Subordinate Clause چیست؟ — توضیح کامل و رایگان + مثال و تمرین

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
Subordinate Clause چیست

به «Subordinate Clause» در زبان فارسی جمله‌واره‌ پیرو یا وابسته گفته می‌شود. در زبان انگلیسی جمله‌واره‌هایی وجود دارند که به جمله‌واره دیگر وابسته‌اند، یعنی اگر آن‌ها را به تنهایی به کار ببریم، جمله ناقص می‌شود و برای کامل شدن به جمله‌واره مستقی نیاز دارند. برای این‌که جمله‌واره وابسته به جمله‌واره مستقل وصل شود، به حروف ربط وابسته نیاز داریم که در زبان انگلیسی به آن‌ها «Subordinating Conjunctions» گفته می‌شود. در این مطلب یاد می‌گیریم که Subordinate Clause چیست و انواع «Subordinating Conjunctions» را در قالب مثال و تمرین بررسی خواهیم کرد.

Subordinate Clause چیست ؟

برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست لازم است ابتدا اصطلاحات زیر را تعریف کنیم:

  • «جمله‌واره» (Clause)
  • «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause)
  • «جمله‌واره وابسته» (Dependent/ Subordinate clause)
  • «حرف ربط وابسته» (Subordinate Conjunction)

در ادامه این مطلب هر یک از این موارد را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

جمله واره در انگلیسی

همان‌طورکه اشاره شد، برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست ابتدا باید با جمله‌واره آشنا شویم. «جمله‌واره» (Clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. بنابراین، نمی‌توانیم جمله‌واره را یک جمله کامل به حساب بیاوریم. پس به معنای ساده، جمله‌واره در دستور زبان انگلیسی شامل «فاعل + فعل» است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

Subject + verb (IC)

فاعل + فعل (جمله‌واره مستقل)

Example: I play. (IC)

من بازی می‌کنم. (جمله‌واره مستقل)

Example: Sharon speaks. (IC)

«شارون» صحبت می‌کند. (جمله‌واره مستقل)

جمله‌واره می‌تواند اجزای دیگری نیز داشته باشد، اما در هر صورت دست‌کم از فاعل و فعل تشکیل شده است، در غیر این صورت به آن جمله‌واره گفته نمی‌شود و «عبارت» (Phrase) خواهد بود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I eat bananas.

من موز می‌خورم.

Sharon speaks loudly.

«شارون» بلند صحبت می‌کند.

در مثال اول، بعد از فعل، «bananas» آمده که در واقع مفعول جمله است. در مثال دوم، بعد از فعل، از «loudly» استفاده شده که قید جمله است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر یک از مثال‌های فوق فاعل و فعل دارند، بنابراین همه آن‌ها جمله‌واره محسوب می‌شوند. ازطرفی، همه آن‌ها به‌تنهایی جمله کاملی را تشکیل می‌دهند و نیازی به جمله‌واره دیگری ندارند تا معنی کاملی پیدا کنند.

با در نظر گفتن این موضوع، جمله‌واره در انگلیسی را به دو دسته «مستقل» (Independent Clause) و «وابسته» (Dependent Clause) تقسیم می‌کنیم. مثال‌های فوق همه در دسته جمله‌واره مستقل به شمار می‌روند. در ادامه این مطلب هر یک از این جمله‌واره‌ها را به طور مجزا توضیح خواهیم داد.

جمله واره مستقل

«جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) جمله‌واره‌ای است که از دسته‌ای کلمه تشکیل شده که شامل فاعل و فعل می‌شود و ایده کاملی را بیان می‌کند. در نتیجه، جمله‌واره مستقل به تنهایی یک جمله کامل محسوب می‌شود، مانند مثال زیر:

Jim studied in the library for his chemistry quiz.

«جیم» برای امتحان شیمی خود در کتابخانه درس خواند.

جمله واره وابسته

جمله‌واره وابسته، از دسته‌ای از کلمه‌ها تشکیل شده که شامل فاعل و فعل است، اما ایده کاملی را مطرح نمی‌کند. در واقع جمله‌واره وابسته نمی‌تواند جمله کاملی در نظر گرفته شود و حتما باید در کنار جمله‌واره دیگری قرار بگیرد تا کامل شود. به جمله‌واره وابسته «Subordinate Clause» یا «Dependent Clause» گفته می‌شود و همواره در ابتدای آن حروف ربط وابسته قرار می‌گیرد تا آن را به جمله‌واره مستقل وصل کند و معنی جمله کامل شود، مانند مثال زیر:

When Jim was studying in the library for his chemistry quiz,...

وقتی «جیم» در کتابخانه مشغول مطالعه برای امتحان شیمی‌اش بود،...

(این جمله‌واره subordinate clause است و از حرف ربط وابسته «when» برای آن استفاده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این جمله‌واره کامل نیست و انتظار می‌رود گوینده در حالی که آن را می‌گوید، در ادامه اتفاقی را شرح دهد.)

حرف ربط در انگلیسی

«حروف ربط» (Conjunctions) در ابتدای جمله‌واره وابسته می‌آیند و آن را به جمله‌واره اصلی وصل می‌کنند. به مثال زیر دقت کنید.

When Jim studied in the library for his chemistry quiz, he ran into Janet.

وقتی «جیم» به کتابخانه رفته بود تا برای امتحان شیمی‌اش درس بخواند، به طور اتفاقی «ژانت» را دید.

(در این جمله، جمله‌واره اول «Subordinate Clause» و جمله‌‌واره دوم «Independent Clause» است. «when» به عنوان حرف ربط وابسته، به subordinate clause اضافه می‌شود.)

Subordinate Clause نمی‌تواند به‌تنهایی در جمله قرار بگیرد، گرچه از فاعل و فعل تشکیل شده اما جمله کاملی نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

If you win the award,...

(you=subject; win=verb)

اگر جایزه را ببری،...

Since the sun will shine today,...

(the sun=subject; will shine=verb)

چون خورشید امروز می‌تابد،...

When she was sick,...

(she=subject; was=verb)

وقتی بیمار بود،...

Because mom said so,...

(mom=subject; said=verb)

چون مامان گفت،...

همه این جمله‌واره‌ها مثالی از Subordinate Clause هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هیچ‌یک از این جمله‌واره‌ها کامل نیستند و برای کامل شدن نیاز به جمله‌واره دیگری دارند که همان جمله‌واره مستقل است. بنابراین، اگر بخواهیم آن‌ها را به شکل کامل در جمله به کار ببریم، خواهیم داشت:

If you win the award, I will buy you a new video game.

اگر جایزه را ببری، برایت بازی ویدئویی جدید می‌خریم.

Since the sun will shine today, we will go to the beach.

چون خورشید امروز می‌تابد، به لب دریا خواهیم رفت.

When she was sick, her teacher gave the exam.

وقتی او بیمار بود، معلمش امتحان گرفت.

Because mom said so, I apologized to Cecilia.

چون مامان گفت، من از «سیسیلیا» عذرخواهی کردم.

Subordinate Clause گرامر

انواع Subordinate Clause در انگلیسی

برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست بهتر است با انواع آن آشنا شویم. به طور کلی، سه دسته‌بندی برای Subordinate Clause در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

Noun Clauses

«Noun Clause» نوعی Subordinate Clause است که جایگزین اسم در جمله می‌شود. جمله‌واره‌‌های اسمی هم می‌توانند در نقش فاعل و هم مفعول در جمله ظاهر شوند و مانند سایر جمله‌واره‌ها از فاعل و فعل تشکیل شده‌اند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Do you know where the bank is?

می‌دانید بانک کجاست؟

(در این جمله «where the bank is» جمله‌واره اسمی است که در جمله، در نقش مفعول ظاهر شده است.)

Where she likes to go doesn't matter to me.

برایم مهم نیست کجا دوست دارد برود.

(در این مثال، «where she likes to» جمله‌واره اسمی است که در نقش فاعل ظاهر شده است.)

Joe is not interested in whatever Nancy says.

«جو» علاقه‌ای به حرف‌های «نانسی» ندارد.

(در این جمله، «whatever Nancy says» جمله‌واره اسمی است که در نقش مفعول حرف اضافه، یعنی بعد از «in» ظاهر شده است.)

Adjective Clauses

«Adjective Clauses» که به آن «Relative Clause»‌ نیز گفته می‌شود، دسته دیگری از Subordinate Clause است که اطلاعات بیشتری درباره جمله به ما می‌دهد. جمله‌واره‌های موصولی با جمله‌واره اصلی می‌آیند تا تا اسم یا عبارت اسمی را توصیف کنند. عبارت موصولی همواره یک Subordinate Clause است، بدین معنا که از فاعل و فعل تشکیل شده اما جمله کاملی نیست. به عبارت دیگر، برای کامل شدن به جمله‌واره مستقل نیاز دارد. در ادامه توضیحات بیشتری داده‌ایم تا بدانیم Subordinate Clause چیست و چگونه می‌تواند به عنوان جمله‌واره موصولی ظاهر شود.

Adjective Clause نیز مانند Noun Clause باید به کمک کلمه‌ ربط‌دهنده به جمله‌واره اصلی وصل شود. به این کلمه‌های ربط‌دهنده «ضمایر موصولی» (Relative Pronouns) گفته می‌شود. در این صورت، نقش آن‌ها در جمله با توجه به سایر اجزای کلام تعیین می‌شود؛ اگر قید موصولی با جمله‌واره موصولی شروع شود، اسم یا «عبارت اسمی» (Noun Phrase) را توصیف می‌کند. اگر قید موصولی با جمله‌واره قیدی شروع شود، فعل را توصیف می‌کند.

برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست و نقش آن‌ها را به عنوان جمله‌‌واره‌های موصولی بهتر درک کنیم، چند مثال همراه با ترجمه آورده شده است.

I bought a new car. It is very fast.

من ماشین جدید خریدم. خیلی پرسرعت است.

∗∗∗

I bought a new car which is very fast.

من ماشین سریعی خریدم که خیلی پرسرعت است.

(در این مثال، دو جمله توسط ضمیر موصولی «which» به هم مرتبط شده اند که برای اشیا و به طور کلی برای غیرجاندار به کار می‌رود.)

I like the woman who lives next door.

من زنی را دوست دارم که در مجاورت ما زندگی می‌کند.

(در این مثال، از ضمیر موصولی «who» برای وصل کردن دو جمله‌واره استفاده شده است که برای انسان به کار می‌رود.)

در تمام مثال‌های فوق، جلمه‌واره‌هایی که در آن‌ها ضمیر موصولی به کار رفته، به عنوان Subordinate Clause در نظر گرفته شده است. این جمله‌واره‌های کامل نیستند و حتماً باید به یک جمله‌واره مستقل وصل شوند تا معنی کاملی پیدا کنند.

علاوه بر ضمایر موصولی «who» و «which»، ضمایر دیگری نیز استفاده می‌شوند تا بدانیم Subordinate Clause چیست، مانند مثال‌های زیر:

The moment when the balloon burst was great!

لحظه‌ای که بادکنک ترکید، عالی بود!

The reason why he became ill is a secret.

دلیل مریض شدن او یک راز است.

Did you go to the factory where my friend Rob works?

آیا به کارخانه‌ای رفتی که دوست من «راب» در آن کار می‌کند؟

انواع Subordinate Clause

Adverbial Clauses

«Adverbial Clause» نیز نوعی Subordinate Clause است که نقش قید را در جمله ایفا می‌کند. جمله‌واره قیدی می‌تواند درباره مکان، زمان، علت یا هدف از انجام کاری به ما اطلاعات دهد. حتی می‌تواند بیانگر جملات شرطی باشد. برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست و نقش آن‌ها به عنوان Adverbial Clauses در جمله به چه صورت است، چند مثال همراه با ترجمه ارائه کرده‌ایم.

Wherever there is a restaurant, people will often stay.

هر جا که رستوران وجود داشته باشد، مردم اغلب مستقر می‌شوند.

If you know where they work, you can schedule an appointment.

اگر بدانید کجا کار می‌کنند، می‌توانید قرار ملاقات تعیین کنید.

After the project is complete, we will rest.

پس از اتمام پروژه، استراحت می‌کنیم.

When the tide is high, the boats will leave.

وقتی جزر و مد بالا می‌آید، قایق‌ها حرکت می‌کنند.

Hilary took the payoffs because she was greedy.

