اشتراک گذاری….

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *