سوال ساختن با افعال To be — کامل و با مثال

۲۴۹۴۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
سوال ساختن با افعال To be — کامل و با مثال

زبان انگلیسی فعل‌های مختلفی دارد که می‌توانند فعل اصلی یا فرعی جمله باشند. سه فعل have، to be و do فعل‌های کمکی زبان انگلیسی هستند که هر کدام می‌توانند در جایگاه فعل اصلی نیز قرار بگیرند. کاربرد اصلی فعل‌های کمکی برای ساختن جملات پرسشی و منفی است. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «فرادرس» قصد داریم روش‌های سوال ساختن با افعال to be را آموزش بدهیم. همچنین کاربردهای آن را بررسی کرده و با ارائه مثال‌های متنوع ساختار آن را بررسی کنیم.

997696

صرف فعل To be

to be یکی از افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی است که برای هر شخص و هر زمان شکل خاصی دارد. این فعل می‌تواند هم جزو افعال اصلی زبان انگلیسی و هم جزو افعال کمکی باشد.

در جدول زیر حالت‌های مختلف این فعل در زمان حال ساده نشان داده شده است.

فعل to be در زمان حالفاعل
amI
areYou
isHe
isShe
isIt
areWe
areThey

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، برای فاعل مفرد از is استفاده می‌کنیم و برای فاعل جمع are را به کار می‌بریم. فاعل اول شخص مفرد در این مورد استثناست و فعل آن به شکل am است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I am from New Zealand.

من اهل نیوزیلند هستم.

You are Mexican.

تو مکزیکی هستی.

He is twenty years old.

او بیست ساله است.

It is very easy for you to complete the task.

تمام کردن این کار برای تو خیلی ساده است.

You are student of this college.

تو دانشجوی این دانشگاه هستی.

We are really intelligent.

ما واقعا باهوش هستیم.

They are fit.

آن‌ها خوش‌اندام هستند.

در جدول زیر حالت‌های مختلف این فعل در زمان گذشته بررسی شده است.

فعل to be در زمان گذشتهفاعل
wasI
wereYou
wasHe
wasShe
wasIt
wereWe
wereThey

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید برای فاعل مفرد از was استفاده می‌کنیم و برای فاعل جمع were را به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر از این فعل توجه کنید.

I was tired this morning.

امروز صبح خسته بودم.

You were very nice to the new student.

تو خیلی با دانش‌آموز جدید مهربان بودی.

He was the best student in his class.

او در کلاس خود بهترین دانش‌آموز بود.

She was late for work.

او برای رسیدن به سر کار دیر کرده بود.

It was a sunny day.

روزی آفتابی بود.

We were at home.

ما در خانه بودیم.

You were on holiday.

شما در تعطیلات بودید.

They were happy with their test results.

آن‌ها از نتایج آزمون خود راضی بودند.

روش سوال ساختن با افعال To be

همان‌طور که می‌دانید فعل to be در زبان انگلیسی از افعال بی‌قاعده است یعنی حالت گذشته آن از روشی به غیر از افزودن «ed-» ساخته می‌شود، از طرفی هم شکل آن به فاعل جمله بستگی دارد. این فعل در زبان انگلیسی هم جزو مهم‌ترین افعال کمکی است که برای سوالی کردن و منفی کردن جملات کاربرد دارد و هم می‌تواند در جایگاه فعل اصلی جمله قرار بگیرد. برای سوالی کردن جمله با فعل to be روش بسیار ساده‌ای وجود دارد.

همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی اول فاعل و بعد فعل جمله می‌آید، برای سوالی کردن این ساختار اول فعل و بعد فاعل را می‌آوریم. به جدول زیر از روش سوال ساختن با افعال to be دقت کنید.

ترتیب جمله سوالیترتیب جمله اصلی
Am I?I am
Are you?You are
Is he?He is
Is she?She is
Is it?It is
Are we?We are
Are they?They are

به مثال‌های زیر از کاربرد این ساختار دقت کنید.

I am right.

حق با من است.

***

Am I right?

آیا حق با من است؟

You are American.

تو آمریکایی هستی.

***

Are you American?

آیا تو آمریکایی هستی؟

He is a doctor.

او دکتر است.

***

Is he a doctor?

آیا او دکتر است؟

She is here.

او اینجاست.

***

Is she here?

آیا او اینجاست؟

The movie is over.

فیلم تمام شده است.

***

Is the movie over?

آیا فیلم تمام شده است؟

We are coming with you.

ما با شما می‌آییم.

***

Are we coming with you?

آیا ما با شما می‌آییم؟

They are listening.

آن‌ها دارند گوش می‌دهند.

***

Are they listening?

آیا آن‌ها دارند گوش می‌دهند؟

 

روش سوال ساختن با افعال To be در سوالات بله یا خیر

برای ساخت سوال‌های بله یا خیر با افعال to be، در جملاتی که فعل اصلی آن‌ها am ،is و are یا حالت گذشته آن یعنی was و were است، جای فاعل و فعل جمله را تغییر می‌دهیم. این سوال‌ها فقط درمورد درست بودن یا نبودن چیزی سوال می‌پرسند به همین خاطر پاسخ آن‌ها فقط بله یا خیر است.

A: Are you mad?

B: Yes, I am mad.

A: تو عصبانی هستی؟

B: بله، عصبانی هستم.

A: Are you with me on this journey?

B: No, I'm not.

A: تو در این سفر همراه من هستی؟

B: نه، نیستم.

A: Are they smart?

B: No, they aren't.

A: آن‌ها باهوش هستند؟

B: نه، نیستند.

A: Are they happy?

B: Yes, they are.

A: آن‌ها شاد هستند؟

B: بله، هستند.

A: Are we ready to play?

B: Yes, we are.

A: آماده بازی کردن هستیم؟

B: بله، هستیم.

A: Is she my classmate?

B: No, she's not.

A: او همکلاسی من است؟

B: نه، نیست.

A: Are we in the same high school?

B: Yes, we are.

A: ما در یک دبیرستان هستیم؟

B: بله، هستیم.

توجه داشته باشید که در این ساختار گاهی می‌توانیم توضیح اضافه‌ای نیز به کسی که سوال را پرسیده بدهیم. اما این توضیح جزو جواب اصلی سوال و جزو جمله‌ای که پاسخ بله یا خیر را بیان می‌کند نیست. بلکه در جمله‌ای جداگانه بعد از آن می‌آید تا از سوال‌های متعدد بعدی جلوگیری کند. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

A: Are you one of his friends?

B: No, I'm not. I don't know him.

A: تو یکی از دوستان او هستی؟

B: نه، نیستم. من او را نمی‌شناسم.

A: Is she your sister?

B: No, she's my cousin.

A: او خواهر توست؟

B: نه، او دختر عموی من است.

A: Is she your teacher?

B: Yes, she is. She's also my sister's teacher.

A: او معلم تو است؟

B: بله، هست. او معلم خواهرم هم هست.

روش سوال ساختن با افعال to be در سوالات بله یا خیر
Happy Young Mother Helping Her Daughter While Studying At Home

روش سوال ساختن با افعال to be و کلمات پرسشی -wh

یکی از روش‌های اصلی سوال ساختن با افعال to be در جایگاه فعل اصلی، سوال با کلمات پرسشی -wh است. این سوال‌ها که سوال باز نیز نامیده می‌شوند، در مورد اطلاعات خاصی در جمله از مخاطب سوال می‌پرسند و جواب کاملی نیاز دارند. مثلا کلمه when در مورد زمان سوال می‌پرسد و کلمه where در مورد مکان مد نظر پرسشی مطرح می‌کند. فرمول کلی این روش به شکل زیر است:

Question Word + Be verb + Noun?

به مثال‌های زیر دقت کنید.

What is his last name?

نام خانوادگی او چیست؟

What are their names?

نام آن‌ها چیست؟

Who are they?

آن‌ها چه کسانی هستند؟

Where is the book?

کتاب کجاست؟

How are you?

حال تو چطور است؟

Who is that man in black?

آن مردی که مشکی پوشیده چه کسی است؟

توجه داشته باشید که اگر به اسم خاص فرد یا افرادی اشاره شده باشد، فعل to be باز هم به فاعل جمله وابسته است. مثلا در مثال‌های زیر در جمله اول که در مورد یک شخص است، از فعل مناسب سوم‌شخص مفرد یا همان is استفاده شده و در جمله دوم که در مورد دو نفر است، فعل متناسب با سوم‌شخص جمع یا همان are آمده است.

How is Tina?

حال «تینا» چطور است؟

Where are Chris and Jim?

«کریس» و «جیم» کجا هستند؟

سوال ساختن با افعال to be در گذشته ساده

همان‌طور که می‌دانید برای سوال ساختن با افعال to be، اولین قدم تغییر جای فاعل و فعل جمله است. یعنی اول فعل to be را می‌آوریم، سپس فاعل جمله و بعد از آن باقی جمله. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار آشنا شوید.

ترتیب جمله سوالیترتیب جمله مثبت

Was I?

I was

Were you?

You were

Was he?

He was

Was she?

She was

Was it?

It was

Were we?

We were

Were they?

They were

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I was sleeping.

من خواب بودم.

***

Was I sleeping?

آیا من خواب بودم؟

You were eating.

تو داشتی غذا می‌خوردی.

***

Were you eating?

آیا تو داشتی غذا می‌خوردی؟

She was at work.

او سر کار بود.

***

Was she at work?

آیا او سر کار بود؟

It was a delicious cake.

کیک خوشمزه‌ای بود.

***

Was it a delicious cake?

آیا کیک خوشمزه‌ای بود؟

We were taking tests when it started raining.

وقتی باران شروع شد ما داشتیم آزمون می‌دادیم.

***

Were we taking tests when it started raining?

آیا وقتی باران شروع شد ما داشتیم آزمون می‌دادیم؟

You were attending class.

شما سر کلاس بودید.

***

Were you attending class?

آیا شما در کلاس بودید؟

They were going for a walk.

آن‌ها در حال پیاده‌روی بودند.

***

Were they going for a walk?

آیا آن‌ها در حال پیاده‌روی بودند؟

کاربردهای فعل to be

فعل to be کاربردهای زیادی دارد که در ادامه به مهم‌تربن موارد آن اشاره می‌شود.

  • برای اشاره به سن:

I am 19 years old.

من نوزده ساله‌ام.

She is 44 years old.

او چهل‌و‌چهار ساله است.

  • برای اشاره به شغل:

I am a lawyer.

من وکیل هستم.

She is not a teacher.

او معلم نیست.

  • برای اشاره به وضعیت فیزیکی و ظاهر:

She is thin.

او لاغر است.

We are all tall.

ما همه قدبلند هستیم.

They are fat.

آن‌ها چاق هستند.

  • برای اشاره به موقعیت مکانی:

We are at the university.

ما در دانشگاه هستیم.

I am in the supermarket.

من در سوپرمارکت هستم.

She is in the hospital.

او در بیمارستان است.

  • برای اشاره به ویژگی‌های شخصیتی:

She is a happy girl.

او دختر شادی است.

We are very friendly.

ما بسیار مهربان هستیم.

They are clever.

آن‌ها باهوش هستند.

  • برای معرفی خود و دیگران:

I am Janet.

من «ژانت» هستم.

He is my friend John.

او دوست من «جان» است.

He is my teacher.

او معلم من است.

  • برای اشاره به ملیت:

I am Italian.

من ایتالیایی هستم.

She is French.

او فرانسوی است.

Ben and Sara are from Brazil.

«بن» و «سارا» اهل برزیل هستند.

نمونه سوال و جواب با افعال to be

یکی از بهترین روش‌های یادگیری زبان انگلیسی تمرین و تکرار گرامرهای تازه‌ای است که هر روز یاد می‌گیریم. در ادامه سوال و جواب‌هایی با افعال to be آمده است که به یادگیری عمیق‌تر این ساختار کمک می‌کند. به این مثال‌ها دقت کنید.