«هیلاری» رشوه گرفت چون حریص بود.

(جمله‌واره قیدی نیز مانند سایر جمله‌واره‌ها می‌تواند وسط جمله قرار بگیرد. در این حالت دیگر نیازی به ویرگول نیست.)

Since you are unable to answer, perhaps we should ask someone else.

چون شما قادر به پاسخگویی نیستید، ناچاریم از شخص دیگری بپرسیم.

So that he would not make noise, he took off his shoes.

برای این‌که سروصدا نکند، کفش‌هایش را درآورد.

He told her lies in order to stay out of trouble.

به او دروغ‌هایی گفت تا به دردسر نیفتد.

If you work very hard, the government will punish you with more taxes.

اگر خیلی سخت کار کنید، دولت شما را با مالیات بیشتری جریمه خواهد کرد.

If you sit around the house, the government will give you free handouts.

اگر بی‌کار شوید، دولت به شما کمک‌های رایگان می‌دهد.

Unless you hurry, you will be late for your second job.

اگر عجله نکنید، برای کار دوم خود دیر خواهید آمد.

مثال با انواع Subordinate Clause

برای این‌که بدانیم کاربرد Subordinate Clause چیست و در چه مواقعی می‌توانیم از انواع آن استفاده کنیم، در ادامه سه مثال به همراه ترجمه و توضیح کامل ارائه کرده‌ایم تا کاربرد هر سه جمله‌واره وابسته را بهتر یاد بگیریم.

Whoever you choose to be on your team, should be qualified.

(در این مثال،جمله‌واره «Whoever you choose to be on your team» یک Subordinate Clause است که با ضمیر موصولی «whoever» معرفی شده است.)

The friend that you brought to the party was nice.

دوستی که به مهمانی آوردی، خوب بود.

(در این مثال، «that you brought to the party» جمله‌واره موصولی است، زیرا اطلاعات بیشتری درباره فاعل جمله یعنی «friend» می‌دهد.)

The grocery store where I always shop went out of business.

مغازه خواربارفروشی که همیشه از آن خرید می‌‌کنم برای همیشه تعطیل شد.

(در این مثال، «where» قید موصولی است که جمله‌واره قیدی «where I always shop went out of business» را به عنوان جمله‌واره قیدی وابسته معرفی می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره فاعل به ما می‌دهد.)

به چند مثال Noun Clause توجه کنید.

Whoever thought of that idea is an idiot.

هر کس به این ایده فکر کرد احمق است.

On Sundays, we can do whatever we want.

یکشنبه‌ها هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم.

The focus of our work is how we can serve our customers most effectively.

تمرکز کار ما این است که چگونه می‌توانیم به بهترین نحو به مشتریان خود خدمت کنیم.

Choose a dog for whomever you want.

برای هر کسی که می‌خواهید سگی انتخاب کنید.

Whichever coat you pick is fine with me.

هر کتی که انتخاب کنید برای من خوب است.

Be sure to send whoever interviewed you a box of chocolates.

حتماً برای هر کسی که با شما مصاحبه کرده است یک جعبه شکلات بفرستید.

Do you know what the weather will be like?

آیا می‌دانید هوا چگونه خواهد بود؟

My greatest asset is that I am a fast worker.

بزرگ‌ترین دارایی من این است که کارگر تروفرزی هستم.

It’s important to think about why we make certain deserts.

مهم است که به این فکر کنیم که چرا ما بیابان‌های خاصی می‌سازیم.

I wonder how long we should hide here.

نمی‌دانم تا کی باید اینجا پنهان شویم.

I’m packing extra snacks for when we have a delayed flight.

من در حال بسته‌بندی میان‌وعده‌های اضافی برای زمانی هستم که پرواز با تأخیر داریم.

به چند مثال Adjective Clause توجه کنید.

The books that were borrowed from class must be returned.

کتاب‌هایی که از کلاس به امانت گرفته شده، باید برگردانده شوند.

The girl who is leading the parade is my best friend.

دختری که تظاهرات را رهبری می‌کند، بهترین دوست من است.

His share of the money, which consisted of $100,000, was given to him on Monday.

سهم او از این پول که شامل 100٬000 دلار بود، روز دوشنبه به او داده شد.

Something that smells bad may be rotten.

چیزی که بوی بدی دارد، ممکن است فاسد شده باشد.

The flowers that we picked up last week have died.

گل‌هایی که هفته گذشته کندیم، پژمرده شدند.

My friend, who has glasses, wasn't at school today.

دوست من که عینک می‌زند، امروز مدرسه نبود.

The robber who broke into my house is in court today.

دزدی که خانه‌ام را سرقت کرد، امروز در دادگاه است.

Charlie has a friend whose daughter lives in China.

«چارلی» دوستی دارد که دخترش در چین زندگی می‌کند.

I don't like children who eat ice cream with their hands.

از بچه‌هایی که با دست بستنی می‌خورند خوشم نمی‌آید.

به چند مثال با Adverbial Clause توجه کنید.

Whether you like it or not, you have to go to bed now.

چه بخواهید چه نخواهید، باید الآن به رختخواب بروید.

If you pay your bills on time, you can have a good credit score.

اگر صورت‌حساب‌های خود را به‌موقع پرداخت کنید، می‌توانید امتیاز اعتباری خوبی داشته باشید.

Unless you run fast, you will miss the bus.

از اتوبوس جا می‌مانید، مگر این‌که سریع بدوید.

Once they saw the car coming, the birds flew away from the road.

پرندگان، با دیدن ماشینی که در حال آمدن بود، پرواز کردند و از جاده دور شدند.

Although she has a business degree, she is working as a retail clerk.

اگرچه او مدرک بازرگانی دارد، به عنوان کارمند فروش (صندوق‌دار) مشغول به کار است.

As we bought the tickets, the overture was beginning.

به محض این که بلیت را خریدیم، پیش‌درآمد شروع شد.

Before we go on vacation, we must make reservations.

قبل از رفتن به تعطیلات، باید رزرو کنیم.

Since I'll be working late, I'll eat downtown.

از آنجا که تا دیروقت سر کار خواهم بود، در مرکز شهر غذا می‌خورم.

Now that everyone has left the party, we need to start cleaning.

حالا که همه مهمانی را ترک کردند، باید تمیز کردن را شروع کنیم.

Unless you put in more hours, I cannot recommend you for the promotion.

نمی‌توانم شما را برای تبلیغ پیشنهاد کنم، مگر این‌که ساعت‌های بیشتری وقت صرف کنید.

As soon as I saw you, I knew something was wrong.

به محض این‌که شما را دیدم، فهمیدم چیزی شده است.

My sister, when she is angry, will turn red in the face.

خواهرم وقتی عصبانی می‌شود، صورتش قرمز می‌شود.

Elephants, although they are large, are not predators.

شکلات، چون نقطه ذوب پایینی دارد، پختن با آن دشوار است.

Chocolate, because it has a low melting point, can be difficult to bake with.

شکلات، چون نقطه ذوب پایینی دارد، پختن با آن دشوار است.

He remembered, after he left the house, that he needed to mail the thank you cards.

او پس از خروج از خانه به یاد آورد که باید کارت‌های تشکر را پست کند.

Marty kept his schedule open in case his wife went into labor.

«مارتی» از برنامه خود دست کشید مبادا همسرش دچار درد زایمان شود.

You must keep practicing the song until you get it right.

باید به تمرین کردن آهنگ ادامه دهید تا زمانی که آن را درست متوجه شوید.

Give us a call when you get back from your trip.

از سفر که برگشتید، با ما تماس بگیرید.

We need to find the place where they asked us to wait.

باید مکانی را پیدا کنیم که از ما خواسته‌اند [آنجا] منتظر بمانیم.

The fireworks show will start after the sun goes down.

نمایش آتش‌بازی پس از غروب آفتاب آغاز می‌شود.

The cat made herself at home in the apartment as if she had always lived there.

گربه طوری خود را وارد آپارتمان کرد که انگار همیشه در آنجا زندگی می‌کرد.

Frank ran the race as though his life depended on it.

«فرانک» طوری مسابقه داد که انگار زندگی‌اش به آن بستگی دارد.

We can swim in the pool as soon as you put on sunscreen.

به محض این‌که کرم ضدآفتاب بزنید، می‌توانیم در استخر شنا کنیم.

I never knew how wonderful life could be until I met you.

من هرگز نمی‌دانستم زندگی چقدر می‌تواند شگفت‌انگیز باشد، تا زمانی که تو را ملاقات کردم.

You need to remain calm even if everyone else panics.

چه بخواهی و چه نخواهی، الآن باید به رختخواب بروی.

The day felt long because we had nothing to do.

شما باید آرامش خود را حفظ کنید حتی اگر دیگران وحشت کنند.

I won't allow you to see that movie even though you are old enough to go.

اجازه نمی‌دهم آن فیلم را ببینی، گرچه برای رفتن [به سینما] به اندازه کافی بزرگ شدی.

We can get some new clothes as long as the store is open late.

تا زمانی که فروشگاه تا دیروقت باز است، می‌توانیم چند لباس نو تهیه کنیم.

یادگیری زبان انگلیسی

لیست Subordinating Conjunctions

همان‌طور که اشاره شد برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست و آن را به Independent Clause‌ وصل کنیم، باید از حروف ربط وابسته کمک بگیریم. حروف ربط وابسته به ابتدای Subordinate Clause وصل می‌شوند و به همین دلیل جمله‌واره وابسته‌ای را ایجاد می‌کنند. این حروف ربط هم می‌توانند ابتدای جمله قرار بگیرند و هم می‌تواند وسط جمله بیایند، اما در هر صورت ابتدای جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرند. در جدول زیر به فهرستی از این حروف ربط اشاره شده است.

حروف ربط وابسته در انگلیسی

(Subordinate Conjunctions)

unless ever since after
until if although
what in order that as
whatever provided that as if
when since as long as
whenever so that because
where than before
whereas that even if
wherever though even though
whether

برخی از «ضمایر موصولی» نیز می‌تواند در نقش «Subordinating Word» در جمله ظاهر شوند. این ضمایر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

whomever which who
whichever that whom
whoever whose

نکات مهم درباره Subordinate Clause

برای این‌که بدانیم Subordinate Clause چیست و کاربرد انواع آن را در جمله یاد بگیریم، لازم است نکته‌های مهمی را در این خصوص مدنظر داشته باشیم. در ادامه به چند نکته توجه کنید.

  • اگر Subordinate Clause بخش اول جمله باشد، حتما با استفاده از ویرگول آن را از جمله‌واره بعدی جدا می‌کنیم:

When the cake is brown, remove it from the oven.

وقتی کیک قهوه‌ای شد، آن را از داخل فر خارج کن.

  • اگر Subordinate Clause بخش دوم جمله بود و جمله‌واره مستقل در ابتدا قرار گرفته بود، نیازی به ویرگول نیست:

Remove the cake from the oven when it is brown.

وقتی کیک قهوه‌ای شد، آن را از داخل فر خارج کن.

  • اگر Subordinate Clause در نقش جمله‌واره موصولی ظاهر شده است که وجود آن ضروری به نظر می‌رسد و بدون آن اطلاعات جمله کامل نیست، نیازی به ویرگول نداریم:

My sister who lives in Boston gave me her laptop.

خواهرم که در بوستون زندگی می‌کند، لپ‌تاپش را به من داد.

(من بیش از یک خواهر دارم و از میان آن‌ها، کسی که ساکن بوستون است لپ‌تاپش را به من داد.)

  • اگر Subordinate Clause در نقش جمله‌واره موصولی ظاهر شده که ضرورتی به وجود آن در جمله نیست و صرفاً اطلاعات اضافی به ما می‌دهد، در آن صورت حتما باید بین دو ویرگول قرار داده شود:

My sister, who lives in Boston, gave me her laptop.

خواهرم که در بوستون زندگی می‌کند، لپ‌تاپش را به من داد.

(من فقط یک خواهر دارم و البته ساکن بوستون است.)

  • هرگز Subordinate Clause را با «which» شروع نکنید:

I enjoy weeding which is helpful because I have a large garden.

Not: I enjoy weeding. Which is helpful because I have a large garden.

من از وجین کردن لذت می‌برم که کار مفیدی است، زیرا باغ بزرگی دارم.

Subordinate Clause کاربرد

فرق بین Complex Clause و Subordinate Clause چیست ؟

«جملات مرکب» در زبان انگلیسی از ترکیب دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند. اما «جمله پیچیده» از ترکیب جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. به مثال زیر دقت کنید.

If I finish work early, I'll go shopping.

اگر زود کارم را تمام کنم، به خرید خواهم رفت.

(در این مثال جمله‌ پیچیده به کار رفته است، زیرا از ترکیب دو جمله‌واره مستقل و وابسته تشکیل شده است. جمله‌واره اول Subordinate Clause و جمله واره دوم Independent Clause است.)

به مثال دیگری توجه کنید که جمله مرکب را نشان می‌دهد.

She went to work and she came back home in the afternoon.

او به سر کار رفت و بعدازظهر به خانه برگشت.

(در این مثال از دو جمله‌واره مستقل استفاده شده که با حرف ربط هم‌پایه «and»، یعنی Coordinating Conjunction به هم وصل شده‌اند.)

تمرین Subordinate Clause

برای این‌که بهتر بتوانیم با مفهوم جمله‌واره آشنا شویم و بدانیم که Subordinate Clause چیست و چه کاربردهایی دارد، در ادامه به چند تمرین و پاسخ آن‌ها اشاره کرده‌‌ایم.

تمرین اول

عبارت‌های داخل پرانتز را به کمک «that» یا «who» و جمله‌واره موصولی، به جمله‌های زیر اضافه کنید.

Q1: She worked for a man (the man used to be an athlete)

جواب

Answer: He worked for a man who used to be an athlete.

Q2: They called a lawyer (the lawyer lived nearby)

جواب

Answer: They called a lawyer who lived nearby.

Q3: I sent an email to my brother (my brother lives in Australia)

جواب

Answer: I sent an email to my brother who lives in Australia

Q4: The customer liked the waitress (the waitress was very friendly)

جواب

Answer: The customer liked the waitress who was very friendly.

Q5: We broke the computer (the computer belonged to my father)

جواب

Answer: We broke the computer that belonged to my father.

Q6: I dropped a glass (the glass was new)

جواب

Answer: I dropped a glass that was new.

Q7: She loves books (the books have happy endings)

جواب

Answer: She loves books that have happy endings.

Q8: They live in a city (the city is in the north of England)

جواب

Answer: They live in a city that is in the north of England.

Q9: The man is in the garden (the man is wearing a blue jumper)

جواب

Answer: The man who is wearing a blue jumper is in the garden.

Q10: The girl works in a bank (the girl is from India)

جواب

Answer: The girl who is from India works in a bank.

Q11: My sister has three children (my sister lives in Australia)

جواب

Answer: My sister who lives in Australia has three children.

Q12: The waiter was rude (the waiter was wearing a blue shirt)

جواب

Answer: The waiter who was wearing a blue shirt was rude.

Q13: The waiter who was wearing a blue shirt was rude.

جواب

Answer: The table that was my grandmother’s got broken.

Q14: The television was stolen (the television was bought 20 years ago)

جواب

Answer: The television that was bought 20 years ago was stolen.

Q15: The fruit is on the table (the fruit isn't fresh)

جواب

Answer: The fruit that isn’t fresh is on the table.

یادگیری زبان انگلیسی

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. The women took notes ______.
While being taught to cook
Steadily
Noisily
For their children
2. We will go to the game ______.
Friday
Even if it rains
Saturday
Sometime
3. You can put the package _______.
Outside
Inside
Wherever you like
Somewhere
4. _______, you will not be punished.
Since you have apologized
We decided
He told me
You are lucky
5. She was so tired ______.
She left
She cried
Today
That she could not stand
تمرین سوم

در جمله‌های زیر، «Noun Clause» را پیدا کنید.

Q1: The king ordered that the traitor should be put to death.

جواب

Answer: The king ordered that the traitor should be put to death.

Q2: He said that he would not go.

جواب

Answer: He said that he would not go.

Q3: That he is not interested in the offer is known to us.

جواب

Answer: That he is not interested in the offer is known to us.

Q4: He said that he was not feeling well.

جواب

Answer: He said that he was not feeling well.

Q5: I cannot rely on what he says.

جواب

Answer: I cannot rely on what he says.

Q6: I don’t know where he has gone.

جواب

Answer: I don’t know where he has gone.

Q7: He asked whether the servant had polished his shoes.

جواب

Answer: He asked whether the servant had polished his shoes.

Q8: The news that he is alive has been confirmed.

جواب

Answer: The news that he is alive has been confirmed.

Q9: The belief that the soul is immortal is almost universal.

جواب

Answer: The belief that the soul is immortal is almost universal.

Q10: It is certain that we will have to admit defeat.

جواب

Answer: It is certain that we will have to admit defeat.

Q11: It was fortunate that he was present.

جواب

Answer: It was fortunate that he was present.

Q12: The report that only ten people were killed in the riots is not true.

جواب

Answer: The report that only ten people were killed in the riots is not true.

تمرین چهارم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I did it because I wanted to.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
2. As he was not there, I spoke to his mother.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
3. Just as he entered the room, the clock struck eleven.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
4. We asked him many questions when he returned.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
5. Mary had a little lamb whose fleece was as white as snow.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
6. I still live in the same city where I was born.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
7. He met a girl whose eyes were blue.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
8. I often wonder how you are getting on.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
9. He asked me where I lived.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
10. The fact that he is silent proves his guilt.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
11. We asked him many questions when he returned.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause
12. Just as he entered the room, the clock struck eleven.
Adverb Clause
Adjective Clause
Noun Clause

جمع‌بندی

در این آموزش با مفهوم Clause و انواع آن در انگلیسی آشنا شدیم. Clause در زبان انگلیسی به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می‌شود. برخی از جمله‌‌واره‌ها برای کامل شدن به جمله‌واره مستقل نیاز دارند، به همین دلیل به آن‌‌ها جمله‌واره وابسته یا «Subordinate Clause» گفته می‌شود. در این مطلب، یاد گرفتیم که Subordinate Clause چیست و برای این‌که بتوانیم آن‌ها را به جمله‌واره مستقل وصل کنیم، از چه حروف ربطی استفاده کنیم. برای مثال، «when» یا «because» از حروف ربطی هستند که برای این منظور کاربرد زیادی دارند که در این مطلب فهرست کاملی از آن‌ها ارائه شد.

علاوه بر موارد فوق، به سه نوع Subordinate Clause اشاره کردیم و هر یک را به کمک مثال توضیح دادیم. در ادامه نیز چند تمرین همراه با پاسخ ارائه کردیم تا بدانیم Subordinate Clause چیست و چه کاربردی در انواع جمله دارد. در مجموع، می‌توانیم به طور خلاصه Subordinate Clause را به دسته‌های زیر تقسیم کنیم. در تمام مثال‌ها، این جمله‌واره‌ها به صورت وابسته به کار رفته‌اند و به کمک حروف ربط یا ضمایر موصولی به جمله‌واره اصلی وصل شده‌اند تا معنی کاملی پیدا کنند. در بخش پایانی، تعدادی مثال همراه با ترجمه برای انواع Subordinate Clause آورده شده است.

What I had forgotten was that I had a test today.

چیزی که فراموش کرده بودم این بود که امروز امتحان داشتم.

You must choose which flavor of ice cream you want.

شما باید انتخاب کنید که چه طعم بستنی را می‌خواهید.

I will tell whoever will listen to my frightening story.

من به هر کسی که داستان ترسناک من را گوش کند خواهم گفت.

Do you know where your father is?

می‌دانی پدرت کجاست؟

We all asked when you assigned that.

همه ما پرسیدیم که چه زمانی آن را تعیین کردید.

Bobby's cat that ate the mouse had a stomachache.

گربه «بابی» که موش را خورد، معده‌درد داشت.

Chocolate, which many people adore, is fattening.

شکلات، که بسیاری از مردم آن را دوست دارند، چاق‌کننده است.

I can remember the time when cell phones didn't exist.

من می‌توانم زمانی را به یاد بیاورم که تلفن‌های همراه وجود نداشت.

The reason why Sandra went to law school is that she didn't want to be a doctor.

دلیل این‌که «ساندرا» به دانشکده حقوق رفت، این است که نمی‌خواست دکتر شود.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Your Dictionary Trent University Purdue University Ginger Software English Practice Grammar Monster

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *