برچسب: آموزش Photoshop

طراحی جلوه متن شفاف و شیشه ای در فتوشاپ (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
کاربردهای ابزار ترانسفورم در فتوشاپ — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
حذف سایه در فتوشاپ و دیگر ابزارها — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
تبدیل عکس به نقاشی قدیمی با فتوشاپ (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
ایجاد اکشن جلوه تصویر موزاییکی در فتوشاپ (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)