A: Where are you from?

B: I am from Denmark.

A: تو اهل کجا هستی؟

B: اهل دانمارک هستم.

A: Who are you?

B: I am your new boss.

A: شما چه کسی هستید؟

B: من رئیس جدید شما هستم.

A: Where are you?

B: I am at the gas station.

A: تو کجا هستی؟

B: در پمپ بنزین هستم.

A: Who is she?

B: She is my friend.

A: او چه کسی است؟

B: او دوست من است.

توجه کنید گاهی ممکن است زمان جمله سوالی با زمان جمله‌ای که در پاسخ می‌آید تفاوت داشته باشد. در این حالت فعل to be باز هم با فاعل جمله تطابق خواهد داشت. به این مثال توجه کنید.

A: Why are you here?

B: I was looking for something.

A: چرا اینجا هستی؟

B: داشتم دنبال چیزی می‌گشتم.

گاهی اوقات در پاسخ به سوال‌هایی که با فعل to be و کلمات پرسشی -wh ساخته می‌شوند، از فعل‌های دیگری استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید تا با این ساختار، بیشتر آشنا شوید.

A: Where is your brother?

B: He already left this morning.

A: برادرت کجاست؟

B: امروز صبح رفت.

ضمیمه‌های پرسشی با افعال to be

در زبان انگلیسی گاهی برای مطمئن شدن از اطلاعاتی که داریم، آن‌ را در جمله‌ای اخباری می‌آوریم و سپس با جمله‌واره‌ای پرسشی درمورد آن سوال می‌پرسیم. این جمله‌واره دوم همان اطلاعاتی که در بخش اول ارائه شده را از مخاطب می‌پرسد و به این طریق از او می‌خواهد که جمله‌واره اصلی را تایید یا رد کند.

توجه کنید که شکل فعل to be در ضمیمه پرسشی به همان شکلی خواهد بود که در جمله‌واره اصلی بوده و فقط حالت مثبت و منفی آن تغییر می‌کند. یعنی اگر جمله‌واره اصلی فعل مثبت داشته، ضمیمه پرسشی فعل منفی دارد و اگر جمله‌واره اصلی فعل منفی داشت، فعل جمله‌واره وابسته یا همان ضمیمه پرسشی مثبت خواهد بود. برای درک بهتر این ساختار به مثال‌های زیر دقت کنید.

She is beautiful, isn’t she?

او زیباست، این‌طور نیست؟

We are the best, aren’t we?

ما بهترینیم، این‌طور نیست؟

They are interesting, aren’t they?

آن‌ها جالب هستند، نیستند؟

She is your teacher, isn’t she?

او معلم توست، نیست؟

The vase is broken, isn’t it?

گلدان شکسته است، این‌طور نیست؟

You are in the university, aren’t you?

تو در دانشگاه درس می‌خوانی، این‌طور نیست؟

برای پاسخ دادن به سوالاتی که با افعال to be و ضمیمه‌های پرسشی ساخته می‌شوند می‌توان به پاسخی کوتاه اکتفا کرد و یا توضیح بیشتری به آن اضافه کرد. در مثال‌های زیر به هر دو این ساختارها اشاره شده است.

A: She is pregnant, isn’t she?

B: Yes, the baby is due in December.

A: او باردار است، اینطور نیست؟

B: بله، بچه قرار است در دسامبر به دنیا بیاید.

A: She is our new boss, isn’t she?

B: No, she is from the Human Resources department.

A: او رئیس جدید ماست، این‌طور نیست؟

B: نه، او از بخش منابع انسانی است.

A: We are the winners, aren’t we?

B: Yes, we got two airplane tickets.

A: ما برنده شدیم، این‌طور نیست؟

B: بله، دو بلیت هواپیما بردیم.

A: They aren’t guilty, are they?

B: I am not sure, detectives haven’t reached their conclusions yet.

A: آن‌ها گناهکار نیستند، این‌طور نیست؟

B:مطمئن نیستم، کارآگاه‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

سوالات رایج درباره سوال ساختن با افعال To be

در ادامه این مطلب قصد داریم به چند سوال پرتکرار و رایج درباره روش سوال ساختن با افعال To be پاسخ دهیم.

افعال To be چیست؟

فعل To be یکی از فعل‌های بی‌قاعده زبان انگلیسی است که هم در جایگاه فعل کمکی برای سوال پرسیدن و منفی کردن جمله و هم در جایگاه فعل اصلی کاربرد دارد.

کاربرد افعال To be چیست؟

افعال To be در جایگاه فعل کمکی برای سوال پرسیدن یا منفی کردن جمله به کار می‌روند. کاربردهای شکل‌های مختلف این فعل در جمله انگلیسی عبارتند از: برای اشاره به سن و بیان کردن شغل فرد، برای توصیف وضعیت ظاهری و فیزیکی، برای بیان موقعیت مکانی، برای توصیف ویژگی‌های شخصیتی فرد، برای معرفی خود یا فردی دیگر و برای اشاره به ملیت فرد.

روش سوال ساختن با افعال To be چیست؟

برای سوال ساختن با این فعل، شکل مناسب آن را قبل از فاعل جمله می‌آوریم. پاسخ به این سوال معمولا به شکل بله یا خیر است. همچنین اگر در جمله به کلمات پرسشی -wh نیاز داشته باشیم، آن را قبل از فعل to be قرار می‌دهیم. پاسخ به این سوال‌ها مفصل و کامل است.

شکل گذشته و آینده افعال To be چیست؟

همان‌طور که می‌دانید افعال To be جزو افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی هستند. این فعل در حالت گذشته برای اول‌شخص مفرد، دوم‌شخص مفرد و همه اشخاص جمع به شکل were و برای سوم‌شخص مفرد به شکل was می‌آید. حالت آینده این فعل برای همه اشخاص به شکل will be است.

کاربرد افعال To be در ضمیمه‌های پرسشی چیست؟

می‌توان برای اضافه کردن تاکید به اطلاعات خاصی در جمله، می توان با استفاده از افعال To be سوال کوتاهی در انتهای جمله طرح کرد. اگر فعل جمله به شکل مثبت باشد این سوال با فعل to be در حالت منفی پرسیده می‌شود و اگر فعل جمله منفی باشد، ضمیمه پرسشی با فعل to be در حالت مثبت به جمله اضافه می‌شود.

جمع‌بندی

در این مطلب روش سوال ساختن با افعال to be را یاد گرفتیم که یکی از مهم‌ترین فعل‌های زبان انگلیسی است. این فعل جزو افعال بی‌قاعده انگلیسی است، یعنی شکل آن برای هر شخص و هر زمان تفاوت دارد. برای سوالی کردن آن فقط کافی است جای فاعل و فعل را تغییر بدهیم. همچنین اگر کلمه پرسشی در جمله باشد، آن را قبل از فعل to be می‌آوریم. در جدول زیر به این روش اشاره شده است.

سوال بله یا خیر با فعل to beسوال -wh با فعل to be

Was I sleepy?

من خواب‌آلود بودم؟

Why was I sleepy?

چرا من خواب‌آلود بودم؟

Were you late?

تو دیر کرده بودی؟

Where were you?

تو کجا بودی؟

Was he at the cinema?

او در سینما بود؟

When was he at the cinema?

چه وقتی او در سینما بود

Is she kind?

او مهربان است؟

Who is she?

او چه کسی است؟

Is it hot?

هوا گرم است؟

Where is my phone?

تلفن من کجا است؟

Were we hungry?

ما گرسنه بودیم؟

Why were we hungry?

ما چرا گرسنه بودیم؟

Were they at work?

آن‌ها سر کار بودند؟

When were they at work?

آن‌ها چه موقع سر کار بودند؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ExamplanningEnglishpostPerfect English Grammar
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *