derivative

مشتق — به زبان ساده

مشتق — به زبان ساده

مشتق (Derivative) از پرکاربردترین مفاهیم ابداع شده در ریاضیات است. در حقیقت می‌توان گفت قلب ریاضیات مدرن، مفهوم مشتق است. در حالت کلی مشتق بر…

2 مرداد, 13۹۷
ادامه مطلب...