کاربرد be در انگلیسی – با مثال، تمرین و تلفظ

۱۲۲۷۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
کاربرد be در انگلیسی – با مثال، تمرین و تلفظ

برای افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، آشنایی با دستور زبان امری بسیار ضروری به شمار می‌رود. در این میان، یکی از افعالی که در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد و به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، فعل «be» است. در این مطلب از مجموعه مطالب «مجله فرادرس»، کاربرد be در انگلیسی را آموزش می‌‌دهیم و شکل‌های مختلف آن را در قالب مثال‌های متعدد بررسی می‌کنیم. همچنین به نحوه ساختن جملات منفی و پرسشی با be می‌پردازیم.

997696

اشکال فعل to be در انگلیسی

در زبان انگلیسی، فعل be به شکل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر یک از این شکل‌ها بیانگر زمان و موقعیت خاصی است یا به صورت فعل اصلی و کمکی کاربرد دارد. دلیل آن این است که فعل be در دسته افعال بی‌قاعده قرار دارد و به همین دلیل شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. فعل be در زبان انگلیسی پرکاربردترین فعل است و در بیشتر جملات افراد انگلیسی‌زبان آن را می‌شنویم. بنابراین، لازم است که اشکال و کاربردهای آن را به خوبی یاد بگیریم.

فعل be به عنوان فعل بی‌قاعده در دو زمان حال و گذشته به کار می‌رود که به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود.

Present: (I) am, (he, she, it) is (you, we, they) are + -ing form: being

Past: (I, he, she, it,) was, (you, we, they) were + -ed form: been

در جدول زیر، اشکال مختلف be همراه با مثال آورده شده است.

فعل be
beمصدر

We are, We're

You are, You're

They are, They're

I am, I'm

You are, You're

He/She/It is, He/She/It's

+حال ساده

Are we?

Are you?

Are they?

Am I?

Are you?

Is he/she/it?

?

We are not, We aren't, We're not

You are not, You aren't, You're not

They are not, They aren't, They're not

I am not, I'm not

You are not, You aren't, You're not

He/She/It is not, He/She/It isn't, He/She/It's not

-

We were

You were

They were

I was

You were

He/She/It was

+گذشته ساده

Were we?

Were you?

Were they?

Was I?

were you?

Was he/she/it?

?

We were not, We weren't

You were not, You weren't

They were not, They weren't

I was not, I wasn't

You were not, You weren't

He/She/It was not. He/She/It wasn't

-
beenشکل سوم فعل
have/has beenحال کامل
had beenگذشته کامل
beingصفت فاعلی
am/is/are beingحال استمراری
was/were beingگذشته استمراری

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد be در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

This soup is very tasty.

سوپ خیلی خوشمزه است.

John and his wife are from Manchester.

«جان» و همسرش اهل «منچستر» هستند.

The children were good.

بچه‌ها خوب بودند.

The house was built in 1890.

خانه در سال ۱۸۹۰ ساخته شد.

You are being so annoying!

خیلی داری اذیت می‌کنی!

I have been to Paris several times.

من چند بار به پاریس رفته‌ام.

Sarah had been sick before the meeting.

«سارا» قبل از جلسه بیمار شده بود.

برای آشنایی بیشتر با زمان‌های انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از مجموعه مطالب «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

کاربرد be در انگلیسی

کاربرد be در انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، فعل be در زبان انگلیسی به هشت شکل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، کاربردهای مختلفی نیز برای آن تعریف شده است. به‌طور کلی، کاربرد be در انگلیسی در دو مورد زیر خلاصه می‌شود:

 • به عنوان «فعل اصلی» (Main verb)
 • به عنوان «فعل کمکی» (Auxiliary Verb)

کاربرد be به عنوان فعل اصلی

کاربرد be به عنوان فعل اصلی شامل موارد متعددی می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

ویژگی‌ها

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد be در زبان انگلیسی بسیار زیاد است. یکی از آن‌ها صحبت کردن درباره ویژگی‌ها یا شرایط موقت یا دائمی است. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌‌ها توجه کنید.

He’s very rich.

او خیلی ثروتمند است.

My father is old.

پدر من مسن است.

The weather was terrible.

هوا خیلی بد بود.

The food is so good in this restaurant.

غذای این رستوران خیلی خوب است.

نکته: هنگامی که فاعل همراه با فعل «be» به کار می‌رود، از «there is» و «there are» استفاده می‌کنیم و فرمول این جملات به صورت زیر خواهد بود:

There is + اسم مفرد

There are + اسم جمع

There are lots of wonderful places to see on the south coast.

Not: There is lots of wonderful places

مکان‌های شگفت‌انگیز زیادی برای دیدن در ساحل جنوبی وجود دارد.

ملیت و هویت گروهی

از be برای صحبت کردن درباره ملیت و هویت افراد در گروه‌ها استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Is she Irish or English?

او ایرلندی است یا انگلیسی؟

I am an Arsenal fan.

من طرفدار [تیم] «آرسنال» هستم.

He’s been a member of the rowing club for twenty years.

او به مدت بیست سال عضو باشگاه قایقرانی بوده است.

مشاغل و حرفه‌ها

کاربرد be در انگلیسی شامل پرسیدن یا صحبت کردن درباره شغل افراد نیز می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که از «a/an» برای اسامی مفرد استفاده کنید. در مثال‌های زیر، نمونه‌هایی از این نوع جملات را مشاهده می‌کنید.

He’s a firefighter.

Not: He’s firefighter.

او آتش‌نشان است.

Both of my brothers are policemen.

هر دو برادر من پلیس هستند.

My grandmother was a nurse.

مادربزرگ من پرستار بود.

سن و سال

یکی دیگر از کاربردهای فعل be شامل صحبت کردن درباره سن افراد است. در مثال‌های زیر، نمونه‌هایی از این نوع جملات را همراه با ترجمه مشاهده می‌کنید.

I was seventeen when I met Bob.

وقتی «باب» را ملاقات کردم، هفده سالم بود.

Because I wasn’t eighteen, I couldn’t vote in the last election.

چون هجده سالم نبود، نتوانستم در انتخابات گذشته رأی بدهم.

How old is she?

او چند سال دارد؟

یادگیری زبان انگلیسی

روابط

از be برای صحبت کردن درباره رابطه میان اشخاص نیز استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا کاربرد be در انگلیسی را در این جملات بهتر یاد بگیرید.

He is my first cousin.

او عموزاده/دایی‌زاده/خاله‌زاده/عمه‌زاده من است.

They are my best friends.

آن‌‌ها بهترین دوستان من هستند.

Are you her sister?

شما خواهرش هستید؟

مکان

از دیگر کاربردهای be در انگلیسی، اشاره به مکان‌های و چیزهایی است که در مکانی قرار دارند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Her house is on the edge of the lake.

خانه او لب دریاچه است.

The shops are at the end of the street.

مغازه‌ها در انتهای خیابان هستند.

زمان

برای صحبت کردن درباره زمان و تاریخ‌ها نیز از be استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

What time is it?

ساعت چند است؟

The match was at seven o’clock.

بازی ساعت ۷ بود.

You are always late!

تو همیشه دیر می‌کنی!

The meeting is on the fifth of October.

جلسه در روز پنجم اکتبر است.

رفتار و خصوصیات فردی

برای صحبت کردن درباره رفتار و ویژگی‌های فردی اشخاص نیز می‌توانیم از فعل be کمک بگیریم. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

He was always gentle.

او همیشه مهربان بود.

Is she nice?

او مهربان/خوب است؟

The children are kind to their new teacher.

بچه‌ها با معلم جدیدشان مهربان هستند.

وقتی درباره نوع رفتار و طرز برخورد شخصی صحبت می‌کنیم، شکل استمراری فعل be کاربرد دارد، مانند مثال‌های زیر:

You are being impolite to me.

داری با من غیرمؤدبانه رفتار می‌کنی.

You're being too generous.

بیش از حد دست‌ودلباز شده‌ای.

Ignore him. He's just being silly.

به او توجهی نکن. در حال حاضر دارد احمقانه رفتار می‌کند.

برای توصیف احساسات و موقعیت‌ها نیز می‌توانیم فعل be را به کار ببریم، مانند مثال‌های زیر:

I was very happy.

من خیلی خوشحال بودم.

Are you hungry?

گرسنه هستی؟

کاربرد be در انگلیسی

کاربرد be به عنوان فعل کمکی

زبان انگلیسی از سه فعل کمکی «have» ،«be» و «do» تشکیل شده است. کاربرد be در انگلیسی به عنوان فعل کمکی، برای ساختن زمان‌های استمراری و مجهول است. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I’m reading a book about war at the moment.

من در حال حاضر مشغول خواندن کتابی درباره جنگ هستم.

(فعل این جمله زمان حال استمراری است.)

What was she doing in France?

او در فرانسه چه کار می‌کرد؟

(فعل این جمله زمان گذشته استمراری است.)

The job was advertised last week.

[آن] شغل هفته پیش آگهی شد.

(در این جمله، فعل به صورت مجهول به کار رفته است.)

The house was being painted.

خانه داشت رنگ می‌شد.

(در این جمله، فعل به صورت مجهول و استمراری به کار رفته است.)

 • برای دانستن بیشتر درباره جملات مجهول، مطلب «جملات مجهول در انگلیسی — آموزش گرامر Passive — از صفر تا صد» را از این لینک مطالعه کنید.

نکته: در جملات پرسشی حال ساده که فعل اصلی به کار رفته است، از be به عنوان فعل کمکی استفاده نمی‌کنیم. به‌جای آن «do» به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

Do you live near here?

Not: Are you live near here?

آیا شما همین حوالی زندگی می‌کنید؟

فعل در انگلیسی

منفی کردن فعل be

برای ساختن جملات منفی حال ساده، از منفی‌کننده «not» بعد از فعل be استفاده می‌کنیم و جمله به حالت منفی تبدیل می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I'm not a student, I'm a teacher.

من دانشجو نیستم، معلمم.

They are not at home.

آن‌ها در خانه نیستند.

She isn't in London, she's in Paris.

او در لندن نیست، در پاریس است.

We aren't happy about this.

ما از این بابت خوشحال نیستیم.

نکته: «is not» و «are not» به دو شکل کوتاه کاربرد دارند، مانند مثال‌های زیر:

You are not a doctor. (شکل بلند)

You're not a doctor. (شکل کوتاه)

You aren't a doctor. (شکل کوتاه)

شما دکتر نیستید.

∗∗∗

She is not here right now. (شکل بلند)

She isn't here right now. (شکل کوتاه)

She's not here right now. (شکل کوتاه)

او در حال حاضر اینجا نیست.

جملات منفی There isn't/There aren't

برای منفی کردن جملاتی که با «there is» یا «there are» شروع می‌شوند، با توجه به اسمی که بعد از آن قرار می‌گیرد، از «not» یا «no» استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

There is no money in your wallet.

هیچ پولی در کیفت نیست.

There aren't any chairs in the kitchen.

هیچ صندلی‌ای در آشپزخانه نیست.

There isn't enough food for everyone.

غذای کافی برای همه وجود ندارد.

جملات پرسشی با be

جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان حال ساده، «be» را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و سپس فاعل را می‌آوریم، مانند مثال‌های زیر:

Are you in the office?

No, I'm not. I'm still at home.

آیا شما در دفتر هستید؟

نه نیستم. من هنوز در منزلم.

Is she alone in New York City?

No, she isn't. She is with her family

آیا او در نیویورک تنهاست؟

نه، نیست. او با خانواده‌اش است.

Oh, are they happy to be there?

اوه، آیا آن‌ها از بودن در آنجا خوشحال هستند؟

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Wh-word + am/is/are + the rest of the sentence

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد be در جملات پرسشی بیشتر آشنا شوید.

Where is your brother?

برادرت کجاست؟

How are you today?

امروز حالت چطور است؟

Why are you here?

چرا اینجایی؟

What's your hobby?

سرگرمی تو چیست؟

Why's your toy on the table?

چرا اسباب‌بازی تو روی میز است؟

از be در جملات پرسشی منفی نیز استفاده می‌شود. جملات پرسشی منفی با افزودن شکل کوتاه «not» (یعنی «n't») به فعل ساخته می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

Isn't she your sister?

او خواهرت نیست؟

Isn't it my bicycle?

آن دوچرخه من نیست؟

Aren't they at school?

آن‌ها در مدرسه نیستند؟

Aren't you a doctor?

شما دکتر نیستید؟

Aren't we tall?

ما قدبلند نیستیم؟

Isn't he ready?

او آماده نیست؟

نکته: از «be infinitive» در برخی موارد برای اشاره به زمان آینده استفاده می‌شود. این نوع جملات در موقعیت‌های رسمی نظیر گزارش و اخبار رایج است، مانند مثال زیر:

The Prime Minister is to visit Hungary in October.

نخست‌وزیر قرار است در ماه اکتبر از مجارستان دیدن کند.

∗∗∗

The Archbishop is to have talks with the Pope next month.

اسقف اعظم قرار است ماه آینده با پاپ گفت‌وگو کند.

کاربرد be به عنوان فعل کمکی

کاربرد be همراه با افعال مُدال

از فعل be می‌توانیم همراه با «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) نیز استفاده کنیم. در این حالت، بعد از فعل مودال، فعل be به شکل‌های زیر به کار می‌رود:

 • be
 • be able to
 • be allowed to
 • be supposed to

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد be بعد از افعال مودال بیشتر آشنا شوید.

It will be dark soon.

به زودی هوا تاریک می‌شود.

They might be tired.

شاید آن‌ها خسته باشند.

Will Martin be able to win the game?

آیا «مارتین» قادر خواهد بود بازی را ببرد؟

اشتباهات رایج در کاربرد be در انگلیسی

به دلیل اشکال متعدد فعل be و کاربردهای متنوع آن، زبان‌آموزان در برخی موارد هنگام استفاده از be دچار اشتباهاتی می‌شوند. به همین دلیل، در ادامه این مطلب به اشتباهات رایج در رابطه با کاربرد be در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • برای سوم‌شخص جمع از «are» استفاده می‌کنیم:

The company’s profits are lower this year.

Not: The company’s profits is lower this year.

سود شرکت امسال کمتر شده است.

 • از «there is» برای اسامی مفرد و «there are» برای اسامی جمع استفاده می‌شود:

There are so many great restaurants here.

Not: There is so many great restaurants here.

در اینجا رستوران‌های زیادی هست.

 • برای ساختن جملات پرسشی با فعل اصلی در زمان حال ساده، از فعل کمکی «do» استفاده می‌کنیم نه «be»:

Do you accept credit cards?

Not: Are you accept

کارت اعتباری قبول می‌کنید؟

سوالات رایج درباره کاربرد be در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص کاربرد be در انگلیسی پاسخ دهیم.

اشکال مختلف فعل be در انگلیسی چیست؟

فعل be به عنوان فعل بی‌قاعده در دو زمان حال و گذشته به کار می‌رود. در زمان حال به سه شکل «am» و «is» و «are» کاربرد دارد و برای زمان گذشته به صورت «was» و «were» استفاده می‌شود.

be در انگلیسی چگونه در جمله می‌آید؟

کاربرد be در انگلیسی به عنوان فعل اصلی و به عنوان فعل کمکی است. برای مثال، وقتی صحبت از ویژگی‌‌ها یا شرایط موقت یا دائمی می‌شود، از «be» به عنوان فعل اصلی کمک می‌گیریم. اما اگر برای زمان‌های استمراری و مجهول مورد استفاده قرار بگیرد، به عنوان فعل کمکی کاربرد دارد.

فعل be چگونه با افعال مُدال به کار می‌رود؟

از فعل be می‌توانیم همراه با «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) نیز استفاده کنیم. در این حالت، بعد از فعل مودال، فعل be به چهار شکل «be» و «be able to» و «be allowed to» و «be supposed to» به کار می‌رود.

اشتباهات رایج در کاربرد be در انگلیسی چیست؟

یکی از اشتباهات رایج این است که برای ضمایر فاعلی مفرد و جمع از شکل اشتباه افعال to be استفاده کنیم. برای مثال، با سوم‌شخص جمع باید از «are» استفاده کنیم. از دیگر اشتباهات رایج در کاربرد be در انگلیسی این است که برای اسامی غیرقابل‌شمارش باید از «there is» استفاده کنیم، اما عده‌ای به اشتباه شکل جمع آن را به کار می‌برند.

از دیگر موارد مهم در این رابطه این است که برای ساختن جملات پرسشی با فعل اصلی در زمان حال ساده، باید از فعل کمکی «do» استفاده کنیم نه «be». علاوه بر این، فعل «be» بعد از افعال مُدال قرار می‌گیرد.

تمرین کاربرد be در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب کاربرد be در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ____ a girl.

am

is

are

2. My father _____ at work.

am

is

are

3. Trixi and Susi _____ my cats.

am

is

are

4. The hamster _____ in the cage.

am

is

are

5. I _____ a painter.

am

is

are

6. My green pencil _____ on the floor.

am

is

are

7. Emma and Betty _____ good friends.

am

is

are

8. _____ you from Scotland?

am

is

are

9. His sister is seven years old.

am

is

are

10. We are children.

am

is

are

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل «to be» کامل کنید.

Q1: Children _____ playing outside.

جواب

Answer: Children are playing outside.

Q2: The news _____ very saddening.

جواب

Answer: The news is very saddening.

Q3: Benny and Mike _____ meeting tomorrow.

جواب

Answer: Benny and Mike are meeting tomorrow.

Q4: I _____ very hopeful of the future.

جواب

Answer: I am very hopeful of the future.

Q5: Juan's parents _____ very fond of him.

جواب

Answer: Juan's parents are very fond of him.

Q6: _____ these your glasses?

جواب

Answer: Are these your glasses?

Q7: Mr. and Mrs. Wallace _____ living the dream.

جواب

Answer: Mr. and Mrs. Wallace are living the dream.

Q8: My friends and I _____ going out after dinner.

جواب

Answer: My friends and I are going out after dinner.

Q9: My friends don't know what I _____ going to do.

جواب

Answer: My friends don't know what I am going to do.

Q10: My history book _____ very informative.

جواب

Answer: My history book is very informative.

Q11: I can't believe I _____ graduating next week.

جواب

Answer: I can't believe I am graduating next week.

Q12: _____ they Joe and Frank?

جواب

Answer: Are they Joe and Frank?

Q13: The holiday season _____ coming.

جواب

Answer: The holiday season is coming.

Q14: Douglas _____ the boss.

جواب

Answer: Douglas is the boss.

Q15: Those cars and the train _____ my favorite toys.

جواب

Answer: Those cars and the train are my favorite toys.

جمع‌بندی

در این آموزش، با کاربرد be در انگلیسی آشنا شدیم و به کمک مثال، نحوه استفاده از اشکال مختلف آن را در جمله یاد گرفتیم. به‌طور خلاصه، کاربرد فعل be در انگلیسی به عنوان فعل اصلی و فعل کمکی است و به شکل‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • be
 • am
 • is
 • are
 • was
 • were
 • being
 • been

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
British CouncilCambridge DictionaryGrammar Top
۱ دیدگاه برای «کاربرد be در انگلیسی – با مثال، تمرین و تلفظ»

خدا خیرتون بده واقعا

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *