تست MBTI چیست و چه چیزی را مشخص می کند؟ – توضیح کامل

۷۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۲۳ دقیقه
تست MBTI چیست و چه چیزی را مشخص می کند؟ – توضیح کامل

امکان ندارد کسی با طبقه‌بندی‌های شخصیتی آشنا باشد و نداند تست MBTI چیست. ریشه‌های نظری مدل MBTI را می‌توانیم در کتاب «تیپ‌های روانشناسی» کارل یونگ جستجو کنیم. تست MBTI بر اساس طبقه‌بندی شخصیتی یونگ طراحی شد و شامل ۱۶ تیپ شخصیتی است که بر اساس ۴ محور برون‌گرا-درون‌گرا، حسی-شهودی، احساسی-منطقی و قضاوتی-ادراکی طبقه‌بندی می‌شوند. متخصصان جذب و استخدام با کمک تست MBTI، اطلاعات عمیقی از افراد به‌دست می‌آورند تا میزان موفقیت آزمودنی‌ها را در هر موقعیت پیش‌بینی‌ کنند. در این مطلب از مجله فرادرس با تمام ۱۶ تیپ شخصیتی و ۴ محور MBTI آشنا می‌شویم و ارتباط میان انواع تیپ‌های شخصیتی را یاد می‌گیریم.

فهرست مطالب این نوشته

طبقه‌بندی شخصیتی MBTI چیست؟

مدل شخصیت‌شناسی MBTI توسط «ایزابل بریگز» (Isabel Briggs Myers) و مادر او «کاترین بریگز» (Katharine Briggs) در دهه ۱۹۶۰ مطرح شده است. طبقه‌بندی شخصیتی MBTI دارای ۱۶ تیپ شخصیتی است که بر اساس صفات شخصیتی موجود در نظریه «کارل گوستاو یونگ» (Carl Gustav Young) روانشناس و روانکاو آلمانی ساخته شده است. البته، یونگ سه صفت شخصیتی «برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی»، «حسی در برابر شهودی»، «منطقی و احساسی» را معرفی کرد و صفت چهارم یا «قضاوتی بودن و ادراکی بودن»، توسط ایزابل و کاترین بریگز، به صفات شخصیتی یونگ اضافه شد.

هر کدام از تیپ‌های شخصیتی، ترکیبی از ۴ صفت نام‌برده است. به این معنا که هر تیپ شخصیتی از چهار حرف تشکیل شده است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

 • حرف اول: مربوط به برون‌گرایی (I) در برابر درون‌گرایی (E) است.
 • حرف دوم: مربوط به حسی بودن (S) در برابر شهودی بودن (N) است
 • حرف سوم: مربوط به احساسی بودن (F) در برابر متفکر بودن (T) است.
 • حرف چهارم: مربوط به قضاوتی بودن (J) در برابر ادراکی بودن (P) است.

جایگشت این چهار حرف، ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده رفتار، شیوه تفکر و واکنش‌های احساسی افراد به موقعیت‌های مختلف است. با انجام تست شخصیت MBTI، هر فردی تیپ شخصیتی خود را کشف می‌کند و بر آن اساس، می‌تواند وارد روابط عاطفی و اجتماعی یا حوزه کاری متناسب با شخصیت خودش شود.

تیپ‌های شخصیتی ۱۶گانه MBTI در یک تصویر

تست شخصیت MBTI چیست؟

افراد در این تست، با پاسخ دادن به ۹۴ یا ۸۸ مورد سؤالات تستی ۷ گزینه‌ای، شخصیت خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گزینه‌ها در قالب طیف لیکرت ارائه می‌شود و گزینه‌های آن از «کاملاً موافقم» تا «کاملاُ مخالفم» قرار می‌گیرد. این تست، ۴ طیف مختلف برون‌گرایی-درون‌گرایی، حسی-شهودی، متفکر-احساسی و قضاوتی -ادراکی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و افراد را در یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی MBTI قرار می‌دهد. البته، فرم‌های مختلفی از تست MBTI با تعداد سؤالات متفاوت وجود دارد، تست MBTI یکی از معروف‌ترین ابزارهای سنجش تیپ‌شخصیتی است.

تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

تیپ شخصیتی به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی گفته می‌شود که در یک فرد وجود دارد. در مدل MBTI، تیپ‌های شخصیتی بر اساس چهار صفت شخصیتی با نام‌های «برون‌گرایی (E) در برابر درون‌گرایی(I)»، «حسی(S) در برابر شهودی(N)»، «منطقی(T) در برابر احساسی (F)» و «قضاوتی(J) در برابر ادراکی (P)» ساخته می‌شوند. با کنار هم قرار گرفتن این صفات شخصیتی، ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف ایجاد می‌شود. برای مثال، یکی از تیپ‌های شخصیتی ترکیبی از صفات برون‌گرایی، شهودی، احساسی و ادارکی است، در نتیجه، تیپ شخصیتی او «ENFP» می‌شود. توجه داشته باشیم که ویژگی‌های شخصیتی دو سر یک طیف به‌صورت همزمان نمی‌توانند در یک تیپ شخصیتی وجود داشته باشند. برای مثال، افراد در بیشتر موارد نمی‌توانند هم برون‌گرا و هم درون‌گرا باشند، مگر در مواردی که ۵۰ درصد برون‌گرا و ۵۰ درصد درون‌گرا باشند که این اتفاق بسیار استثنا است و در بیشتر موارد، یکی از دو سمت طیف غلبه دارد.

نمونه‌ای از کارنامه تست MBTI که نشان‌دهنده طیفی بودن صفات شخصیتی دوگانه است.
نمونه‌ای از کارنامه تست MBTI که نشان‌دهنده طیفی بودن صفات شخصیتی دوگانه است.

تست MBTI چه چیزی را مشخص می‌کند؟

مدل شخصیت مایرز-بریگز، افراد را در ۱۶ تیپ شخصیتی طبقه‌بندی می‌کند. این ۱۶ تیپ بر پایه ۴ طیف شخصیتی قرار دارند که مشخص می‌کند افراد چگونه انگیزه و انرژی می‌گیرند، چگونه اطلاعات را ارزیابی می‌کنند، چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند و با چه شیوه‌ای زندگی می‌کنند. هر کدام از این ۴ طیف شخصیتی دو قطب دارند که شامل برون‌گرایی-درون‌گرایی، حسی-شهودی، متفکر-احساسی و قضاوتی-ادراکی می‌شوند. در ادامه، این ۴ طیف شخصیتی و ترجیح‌های مربوط به هر قطب را توضیح می‌دهیم.

 • برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی: تعیین شیوه انرژی گرفتن افراد
 • حسی در برابر شهودی: تعیین شیوه تحلیل اطلاعات
 • متفکر در برابر احساسی: شیوه تصمیم‌گیری افراد
 • قضاوتی در برابر ادراکی: میزان ساختارمندی زندگی افراد

بیشتر افراد در یک سمت از این ترجیح‌های شغلی قرار می‌گیرند، به این‌معنا که صرف نظر از نقش‌های اجتماعی افراد در زندگی، یکی از قطب‌ها در هر طیف به شکل بهتری آن‌ها را توصیف می‌کند. همچنین، به هر کدام از این قطب‌های شخصیتی، «ترجیح» (Preference) شخصیتی گفته می‌شود. در ادامه، هر کدام از این ترجیح‌های شخصیتی را بیان می‌کنیم.

 • «برون‌گرایی» (Extraversion | E): گرفتن انرژی از تعامل با محیط اطراف
 • «درون‌گرایی» (Introversion | I): گرفتن انرژی از درون‌نگری و تنهایی
 • «حسی بودن» (Sensing | S): جزئی‌نگری و استفاده از حواس پنج‌گانه
 • «شهودی بودن» (Intuition | N): کلی‌نگری و تفکرات انتزاعی
 • «متفکر بودن» (Thinking | T): ارزیابی داده‌ها و تحلیل
 • «احساسی بودن» (Feeling | F): تأثیرپذیری از احساسات
 • «قضاوت‌گر بودن» (Judging | J): چارچوب‌های مشخص برای زندگی
 • «ادراکی بودن» (Perceiving | P): خارج از چارچوب‌های زندگی

هر کدام از مؤلفه‌های تیپ‌شناسی MBTI، جفتی دارند که آن‌ سر طیف را نشان می‌دهد. برای مثال، درون‌گرایی یک سر طیف و برون‌گرایی سر دیگر طیف است و تمام انسان‌ها بین این دو قطب قرار می‌گیرند. به بیانی دقیق‌تر، فردی می‌تواند ۶۵ درصد برون‌گرا باشد، در حالی‌که فرد دیگری ۷۵ درصد برون‌گرا است. هر دوی این افراد برون‌گرا محسوب می‌شوند اما فردی که برون‌گرایی ۷۵ درصدی دارد، نیاز بیشتری به ارتباط اجتماعی و محرک‌های محیطی دارد در حالی‌که فرد دوم با ۶۵ درصد برون‌گرایی، فضای شخصی بیشتری نیاز دارد و کمتر می‌تواند در جمع باشد. در نتیجه، افرادی با ۱۰۰ درصد برون‌گرایی، احساسی یا قضاوت‌گری در دنیای واقعی بسیار استثنا هستند و با مشکلات زیادی در زندگی مواجه می‌شوند. به‌عبارت دیگر، بیشتر افراد در وسط طیف قرار دارند.

افرادی که دور آتش نشسته‌اند و در حال خندیدن و خوردن غذا هستند.

مسیر یادگیری تست MBTI چیست؟

برای یادگیری تحلیل تست MBTI نیاز داریم که با نظریه تیپ‌شناسی شخصیتی یونگ آشنا شویم و در ادامه، هر کدام از ۱۶ تیپ شخصیتی و ۴ محور اساسی مدل MBTI را به‌خوبی بشناسیم و ارتباط میان تیپ‌های شخصیتی را به‌خوبی یاد بگیریم. اما این تمام ماجرا نیست، تحلیل تست MBTI می‌تواند بسیار دقیق‌تر باشد. محورهای مختلف تست MBTI می‌توانند باعث تقویت یکدیگر شوند یا یکدیگر را متعادل کنند. برای مثال، اگر فردی «متفکر» (Thinking Oriented) باشد، توانایی تحلیل داده‌های قدرتمندتری پیدا می‌کند اما اگر متفکر بودن در کنار شهودی بودن قرار بگیرد، توانایی تحلیل فرد بسیار افزایش پیدا می‌کند. به‌ بیانی ساده‌تر، افراد متفکر-شهودی (NT) تحلیل‌گران توانمند‌تری نسبت به افراد متفکر-حسی (ST) هستند. در ادامه، مسیر یادگیری عمیق تست MBTI را معرفی می‌کنیم.

 1. فیلم آموزش یونگ (Jung) در روانشناسی رشد (رایگان)
 2. فیلم آموزش شخصیت شناسی به روش ام بی تی آی MBTI مایرز بریگز

همچنین اگر به‌دنبال تقویت خودآگاهی هستیم، می‌توانیم از سایر تست‌های شخصیت و رغبت‌سنج نیز استفاده کنیم.

همچنین برای شناخت سایر طبقه‌بندی‌های تیپ شخصیتی، می‌توانیم به مطلب «انواع تیپ های شخصیتی در روانشناسی» مراجعه کنیم که پیش‌تر در مجله فرادرس نوشته شده بود.

تصویری از آموزش MBTI در فرادرس

۱۶ تیپ شخصیتی مختلف MBTI چیست؟

ترکیب ۸ ترجیح شخصیتی موجود در مدل مایرز-بریگز از جمله برون‌گرایی-درون‌گرایی، حسی-شهودی، احساسی-منطقی، قضاوت‌گر-ادارکی باعث ساخت ۱۶ تیپ شخصیتی می‌شود و هر فردی در یکی از این تیپ‌ها طبقه‌بندی می‌شود. در ادامه، این ۱۶ تیپ شخصیتی را معرفی می‌کنیم.

ISTJ

شخصیت‌های ISTJ بسیار ساکت و جدی هستند و در میان اطرافیان خود، به‌عنوان افرادی دقیق و قابل اعتماد شناخته می‌شوند. این شخصیت‌ها بسیار عملگرا، واقع‌نگر و مسئولیت‌پذیر هستند، همچنین عادت به یافتن شواهد معتبر برای هر داده علمی دارند. تصمیمات افراد ISTJ  مبتنی بر شواهد منطقی است. همچنین فعالیتی مستمر و به‌دور از هر گونه حواس‌پرتی دارند. این افراد از سازماندهی کردن موضوعات لذت می‌برند و هر کاری را در زندگی، با برنامه‌های از پیش‌تعیین شده انجام می‌دهند. افراد ISTJ، پایبندی بالایی به سنت‌ها دارند و بسیار وفادار هستند.

تیپ شخصیتی ISTJ در تست شخصیت MBTI

ISFJ

افراد ISFJ بسیار ساکت، مسئولیت‌پذیر، باوجدان و با رفتاری دوستانه هستند. تعهد بالای این افراد و انجام مستمر وظایف باعث می‌شود تا اطرافیان افراد ISFJ، بر روی آن‌ها حساب ویژه‌ای باز کنند. دقت بسیار بالا و سختکوشی از ویژگی‌های بارز این افراد است. افراد ISFJ صداقت بالایی دارند، حال اطرافیان را در نظر می‌گیرند، با ملاحظه هستند و نکات کلیدی را در مورد حساسیت‌ها یا علاقه اطرافیان خود را در نظر می‌گیرند. برای مثال، موضوعاتی که آن‌ها را ناراحت می‌کند را پیش نمی‌کشند یا به‌خوبی از تولد دوستان خود با خبر هستند. این افراد در تلاش هستند تا محیطی منظم و با قواعد مشخص را در خانه یا محل کار ایجاد کنند.

تیپ شخصیتی ISFJ در نظریه MBTI

INFJ

این افراد در هر موضوعی به‌دنبال معنا می‌گردند و بین ایده‌های ذهنی، روابط جذابی را کشف می‌کنند. همچنین، روابط عاطفی بسیار مستحکمی ایجاد می‌کنند و کنجکاو این هستند که بدانند هر فردی را چگونه می‌توانند تشویق کنند یا انگیزه همکاران خود را به‌ چه شکلی می‌توانند افزایش بدهند. این افراد، بینش بسیار خوبی نسبت به ویژگی‌های افراد دارند و هوش هیجانی قدرتمندی دارند. همچنین، ارزش‌های بنیادین بسیار مستحکمی دارند و با تمام قوا به این ارزش‌ها پایبند هستند. همچنین، وجدان بالای این افراد باعث می‌شود تا به‌دنبال بهترین راه‌هایی باشند که بتوانند به دیگران خدمت‌رسانی کنند، محیط اطراف را در ساختارها مناسبی قرار دهند و در اجرای اهدف خود پایدار باشند.

تیپ شخصیتی INFJ

INTJ

این شخصیت‌ها، ذهنی باز و اشتیاقی فراوان دارند تا ایده‌های خود را اجرایی کنند و با تمام قوا به‌سمت اهداف خود حرکت کنند. شخصیت‌های INTJ به‌سرعت می‌توانند الگوها و چارچوب‌ها را در دنیای خارجی ببینند و چشم‌اندازی بلندمدت و واضح از زندگی خود ایجاد کنند. افراد INTJ برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیقی برای رسیدن به اهداف خود دارند . این افراد، همواره شکاک هستند و موضوعات را با نگاهی محتاطانه ارزیابی می‌کنند، همچنین بسیار مستقل هستند و به‌طور معمول، استانداردهای کمال‌گرایانه‌ای را در حوزه میزان فعالیت و صلاحیت‌ها برای خودشان و اطرافیان در نظر می‌گیرند. در نتیجه، در جایگاه مدیریت می‌توانند سختگیری داشته باشند.

تیپ شخصیتی INTJ

ISTP

اگر به‌دنبال افرادی با سطح تحمل بالا و انعطاف‌پذیری زیاد هستید، تیپ شخصیتی ISTP گزینه‌های دقیقی هستند. این افراد تا هنگام رویارویی با چالش‌ها چندان در دید قرار نمی‌گیرند اما در چنین مواردی به‌خوبی به‌چشم می‌آیند. این شخصیت‌ها همواره آمادگی مواجهه با هر مشکلی را دارند و به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند تا کارآمدترین راه‌حل ممکن را پیدا کنند. این افراد، فرایندهای کاری را تحلیل می‌کنند از میان حجم زیاد داده‌های موجود، اختلال‌های ریشه‌ای و اصلی را پیدا می‌کنند. افراد ISTP، علاقه زیادی به ارزیابی روابط بین موضوعات و تأثیر متقابل اجزاء سیستم بر روی همدیگر دارند. این افراد، داده‌ها را سازماندهی می‌کنند و اصول منطقی موجود در اتفاقات کشف می‌کنند. ارزش بنیادین این تیپ شخصیتی، رسیدن به کارآمدی است.

تیپ شخصیتی ISTP

ISFP

افراد با تیپ شخصیتی ISFP، رفتاری دوستانه‌ و صمیمانه با اطرافیان خود دارند و بسیار آرام، حساس و مهربان هستند. این افراد، از زندگی در زمان حال لذت می‌برند و کنجکاو هستند در مورد موضوعات مختلفی که اطراف آن‌ها در جریان است اطلاع پیدا کنند. افراد ISFP نیاز به فضایی دارند تا انعطاف‌پذیری مورد نیاز را داشته باشند و این احتمال وجود دارد که پایبندی زیادی به چارچوب‌های زمانی نداشته باشند. این تیپ شخصیتی نیز بسیار صادق است و تعهد بالایی به ارزش‌های شخصی و افراد مهم زندگی دارد. از آن‌سو، در برابر تنش‌های بین‌فردی آسیب‌پذیر هستند و خودشان نیز به‌هیچ عنوان ارزش‌ها یا دیدگاه خود را به اطرافیان تحمیل نمی‌کنند. مدیرانی که می‌دانند تست MBTI چیست از سخت‌کوشی این نیروها در کنار توانمندی آن‌ها در مواجهه با چالش‌ها استفاده می‌کنند.

تیپ شخصیتی ISFP در مدل شخصیتی MBTI

INFP

شهودی بودن این تیپ شخصیتی باعث می‌شود تا بسیار ایده‌آل‌گرا باشند همچنین، به اصول اخلاقی خود پایبند هستند و افراد مهم زندگی برای آن‌ها اهمیت و ارزش بالایی دارند. افراد INFP همواره در تلاش هستند تا زندگی خود را همراستا با ارزش‌های بنیادین خود کنند. همچنین، بسیار کنجکاو هستند و به‌سرعت می‌توانند شرایط را ارزیابی کنند و تمام احتمالات ممکن را در نظر بگیرند، این ویژگی باعث می‌شود تا به‌سرعت ایده‌های خود را پیاده کنند. شخصیت INFP توانایی خوبی در تشخیص ویژگی‌های منحصربه‌فرد افراد دارد و تلاش می‌کند تا ظرفیت‌های بالقوه اطرافیان را رشد بدهد و به شکوفایی برساند. افراد INFP تا جایی که ارزش‌های بنیادین آن‌ها تهدید نشود، بسیار سازگار، انعطاف‌پذیر و پذیرا هستند. حدود ۲ درصد جمعیت عمومی INFP هستند.

تیپ شخصیتی INFP

INTP

افراد INTP همواره به‌دنبال تحقیق و ارزیابی منطقی موضوعات جذابی هستند که اطراف آن‌ها وجود دارد. این تیپ شخصیتی نگاهی نظری و انتزاعی نسبت به موضوعات دارد و ترجیح می‌دهد در دنیای ایده‌ها و ایجاد نگاه‌های خلاقانه غرق شود تا در جمع‌ها قرار بگیرد و به ارتباط‌های بین‌فردی توجه کند. این افراد بسیار آرام و تودار هستند و در عین حال، انعطاف‌پذیری بلایی داشته و توانایی خوبی در سازگاری با موقعیت‌های مختلف و ارتباط با افراد متفاوت را دارد. همچنین، توانایی باورنکردنی و منحصربه‌فردی در تمرکز عمیق بر موضوعات مورد علاقه و حل چالش‌ها دارند. تیپ شخصیتی INTP نیز بسیار شکاک است و گاهی اوقات، بسیار سرزنش‌گر می‌شود و نگاهی بسیار جزئی‌نگرانه و دقیق به موضوعات دارد.

تیپ شخصیتی INTP

ESTP

اگر به دنبال افرادی بسیار انعطاف‌پذیر و با آستانه تحمل بالا می‌گردید، افراد ESTP را پیشنهاد می‌کنیم. این افراد نگاهی کارکردی به موضوعات دارند و بر روی سریع‌ترین نتایج ممکن متمرکز می‌شوند. این شخصیت، در مواجهه با برنامه‌ریزی‌های طولانی و مقدمه‌چینی‌های نظری به‌سرعت خسته می‌شوند و همواره تمایل دارند تا به‌سرعت وارد حوزه عمل شوند و با بیشترین انرژی ممکن، شروع به انجام کارها کنند. همچنین در شرایط معمول زندگی، نگرانی چندانی نسبت به آینده ندارند و حسرت گذشته را نمی‌خورند. در نتیجه، می‌توانند تصمیماتی در لحظه بگیرند و از لحظه‌به‌لحظه فعالیت‌های گروهی خود لذت می‌برند. همچنین، افراد ESTP در حین انجام فعالیت‌ها یاد می‌گیرند و علاقه چندانی به موضوعات نظری ندارند.

تیپ شخصیتی ESTP

ESFP

تیپ ESFP دوست‌داشتنی‌ترین و صمیمی‌ترین تیپ شخصیتی در تست شخصیتی MBTI است. این تیپ شخصیتی بسیار ساده‌گیر و مهربان هستند و توانایی ارتباط با افراد بسیار متعددی را دارند. آن‌ها، عاشق پرشوری به زندگی کردن دارند و به‌عنوان افرادی مثبت‌اندیش و تحسین‌کننده شناخته می‌شوند که دیگران از دوستی با آن‌ها لذت می‌برند. این تیپ شخصیتی تمایل دارد تا تمام فعالیت‌های خود را به‌صورت گروهی انجام دهد، همچنین در روابط اجتماعی خود بر روی اشتراک‌ها و موضوعات مورد توافق صحبت می‌کنند و نگاهی واقع‌گرایانه و بی‌طرفانه نسبت به مسائل دارند. همچنین، سعی می‌کنند تا با ایجاد فضایی شاد، فعالیت‌های کاری خود را لذت‌بخش‌ کنند. انعطاف‌پذیری و زندگی در لحظه افراد ESFP باعث می‌شود تا بیشترین سازگاری را با موقعیت‌های مختلف داشته باشند و با هر فردی در ارتباط باشند.

تیپ شخصیتی ESFP

ENFP

این افراد نیز بسیار گرم و صمیمی هستند و اشتیاق بسیار زیادی برای خیال‌پردازی و ایده‌های خلاقانه دارند. آن‌ها، دنیا را پر از فرصت‌ها و احتمالات مختلف می‌بینند و با یافتن روابط بین مفاهیم، الگوهای مختلف را کشف کرده و اتفاقات را تحلیل می‌کنند. همچنین، افراد ENFP نسبت به نگاه دیگران بسیار حساس هستند، به این شکل که از تحسین اطرافیان انرژی می‌گیرند و با سرزنش اطرافیان، آسیب می‌بینند. در نهایت، اطرافیان خود را از نظر عاطفی حمایت و همواره قدردان حمایت اطرافیان خود هستند. همچنین، با تحسین اطرافیان به آن‌ها کمک می‌کنند تا پیشرفت بیشتری در زندگی داشته باشند. این تیپ شخصیتی نیز انعطاف‌پذیری بسیار زیادی دارد و در لحظه تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین، بر اساس توانمندی‌های خود، گفتگوی بسیار روان و بداهه‌ای با دیگران دارد. حدود ۸ درصد از جمعیت عمومی ENFP هستند و در خانم‌ها شیوع بیشتری دارد.

تیپ شخصیتی ENFP

ENTP

این افراد، سرعت زیادی برای انجام کارها دارند و در عین حال، بسیار زیرک هستند. شخصیت‌های ENTP در حل مشکلات چالش‌برانگیز بسیار موفق عمل می‌کنند و فضایی پویا را برای اطرافیان ایجاد می‌کنند، نسبت به موقعیت هوشیاری بالایی دارند و بسیار صریح و رُک هستند.  این تیپ شخصیتی مهارت فوق‌العاده‌ای در کشف تمام احتمالات فرضی و تحلیل استراتژیک آن‌ها دارد. همچنین، به‌خوبی دیگران را تحلیل می‌کند و از روال‌های پیاپی و فعالیت‌های تکراری خسته می‌شوند. این افراد، به‌ندرت فعالیت‌ها را به یک شکل انجام می‌دهند و تمایل دارند تا علایق مختلف خود را در زندگی تجربه کنند. در جایگاه مدیریت، اگر بدانیم نقش این ENTP در تست MBTI چیست به‌راحتی از این نیروها نمی‌گذریم.

تبپ شخصیتی ENTP

ESTJ

شخصیت‌های ESTJ قاطعیت بالایی دارند و بسیار واقع‌بین و قاطع بوده و همواره به‌دنبال یافتن شواهد عینی بر تصمیم‌گیری‌های آتی هستند. این افراد، بعد از تصمیم‌گیری، بدون هیچ تردیدی شروع به عملیاتی کردن تصمیمات خود می‌کنند و بر اساس منابع موجود، تیم‌های خود را سازماندهی کرده تا روند کاری را آغاز کنند. این افراد، بسیار نتیجه‌گرا هستند و با بیشترین بهره‌وری و بالاترین تمرکز ممکن فعالیت‌ می‌کنند. افراد ESTJ، روتین‌های کاری خاصی دارند و با دقت بالایی جزئیات را ارزیابی می‌کنند، این افراد، استانداردهای منطقی انعطاف‌ناپذیری دارند و به‌صورت سیستمی از این استانداردها پیروی می‌‌کنند و از دیگران هم انتظار پیروی دارند. مهم‌ترین ارزش برای شخصیت ESTJ، رسیدن به نتیجه است و در این راه، دیگران را هدایت کرده یا حتی مجبور می‌کند. این تیپ شخصیتی بهترین گزینه برای مدیران اجرایی است.

تیپ شخصیتی ESTJ

ESFJ

تیپ ESFJ محبوب‌ترین تیپ شخصیتی است. افراد ESFJ قلب مهربانی دارند، با وجدان کاری بالایی فعالیت می‌کنند و اهل همکاری و کار تیمی هستند. آن‌ها به دنبال ایجاد تعادل و سازماندهی‌های دقیقی در محیط کاری هستند و برای رسیدن به این هماهنگی، تلاش می‌کنند. اما با این وجود، وضعیت احساسی اطرافیان را نیز در فرایند تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند. برنامه‌ریزی‌های زمانی برای افراد ESFJ اهمیت زیادی دارد و در تلاش هستند تا وظایف خود را در زمان مشخص شده تحویل دهند. به‌همین دلیل، در کارهای تیمی ممکن است که کارهای دیگران را بر عهده بگیرند تا فعالیت‌های گروهی زودتر به‌نتیجه برسد. این افراد صداقت بالایی دارند و کوچک‌ترین جزئیات پروژه را پیگیری می‌کنند تا به نتایج خوبی برسند. همچنین،‌ پذیرای انتقادها و در عین حال، قدردان تحسین دیگران هستند و در نهایت، با تمام قوا تلاش می‌کنند تا هم‌تیمی‌ها رشد پیدا کنند و هیچ‌فردی احساس طرد نکند. تیپ شخصیتی ESFJ بهترین مصداق برای نشان دادن رهبران اجرایی حمایت‌کننده و الهام‌بخش هستند.

تیپ شخصیتی ESFJ

ENFJ

این تیپ شخصیتی بسیار خونگرم، همدل، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر است. این افراد، حمایت عاطفی کاملی از دیگران دارند و نیازهای اطرافیان را به‌بهترین شکل برآورده می‌کنند. همچنین، اطرافیان را به‌خوبی تشویق کرده و با ایجاد ارزشمندی، انگیزه مورد نیاز برای فعالیت‌ را به آن‌ها می‌دهند. این افراد، همواره به دنبال شکوفا کردن توانمندی‌های دیگران هستند و سرعت توسعه فردی همکاران و دوستان خود را افزایش می‌دهند. این افراد نیز قابل اتکا هستند و در عین حال، انتقادات یا تحسین دیگران نیز برای این افراد اهمیت زیادی دارد. افراد ENFJ بسیار اجتماعی هستند، یخ افراد تازه وارد را می‌شکانند و این افراد نیز به‌عنوان رهبران استراتژیک حمایت‌کننده و دوست‌داشتنی محسوب می‌شوند.

تیپ شخصیتی ENFJ

ENTJ

افرادی که می‌دانند تست MBTI چیست، با توانایی فوق‌العاده ENTJ در فرماندهی آشنا هستند. افراد با تیپ شخصیتی ENTJ، بسیار صریح و رُک هستند و تمایل دارند تا حرف آخر را بزنند. این افراد، به‌صورت ذاتی دوست دارند رهبر باشند. این افراد، به‌سرعت می‌توانند فرایندها و سیاست‌های غیرمنطقی و ناکارآمد را تشخیص دهند و با پیاده‌سازی ساختارهای جامع، به حل مشکلات سازمانی بپردازند. این افراد از برنامه‌ریزی‌‌های بلندمدت و تعیین اهداف لذت می‌برند. به‌طور معمول، این افراد آگاهی خوبی از فعالیت حرفه‌ای خود دارند، از مطالعه لذت می‌برند، اطلاعات خود را عمیق‌تر می‌کنند و در اختیار دیگران قرار می‌دهند. همچنین، ایده‌های خود را به کُرسی می‌نشانند و نظرات خود را تحمیل می‌کنند.

تیپ شخصیتی ENTJ

رابطه تیپ‌های شخصیتی MBTI با یکدیگر چیست؟

برخی از تیپ‌های شخصیتی مانند «ENFJ با INFP» یا «INFJ با ENFP» راحت‌تر می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درک بسیار بیشتری از یکدیگر دارند. در حالی‌که برخی دیگر از تیپ‌های شخصیتی مانند «ISTJ با ENFP» یا «INFP با ESFJ» اگر با آگاهی قبلی وارد رابطه نشوند، احتمال زیادی وجود دارد که با چالش‌های شدیدی روبرو شوند. در جدول زیر، ارتباط تیپ‌های شخصیتی مختلف را با یکدیگر می‌توانیم مشاهده کنیم.

ارتباط میان تیپ‌های شخصیتی در تست شخصیت MBTI

سازگارترین تیپ‌های شخصیتی MBTI کدام هستند؟

در ادامه، سازگارترین تیپ‌های شخصیتی را معرفی می‌کنیم.

 • ارتباط INFP با ENFJ
 • ارتباط INFP با ENTJ
 • ارتباط ENFP با INFJ
 • ارتباط ENFJ با ISFP
 • ارتباط INTJ با ENTP
 • ارتباط ENTJ با ENTP
 • ارتباط INTP با ENTJ
 • ارتباط INTP با ESTJ
 • ارتباط ISFP با ESFJ
 • ارتباط ISFP با ESTJ
 • ارتباط ESFP با ISFJ
 • ارتباط ESFP با ISTJ
 • ارتباط ISTP با ESFJ
 • ارتباط ISTP با ESTJ
 • ارتباط ESTP با ISFJ
 • ارتباط ESTP با ISTJ

البته باید توجه داشته باشیم که وجود تیپ‌های شخصیتی متناسب، تنها یکی از ملاک‌های ازدواج یا رابطه عاطفی موفق است و سایر مؤلفه‌ها مانند آسیب‌های دوران کودکی، تفاوت‌های فرهنگی یا تفاوت‌های طرح‌واره‌ای نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. همچنین از آن‌سو، عدم انطباق تیپ‌های شخصیتی به‌معنای شکست در رابطه عاطفی نیست، در بسیاری از مواقع، شناخت از تیپ شخصیتی شریک زندگی و درک متقابل به افراد کمک می‌کند. تا اینجا یاد گرفتیم که ارتباط میان تیپ‌های شخصیتی در تست MBTI چیست.

دو نفر که در یک طبیعت زیبا در حال صحبت کردن با همدیگر هستند.

شغل مناسب هر کدام از تیپ‌های شخصیتی چیست؟

انواع تیپ‌های شخصیتی مبتنی بر شیوه رفتار و فرایندهای فکری خود، برای فعالیت کاری و محیط خاصی مناسب هستند. در ادامه، شغل‌های مناسب هر کدام از تیپ‌های شخصیتی را معرفی می‌کنیم.

شغل مناسب ISTJ چیست؟

این افراد تفکر عملیاتی قدرتمندی دارند و بسیار مسئولیت‌پذیر هستند. همچنین سبک تصمیم‌گیری منطقی دارند و بر اساس قواعد و چارچوب‌های مشخص حرکت می‌کنند. در ادامه، مشاغل مربوط به تیپ شخصیتی ISTJ  را معرفی می‌کنیم.

 • مسئول آمار
 • مهندس نفت
 • مسئول بایگانی
 • مسئول کتابخانه
 • دندان‌پزشک
 • حقوق‌دان

شغل مناسب ISFJ چیست؟

این افراد منطبق با عرف جامعه رفتار می‌کنند و اصول خاص خود را دارند. همچنین، قواعد اخلاقی سرسختانه‌ای داشته و بر پیاده شدن ساختارهای خود در محیط تأکید دارند. در ادامه، مشاغل مربوط به این تیپ شخصیتی را معرفی می‌کنیم.

 • حسابدار
 • مدیر مالی
 • افسر اداری
 • نماینده خدمات مشتریان
 • تحلیل‌گر داده

شغل مناسب INFJ چیست؟

افراد INFJ بیشترین دغدغه و حساسیت را نسبت به نیازها، انگیزه‌ها و نگرانی‌های افراد دارند. این افراد ارزش زیادی برای ارتباط‌های بین فردی قائل هستند و از خلاقیت هنری قابل توجهی بهره‌مند هستند. در ادامه، مشاغل مربوط به آن را بیان می‌کنیم.

 • مدیر منابع انسانی
 • ماساژ درمانگر
 • پزشک
 • روانشناس
 • مشاور مدرسه
افرادی در یک کلینیک در حال صحبت کردن با همدیگر.

شغل مناسب INTJ چیست؟

این افراد، مسیر خود را مبتنی بر استدلال‌های منطقی انتخاب می‌کنند و در تعاملات خود، به دنبال دریافت اطلاعات و استفاده از آن هستند. در ادامه، یاد می‌گیریم که مشاغل مرتبط با آن در تست MBTI چیست.

 • معمار
 • متخصص استراتژی شغلی
 • پژوهشگر
 • میکروبیولوژیست
 • متخصص آمار

شغل مناسب ISTP چیست؟

این افراد به‌طور معمول ساکت بوده و در حال ارزیابی پدیده‌های اطراف هستند. هنگامی که مشکلی به‌وجود می‌آید، تاب‌آوری و تحمل بسیار خوبی را از خودشان نشان می‌دهند و سازگاری بالایی با محیط دارند. در ادامه، مشاغل مناسب را نام می‌بریم.

 • خلبان هواپیما
 • آشپز
 • اقتصاددان
 • بازرس بهداشت
 • مکانیک

شغل مناسب ISFP چیست؟

رعایت چارچوب‌ها برای این افراد چندان ساده نیست و به همین دلیل، ترجیح می‌دهند برای خودشان کار کنند تا مدیر یا رئیسی به آن‌ها دستور ندهد، این افراد به‌طور معمول ارتباطی دوستانه با اطرافیان دارند و ساکت هستند. در ادامه، مشاغل مرتبط را بیان می‌کنیم.

 • باستان‌شناس
 • کتابدار
 • کار درمانگر
 • دامپزشک

خانمی که در تعارضات میان‌فردی قرار گرفته است.

شغل مناسب INFP چیست؟

این افراد کنجکاوی بسیار زیادی دارند و به دنبال موضوعات جدید هستند، این ویژگی باعث می‌شود تا از نوآوری بالایی بهره‌مند باشند. همچنین، از انواع تفکر به‌ویژه تفکر انتزاعی استفاده می‌کنند و از فعالیت‌های خلاقانه لذت می‌برند. در ادامه، ویژگی‌های شخصیت INFP را بیان می‌کنیم.

 • هنرمند
 • ویرایشگر فیلم
 • روزنامه‌نگار
 • متخصص تولید محتوا
 • متخصص تبلیغات

شغل مناسب INTP چیست؟

افراد INTP بسیار محتاط و آرام هستند، همچنین تفکر عمیقی دارند و در تعاملات خود، در مورد ایده‌های ذهنی و انواع موضوعات عمیق انتزاعی صحبت می‌کنند. همچنین تفکر تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کند تا جواب‌های دقیقی به دیگران بدهند. در ادامه، یاد می‌گیریم که شغل‌های مهم مربوط به INTP در تست MBTI چیست.

 • مهندس زیست‌پزشکی
 • آهنگساز
 • تحلیل‌گر سیستم کامپیوتر
 • دانشمند محیط زیست
 • مشاور مارکتینگ

شغل مناسب ESTP چیست؟

این تیپ شخصیتی را در کارآفرینان می‌توانیم مشاهده کنیم. افراد ESTP بسیار پرانرژی و با اهداف مشخصی هستند و در عین حال، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند. همچنین، تبحر فوق‌العاده‌ای برای انتخاب‌های مسیرهایی دارند که آن‌ها را با سریع‌ترین حالت ممکن به نتیجه می‌رساند. در ادامه، مشاغل مربوط را معرفی می‌کنیم.

 • بازیگر
 • مؤسس شرکت
 • بازاریاب
 • امدادگر
 • کارگزار بورس
مدیری که نشسته است و کارمندان او در حال انتقال پرونده‌هایی برای او هستند.

شغل مناسب ESFP چیست؟

این افراد زندگی هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده‌ای دارند و بسیار خوش‌مشرب، آسان‌گیر و بخشنده هستند. افراد ESFP همواره شاداب هستند و محیط شغلی و زندگی خصوصی خود را سرزنده و پویا نگه می‌دارند. در ادامه، مشاغل مناسب برای این افراد را معرفی می‌کنیم.

 • متخصص برنامه‌ریزی برای رویدادهای شرکتی
 •  آتش‌نشان
 • مهمان‌دار هواپیما
 • راهنمای تور
 • خدمات رستوران

شغل مناسب ENFP چیست؟

این افراد نیز بسیار خلاق و ریسک‌پذیر هستند و می‌توانند الهام‌بخش اطرافیان باشند. سنجش شیوه فعالیت تیم‌ها و نقش هر کدام از اعضا در مسیر رسیدن به نتیجه به این افراد کمک می‌کند تا رهبران ذاتی خوبی باشند که ارتباط خوبی با هم‌تیمی‌ها ایجاد می‌کنند. در ادامه، مهم‌ترین نقش‌های شغلی را بیان می‌کنیم.

 • مدیر کمپین
 • مربی رقص
 • ویرایشگر متون
 • برنامه‌ریزی شهری
 • مربی جوانان

شغل مناسب ENTP چیست؟

این افراد نیز استعداد زیادی برای تفکر کارآفرینی در خود دارند، بر روی ایده‌های بزرگ متمرکز هستند و در برابر پذیرفتن روال‌ها مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می‌دهند. برای این‌که بدانیم مشاغل مناسب این افراد در تست MBTI چیست، می‌توانیم به فهرست زیر مراجعه کنیم.

 • وکیل
 • کپی‌رایتر
 • کارگردان خلاق
 • طراح برنامه‌های مالی
 • تحلیل‌گر سیستمی
تیپ‌های شخصیتی مختلف موجود در تست MBTI

شغل مناسب ESTJ چیست؟

این افراد اجرایی‌ترین نیروهای موجود هستند. افراد ESTJ، برای سنت‌ها و چارچوب‌های گذشته ارزش ویژه‌ای قائل هستند و تصمیماتی نتیجه‌محور را اتخاذ می‌کنند. در ادامه، مهم‌ترین مشاغل مربوط به ESTJ را معرفی می‌کنیم.

 • سرکارگر
 • مدیر هتل
 • دستیار حقوقی
 • افسر پلیس
 • مشاور املاک

شغل مناسب ESFJ چیست؟

این تیپ شخصیتی نگاهی عملیاتی و جدی به زندگی دارد. همچنین، تعهد بالایی نسبت به مسئولیت‌های خود احساس می‌کند و در عین حال، نسبت به نیازهای دیگران نیز بسیار پاسخگو است. در ادامه، مشاغل مناسب برای آن را نام می‌بریم.

 • دفتردار
 • مسئول پشتیبانی
 • پژوهشگر پزشکی
 • مدیر دفتر
 • اوپتومتریکست

شغل مناسب ENFJ چیست؟

افراد ENFJ دارای شخصیتی کاریزماتیک و جذاب هستند، به‌شکلی که در جایگاه رهبران همدل به‌شمار می‌آیند و توانایی خوبی در ایجاد انگیزه برای دیگران را دارند. همچنین بسیار قابل اتکا و مسئولیت‌پذیر هستند. در ادامه، مهم‌ترین مشاغل را مطرح می‌کنیم.

 • کارگردان هنری
 • تحلیل‌گر پژوهش‌های حوزه تبلیغات
 • تاجر یا دلال
 • فروشنده
 • سخنران
مردی که در حال درس دادن موضوعات مختلف به کودکان است.

شغل مناسب ENTJ چیست؟

این افراد به‌عنوان رهبران ذاتی شناخته می‌شوند که همواره صادق بوده و توانایی تصمیم‌گیری در لحظه را دارند. این افراد نیز توانایی خوبی برای مذاکره دارند و برنامه‌ریزی‌های قدرتمندی دارند. در ادامه، مناسب‌ترین نقش‌های شغلی را بیان می‌کنیم.

 • تحلیل‌گر بودجه
 • مدیر بازرگانی
 • مدیر ساخت‌وساز
 • قاضی
 • کارشناس روابط عمومی

برون‌گرایی در تست MBTI چیست؟

افراد برون‌گرا انرژی و انگیزه خود را از محیط و انسان‌های اطراف می‌گیرند، این افراد ترجیح می‌دهند که در محیط‌های شلوغ قرار بگیرند و بیشتر زمان خود را با انسان‌ها بگذرانند. به‌طوری که از تنهایی کلافه می‌شوند و انرژی خود را از دست می‌دهند. همچنین، ارتباط‌های بین‌فردی و تحسین‌های اطرافیان تأثیر بسیار بیشتری بر روی آن‌ها دارد و انرژی مورد نیاز برای ادامه زندگی را تأمین می‌‌کند. افراد برون‌گرا، فعالیت‌های هیجان‌انگیز بیشتری را تجربه می‌کنند و زندگی شلوغ و پر فراز و نشیبی دارند. همچنین بین اطرافیان خود، به‌عنوان افرادی پرانرژی، قاطع و پرحرف‌ در نظر گرفته می‌شوند. این افراد برای فعالیت‌های شغلی که نیاز به ارتباط مداوم با افراد دارد، از جمله روابط عمومی، پشتیبانی مشتریان یا مدیریت بسیار مناسب هستند. از آن‌سو، افراد برون‌گرا برای نشستن و انجام یک کار ثابت بدترین گزینه ممکن هستند.

درون‌گرایی در تست MBTI چیست؟

افراد درون‌گرا انرژی و انگیزه خود را از درون خود می‌گیرند و از تنهایی لذت می‌برند و در مقابل، هنگامی که در محیط‌های اجتماعی و ارتباط با افراد باشند، به‌سرعت خسته می‌شوند و نیاز به تنهایی پیدا می‌کنند تا دوباره انرژی خود را به‌دست بیاورند. به‌طور معمول، افراد درون‌گرا خودآگاهی بیشتری نسبت به خودشان دارند و به‌عنوان افرادی کم‌حرف، خویشتن‌دار و منزوی به‌نظر می‌آیند. افراد درون‌گرا در طول زمان کار خود، به حریم خصوصی نیاز دارند تا احساس راحتی داشته باشند، همچنین ارتباط بلندمدت با افراد برای آن‌ها خسته‌کننده و آزاردهنده است. باید توجه داشت افراد درون‌گرا با افراد دارای اضطراب اجتماعی و افسرده اشتباه گرفته نشوند زیرا نشانه‌های مشابهی دارند. افراد درون‌گرا از ارتباط اجتماعی نمی‌ترسند یا در جمع، مضطرب نمی‌شوند همچنین خود را ارزشمند می‌دانند، در حالی‌که افراد با اضطراب اجتماعی از تنهایی آزار می‌بینند و افراد افسرده به‌دلیل بی‌انگیزگی و احساس بی‌ارزشی تنهایی را انتخاب می‌کنند.

پسری در یک طبیعت زیبا

حسی بودن در تست MBTI چیست؟

افراد حسی به محیط اطراف بیش از دنیای ذهنی توجه دارند، توانایی بیشتری در استفاده از حواس پنج‌‌گانه دارند، بسیار جزئی‌نگر هستند و ارتباط دقیق و بی‌پرده‌ای با دنیا دارند. مسائل انتزاعی و تخیلی برای این افراد جذابیت چندانی ندارد و موضوعات عینی نظر آن‌ها را بیشتر جلب می‌کند. توجه زیاد به محیط اطراف و دقت بالا باعث می‌شود که این افراد در انجام حرکات ظریف توانمند‌تر باشند و نسبت به افراد شهودی، از تیزحسی بیشتری برخوردار باشند. مهارت استفاده از حواس پنج‌گانه به افراد حسی کمک می‌کند تا واکنش‌های سریع‌تری نشان دهند و در مواجهه با محیط اطراف آماده باشند. همچنین، بوی محیط، طعم غذاها، جزئیات طراحی‌ها و صداها را بشنوند و متمایز کنند. این افراد برای مشاغلی مانند آشپزی، پرستاری، جراحی، آتش‌نشانی یا کارهای خدمات بسیار مناسب‌تر هستند.

شهودی بودن در تست MBTI چیست؟

واژه «Intuition» را اولین بار، «رنه دکارت» (Rene Descartes) فیلسوف فرانسوی در جایگاه «عقل محض» به‌کار برد و منظور او از این واژه، خنثی بودن و بی‌طرفی نسبت به پدیده‌های جهان و نظارت عاقلانه به مسائل بود. در حالی‌که یونگ، واژه «Intuition» را به‌معنای کلان‌نگری به‌کار می‌برد. افراد شهودی بسیار کل‌نگر هستند و مسائل را به‌صورت ذهنی و در کنار سایر موضوعات ارزیابی می‌کنند. این افراد، به موضوعات انتزاعی علاقه زیادی دارند و در تخیل خود غرق می‌شوند. توجه به مفاهیم ذهنی باعث می‌شود تا افراد شهودی دقت چندانی نداشته باشند و در برخی مواقع حواس‌پرتی کنند. به‌طور مثال، با رنگ‌ها، بو و ضائقه، نرمی و زبری یا جزئیات مسائل ارتباط چندانی ندارند. به‌طوری که فرد شهودی لباس زبری را می‌پوشد و او را اذیت نمی‌کند در حالی‌که همان لباس را فرد حسی نمی‌تواند بپوشد. از آن‌سو، این افراد در حوزه‌های نظری و انتزاعی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند، بسیاری از دانشمندان و نظریه‌پردازان از این دست افراد هستند.

فردی در حال صحبت کردن برای همکلاسی‌های خود

منطقی بودن در  تست MBTI چیست؟

افراد منطقی تأثیر کمتری از احساسات می‌گیرند و بر اساس داده‌های منطقی و شواهد موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. هر چقدر میزان منطقی بودن افراد بیشتر باشد، در هر موقعیتی بهترین انتخاب ممکن را دارند. برای مثال، حتی اگر با تمام وجود از کسی عصبانی باشند، خشم آن‌ها باعث نمی‌شود تا تصمیمات غیرمنطقی برای آسیب به او بگیرند یا کنترل خود را از دست بدهند. از آن‌سو، شیوه ارتباط این افراد با دیگران بر اساس داده‌های معتبر است و همدلی چندانی در مورد موضوعات احساسی ندارند و روابط عاطفی عمیقی ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه، به‌نظر سرد و خشک می‌رسند و متوجه برخی از شوخی‌ها یا تعاملات اجتماعی نمی‌شوند. به‌همین دلیل، از حضور زیاد در جمع‌های خوش‌گذرانی و صحبت‌های حاشیه‌ای کلافه می‌شوند.

احساسی بودن در تست MBTI چیست؟

افراد احساسی نیز سعی می‌کنند تا با کمک تحلیل داده‌ها تصمیم‌ بگیرند اما احساساتی که در آن زمان تجربه می‌کنند، به‌صورت مستقیم بر روی تصمیم‌گیری آن‌ها تأثیرگذار است. به‌صورتی که احساسات این افراد باعث می‌شوند تا داده‌های خاصی را برای تحلیل به‌یاد بیاورند و دسترسی آن‌ها به سایر داده‌ها محدود می‌شود. برای مثال، اگر فرد احساسی در لحظه تصمیم‌گیری شاد باشد، قضاوت بسیار بهتری نسبت به افراد دارد و اگر پیشنهاد مهمانی به او شود، احتمال پذیرفتن آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. از آن‌سو، افراد احساسی همدلی بسیار بیشتری دارند و به‌سرعت متوجه احساسات دیگران می‌شوند، به‌همین دلیل، توانایی بیشتری در ایجاد روابط عمیق و عاطفی با دیگران دارند. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد احساسی هوش هیجانی بهتری نسبت به افراد منطقی دارند. برای آشنایی بیشتر با هوش هیجانی می‌توانیم به فیلم آموزش هوش هیجانی و افزایش ضریب EQ در فرادرس مراجعه کنیم.

قضاوت‌گر بودن در تست MBTI چیست؟

افراد قضاوت‌گر چارچوب‌های بسیار دقیق و سختی برای زندگی دارند و برنامه‌های خود را با برنامه پیش می‌برند. همچنین، بر روی تصمیم‌گیری‌های خود بسیار پایدار هستند و نظرات خود را به‌سختی تغییر می‌دهند. این افراد، هر کاری را برای رسیدن به نتیجه انجام می‌دهند و از مسیر انجام فعالیت‌ها لذت چندانی نمی‌برند. همچنین، تا زمانی که کار را به نتیجه نرسانده باشند، فعالیت دیگر را آغاز نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، افراد قضاوت‌گر تمایل دارند تا فعالیتی که شروع می‌کنند را هر جور شده به نتیجه برسانند. چارچوب‌های سخت این افراد باعث می‌شود تا در فرایندهای اجرایی فوق‌العاده عمل کنند اما میزان خلاقیت کمتری دارند.

دو نفر که در حال صحبت با یکدیگر هستند.

ادراکی بودن در تست MBTI چیست؟

افراد ادراکی، گشودگی و انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری در زندگی دارند و به‌صورت ذاتی، تمایلی به پیروی از یک چارچوب خاص و ویژه ندارند. این انعطاف‌پذیری به افراد ادراکی کمک می‌کند تا سازگاری بسیار بیشتری با اتفاقات پیش‌بینی نشده داشته باشند، اما از آن‌سو، پیش‌بینی‌پذیری این افراد نیز چندان آسان نیست و به‌عنوان افراد منظم شناخته نمی‌شوند. همچنین، افراد ادراکی به‌دلیل شکاندن چارچوب‌ها و نگاه بی‌ساختار خود، خلاقیت بالایی دارند، در حالی‌که در فرایندهای اجرایی چندان موفق نیستند. با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، افراد ادراکی برای فعالیت‌هایی که نیاز به چارچوب‌های دقیق یا نظم بالا دارد، گزینه‌های چندان مناسبی نیستند.

فراوان ترین و کمیاب ترین تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

بر اساس آمارها، INFJ کمیاب‌ترین و ISFJ فراوان‌ترین تیپ شخصیتی در تمام جهان است. همچنین، «حسی بودن» (Sensors | S) رایج‌ترین ویٰژگی شخصیتی در تست MBTI است. به‌طوری‌که حدود ۱.۵ درصد از جمعیت عمومی INFJ است که در خانم‌ها یک درصد است و در آقایان کمتر از ۱ درصد است. همچنین، حدود ۱۴ درصد از جمعیت عمومی ISFJ هستند که ۱۹ درصد خانم‌ها و ۱۶ درصد آقایان را شامل می‌شود. در ادامه، تمام تیپ‌های شخصیتی را از فراوان‌ترین به کمیاب‌ترین دسته‌بندی می‌کنیم.

 1. ISFJ (درصد ۱۳/۸)
 2. ESFJ (درصد ۱۲/۳)
 3. ISTJ (درصد ۱۱/۶)
 4. ISFP (درصد ۸/۸)
 5. ESTJ (درصد ۸/۷)
 6. ESFP (درصد ۸/۵)
 7. ENFP (درصد ۸/۱)
 8. ISTP (درصد ۵/۴)
 9. INFP (درصد ۴/۴)
 10. ESTP (درصد ۴/۳)
 11. INTP (درصد ۳/۳)
 12. ENTP (درصد ۳/۲)
 13. ENFJ (درصد۲/۵)
 14. INTJ (درصد ۲/۱)
 15. ENTJ (درصد ۱/۸)
 16. INFJ (درصد ۱/۵)

آیا تست MBTI معتبر است؟

بر اساس آکادمی علمی ملی آمریکا، محتوای تست MBTI دارای مشکلاتی است. با توجه به تحقیقات انجام شده، هنگامی که تست MBTI را با تست‌های شخصیت مشابه مورد سنجش قرار می‌دهیم، تنها مقیاس‌های برون‌گرایی و درون‌گرایی در مقایسه‌ با ابزارهای سنجشی مشابه، نمرات دقیقی را نشان می‌دهند. از آن‌سو، مقیاس‌های متفکر-احساسی و حسی-شهودی اعتبار به‌نسبت کمی را از خودشان نشان می‌دهند. این آکادمی اعلام کرد که محبوبیت بالای تست MBTI با عدم وجود دقت بالای آن،‌ می‌تواند در جمعیت عمومی بسیار دردسرساز شود. از آن‌سو، تست شخصیت‌شناسی نئو را می‌توان به‌عنوان معتبرترین تست‌های شخصیت‌ دانست.

رایج ترین تیپ شخصیتی در خانم‌ها و آقایان چیست؟

رایج‌ترین تیپ شخصیتی در خانم‌ها تیپ ISFJ است که حدود ۱۹ درصد از خانم‌ها را شامل می‌شود، همچنین، ۱۶ درصد مردان، دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند.

خانمی در حال راه رفتن در حالی‌که پرچم سبزی در دست دارد.

بی‌ احساس ترین و احساسی ترین تیپ شخصیتی کدام است؟

تیپ ISTJ، بی‌احساس‌ترین تیپ شخصیتی و INFJ حساس‌ترین یا مهربان‌ترین تیپ شخصیتی است. در ادامه، تیپ‌های شخصیتی را به‌ترتیب از حساس‌ترین به بی‌احساس‌ترین طبقه‌بندی می‌کنیم.

 1. INFJ (احساسی‌‌ترین)
 2. INFP
 3. ISFP
 4. ENFJ
 5. ENFP
 6. ISFJ
 7. ESFJ
 8. ESFP
 9. INTJ
 10. ENTP
 11. ISTP
 12. ESTP
 13. INTP
 14. ENTJ
 15. ESTJ
 16. ISTJ (بی‌‌احساس‌ترین)

مهربان ترین تیپ شخصیتی در تست MBTI چیست؟

بر اساس مطالعات، تیپ شخصیتی ESFJ محبوب‌ترین یا دوست‌داشتنی‌ترین تیپ شخصیتی در تست MBTI است. افراد با این تیپ شخصیتی کاریزمای بالایی دارند که باعث می‌شود به‌راحتی دیگران را جذب کنند.

خانمی در حال لبخند زدن

مسیر علمی یادگیری نظریه‌های شخصیت چگونه است؟

برای یادگیری عمیق نظریه‌های شخصیت، نیاز داریم تا علمی‌ترین و اصلی‌ترین منابع موجود در این حوزه رجوع کنیم. برای این‌کار، می‌توانیم به فیلم‌های آموزشی مراجعه کنیم مبتنی بر منابع علمی ضبط شده‌اند. در ادامه این مطلب از مجله فرادرس، با یادگیری عمیق مباحث اساسی روانشناسی و روانشناسی شخصیت شروع می‌کنیم و به‌مرور وارد بخش‌های کاربردی‌تری مانند یادگیری خودشناسی می‌شویم. در ادامه، این مسیر را معرفی می‌کنیم.

قوی ترین تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

تیپ شخصیتی ENTJ معروف به تیپ فرمانده قوی‌ترین تیپ شخصیتی است. این تیپ شخصیتی تمایل دارد تا حرف آخر را در هر جمعی بزند و در این راستا، امکان دارد که به دستور بدهد یا نظرات خود را تحمیل کند. همچنین، بر اساس مطالعات انجام شده، افراد ENTJ بیشترین پیشرفت را در زندگی می‌کنند و در جایگاه‌های شغلی و اجتماعی بالایی قرار می‌گیرند.

سختکوش ترین تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

تیپ شخصیتی ISFJ سختکوش‌ترین و پرتلاش‌ترین تیپ شخصیتی در جهان است. اگر بدانیم تست MBTI چیست و با تیپ‌های شخصیتی آشنا باشیم، از توانمندی‌های این تیپ شخصیتی در انضباط بالا و در عین حال، تعهد اخلاقی زیاد به کار نیز با خبر خواهیم بود.

خطرناک ترین تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

تیپ شخصیتی ENTP به تیپ مناظره‌کننده معروف است و استعداد درخشانی در متقاعد کردن دیگران دارند. این تیپ شخصیتی می‌تواند بسیار خوش‌برخورد و شیرین‌زبان باشد و با استفاده از انواع تکنیک‌های زبان بدن، مخاطب را جذب کند. هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها بد نیست اما این افراد را قادر می‌سازد که نفوذ عاطفی قدرتمندی بر دیگران داشته باشند. البته تمام تیپ‌های شخصیتی موجود در تست MBTI در سطح هنجار هستند و هیچ خطری ندارند، اما برای آشنایی با اختلال‌های شخصیت می‌توانیم از فیلم آموزشی بررسی و شناخت انواع اختلال شخصیت در فرادرس استفاده کنیم.

MBTI مخفف چیست؟

این اصطلاح مخفف «Myers Briggs Type Indicator»  است و در کتاب‌های فارسی، با نام سنخ‌شناسی شخصیتی مایرز-بریگز یا مدل تیپ‌شناسی شخصیتی مایرز-بریگز ترجمه شده است.

بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Mayers & Brggs Foundationindeeddreams around the worldEver hourwiki How
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *