برچسب: scikit-learn

تحلیل داده های چند بعدی در پایتون — راهنمای کاربردی
ابزارهای یادگیری ماشین متن باز — راهنمای کاربردی
تولید اعداد تصادفی در پایتون — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)