رگرسیون لجستیک در پایتون — راهنمای گام به گام

۱۵۶۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
رگرسیون لجستیک در پایتون — راهنمای گام به گام

یکی از تکنیک‌های پیشرفته آماری که در «یادگیری ماشین» (Machine Learning) بسیار کاربرد دارد، «رگرسیون لجستیک» (Logistic Regression) است. در این روش رگرسیونی، «متغیر پاسخ» (Response Variable)، دارای دو مقدار یا دو طبقه است. معمولا این دو مقدار را با ۰ و ۱ نشان می‌دهند که ۰ بیانگر عدم حضور یک ویژگی خاص و ۱ نشانگر وجود آن ویژگی در مشاهده مورد نظر است.

به این ترتیب اگر متغیر پاسخ را با Y‌ و متغیر مستقل را با X نشان دهیم، رگرسیون لجستیک مقدار $$P(Y=1|X)$$ را محاسبه می‌کند که به معنی احتمال وجود ویژگی به شرط متغیر مستقل است. این احتمال یک تابع برحسب x است که به پیش‌بینی مقدار برچسب یک مشاهده برحسب مقدارهای متغیرهای مستقل می‌پردازد. این احتمال را گاهی درجه تعلق به گروه ۱ نیز می‌نامند.

در نتیجه رگرسیون لجستیک به عنوان ابزار «دسته‌بندی» (Classification) و تابع $$P(Y=1|X)$$ نیز یک «دسته‌بند» (Classifier) نامیده می‌شود. با ایجاد چنین مدلی، می‌توان با اندازه‌گیری کردن متغیرهای مستقل برای یک مشاهده جدید درجه تعلق آن را به گروه ۱ پیش‌بینی کرد.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و شیوه محاسبات رگرسیون لجستیک به مطلب رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) — مفاهیم، کاربردها و محاسبات در SPSS مراجعه کنید. همچنین خواندن نوشتار رگرسیون خطی — مفهوم و محاسبات به زبان ساده نیز خالی از لطف نیست.

رگرسیون لجستیک در پایتون

از رگرسیون لجستیک برای تحلیل رابطه بین متغیرها بخصوص در زمینه‌های پزشکی، روانشناسی، علوم اجتماعی و تبلیغات بسیار کمک گرفته می‌شود. برای مثال بررسی و ایجاد مدل رابطه بین ویژگی‌های مشتریان بانک به عنوان متغیرهای مستقل و پذیرش در باز کردن حساب سپرده طولانی‌ مدت به عنوان متغیر پاسخ بوسیله رگرسیون لجستیک صورت می‌گیرد. مشخص است که متغیر پاسخ دارای دو سطح ۰ (عدم پذیرش) و ۱ (پذیرش) است. متغیرهای مستقل نیز می‌توانند سن، شغل، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، تراز یا گردش حساب جاری و درآمد باشد.

در ادامه به بررسی یک مثال واقعی در این زمینه می‌پردازیم. داده‌های مربوط به این مثال اطلاعات جمع‌آوری شده یک بانک در کشور پرتقال است. برای دریافت این داده‌ها می‌تواند به این اینجا مراجعه کنید. در این فایل اطلاعات 41188 مشتری با ۲۰ ویژگی متفاوت جمع‌آوری شده است. همچنین در ستون آخر مقدار متغیر y نیز به عنوان متغیر پاسخ ثبت شده.

برای شروع کار، ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز برای پایتون را بارگذاری می‌کنیم، سپس به بررسی داده‌ها می‌پردازیم.

1import pandas as pd
2import numpy as np
3from sklearn import preprocessing
4import matplotlib.pyplot as plt 
5plt.rc("font", size=14)
6from sklearn.linear_model import LogisticRegression
7from sklearn.cross_validation import train_test_split
8import seaborn as sns
9sns.set(style="white")
10sns.set(style="whitegrid", color_codes=True)

در تصویر زیر بعضی از مشاهدات مربوط به این فایل اطلاعاتی دیده می‌شود. مشخص است که این داده‌ها با قالب CSV (جدا شده بوسیله کاما) ثبت شده است.

bank data header
<a href="https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2018/12/bank-data-header.png">برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی روی این لینک کلیک کنید.</a>

به منظور اجرای رگرسیون لجستیک، باید فرضیات زیر محقق شوند.

 • داده‌های متغیر پاسخ باید به صورت باینری (دو دویی) باشند.
 • مقدار ۱ در متغیر پاسخ نشانگر مقدار مورد انتظار است. به این ترتیب رگرسیون لجستیک مقدار $$P(Y=1|X)$$ را برآورد می‌کند.
 • برای ایجاد مدل مناسب باید از متغیرهایی که معنا دار و مرتبط با متغیر پاسخ هستند استفاده شود.
 • متغیرهای مستقل، باید نسبت به یکدیگر مستقل باشند. وجود همخطی (Collinearity) بین متغیرهای مستقل، باعث می‌شود، مدل نامعتبر باشد.
 • متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با لگاریتم بخت‌ها است.
 • برای ایجاد مدل معتبر، حجم نمونه زیاد در رگرسیون لجستیک مورد نیاز است.

با توجه به فرضیات بالا داده‌های مربوط به بانک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اطلاعات جمع‌آوری شده در فایل اطلاعاتی bank.csv مربوط به نتایج گزارشاتی است که تماس‌های تلفنی بخش بازاریابی بانک با مشتریان داشته است. همچنین بعضی از متغیرها از بانک اطلاعات مشتریان استخراج شده است. در فایل اطلاعاتی bank.csv  تعداد ۲۰ متغیر مستقل به همراه یک متغیر پاسخ با مقدارهای ۰ و ۱ ثبت شده است. مشخصات این متغیرها در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

متغیرهای ورودی

نام متغیرشرحتوضیحات
ageسن مشتریمقدار عددی
jobشغل مشتریمتغیر طبقه‌ای با ۱۲ سطح
maritalوضعیت تاهلمتغیر طبقه‌ای با ۴ سطح (مجرد- متاهل- طلاق و نامشخص)
educationتحصیلاتمتغیر طبقه‌ای با ۸ سطح
defaultمشتری بد حسابمتغیر طبقه‌ای با ۳ سطح (بله - خیر- نامشخص)
housingدارای وام مسکنمتغیر طبقه‌ای با ۳ سطح (بله - خیر- نامشخص)
loanدارای وام بانکیمتغیر طبقه‌ای با ۳ سطح (بله - خیر- نامشخص)
contactنوع تماس با مشتریمتغیر طبقه‌ای با ۲ سطح (تلفن- تلفن همراه)
monthماه آخرین تماسمتغیر طبقه‌ای با ۱۲ سطح (اسامی ماه‌های سال)
day_of_weekروز مربوط به آخرین تماسمتغیر طبقه‌ای براساس ۵ روز کاری
durationطول زمان مکالمه در آخرین تماسعددی (اگر مقدار این متغیر برابر با ۰ باشد، مشخص است که مقدار y‌ نیز ۰ است. در انتهای این مکالمه نیز مقدار y مشخص می‌شود که برابر با ۰ یا ۱ است.
campaignتعداد تماس‌ها با مشتری در این طرحعددی (شامل آخرین مکالمه)
pdaysفاصله روزها بین تماس مربوط به دو طرح با مشتریعددی (مقدار ۹۹۹ بیانگر عدم شرکت در طرح قبلی است)
previousتعداد تماس‌های طرح قبلی مشتریعددی
poutcomeنتیجه طرخ قبلی برای مشتریطبقه‌ای با ۳ سطح (موفق- شکست- ناموجود)
emp.var.rateنرخ تغییرات استخدامیعددی
con.price.idxشاخص ارزش مصرفعددی
euribor3mنرخ یورو در داخل بانک در دوره سه ماههعددی
nr.employedتعداد کارکنانعددی

متغیر پاسخ نیز که با y نشان داده شده است، بیانگر اقدام مشتری در افتتاح حساب سپرده طولانی‌ مدت، y=1‌ یا عدم تمایل به بازگشایی چنین حسابی، y=0 است. به نظر می‌رسد که سطح‌های متغیر تحصیلات زیاد است، به منظور ایجاد مدل مناسب، بهتر است که این تعداد را کاهش دهیم. در زیر این سطوح دیده می‌شود.

education levels

با ادغام سطوح basic.4y, basic9y و basic6y و تبدیل آن‌ها به سطح basic از تعداد سطوح متغیر تحصیل می‌کاهیم. کد زیر به این منظور نوشته شده است.

1data['education']=np.where(data['education'] =='basic.9y', 'Basic', data['education'])
2data['education']=np.where(data['education'] =='basic.6y', 'Basic', data['education'])
3data['education']=np.where(data['education'] =='basic.4y', 'Basic', data['education'])

بعد از اجرای این دستورات متغیر تحصیلات (education) به صورت زیر در خواهد آمد.

binned education

حال به بررسی خصوصیات و ویژگی‌های داده‌ها و متغیرهای مستقل و وابسته می‌پردازیم.

بررسی کاوشگرانه در داده‌ها

دستورات و توابع زیر به منظور ترسیم نمودار برای مقایسه تعداد مشتریانی که به طرح پاسخ مثبت (حساب سپرده طولانی مدت افتتاح کرده‌اند) و منفی داده‌اند، اجرا شده‌اند.

comparing customers

همانطور که مشخص است به نسبت کل مشتریان، تعداد کمی در طرح شرکت کرده‌اند. این نسبت برای کسانی که در طرح شرکت کرده‌اند برابر با ۱۱.۲۶۵ درصد و برای کسانی که در طرح شرکت نکرده‌اند، برابر با ۸۸.۷۳۵ درصد است. کد زیر به منظور محاسبه این درصدها نوشته شده است.

1count_no_sub = len(data[data['y']==0])
2count_sub = len(data[data['y']==1])
3pct_of_no_sub = count_no_sub/(count_no_sub+count_sub)
4print("percentage of no subscription is", pct_of_no_sub*100)
5pct_of_sub = count_sub/(count_no_sub+count_sub)
6print("percentage of subscription", pct_of_sub*100)

مشخص است که گروه‌ها برحسب مقدار متغیر y متوازن نیستند. نسبت بخت در این حالت تقریبا برابر با 89 به ۱۱ است. نسبت بخت در این حالت از تقسیم تعداد مشتریان با y=0 به مشتریان با پاسخ y=1 بدست می‌آید. قبل از اینکه گروه‌ها را متوازن کنیم اجازه دهید به داده‌ها با دقت بیشتری نگاه کنیم. تصویر زیر به بررسی و مقایسه میانگین متغیرهای عددی برای دو گروه y=0 و y=1 پرداخته است.

grouped mean

نتایج مقایسه میانگین دو گروه

با توجه به تغییراتی که میانگین متغیرها در بین این دو گروه دارد، نتایج زیر حاصل می‌شود.

 • میانگین سن مشتریانی که حساب سپرده بلند مدت افتتاح کرده‌اند بیشتر از بقیه است. (تقریبا یک سال)
 • متوسط طول زمان مکالمه برای کسانی که در طرح شرکت کرده‌اند بیشتر از کسانی است که انصراف داده‌اند. البته این موضوع طبیعی است. زیرا کسانی که تمایل به افتتاح حساب دارند باید با کارمند بانک مشاوره بیشتری داشته باشند در نتیجه زمان مکالمه بیشتری نیز مورد احتیاج است.
 • با کمال تعجب دیده می‌شود که متوسط تعداد تماس‌ها برای کسانی که در طرح حساب سپرده بلند مدت شرکت کرده‌اند، کمتر از افرادی است که تمایل به طرح نداشته‌اند. یعنی کسانی که دچار تعلل در تصمیم گیری هستند در نهایت نیز حساب سپرده بلند مدت افتتاح نمی‌کنند.

میانگین این متغیرها را نیز می‌توان برای گروه‌هایی که توسط متغیرهای طبقه‌ای دیگر ایجاد می‌شوند، محاسبه کرد و نتایج جالبی گرفت.

grouped mean for job
<a href="https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2018/12/grouped-mean-for-job.png">برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی روی این لینک کلیک کنید.</a>
grouped mean for marital and education
برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی روی این لینک کلیک کنید.

تصویر سازی داده‌ها

با توجه به نقشی که شغل مشتری در انتخاب طرح حساب سپرده دارد، نمودار زیر ترسیم شده است. کد زیر به منظور تهیه این نمودار به کار رفته است.

1%matplotlib inline
2pd.crosstab(data.job,data.y).plot(kind='bar')
3plt.title('Purchase Frequency for Job Title')
4plt.xlabel('Job')
5plt.ylabel('Frequency of Purchase')
6plt.savefig('purchase_fre_job')

نتیجه به صورت نمودار زیر خواهد بود.

job frequency

محور افقی نوع فعالیت مشتری (شغل) را نشان می‌دهد. محور عمودی نیز فراوانی را برای هر شغل بیان می‌کند. ستون‌های آبی رنگ مربوط به مشتریانی است که در طرح شرکت نکرده‌اند و رنگ سبز مربوط به افرادی است که به افتتاح حساب سپرده بلند مدت اقدام کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که نوع شغل افراد در انتخاب طرح موثر است. در ادامه به بررسی نقش متغیرهای طبقه‌ای دیگر در شرکت مشتریان در طرح می‌پردازیم.

متغیر وضعیت تاهل

1table=pd.crosstab(data.marital,data.y)
2table.div(table.sum(1).astype(float), axis=0).plot(kind='bar', stacked=True)
3plt.title('Stacked Bar Chart of Marital Status vs Purchase')
4plt.xlabel('Marital Status')
5plt.ylabel('Proportion of Customers')
6plt.savefig('mariral_vs_pur_stack')

با توجه به نمودار ترسیم شده توسط کد بالا، مشخص است که وضعیت تاهل تاثیری برای شرکت در طرح در بین مشتریان ندارد. زیرا درصد کسانی که در طرح شرکت کرده‌اند با توجه به وضعیت تاهل تغییر چندانی ندارد.

marital frequency

حال به بررسی وضعیت تحصیلات می‌پردازیم. کد زیر به این منظور تهیه شده است.

1table=pd.crosstab(data.education,data.y)
2table.div(table.sum(1).astype(float), axis=0).plot(kind='bar', stacked=True)
3plt.title('Stacked Bar Chart of Education vs Purchase')
4plt.xlabel('Education')
5plt.ylabel('Proportion of Customers')
6plt.savefig('edu_vs_pur_stack')

education frequency

با توجه به تغییر محسوس در سطح تحصیلات برای دو گروه y=0 و y=1 به نظر می‌رسد که این متغیر می‌تواند به عنوان یک عامل در رگرسیون لجستیک در مدل به کار رود.

همین کار را برای دو متغیر day_of_week و month نیز انجام می‌دهیم. کدها و نمودارها به ترتیب به صورت زیر نوشته شده‌اند.

1pd.crosstab(data.day_of_week,data.y).plot(kind='bar')
2plt.title('Purchase Frequency for Day of Week')
3plt.xlabel('Day of Week')
4plt.ylabel('Frequency of Purchase')
5plt.savefig('pur_dayofweek_bar')

day of week frequency

این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که تغییر در روز تماس در هفته، تاثیری در نظر مشتری ندارد.

1pd.crosstab(data.month,data.y).plot(kind='bar')
2plt.title('Purchase Frequency for Month')
3plt.xlabel('Month')
4plt.ylabel('Frequency of Purchase')
5plt.savefig('pur_fre_month_bar')

month frequency

کاملا مشخص است که در ماه‌های مختلف، میزان مشارکت در طرح تغییر پیدا می‌کند. بنابراین متغیر Month نیز به عنوان متغیر موثر در تعیین شرکت مشتری در طرح در مدل به کار گرفته خواهد شد. برای مثال در ماه‌های «دسامبر» (Dec) و «مارچ» (Mar) تقریبا درصد این دو دسته برابر است. همچنین کد زیر به درک رابطه بین متغیر poutcome و متغیر وابسته کمک می‌کند. با توجه به سطوح متغیر مربوط به نتیجه شرکت مشتری در طرح قبلی، می‌توان وضعیت او را در طرح جدید مورد بررسی قرار داد.

1pd.crosstab(data.poutcome,data.y).plot(kind='bar')
2plt.title('Purchase Frequency for Poutcome')
3plt.xlabel('Poutcome')
4plt.ylabel('Frequency of Purchase')
5plt.savefig('pur_fre_pout_bar')

poutcome frequency

این نمودار نشان می‌دهد که اکثر کسانی که در طرح قبلی شرکت کرده‌اند در طرح جدید نیز مشارکت داشته‌اند. در ادامه نیز با استفاده از کد زیر و رسم یک هیستوگرام، به بررسی سن مشتریان بانک پرداخته‌ایم.

1data.age.hist()
2plt.title('Histogram of Age')
3plt.xlabel('Age')
4plt.ylabel('Frequency')
5plt.savefig('hist_age')

histogram

با بررسی این نمودار متوجه می‌شویم که بیشتر مشتریان بانک در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال هستند. پس به نظر می‌رسد که سن نیز می‌تواند در پیش‌بینی متغیر پاسخ اهمیت داشته باشد.

ایجاد متغیرها مجازی

اگر در مدل رگرسیونی از متغیرهای طبقه‌ای با بیش از دو سطح یا مقدار، استفاده می‌کنید، باید هر یک از آن‌ها را به چندین متغیر مجازی با مقدارهای ۰ و ۱ تبدیل کنید.

کد زیر به این منظور نوشته شده است.

1cat_vars=['job','marital','education','default','housing','loan','contact','month','day_of_week','poutcome']
2for var in cat_vars:
3  cat_list='var'+'_'+var
4  cat_list = pd.get_dummies(data[var], prefix=var)
5  data1=data.join(cat_list)
6  data=data1
7cat_vars=['job','marital','education','default','housing','loan','contact','month','day_of_week','poutcome']
8data_vars=data.columns.values.tolist()
9to_keep=[i for i in data_vars if i not in cat_vars]

به این ترتیب داده‌های نهایی و متغیرهایی که در مدل به کار خواهند رفت به صورت زیر خواهند بود.

1data_final=data[to_keep]
2data_final.columns.values

خروجی این دستور به صورت زیر است.

selected vars

بیش‌-نمونه‌گیری با استفاده از SMOTE

با توجه به اینکه تعداد اعضای دو گروه از مشاهدات با مقدارهای y=1 و y=0 یکسان نیستند، استنباط براساس آن‌ها به راحتی امکان پذیر نیست. به این منظور با استفاده از بیش-نمونه‌گیری (Over-Sampling) و الگوریتم SMOTE نمونه‌گیری را انجام می‌دهیم. الگوریتم SMOTE $$(Synthetic\; Minority\; Oversampling\; Technique)$$ به ایجاد توازن در نمونه‌ها کمک می‌کند. الگوریتم SMOTE به صورت زیر عمل می‌کند.

 • با ایجاد نمونه‌های مصنوعی از گروه اقلیت، حجم این گروه از جامعه را افزایش می‌دهد. در نتیجه تکرار نمونه‌های اولیه صورت نخواهد گرفت.
 • براساس روش k-NN یا k نزدیک‌ترین همسایه داده‌های مشابه و تصادفی تولید می‌شود.

کدهای زیر به منظور اجرای این الگوریتم روی داده‌های بانکی ایجاد شده‌اند. این کار احتیاج به کتابخانه imblearn.over_sampling و تابع SMOTE دارد.

1X = data_final.loc[:, data_final.columns != 'y']
2y = data_final.loc[:, data_final.columns == 'y']
3from imblearn.over_sampling import SMOTE
4os = SMOTE(random_state=0)
5X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0)
6columns = X_train.columns
7os_data_X,os_data_y=os.fit_sample(X_train, y_train)
8os_data_X = pd.DataFrame(data=os_data_X,columns=columns )
9os_data_y= pd.DataFrame(data=os_data_y,columns=['y'])
10# we can Check the numbers of our data
11print("length of oversampled data is ",len(os_data_X))
12print("Number of no subscription in oversampled data",len(os_data_y[os_data_y['y']==0]))
13print("Number of subscription",len(os_data_y[os_data_y['y']==1]))
14print("Proportion of no subscription data in oversampled data is ",len(os_data_y[os_data_y['y']==0])/len(os_data_X))
15print("Proportion of subscription data in oversampled data is ",len(os_data_y[os_data_y['y']==1])/len(os_data_X))

خروجی این دستورات ایجاد نمونه‌های متوازن شده در هر دو گروه است.

SMOTE over sampling

همانطور که دیده می‌شود، داده‌های بیش‌-نمونه‌گیری فقط روی داده‌های آموزشی صورت گرفته است و داده‌های آزمایشی روی ایجاد این نمونه نقشی ندارند. به این ترتیب داده‌‌های آزمایشی بر روی مدل تاثیری نخواهند گذاشت.

حذف ویژگی‌ها بر اساس روش برگشتی (Recursive Feature Elimination)

حذف ویژگی‌های با روش REF یا (Recursive Feature Elimination) به این شکل صورت می‌گیرد که براساس اضافه و کم کردن هر یک از ویژگی‌ها، مدل ارزیابی شده و بهترین ویژگی‌ها برای ایجاد مدل انتخاب می‌شود. به این ترتیب مدل با کمترین تعداد متغیر و بهترین کارایی بدست خواهد آمد. کدهای زیر به این منظور تهیه شده‌اند.

1data_final_vars=data_final.columns.values.tolist()
2y=['y']
3X=[i for i in data_final_vars if i not in y]
4from sklearn.feature_selection import RFE
5from sklearn.linear_model import LogisticRegression
6logreg = LogisticRegression()
7rfe = RFE(logreg, 20)
8rfe = rfe.fit(os_data_X, os_data_y.values.ravel())
9print(rfe.support_)
10print(rfe.ranking_)

این دستورات برای متغیرهای موجود با مشخص کردن False یا True لزوم وجود در مدل را نشان می‌دهد.

recursive feature elimination

بنابراین ویژگی‌های زیر برای ایجاد مدل مناسب تشخیص داده شده‌اند. البته ضرورت وجود بعضی از این ویژگی‌ها توسط نمودارهای قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود.

“euribor3m”, “job_blue-collar”, “job_housemaid”, “marital_unknown”, “education_illiterate”, “default_no”, “default_unknown”, “contact_cellular”, “contact_telephone”, “month_apr”, “month_aug”, “month_dec”, “month_jul”, “month_jun”, “month_mar”, “month_may”, “month_nov”, “month_oct”, “poutcome_failure”, “poutcome_success”.

با استفاده از کدهای زیر این متغیرها انتخاب خواهند شد.

1cols=['euribor3m', 'job_blue-collar', 'job_housemaid', 'marital_unknown', 'education_illiterate', 'default_no', 'default_unknown', 
2   'contact_cellular', 'contact_telephone', 'month_apr', 'month_aug', 'month_dec', 'month_jul', 'month_jun', 'month_mar', 
3   'month_may', 'month_nov', 'month_oct', "poutcome_failure", "poutcome_success"] 
4X=os_data_X[cols]
5y=os_data_y['y']

ایجاد مدل رگرسیون لجستیک

برای ایجاد مدل رگرسیون لجستیک از دستورات زیر در پایتون استفاده می‌کنیم. به این ترتیب وضعیت مشاهدات و احتمال تعلق به هر یک از گروه‌ها مشخص می‌شود.

1import statsmodels.api as sm
2logit_model=sm.Logit(y,X)
3result=logit_model.fit()
4print(result.summary2())

خروجی به صورت زیر دیده خواهد شد. مشخص است که مطابق با رگرسیون خطی برای هر یک از متغیرها در ستون Coef ضریب متغیر مشخص شده است. معیارهای ارزیابی مدل بوسیله پارامترهای AIC و BIC نشان داده شده‌اند.

logistic regression model

همچنین در ستون $$Pr>|z|$$ مشاهده می‌شود که مقدار احتمال یا p-value برای بیشتر متغیرها از 0.05 کمتر است به جز چهار متغیر default_no, default_unknown, contact_cellular و contact_telephone که در ادامه آن‌ها را از مدل خارج می‌کنیم.

1cols=['euribor3m', 'job_blue-collar', 'job_housemaid', 'marital_unknown', 'education_illiterate', 
2   'month_apr', 'month_aug', 'month_dec', 'month_jul', 'month_jun', 'month_mar', 
3   'month_may', 'month_nov', 'month_oct', "poutcome_failure", "poutcome_success"] 
4X=os_data_X[cols]
5y=os_data_y['y']
6logit_model=sm.Logit(y,X)
7result=logit_model.fit()
8print(result.summary2())

خروجی در این حالت به صورت زیر دیده خواهد شد.

logistic model

به این ترتیب با ۷ بار تکرار مدل به مقدار بهینه رسیده و برآورد ضرایب مدل بدست آمده است.

برازش داده‌ها براساس مدل رگرسیون لجستیک

حال به منظور بررسی مدل و اجرای نتایج حاصل از مدل روی داده‌های آزمایشی از دستورات زیر استفاده می‌کنیم.

مشخص است که در کد نوشته شده ۳۰درصد داده‌ها به عنوان داده‌های آزمایشی در نظر گرفته شده است.

1from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2from sklearn import metrics
3X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0)
4logreg = LogisticRegression()
5logreg.fit(X_train, y_train)

دقت مدل حاصل را بوسیله کدهای زیر اندازه‌گیری می‌کنیم. نتیجه محاسبه برابر با 0.74 یا 74 درصد است. به این معنی که برای داده‌های آزمایشی، مدل ۷۴٪ مواقع نتیجه درست را برای متغیر پاسخ y حدس زده است.

1y_pred = logreg.predict(X_test)
2print('Accuracy of logistic regression classifier on test set:
3 {:.2f}'.format(logreg.score(X_test, y_test)))

ماتریس درهم ریختگی (Confusion Matrix)

به منظور اندازه‌گیری کارایی مدل از معیارهای دیگری مانند «دقت» (Precision)، «صحت» (Recall) ، «اندازه F»  و همچنین «تکیه‌گاه» (Support) نیز می‌توان استفاده کرد. برای به کارگیری هر یک از این معیارهای بهتر است ابتدا با مفاهیم اولیه مرتبط با شیوه محاسبه آن‌ها آشنا شویم.

 • TP : نشانگر تعداد حالت‌هایی است که مقدار پیش‌بینی شده با مقدار واقعی برای متغیر پاسخ برابر با ۱ هستند.
 • FP: بیانگر تعداد حالت‌هایی است که مقدار پیش‌بینی شده برای متغیر پاسخ، با مقدار واقعی برابر و با ۰ برابر هستند.
 • FN: بیانگر تعداد حالت‌هایی است که مقدار پیش‌بینی برابر با 0 ولی مقدار واقعی برای متغیر پاسخ برابر با 1 است.

حال به معرفی شاخ‌های ارزیابی براساس این مشخصات می‌پردازیم.

معیار دقت: نسبت مقدار TP به حاصل جمع TP و FP، دقت را محاسبه می‌کند. به این ترتیب این معیار نشان می‌دهد با چه درصدی مدل به مشاهده‌ای که مقدار ۰ دارد برچسب ۱ نداده است.

$$\large Precision = \dfrac{TP}{TP+FP}$$

معیار صحت: این معیار نشان می‌دهد که با چه درصدی، مشاهدات با مقدار واقعی ۱ برای متغیر پاسخ توسط مدل نیز مقدار ۱ را گرفته‌اند.

$$\large Recall=\dfrac{TP}{TP+FN}$$

اندازه F: از آنجایی که هر دو معیار دقت و صحت به صورت درصدی هستند. برای محاسبه میانگین آن‌ها باید از میانگین همساز (Harmonic Mean) استفاده کرد. میانگین همساز وزنی با وزن $$\beta$$ بین این دو معیار به مقدار F یا اندازه F ($$F\; Measure$$) مشهور است. در این حالت به $$\beta$$ وزن معیار صحت گفته می‌شود. اگر مقدار $$\beta=1$$ باشد، وزن هر دو معیار صحت و دقت در محاسبه اندازه F یکسان خواهد بود.

تکیه‌گاه: تعداد مشاهده مقدار ۱ و ۰ در مشاهدات، تکیه‌گاه را مشخص می‌کند. کد زیر به منظور استخراج این معیارها استفاده شده و خروجی به صورت زیر حاصل می‌شود.

1from sklearn.metrics import classification_report
2print(classification_report(y_test, y_pred))

classification index

براساس سطر آخر این جدول مشخص است که 74٪ پیش‌بینی‌ها توسط مدل درست بوده است.

منحنی ROC

روش دیگر برای نشان دادن حساسیت مدل استفاده از نمودار ROC یا نمودار Receiver Operating Characteristic است. در نمودار رسم شده، خطی که به صورت مقطع و قرمز رنگ ظاهر شده دسته بندی تصادفی مشتریان را نشان می‌دهد. یک مدل رگرسیون لجستیک باید نرخ TP بیشتری نسبت به مدل تصادفی داشته باشد. پس خط آبی رنگ باید دور از خط قرمز رنگ قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به نمودار رسم شده صحت مدل رگرسیون لجستیک ایجاد شده مورد تایید قرار می‌گیرد.

ROC curve

این نمودار توسط دستورات زیر ترسیم شده است.

1from sklearn.metrics import roc_auc_score
2from sklearn.metrics import roc_curve
3logit_roc_auc = roc_auc_score(y_test, logreg.predict(X_test))
4fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, logreg.predict_proba(X_test)[:,1])
5plt.figure()
6plt.plot(fpr, tpr, label='Logistic Regression (area = %0.2f)' % logit_roc_auc)
7plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
8plt.xlim([0.0, 1.0])
9plt.ylim([0.0, 1.05])
10plt.xlabel('False Positive Rate')
11plt.ylabel('True Positive Rate')
12plt.title('Receiver operating characteristic')
13plt.legend(loc="lower right")
14plt.savefig('Log_ROC')
15plt.show()

تمام کدهای مربوط به این متن در (+) در قالب Jupyter notebook قابل دسترس است.

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

^^

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
۱ دیدگاه برای «رگرسیون لجستیک در پایتون — راهنمای گام به گام»

سلام
خب 74 درصد عدد پایینی هست، برای بهبودش باید چه کنیم؟
از مدل دیگه ای استفاده کنیم یا با تغییر بعضی پارامتر ها میشه همین مدل رو بهبود داد؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *