«Even if» به معنای «حتی اگر» است و آن را زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم عمل یا نتیجه عمل تحت هر شرایطی اتفاقی می‌افتد، صرف نظر از این‌که بعد از آن چه پیش بیاید. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به طور مفصل درباره جملات شرطی و انواع آن صحبت کردیم. در این آموزش قصد داریم با گرامر even if آشنا شویم و به کمک مثال و تمرین، تفاوت آن را با even though و if بدانیم.

گرامر Even if

«even if» نوعی حرف ربط است که در زبان انگلیسی به آن «Conjunction» می‌گویند. حروف ربط در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می‌شوند که شامل حروف ربط «دوتایی» (Correlative Conjunctions)، «وابسته» (Subordinating Conjunctions) و «هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) هستند. «even if» در درسته حروف ربط وابسته قرار می‌گیرد و به معنای «حتی اگر» است. در واقع از گرامر even if زمانی استفاده می‌کنیم که عمل یا نتیجه عملی تحت هر شرایطی اتفاق بیفتد.

معمولاً شرایطی که بعد از «even if» در جمله مطرح می‌شود، شرایط خاصی تلقی می‌شود، چون بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامد انجام آن کار مطرح شده است. بنابراین اغلب از آن برای تأکید بر این مسئله استفاده می‌شود که عملی در هر صورت به وقوع می‌پیوندد.

«even if» با «even though» و «if» تفاوت‌هایی دارد. در این مطلب قصد داریم با این تفاوت‌ها آشنا شویم، اما قبل از هر چیز، ابتدا گرامر و ساختار و کاربردهای آن را توضیح خواهیم داد. برای آشنایی با گرامر even if مثال زیر را در نظر بگیرید.

Janet works even if she is sick.

«ژانت»، حتی اگر بیمار باشد هم کار می‌کند.

در این مثال، به این نکته اشاره شده است که ژانت حتی با وجود مریضی هم کار می‌کند. بنابراین، بیماری‌اش تأثیری در روند کار کردن او ندارد. به همین دلیل از «even if» استفاده کرده‌ایم تا نشان دهیم کاری که قرار است انجام شود یا انجام می‌شود، بدون در نظر گرفتن پیامدهای جمله‌واره مستقل صورت می‌گیرد.

نکته: بعد از «even if» از زمان گذشته ساده یا حال کامل استفاده نمی‌کنیم. «even if» فقط با زمان آینده و حال ساده به کار می‌رود، مانند مثال‌ زیر:

Even if it rains, we will go to the park.

حتی اگر باران ببارد هم به پارک می‌رویم.

***

Even if she won the game, she wouldn't be happy.

حتی اگر بازی را ببرد هم خوشحال نمی‌شود.

(در این مثال «even if» برای زمان حال به کار رفته، اما چون موقعیتی غیرواقعی را توصیف می‌کند، فعل آن به صورت گذشته ساده آمده است.)

ساختار گرامر Even if

«even if» در جمله‌واره وابسته به کار می‌رود و همراه با آن باید جمله‌واره مستقلی بیاید تا معنی آن را کامل کند. «جمله‌واره» (Clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فعل و فاعل تشکیل شده است. جمله‌‌واره به دو دسته «وابسته» و «مستقل» تقسیم می‌شوند. جمله‌واره مستقل به‌تنهایی معنی کاملی دارد، درحالی‌که جمله‌واره وابسته باید با جمله‌واره مستقل همراه شود تا معنی کاملی را منتقل کند.

جمله‌واره‌ای که با «even if» به کار می‌رود، هم می‌تواند در ابتدای جمله قرار بگیرد و هم بعد از جمله‌واره‌ مستقلی بیاید که نتیجه یا پیامد احتمالی را بیان می‌کند. بنابراین، دو ساختار زیر را می‌توانیم برای آن تعریف کنیم:

Even if + condition, + action/result

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

Even if it rains, we will play baseball.

حتی اگر باران ببارد، بازهم او بیسبال بازی خواهد کرد.

(تحت هر شرایطی بیسبال بازی خواهد کرد.)

Even if she doesn't study, she will pass the test because she is smart.

حتی اگر درس نخواند، باز هم در آزمون قبول خواهد شد زیرا باهوش است.

(او تحت هر شرایطی در آزمون قبول خواهد شد.)

با عوض کردن جای دو جمله‌واره به فرمول زیر می‌رسیم که نیازی به ویرگول ندارد:

Action/Result + even if + condition

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

She will go to the doctor even if she feels better.

حتی اگر بهتر شده باشد، بازهم به دکتر می‌رود.

They attend every concert at the club even if they do not like the band.

آن‌ها در هر کنسرتی شرکت می‌کنند، حتی اگر گروه موسیقی را دوست نداشته باشند.

اگر لازم باشد از زمان گذشته استفاده کنیم، بهتر است «even though» را به کار ببریم، مانند مثال زیر:

She came even though she was sick.

(Not: She came even if she was sick.)

او آمد، با وجود این‌که مریض بود.

نکته: از even if می‌توانیم برای موقعیت‌های غیرواقعی یا خیالی نیز استفاده کنیم. در این جمله‌ها، باید از فعل زمان گذشته کمک بگیریم، اما درباره گذشته صحبت نمی‌کنیم. این جمله‌ها بیشتر حالت خیالی دارند، ماند مثال‌های زیر:

She would come even if she were sick.

حتی اگر مریض باشد هم می‌آید.

***

Even if I won the lottery, I wouldn't quit my job.

حتی اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوم، دست از کارم نمی‌کشم.

کاربرد گرامر even if

کاربرد گرامر Even if

دو کاربرد مهم گرامر even if را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم:

 • برای توصیف موقعیتی که تحت هر شرایطی و با وجود هر گونه پیامدی انجام خواهد شد. حتی اگر به نظر برسد که فرد ممکن است نظرش را تغییر دهد، زیرا هیچ تغییری در نظر گوینده ایجاد نخواهد شد.
 • برای توصیف موقعیتی خیالی یا غیرواقعی در زمان حال. در این حالت از فعل گذشته ساده استفاده می‌کنیم، اما معنای حال دارد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، می‌توانیم جمله‌واره «even if» را ابتدا یا بعد از جمله‌واره اصلی بیاوریم. در حالت اول، بعد از جمله‌واره به ویرگول نیاز داریم اما در حالت دوم نیازی به ویرگول نیست. به چند مثال با حالت اول، یعنی زمانی که جمله‌واره «even if» در ابتدای جمله بیاید، توجه کنید.

Even if I were poor, I would be happy.

حتی اگر فقیر بودم هم راضی بودم.

Even if it is on sale, I will not buy it.

حتی اگر حراج باشد هم آن را نمی‌خرم.

Even if she is nice to me, I will not be nice to her.

حتی اگر او با من خوب باشد، من با او مهربان نخواهم بود.

Even if it is hard, you should practice speaking English a lot.

حتی اگر سخت باشد، باید زبان انگلیسی را زیاد تمرین کنید.

Even if you make many mistakes when you speak English, you should try to speak a lot.

حتی اگر هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی اشتباهات زیادی مرتکب شوید، باید سعی کنید زیاد صحبت کنید.

Even if we leave now, we are still going to be late.

حتی اگر الان برویم، باز هم دیر می‌رسیم.

Even if we start now, we will never be able to catch up with them.

حتی اگر همین الآن شروع کنیم، هرگز نمی‌توانیم به آن‌ها برسیم.

Even if it rains, I think going to the game will be fun.

حتی اگر باران ببارد هم فکر می‌کنم بازی کردن سرگرم‌کننده خواهد بود.

Even if she doesn’t come, we will have a good time.

حتی اگر او نیاید هم به ما خوش می‌گذرد.

Even if you do not pass the test, you will still pass the class.

حتی اگر در آزمون قبول نشدید، باز هم از این کلاس به کلاس بعدی می‌روید.

به چند مثال با ساختار «even if» در وسط جمله توجه کنید. در این حالت به ویرگول نیازی نداریم، چون جمله‌واره مستقل ابتدا آمده است.

We will have fun even if it rains.

حتی اگر باران ببارد، باز هم به ما خوش می‌گذرد.

People will come even if the weather is bad.

حتی اگر هوا بد باشد هم مردم می‌آیند.

You will like snowboarding even if you have never tried it before.

حتی اگر قبلاً اسنوبورد سواری را امتحان نکرده باشی هم از آن خوشت می‌آید.

Mark would be happy even if he lived in the countryside.

«مارک» خوشحال می‌شود، حتی اگر در حومه زندگی کند.

Ben would have won the race even if he had a broken leg.

«بن» در مسابقه برنده می‌شد حتی با پای شکسته.

تفاوت If و Even if

بسیاری از زبان‌آموزان بین انتخاب «if» و «even if»‌ مردد می‌شوند یا فکر می‌کنند می‌توانند هر دو را به‌جای هم به کار ببرند. در صورتی که این‌طور نیست. با دو مثال بهتر می‌توانید تفاوت if و even if را درک کنید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که «even if» به معنای «حتی اگر» است و معادل انگلیسی «whether or not» را می‌توانیم برای آن در نظر بگیریم، درحالی‌که «if» به معنای «اگر» است و نباید آن را با «even if» یکی بدانیم.

My brother will not be able to come to the party even if you change the date to next weekend, because he'll be in America.

برادرم به مهمانی خواهد آمد، حتی اگر تاریخ را به هفته آینده تغییر دهی، چون او در آمریکا خواهد بود.

My brother will not be able to come to the party if you change the date to next weekend, he'll be in America.

اگر تاریخ مهمانی را به هفته آینده تغییر ندهید، برادرم نمی‌تواند بیاید.

مفهوم مثال اول این است که برادر گوینده، در هر صورت به مهمانی هفته آینده خواهد آمد، چه تاریخ را تغییر بدهند چه ندهند. اما مفهوم مثال دوم این است که اگر مهمانی به هفته آینده موکول نشود، برادر گوینده می‌تواند به مهمانی بیاید. اما اگر تاریخ مهمانی تغییر کند، او نمی‌تواند بیاید.

به چند مثال دیگر با گرامر even if و if توجه کنید تا تفاوت آن‌ها را بهتر درک کنید.

He never got sick, not even a cold.

او هیچ‌وقت مریض نشد، حتی سرماخوردگی.

Our sailboat couldn’t move. There wasn’t even a mild wind.

قایق ما نمی‌توانست حرکت کند. حتی یک باد ملایم هم نمی‌آمد.

He’s very talented, isn’t he? Did you know he even writes his own music?

او بسیار بااستعداد است، این‌طور نیست؟ می‌دانستید که حتی خودش ترانه‌سرا است؟

Even if the thief were my brother, I would still call the police.

حتی اگر دزد برادرم بود، باز هم به پلیس زنگ می‌زدم.

Even if we apply today, our passports won’t come in time for her wedding.

حتی اگر امروز درخواست بدهیم، گذرنامه ما به‌موقع برای عروسی او نمی‌آید.

تفاوت Even if با Even though

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با کاربرد گرامر even if مطرح می‌شود، تفاوت آن با even though است. در ادامه کاربردهای هر یک را به طور جداگانه شرح داده‌ایم تا با مقایسه آن‌ها بتوانید این تفاوت را بهتر درک کنید.

 • از «even if» برای معرفی یک وضعیت یا یک موقعیت استفاده می‌کنیم. در واقع جمله‌ای که با «even if» شروع می‌شود، چیزی را توصیف می‌کند که بدون در نظر گرفتن جمله‌واره مستقل یا اصلی، انجام خواهد شد:

I go running after work even if I’m tired.

بعد از کار می‌دوم حتی اگر خسته باشم.

(در این مثال، گوینده بدون در نظر گرفتن جمله‌واره مستقل قصد دارد بدود. در واقع جمله‌واره وابسته «even if» در هر صورت انجام می‌شود، بدون در نظر گرفتن جمله‌واره دوم.)

Even if they offered me 50% more, I wouldn’t accept the offer.

حتی اگر به من پیشنهاد ۵۰ درصدی بدهند، پیشنهاد را قبول نمی‌کنم.

(در این مثال، گوینده نشان می‌دهد که با وجود پیشنهادی که در جمله واره اصلی مطرح شده، پیشنهاد را قبول نخواهد کرد. به همین دلیل جمله‌واره اصلی تأثیری بر جمله‌واره even if ندارد.)

 • از even though برای معرفی چیزی استفاده می‌شود که حقیقت دارد. در واقع برای توصیف عملی به کار می‌رود که باعث تعجب شده یا حتی ممکن است غیرعادی تلقی شود. «even though» نوعی حرف ربط وابسته است، برای بیان تقابل به کار می‌رود و معنی آن «اگرچه» یا «با وجود این‌که» است، اما در مقایسه با «although» قوی‌تر است:

I went running after work today even though I was tired.

امروز دویدم با وجود این‌که خسته بودم.

(در این مثال، گوینده درباره چیزی صحبت می‌کند که صحت دارد و با وجود همه مشکلات، توانسته از عهده آن بربیاید.)

Even though they offered me 50% more, I turned down the offer.

گرچه آن‌ها به من پیشنهاد ۵۰ درصدی دادند، من قبول نکردم.

در مثال فوق نیز درباره حقیقتی صحبت شده که اتفاق افتاده و واکنش گوینده با توجه به این واقعه صورت گرفته است. برخلاف مثال مشابهی که با «even if» زده شد. در آن مثال، گوینده فقط جنبه احتمالی قضیه را در نظر گرفته بود و بر اساس آن نظرش را گفته بود.

 • از «even though» در مواقعی استفاده می‌کنیم که صحبت از موقعیت یا عملی باشد که در حال حاضر صحت دارد یا در گذشته صحت داشته است، مانند مثال‌های زیر:

Even though I studied, I failed.

با وجود این‌که درس خواندم، در امتحان رد شدم.

Even though I am studying, I think I will fail.

با وجود این‌که در حال درس خواندنم، فکر می‌کنم در امتحان رد شوم.

 • «even if» برای موقعیت‌هایی به کار می‌رود که حقیقت ندارد. در واقع درباره شرایطی احتمالی صحبت می‌کنیم. همچنین به این فکر می‌کنیم که اگر عملی انجام شود، نتیجه مورد انتظار یا نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد یا برای تأکید بر عملی به کار می‌رود که تحت هر شرایطی رخ می‌دهد، چه عمل دیگری اتفاق بیفتد چه نیفتد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Even if he studies hard, he will fail the test because it is too hard for him.

حتی اگر سخت درس بخواند، در امتحان مردود خواهد شد زیرا [امتحان] برای او بیش از حد سخت است.

Even if she had helped us, we would have failed.

 حتی اگر به ما کمک می‌کرد، باز هم در امتحان مردود می‌شدیم.

یادگیری گرامر انگلیسی

 گرامر Even

از Even زمانی استفاده می‌کنیم که واقعه‌ای را توصیف کنیم که باعث حیرت یا تعجب ما شده است، یا زمانی که بخواهیم درباره چیزی بگوییم که انتظارش وقوعش را نداشتیم و فراتر از انتظار بوده است. به دو مثال زیر دقت کنید.

She’s rude to everyone. She’s even rude to me.

او با همه بی‌نزاکت است. حتی با من هم بی‌ادب است.

He gets up early even on Sundays.

او حتی یکشنبه‌ها نیز زود از خواب بیدار می‌شود.

از «even» به عنوان «حرف ربط» (Conjunction) استفاده می‌شود. حرف ربط به کلمه‌ای می‌گویند که دو جمله را به هم مرتبط می‌کند، مانند «and» یا «but». اما «even» به‌تنهایی نمی‌تواند به عنوان حرف ربط استفاده شود. باید با «if» یا «though» همراه شود تا دو جمله‌واره را به هم وصل کند. بنابراین به عنوان حرف ربط در جمله می‌تواند به صورت زیر به کار برود:

Of course I’d continue teaching even if I didn’t have to work.

من به تدریس ادامه خواهم داد حتی اگر مجبور باشم کار کنم.

به چند مثال دیگر با «even» و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

You can take an online course now and you even do the test online.

شما می‌توانید دوره آنلاین بگذرانید و حتی آزمون آنلاین بدهید.

I haven’t even started making dinner.

حتی هنوز شروع به درست کردن شام هم نکرده‌ام.

It’s a really useful book if you’re interested in cameras. There’s even a chapter on buying second-hand ones.

اگر به دوربین علاقه داری، این واقعاً کتاب مفیدی است. حتی یک فصل درباره خرید دوربین دست‌دوم دارد.

از دیگر کاربردهای «even» این است که می‌توانیم آن را قبل از بخشی از جمله‌واره یا جمله‌ای قرار دهیم که بر روی آن تأکید داریم، مانند مثال‌های زیر:

Even a five-year-old can see that these figures don’t add up.

حتی یک دختر پنج‌ساله هم می‌فهمد که این ارقام را نمی‌توان جمع بست.

They came in cars, lorries, and even an airplane.

ماشین، کامیون و حتی هواپیما وارد شد.

گرامر Even though

از Even though به معنای «با وجود این‌که» یا «اگرچه»، در مواقعی استفاده می‌کنیم که درباره موقعیتی واقعی صحبت می‌کنیم. در این حالت از آن برای بیان عملی استفاده می‌شود که فکر می‌کنیم حقیقت دارد. به مثال زیر توجه کنید که وقتی «even though» را در جمله به کار می‌بریم، چگونه معنای آن با «even if» فرق می‌کند.

I’m going out right now, even though it’s raining.

من الآن دارم می‌روم بیرون، با وجود این‌که باران می‌بارد.

بعد از «even though» از فاعل و فعل استفاده می‌کنیم. به همین دلیل به آن جمله‌‌واره می‌گوییم، هرچند جمله‌واره وابسته است و بعد از آن باید از جمله‌واره اصلی کمک بگیریم تا معنای کاملی را منتقل کند. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

The bank robber got away even though the police had evidence.

سارق با وجود مدارک پلیس قسر دررفت.

He didn't get the job even though he was the best candidate.

او نتوانست استخدام شود، با وجود این‌که بهترین متقاضی بود.

جمله‌واره‌ای که با «even though» شروع می‌شود را می‌توانیم ابتدای جمله نیز بیاوریم. در این حالت، بعد از جمله‌واره از ویرگول کمک می‌گیریم، مانند مثال زیر:

Even though it was really windy, we went on a picnic.

با وجود این‌که هوا خیلی بادی بود، او به گردش رفت.

نکته: گاهی از «even so» نیز برای بیان تقابل استفاده می‌شود که به معنی «با این حال» است، مانند مثال‌‌های زیر:

Our instructor was very strict. Even so, we liked him.

استاد ما خیلی سخت‌گیر بود. با این حال دوستش داشتیم.

***

The weather was cold and wet but even so, we enjoyed our trip.

هوا سرد و بارانی بود، با این حال، ما از سفرمان لذت بردیم.

***

Her English wasn't very good but even so, she managed to explain the problem.

زبان انگلیسی او خیلی خوب نبود، با این حال تلاش می‌کرد مشکل را شرح دهد.

***

His letter was full of mistakes. Even so, the effort he made was appreciated.

نامه او پر از اشتباه بود. با این حال تلاشش ستودنی بود.

کاربرد Even when

«even when» را قبل از زمانی به کار می‌بریم که به نظر می‌رسد چیزی درست نباشد، درحالی‌که هنوز صحت دارد. با خواندن مثال‌های زیر، می‌توانید مفهوم آن را بهتر درک کنید.

Even when he was a boy, he was taller than anyone else his age.

حتی وقتی بچه بود، از هم‌سن‌وسال‌های خودش بلندتر بود.

(او از کودکی از هم‌سن‌وسال‌های خودش بلندتر بود و هنوز هم هست.)

She wears the earrings Alex gave her even when she is sleeping.

او گوشواره‌‌ای را می‌اندازد که «الکس» به او داده بود، حتی موقع خواب.

(او هیچ‌وقت گوشواره را از گوشش درنمی‌آورد.)

Even when I stay up late, I’m not tired the following day.

حتی وقتی تا دیروقت بیدار می‌مانم، روز بعد خسته نیستم.

(حتی تا دیروقت بیدار ماندن هم باعث نمی‌شود که من روز بعد خسته باشم.)

She never stops talking even when she’s eating.

او هرگز دست از حرف زدن برنمی‌دارد، حتی وقتی در حال خوردن است.

(حتی خوردن هم نمی‌تواند مانع حرف زدن او بشود.)

چه کلمه‌هایی جایگزین if می‌شوند؟

«if» همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به عنوان کلمه‌‌ای برای توصیف جملات شرطی به کار می‌رود. و در واقع وقوع کاری را با پیامد یا نتایج احتمالی آن نشان می‌دهد. جملات شرطی در زبان انگلیسی از دو بخش تشکیل شده‌اند. بخش اول «جمله‌واره مستقل» (Independet Clause) و بخش دوم «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) نام دارد. جمله‌واره‌ای که در آن «if» به کار رفته به عنوان «جمله‌واره وابسته» (If-clause) در نظر گرفته می‌شود و جمله‌واره‌ دیگر به عنوان «جمله‌واره مستقل» (Main Clause) به کار می‌رود.

جملات شرطی انواع مختلفی دارند که به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

به چند مثال زیر توجه کنید که با جملات شرطی مختلف ساخته شده است.

If you arrive late, you have to pay for lunch.

اگر دیر برسی باید پول ناهار را حساب کنی.

If the weather is cold, we won't go on a picnic.

اگر هوا سرد باشد، به گردش نمی‌رویم.

If I won the lottery, I would be really happy.

اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوم، خیلی خوشحال می‌شوم.

If I hadn't told Mary about the test, she would have forgotten all about that.

اگر به «ماری» درباره آزمون نمی‌گفتم، به‌کل فراموشش کرده بود.

If I had played more sport, I would be in great shape now.

اگر بیشتر ورزش کرده بودم، الآن تناسب اندام خیلی خوبی داشتم.

اما علاوه بر «if» می‌توانیم کلمه‌های دیگری را نیز جایگزین آن کنیم. در جدول زیر می‌توانید این کلمه‌ها را مشاهده کنید.

کلمه‌هایی که می‌توان جایگزین if کرد
unless
in case
as long as / provided that / on condition that / only if
whether or not
even if
suppose / supposing

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید، از «even if» نیز می‌توان به‌جای «if» استفاده کرد، هرچند به طور کامل شبیه هم نیستند و در این مطلب به تفاوت‌های آن‌ها به طور کامل اشاره شد. در ادامه، کاربردهای سایر کلمه‌ها را نیز شرح می‌دهیم.

 • unless: به معنی «if not» است و کاربرد آن در جمله‌های شرطی است. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I won’t go on holiday unless I save some money.

= I won’t go on holiday if I don’t save some money.

من به تعطیلات نخواهم رفت مگر آن‌که مقداری پول پس‌انداز کنم.

 • in case: برای بیان شرایطی است که انتظار وقوع آن را در آینده داریم، به همین دلیل از قبل خود را برای آن آماده می‌کنیم تا محض احتیاط اگر اتفاقی افتاد، بتوانیم با آن شرایط خود را تطبیق دهیم، مانند زمانی که پیش‌بینی می‌کنیم هوا بارانی شود، به همین دلیل محض احتیاط با خود چتر می‌بریم.

I’ll take my umbrella in case it rains.

با خود چتر می‌برم مبادا باران ببارد.

مطلب پیشنهادی:
گرامر In case — توضیح به زبان ساده + کاربرد و مثال
شروع مطالعه
 • as long as / provided that / on condition that / only if:‌ برای تأکید بر شرایطی که باید وجود داشته باشد تا اتفاقی رخ دهد، یا در کل وقتی می‌خواهیم بر اساس شرایطی صحبت کنیم که شرط و شروطی را تعیین کنیم، از این کلمه‌ها می‌توانیم کمک بگیریم. در جمله‌های زیر می‌توانید مثال‌هایی را مشاهده کنید.

I’ll tell you what really happened as long as you keep the secret.

به تو می‌گویم چه اتفاقی افتاد تا زمانی که راز را پیش خودت نگه داری.

I’ll lend you the money provided (that) you pay me back next month.

به تو پول قرض خواهم داد به شرطی که آن را ماه آینده به من برگردانی.

They will speak to the press on condition (that) they remain anonymous sources.

آن‌ها با مطبوعات صحبت خواهند کرد، به شرط آن‌که منبعی ناشناس باقی بمانند.

We will invest the money, but only if you can prove that it’s a safe investment.

آن‌ها پول را سرمایه‌گذاری خواهند گرد به شرط آن‌که ثابت کنی سرمایه‌گذاری امنی است.

 • whether or not: وقتی دو حالت داشته باشیم و بخواهیم بگوییم چه حالت اول باشد و چه حالت دوم، در هر صورت اتفاق خواهد افتاد، از «whether or not» کمک می‌گیریم. تفاوت آن را با «if» در جمله‌های زیر مشاهده کنید.

I’ll help him if he needs me.

اگر به من احتیاج داشته باشد، کمکش می‌کنم.

I’ll help him whether or not he needs me.

چه به من احتیاج داشته باشد چه نداشته باشد، کمکش می‌کنم.

 • even if: معنی «even if» تا حدودی شبیه «whether or not» است و همان‌طور که در این مطلب توضیح داده شد، برای تأکید بر کاری است که حقیقت دارد یا در صورت وقوع عمل دیگری، باز هم صورت می‌گیرد.

Even if you apologise, he’ll never forgive you.

حتی اگر عذرخواهی هم بکنی، او تو را هیچ‌وقت نمی‌بخشد.

 • suppose / supposing: معمولاً از «suppose» یا «supposing» در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم تا موقعیتی خیالی یا غیرواقعی را توصیف کنیم. در واقع مترادف «what would happen if» یا «if»‌ است.

Supposing I got a job, I wouldn’t be able to travel with you next summer.

فرض کن مشغول به کار شدم، تابستان بعد نمی‌توانم به مسافرت بروم.

Suppose she doesn’t believe you, what would you do then?

فرض کن تو را باور ندارد، آن‌وقت چه کار می‌‌کردی؟

مثال با Even ,Even if و Even though

برای درک بهتر، به چند مثال با Even if و even و even though توجه کنید.

Even if you take a taxi, you’ll still miss your plane.

حتی اگر تاکسی هم بگیری، همچنان از هواپیما جا می‌مانی.

You will go to that cinema even if they don’t allow you.

به آن سینما خواهی رفت حتی اگر به شما اجازه ندهند.

Even if Alex earned a big salary, he would not buy a fast car.

حتی اگر «الکس» دستمزد بالایی داشته باشد، نمی‌تواند ماشین پرسرعتی بخرد.

Even if I had three hours for shopping, I wouldn’t go out and buy a notebook.

حتی اگر سه ساعت وقت برای خرید کردن وقت داشتم، بیرون نمی‌رفتم و آن دفتر را نمی‌خریدم.

He didn't even have enough money to pay the rent.

او حتی پول کافی برای پرداخت اجاره خانه را نداشت.

You love me, even after the terrible things I've done?

تو مرا دوست داری، حتی بعد از کارهای بدی که انجام داده‌ام؟

I'd never been abroad before, so it was a wonderful gift. I didn't even have to pay for anything.

من قبلاً هرگز خارج از کشور نرفته بودم، بنابراین این هدیه فوق‌العاده‌ای بود. حتی مجبور نبودم برای چیزی هزینه کنم.

She didn't even try to do the right thing.

او حتی سعی نکرد کار درست را انجام دهد.

Even if he does something bad, he'll never admit it.

حتی اگر کار بدی انجام دهد، هرگز به آن اعتراف نمی‌کند.

Even though there were many cookies on the dish, I only ate three.

با وجود این‌که تعداد زیادی کلوچه روی ظرف بود، من فقط سه تا خوردم.

I realized that even though I wanted to eat, I didn't have enough time.

فهمیدم با این‌که می‌خواستم غذا بخورم، وقت کافی نداشتم.

Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.

با این‌که دوستم گیاهخوار بود، به او نگفتم که سوپ کمی گوشت دارد.

نکات مهم درباره گرامر Even if

به چند نکته مهم در رابطه با نحوه استفاده از Even if در جمله دقت کنید.

 • با even if می‌توانیم فعل را با هر زمانی به کار ببریم:

Even if people are rude to me, I am nice to them. (حال ساده)

حتی اگر مردم با من بی‌ادب هستند، من با آن‌ها خوبم.

Even if she hadn't come to your birthday, she could have called to wish you a happy birthday. (گذشته )

حتی اگر او به جشن تولد نیامد، می‌توانست زنگ بزند و تولدت را تبریک بگوید.

Even if it will be rainy, I will go. (آینده ساده)

حتی اگر هوا بارانی باشد هم می‌روم.

Even if you haven’t seen the first movie, you can understand the second. (حال کامل)

حتی اگر اولین فیلم را ندیده‌ای، می‌توانی دومی را بفهمی.

 • با even if می‌توانیم در جمله‌واره‌های شرطی، از ترکیبی از زمان‌ها استفاده کنیم:

Even if he changes his job, he will still be unhappy.

حتی اگر شغلش را عوض کند، هنوز هم ناراضی خواهد بود.

Even if I had money, I would still live here.

حتی اگر پول داشته باشم، همچنان همین‌جا زندگی خواهم کرد.

Even if we don’t have a lot of time, we will do our best to come.

حتی اگر زمان زیادی نداشته باشیم، تلاش خود را می‌کنیم که بیاییم.

می‌توانیم از جملات شرطی نوع اول که برای موقعیت‌های واقعی به کار می‌رود، و از شرطی غیرواقعی بعد از «even if» استفاده کنیم. به یاد داشته باشید که شرطی نوع اول با زمان حال ساده و شرطی نوع دوم و سوم به‌ترتیب با زمان گذشته ساده یا گذشته کامل ساخته می‌شوند:

I would love you even if you were ugly! (شرطی غیرواقعی)

حتی اگر زشت بودی، باز هم عاشقت بودم!

Even if she had helped us, we would have failed. (شرطی غیرواقعی)

حتی اگر او به ما کمک کرده بود، باز هم شکست می‌خوردم.

Even if you don’t come, I will still like you. (شرطی واقعی)

حتی اگر نیایی، باز هم دوستت دارم.

مکالمه با گرامر Even if

مکالمه با Even if

برای درک بهتر گرامر Even if در ادامه این مطلب چند مکالمه کوتاه ارائه شده است که می‌توانید ترجمه آن‌ها را نیز بخوانید.

مکالمه اول

A: I hope Nick comes to the party.

B: He will come even if he is sick. He really wants to see you.

A: That is good, but I hope he is not really sick!

A: امیدوارم «نیک» به مهمونی بیاد.

B: حتی اگه مریض باشه هم میاد. خیلی دوست داره شما رو ببینه.

A: خوبه، ولی امیدوارم واقعاً مریض نباشه!

مکالمه دوم

A: The restaurant is so popular that many people would come even if they did no advertising.

B: I think that is an exaggeration.

A: رستوران اون‌قدر محبوبه که افراد زیادی میان، حتی اگر تبلیغی هم نکرده باشن.

B: فکر کنم این دیگه بزرگ‌نماییه.

مکالمه سوم

A: Even if it is cold, I still go running every morning.

B: Do you run if it is snowing?

A: I do, but I don’t run if it is icy.

B: Well, good thing it is summer now. You don’t have to worry about that for a while.

A: حتی اگه هوا سرد باشه، بازهم هر روز صبح می‌دوم.

B: اگه برف بیاد می‌دوی؟

A: می‌دوم، ولی اگه زمین یخ بسته باشه نه.

B: خب، خوبی‌ش اینه که الآن تابستونه. برای مدتی جای نگرانی نیست.

سوالات رایج درباره گرامر Even if

برای درک بهتر گرامر Even if و فرق آن با سایر کلمه‌های مشابه آن، در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ دهیم.

فرق بین Even if و Even though چیست؟

از «even though» زمانی استفاده می‌کنیم که کاری انجام شود یا به واقعیتی اشاره شده باشد. معادل آن در فارسی «با وجود این‌که» یا «اگرچه» است. اما از «even if» زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم بگوییم نتیجه عمل تحت هر شرایطی رخ خواهد داد، بدون در نظر گرفتن این‌که چه پیامدهایی خواهد داشت. در زبان فارسی، «even if» را «حتی اگر» ترجمه کرده‌اند.

Even if در جمله چگونه به کار می‌رود؟

«even if» در ابتدای جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرد و پس از آن فاعل و فعل می‌آید، اما از آنجا که این جمله‌واره وابسته است، باید برای کامل شدن با جمله‌واره مستقل همراه شود. به همین دلیل بعد از آن ویرگول می‌گذاریم و سپس جمله‌‌‌واره مستقل که همان نتیجه کار است را بیان می‌کنیم. البته می‌توانیم جمله‌واره وابسته را بعد از جمله‌‌واره اصلی نیز بیاوریم که در این حالت به ویرگول نیاز نداریم.

آیا Even if جمله شرطی است؟

«even if» می‌تواند در جمله‌های شرطی استفاده شود. می‌توانیم آن را به‌جای «if» در جمله شرطی استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

Even if you take a taxi, you'll still miss your plane.

حتی اگر تاکسی هم بگیرید، از هواپیمای خود جا می‌مانی.

Even if چه نوع حرف ربطی است؟

«even if» در دسته حروف ربط وابسته قرار می‌گیرد که معمولاً در جمله‌واره‌های قیدی به کار می‌روند و رابط بین جمله‌واره وابسته و جمله‌‌واره اصلی هستند. به حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی «Subordinating Conjunctions» گفته می‌شود.

آیا در جمله‌واره‌های Even if به کاما نیاز داریم؟

«even if» در جمله‌واره‌های وابسته به کار می‌رود، بنابراین مانند همه جمله‌واره‌های وابسته که به کمک جمله‌واره مستقل تکمیل می‌شوند، جمله‌واره even if نیز به جمله‌واره اصلی نیاز دارد. به همین دلیل بعد از جمله‌واره even if، در صورتی که در ابتدای جمله بیاید به ویرگول نیاز داریم، اما اگر بعد از جمله‌واره اصلی قرار بگیرد، به ویرگول نیازی نیست.

تمرین با گرامر Even if

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Even if»، می‌توانید 10 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I’ll have this finished by tomorrow _________ it takes all night.

even if

even though

2. _________ I were independently wealthy, I would still want to have a part-time job.

Even if

Even though

3. I can’t believe the company didn’t issue a recall _________ they knew the product was dangerous.

even if

even though

4. The MBA program is extremely selective. _________ Mark had a high score on his GMATs and excellent references, he didn’t get accepted.

Even if

Even though

5. _________ Martin has little technical experience, he created a successful mobile application.

Even if

Even though

6. We wouldn’t do business with that supplier _________ they offered us a 50% discount. The last shipment arrived late and some of the products were damaged.

even if

even though

7. _________ the taxes are high, many tech companies have decided to stay in the Silicon Valley.

Even if

Even though

8. _________ our market share is still high, our competitors have gained some ground.

Even if

Even though

9. I’m on call this weekend. I have to be available to answer the phone _________ it rings at 2 AM.

even if

even though

10. _________ smoking in prohibited in the business park, many people still do it.

Even if

Even though

 
تمرین گرامرeven if

تمرین دوم

جاهای خالی را با یکی از کلمه‌های «even» یا «‌even if» یا «even though» پر کنید.

Q1: Jane rejected the offer _____ she was in desperate need of money.

جواب

Answer: Jane rejected the offer even though she was in desperate need of money.

Q2: Anybody can solve this puzzle. _____ a child can solve it.

جواب

Answer: Anybody can solve this puzzle. Even a child can solve it.

Q3: I had a wonderful time, _____ I didn’t know anyone at the party.

جواب

Answer: . I had a wonderful time, even though I didn’t know anyone at the party.

Q4: ______ he has a lot of money, he lives like a beggar.

جواب

Answer: Even though he has a lot of money, he lives like a beggar.

Q5: I will go _____ you kill me.

جواب

Answer: I will go even if you kill me.

Q6: I will not sell my home _____ you offer me a good price.

جواب

Answer: I will not sell my home even if you offer me a good price.

Q7: I work every day, _____ on Sundays.

جواب

Answer: I work every day, even on Sundays.

Q8: ______ she is very old, she can still read without glasses.

جواب

Answer: Even though she is very old, she can still read without glasses.

Q9: ______ you offer me a billion dollars, I will not betray my country.

جواب

Answer: Even if you offer me a billion dollars, I will not betray my country.

Q10: She gives money to the poor and the needy _____ she is not rich.

جواب

Answer: She gives money to the poor and the needy even though she is not rich.

Q11: I wouldn’t buy a new car, _____ I had the money.

جواب

Answer: I wouldn’t buy a new car, even if I had the money.

Q12: ______ she was angry, she said nothing.

جواب

Answer: Even though she was angry, she said nothing.

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر Even if آشنا شدیم و کاربردهای آن را یاد گرفتیم. همچنین به بررسی تفاوت آن با even و even though پرداختیم. در ادامه سعی کردیم با مثال‌های متعدد کاربرد گرامر Even if را در جمله نشان دهیم. علاوه بر این، در انتهای مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص اشاره کردیم و تمرین‌هایی را همراه با پاسخ ارائه کردیم تا به کمک آن‌ها بتوانید نحوه عملکرد خود را در انتهای یادگیری ارزیابی کنید.

در بخش پایانی و در جمع‌بندی گرامر Even if، به طور خلاصه کاربرد even if را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

 • برای توصیف موقعیت یا عمل احتمالی در جمله‌واره‌ای که پس از آن، در جمله‌واره اصلی، شاهد نتیجه یا پیامد غیرمنتظره‌ای خواهیم بود:

Even if it is on sale, I will not buy it.

حتی اگر حراج باشد هم آن را نمی‌خرم.

I will not but it even if it is on sale.

حتی اگر حراج باشد هم آن را نمی‌خرم.

 • برای توصیف موقعیتی خیالی:

Even if I won the lottery, I wouldn'tleave my country.

حتی اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوم، کشورم را ترک نمی‌کنم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.