مجموعه مقالات سیستم کنترل

مکان هندسی ریشه ها (Root Locus) در مهندسی کنترل — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
فیدبک (Feedback) در سیستم های کنترل — مفاهیم اصلی