نوشته‌های سید علی کلامی هریس
ساخت ربات معامله گر رمزارز با لگاریتم تغییرات قیمت — پیاده سازی در پایتون
ساخت ربات معامله گر رمزارز با استفاده از اسیلاتور استوکستیک — پیاده سازی در پایتون
ساخت ربات معامله گر رمزارز با میانگین متحرک ساده در پایتون — بخش دوم
پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون — راهنمای گام به گام
پیاده سازی میانگین متحرک نمایی بدون تاخیر در پایتون — راهنمای گام به گام
ساخت ربات معامله گر رمزارز با میانگین متحرک ساده در پایتون — بخش اول