برچسب: تنش

تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
پیچش غیر یکنواخت (Nonuniform Torsion) و حالت های مختلف آن – با مثال های کاربردی
مولفه های تنش روی صفحات مورب – آموزش جامع
پیش تنش و پیش کرنش در سازه های نامعین استاتیکی – از صفر تا صد
کرنش صفحه ای (Plane Strain) و معادلات تبدیل آن — آموزش جامع
تنش نرمال و کرنش نرمال — آموزش جامع
تحلیل تنش-کرنش — آشنایی با مفاهیم و روش های اجرای تحلیل تنش