مجموعه مقالات بهینه سازی

بهینه سازی در پایتون | Optimization در پایتون با SciPy | راهنمای جامع
روش های بهینه سازی در یادگیری ماشین — راهنمای کاربردی