گرامر But – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۲۳۲۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۹ دقیقه
دو مرد در حال صحبت در مورد گرامر But

کلمه But در انگلیسی نقش‌های مختلفی ایفا می‌کند که مهم‌ترین آن به عنوان حرف ربط هم‌پایه‌ساز است. حروف ربط برای وصل کردن جمله‌ و عبارت‌های مستقل به هم استفاده می‌شود و حروف ربط هم‌پایه‌ساز نیز تضاد بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهند. می‌توان گفت که گرامر But یکی از پراستفاده‌ترین و مهم‌ترین گرامرهای زبان انگلیسی است و عدم آشنایی با نحوه صحیح استفاده آن در جمله می‌تواند منجر به اشتباه معنایی و گرامری فاحشی شود. از این رو یادگیری این گرامر برای زبان‌آموزان امری ضروری در نظر گرفته می‌شود. در این مطلب از «مجله فرادرس» می‌خواهیم گرامر But را به طور کامل توضیح دهیم و در مورد سایر کاربردهای آن مثل All but و But for صحبت کنیم. سپس But را با And مقایسه می‌کنیم و در آخر نیز دو تمرین ارائه شده است تا مهارت‌های زبانی خود را در استفاده از گرامر But ارزیابی کنید.

گرامر But چیست؟

حرف But در انگلیسی کاربردهای زیادی دارد که همگی برای وصل کردن دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره انگلیسی به کار می‌روند تا تضاد بین آن‌ها را نشان دهند. به طور کلی، گرامر But از لحاظ دستوری در جمله کاربردهای زیادی دارد که عبارت‌اند از:

 • کاربرد But به عنوان «حرف ربط در انگلیسی» (Conjunction)
 • کاربرد But به عنوان «حرف اضافه در انگلیسی» (Preposition)
 • کاربرد But به عنوان «قید در انگلیسی» (Adverb)
 • کاربرد But به عنوان «اسم در انگلیسی» (Noun)

در ادامه هر یک از این موارد را به طور مجزا با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

کاربرد But به عنوان حرف ربط

از حروف ربط برای وصل کردن دو بخش یک جمله استفاده می‌شود. علاوه بر این، برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل نیز از حروف ربط کمک می‌گیریم. حروف ربط در زبان انگلیسی به سه دسته «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions)، «حروف ربط دوتایی» (Correlative Conjunctions) و «حروف ربط وابسته» (Subordinating Conjunctions) تقسیم می‌شوند.

گرامر But در زبان انگلیسی می‌تواند به عنوان حرف ربط همپایه‌ساز برای نشان دادن تضاد میان دو بخش جمله به کار برود. در واقع، حروف ربط همپایه‌ساز مثل But برای وصل کردن کلمات، عبارات و جمله‌واره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، در نتیجه جایگاه آن‌ها در وسط جمله و بین دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I wanted to talk this out, but you keep pushing me away.

دلم می‌خواست در مورد این مسئله صحبت کنم، اما مدام من را پس می‌زنی.

That girl is caring but distant.

آن دختر دلسوز اما سرد است.

توجه داشته باشید که به کار بردن But not نیز در این گرامر رایج است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The room has been painted but not in the color that I asked for.

اتاق رنگ شده است، اما نه به رنگی که خواسته بودم.

I’d love to go for a pizza with you but not tonight.

خوشحال می‌شوم باهم برویم پیتزا بخوریم، اما امشب نه.

I like apples, but not bananas.

من سیب دوست دارم، اما موز نه.

دختری در حال مطالعه کتابی پشت میز مطالعه - کاربرد but به عنوان حرف ربط

در ادامه این بخش، انواع کاربردهای گرامر But به عنوان حرف ربط را با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.

 • برای وصل کردن دو عبارت که با هم در تقابل هستند:

I really wish I could help you, but I don't want to.

ای کاش می‌توانستم کمکت کنم، اما دلم نمی‌خواهد.

Gloriana has her hands full right now, but she can practice with her daughter in the afternoon.

الان سر «گلوریانا» شلوغ است، اما بعد از ظهر می‌تواند با دخترش تمرین کند.

I love fruit, but I am allergic to strawberries.

من عاشق میوه هستم، اما به توت‌فرنگی آلرژی دارم.

They’ve bought a house in Manchester, but they still haven’t sold their house in London.

آن‌ها در «منچستر» خانه‌ای خریده‌اند، اما هنوز خانه‌شان در «لندن» را نفروخته‌اند.

 • هنگامی که می‌خواهیم در مورد استثنا صحبت کنیم، But می‌تواند در جمله معنای «به‌جز» را انتقال دهد:

Isn't there anything else to eat but bread and milk?

جز نان و شیر چیز دیگری برای خوردن نیست؟

There's nothing you can do but listen to her sorrow.

هیچ کاری از دستتان برنمی‌آید جز گوش دادن به غم و غصه‌های او.

I arrived at the airport and realized that I’d brought everything but my passport!

من به فرودگاه رسیدم و متوجه شدم که همه‌چیز را آورده‌ام به‌جز گذرنامه‌ام!

Nobody but the receptionist was left in the lobby of the hotel.

هیچ‌کس جز منشی در لابی هتل باقی نمانده بود.

 • هنگامی که می‌خواهیم روی بخش دوم جمله تاکید کنیم، از گرامر But استفاده می‌کنیم:

She canceled our plans not once, but several times.

او برنامه‌هایمان را نه یک بار، بلکه چندین بار لغو کرد.

I don't want to travel to that island, but to live there.

دلم نمی‌خواهد به آن جزیره سفر کنم، بلکه می‌خواهم آنجا زندگی کنم.

نکته: توجه داشته باشید که در جملات رسمی و انگلیسی نوشتار، هیچ‌وقت But را در اول جمله قرار نمی‌دهیم و این کار طبق دستور زبان انگلیسی اشتباه محسوب می‌شود.

She told me she likes you, but she is afraid to get close to you.

به من گفت که از تو خوشش می‌آید، اما می‌ترسد به تو نزدیک شود.

***

We can do nothing, but to wait for the final results.

هیچ کاری از دستمان برنمی‌آید، جز صبوری کردن برای گرفتن نتایج نهایی.

کاربرد But به عنوان حرف اضافه

حرف اضافه در انگلیسی کلمه‌ای است که «فعل در انگلیسی» (verb)، «اسم در انگلیسی» (Noun) و «ضمیر در انگلیسی» (Pronoun) را به هم وصل می‌کند و در بسیاری از موارد، ممکن است بیانگر موقعیت مکانی یا زمانی کلمه‌ها در جمله باشد.

همان‌طور که پیش از این گفته شد، دومین کاربرد رایج But در انگلیسی به عنوان حرف اضافه است. این گرامر در جمله، قبل از اسم و عبارات اسمی قرار می‌گیرد. از آنجا که گرامر But به عنوان حرف اضافه نیز برای بیان تضاد بین دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره به کار می‌رود، به آن «حرف اضافه تقابلی» (Concession Preposition) نیز گفته می‌شود. در واقع، وقتی می‌خواهیم در مورد استثنا صحبت کنیم، از گرامر But به عنوان حرف اضافه استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You care about everyone, but me.

تو به همه اهمیت می‌دادی، به‌جز من.

Susan is going to walk you home every day but Friday.

«سوزان» هر روز به‌جز جمعه‌ها شما را پیاده تا خانه همراهی می‌کند.

دانش آموزان در حال نوشتن - کاربرد But به عنوان حرف اضافه

همان‌طور که پیش از این گفتیم، در انگلیسی رسمی و نوشتاری هیچ‌گاه جمله را با But شروع نمی‌کنیم. به طور مثال، هرگز نمی‌توانیم جمله‌ای را با But به عنوان «عبارت حرف اضافه‌ای» (Prepositional Phrase) نیز آغاز کنیم. عبارت حرف اضافه ای در زبان انگلیسی در واقع عباراتی هستند که با حرف اضافه شروع می‌شوند و به جمله اطلاعات بیشتری اضافه می‌کنند. به طور مثال در جمله «A bag of treats was given to guests» عبارت «A bag of treats» عبارت حرفه اضافه‌ای است که در اول جمله قرار گرفته ولی این امر هیچ‌وقت در مورد But امکان‌پذیر نیست. جایگاه But در جمله، قبل از اسم یا عبارت اسمی است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Everyone was paying attention, but me.

همه توجه می‌کردند، به‌جز من.

They are going to visit us every day, but today.

آن‌ها هر روز به‌جز امروز به دیدن ما خواهند آمد.

کاربرد But به عنوان قید

قید بخشی از اجزاء کلام است که فعل، صفت انگلیسی یا قید دیگری را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری درباره آن می‌دهد. از دیگر کاربردهای گرامر But به عنوان قید جمله است. قیدها اجزاء مختلفی از جمله را توصیف می‌کنند اما بیشترین کاربرد آن‌‌ها در توصیف یا تعیین ویژگی فعل است.

گرامر But به عنوان قید نیز می‌تواند برای توصیف فعل یا صفت به کار برود. در واقع، گرامر But می‌تواند به عنوان قید تقابل میان دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره را نشان دهد. از آنجا که کاربرد But به عنوان قید برای توصیف فعل یا صفت است، در جمله قبل از فعل یا صفت قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The least they could do is but help.

کمترین کاری که می‌توانستند انجام دهند این بود که کمک کنند.

All they can do is but wait.

تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که صبر کنند.

This place is but a ghost spot of old memories.

اینجا چیزی جز مکان خاطرات قدیمی نیست.

کاربرد But به عنوان اسم

اسم در انگلیسی کلمه‌ای است که معنی مستقلی دارد و برای نامیدن شخص، شیء، مکان و حیوان به کار می‌رود. اسم‌ها زمان خاصی را نشان نمی‌دهند، اما از اجزاء مهم جمله به حساب می‌آیند و در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند. اسم‌ها در جمله می‌توانند نقش‌های متفاوتی داشته باشند؛ می‌توانند «فاعل انگلیسی»، «مفعول انگلیسی» یا فاعل و مفعول یک فعل باشند.

هنگامی که می‌خواهیم تاکید کنیم که اتفاقی فارغ از هر گونه استدلال مخالف رخ خواهد داد، از گرامر But به عنوان اسم استفاده می‌کنیم. از آنجا که But در این گونه جمله‌ها کاربرد اسم دارد، می‌تواند نقش فاعل یا مفعول فعل را داشته باشد، یا نقش مفعول حرف اضافه را ایفا کند. علاوه بر این، می‌تواند بعد از کلمه‌های منفی مثل no و not و ... نیز قرار بگیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

No buts cause we are going on a summer vacation this week.

اما و اگر نیاور، چون این هفته به تعطیلات تابستانی می‌رویم.

(همان‌طور که در مثال بالا می‌بینید، با وجود اعتراض مخاطب،‌ عمل یا اتفاق موردنظر انجام خواهد گرفت.)

I do not want to hear any buts.

نمی‌خواهم اما و اگری بشنوم.

I said no buts here.

گفتم اما و اگر نیاور.

(کلمه But در دو مثال بالا مفعول جمله است و قبل از کلمه منفی any و no قرار گرفته است.)

Too many ifs and buts are for weak people who do not take a step toward their dreams.

اما و اگرهای زیاد، کار افراد ضعیفی است که به سمت رویاهای خود قدمی برنمی‌دارند.

(در این مثال، کلمه But جزئی از عبارت اسمی است.)

معلم در حال درس دادن سر کلاس - کاربرد But به عنوان اسم

گرامر But در انگلیسی محاوره‌ای

کلمه But در انگلیسی روزمره و محاوره‌ای می‌تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد و بسیاری از قوانینی که پیش از این گفتیم را نقض کند. در این بخش، هر کدام از این کاربردها را با مثال توضیح خواهیم داد.

 • هنگامی که می‌خواهیم با احساسات شدید به کسی پاسخ دهیم در اول جمله خود از But استفاده می‌کنیم:

A: I wasn't able to make it.

B: But at least you tried it.

A: نتوانستم انجامش دهم.

B: اما حداقل تلاشت را کردی.

A: The teacher belittled our victory today.

B: But that's our greatest achievement.

A: معلم امروز پیروزی ما را کم‌ارزش جلوه داد.

B: اما این بزرگترین دستاورد ما بود.

 • هنگامی که می‌خواهیم با کسی مخالفت کنیم، می‌توانیم در اول جمله خود But بیاوریم:

A: I thought she could dance as beautifully as she had said.

B: But she didn't.

A: فکر می‌کردم می‌تواند به همان زیبایی که گفته بود برقصد.

B: اما این‌طور نبود.

A: It could've been worse, Tony.

B: But it didn't, so stop making such a big fuss over it.

A: می‌توانست از این بدتر شود، «تونی».

B: اما نشد، پس این‌قدر بزرگش نکن.

 • یکی دیگر از کاربردهای محاوره‌ای But برای تاکید است:

Angie wants no one, but no one, to talk to.

«انجی» دلش نمی‌خواهد با هیچ‌کس ِهیچ‌کس صحبت کند.

She was talented, but I mean talented.

او بااستعداد بود، یعنی واقعا بااستعداد.

 • علاوه بر این، می‌توانیم به کمک گرامر But موضوع صحبت را عوض کنیم یا نظر مخالف خود را بگوییم:

But the point is, where do we begin to understand the meaning of the world?

اما نکته اینجاست که ما از کجا شروع به درک معنای هستی کنیم؟

But let's get back to the main topic.

اما برگردیم به موضوع اصلی.

 • در آخر، می‌توانیم کلمه But را بعد از عبارت‌هایی مثل «I'm sorry» یا «excuse me» به کار ببریم:

I'm sorry, but I am not in a position to answer that question.

متاسفم، اما من در موقعیتی نیستم که به این سوال پاسخ دهم.

Excuse me, but you cannot enter here.

ببخشید، اما نمی‌توانید وارد اینجا شوید.

نکته: شاید برایتان جالب باشد که بدانید در انگلیسی استرالیایی هنگامی که But در جمله نقش قید دارد، می‌توانیم آن را در انتهای جمله قرار دهیم.

He was a nice guy but.

اما او مرد خوبی بود.

گرامر But for

برای بیان علت رخ ندادن اتفاقی از فرمول «دلیل + but for»‌ استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

But for the traffic, I would have been here an hour ago.

اگر به‌خاطر ترافیک نبود، یک ساعت پیش در اینجا حضور داشتم.

They would have been badly injured but for the fact that they were wearing seat belts.

اگر کمربند ایمنی خود را نبسته بودند، به شدت آسیب می‌دیدند.

دختری در حال کتاب خواندن جلوی پنجره - گرامر But for

گرامر All but

هنگامی که کلمه «All» قبل از «but» می‌آید معنی «تقریبا به طور کامل» می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I had all but finished the essay when the computer crashed and I lost it all.

تقریبا مقاله‌ام را تمام کرده بودم که کامپیوتر خراب شد و همه‌چیز از بین رفت.

His parents had all but given up hope of seeing him again.

والدین او تقریبا تمام امید خود را برای دیدار دوباره او از دست داده بودند.

کاربرد کاما در جمله با But

تصمیم‌گیری در مورد گذاشتن کاما قبل یا بعد از But می‌تواند کار چالش‌برانگیزی باشد، اما با یادگیری گرامر But می‌توان از این چالش سربلند بیرون آمد. در ادامه مطلب، این قوانین را توضیح خواهیم داد.

در زبان انگلیسی، وقتی که به وسیله But دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کنیم، باید قبل از But کاما بگذاریم. جمله‌واره مستقل به جمله‌واره‌ای گفته می‌شود که بدون نیاز به جمله‌واره یا عبارت دیگری، به طور کامل معنی و مفهوم را منتقل کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would go for a walk, but it’s raining outside.

دوست داشتم برای پیاده‌روی بروم، اما بیرون باران می‌بارد.

Maria hoped to go for a walk, but it rained all day.

«ماریا» امیدوار بود که به پیاده‌روی برود، اما تمام روز باران بارید.

Clint looked at me, but he didn’t speak.

«کلینت» به من نگاه کرد، اما حرفی نزد.

They spent hours on the fishing boat, but they didn’t catch anything.

آن‌ها ساعت‌های متمادی را روی قایق ماهیگیری گذراندند، اما چیزی صید نکردند.

It’s sunny, but it’s not warm outside.

هوا آفتابی است، اما بیرون گرم نیست.

اگر برایتان سوال پیش آمده که چه موقع باید بعد از But کاما بگذاریم، جواب «تقریبا هیچ‌وقت» است. معمولا بعد از But نیازی نیست در جمله کاما گذاشته شود. تنها در صورتی می‌توانیم بعد از But کاما بگذاریم که عبارتی مثل «in fact» یا «needless to say» در جمله وقفه‌ای ایجاد کنند. اگر این عبارات که به آن «Interrupter» می‌گوییم از جمله حذف شوند، معنای جمله تغییری نخواهد کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

But, of course, it’s not safe for Spot to go outside on his own.

اما، البته، برای «اسپات» امن نیست که خودش تنهایی بیرون برود.

But, of course, Natia knew that more guests would arrive.

اما، البته، «ناتیا» می‌دانست که مهمانان بیشتری خواهند آمد.

Karen nodded, but, unsurprisingly, she wasn’t paying attention.

«کارن» سری تکان داد، اما، جای تعجب نداشت که او توجهی نمی‌کرد.

The course is interesting but, for all intents and purposes, merely introductory.

این دوره جالب است، اما برای همه مقاصد و هدف‌ها، صرفاً مقدماتی است.

در آخر، هنگامی که به کمک But دو عبارت را به هم وصل می‌کنیم نه جمله‌واره، دیگر نیازی به گذاشتن کاما نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Tom likes cake but not pie.

«تام» کیک دوست دارد اما شیرینی پای را نه.

The sky is not green but blue.

آسمان سبز نیست بلکه آبی است.

He is young but ambitious.

او جوان اما جاه‌طلب است.

She wrote a song and submitted it to a contest but lost anyway.

او آهنگی نوشت و آن را برای مسابقه ارسال کرد اما به هر حال شکست خورد.

She loves to read novels but hates nonfiction books.

او عاشق خواندن رمان است اما از کتاب‌های غیرتخیلی متنفر است.

دختری در حال مطالعه - کاربرد کاما در جمله با But

تفاوت گرامر And و But در انگلیسی

And و But جزو پرکاربردترین حروف ربط در زبان انگلیسی به حساب می‌آیند. کلمه But در انگلیسی به معنای «اما» است و کاربردهای متفاوتی دارد که تا اینجای مطلب به طور کامل بررسی کردیم. از سوی دیگر، کلمه And به معنی «و» در انگلیسی نوعی حرف ربط هم‌پایه‌ساز است که نقش آن اتصال جمله‌های کوتاه و خلق جمله‌های بلندتر است. بنابراین جایگاه این کلمه در جمله، بین کلمات یا جمله‌واره‌هایی است که آن‌ها را به هم متصل می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I want to have a pizza and a lemonade.

می‌خواهم پیتزا و لیموناد بخورم.

(کلمه And در این جمله برای وصل کردن دو اسم به کار رفته است.)

Walking alongside the beach and talking to each other, is what they enjoy the most.

آن‌ها بیشتر از هر چیزی، از راه رفتن در حاشیه ساحل و صحبت کردن با یکدیگر لذت می‌برند.

(کلمه And در این جمله برای وصل کردن دو عبارت به کار رفته است.)

I like to drink tea and my mother wants to have coffee.

من دوست دارم چای بنوشم و مادرم می‌خواهد قهوه بنوشد.

(کلمه And در این جمله برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل به کار رفته است.)

در ادامه انوع کاربردهای گرامر And در انگلیسی را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

 • برای وصل کردن دو اسم یا صفت:

I want a Caramel Macchiato and a Latte.

کارامل ماکیاتو و لته می‌خواهم.

(دو اسم به کمک And به هم وصل شده‌اند.)

Sarah is both angry and frustrated.

«سارا» عصبانی و کلافه است.

(دو صفت به کمک And به هم وصل شده‌اند.)

 • برای وصل کردن دو عبارت:

The boss demands a well-composed report and related pictures.

رئیس خواستار گزارشی خوش‌ترکیب و تصاویر مرتبط به آن است.

She has written eloquent analyses of contemporary novels and their origins.

او تحلیل‌هایی فصیحی درباره رمان‌های معاصر و ریشه آن‌ها نوشته است.

 • برای وصل کردن دو جمله که فاعل یکسانی دارند:

Go up the stage and read your poem, Anna.

برو بالای سن و شعرت را بخوان، «آنا».

(از آنجا که هر دو جمله امری هستند، به فاعل به صورت ضمنی دلالت شده است.)

My friend wants to come here and take a shower at our place.

دوستم می‌خواهد به اینجا بیاید و در خانه ما دوش بگیرد.

(فاعل هر دو جمله یکسان است.)

 • برای ترکیب رو جمله‌واره مستقل:

I'm going on a trip, and my mother will join me there after a few days.

دارم به سفر می‌روم و مادرم بعد از چند روز در آنجا به من ملحق خواهد شد.

(همان‌طور که می‌بینید، هر جمله معنای مستقل خود را دارد.)

This pain is just too real, and it seems that I cannot do anything about it.

دردش خیلی شدید است و به نظر می‌رسد که کاری از دستم برنمی‌آید.

 • وقتی عمل‌ها پشت سر هم اتفاق می‌افتند، می‌توانیم از And به عنوان مترادف Then استفاده کنیم:

Why don't you go upstairs and clean up your room?

نظرت چیست که به طبقه بالا بروی و اتاقت را مرتب کنی؟

(اگر در اینجا کلمه And را با Then جایگزین کنیم، در معنی جمله هیچ تغییری به وجود نمی‌آید.)

First, we are going to visit Musée du Louvre, and we will have lunch in a nearby café there.

اول از موزه لوور دیدن می‌کنیم و [بعد] در کافه‌ای در همان نزدیکی ناهار می‌خوریم.

 • می‌توانیم از And به عنوان مترادف In order to استفاده کنیم:

Wait and see for yourself.

خودت صبر کن و ببین.

(این جمله در اینجا مترادف «Wait to see» به معنای «خواهی دید» است.)

Step outside and calm your nerves a bit.

برو بیرون و کمی خودت را آرام کن.

 • گاهی اوقات می‌توان از And برای ایجاد تضاد بین دو جمله استفاده کرد:

You call yourself friendly and you avoid your friends?

خودت را اجتماعی می‌دانی و از دوستانت اجتناب می‌کنی؟

(کلمه And در این جمله به طور طعنه‌آمیز به‌جای But به کار رفته است.)

You belittle me every time and you say you love me?

مرا تحقیر می‌کنی و می‌گویی که دوستم داری؟

سوالات رایج درباره گرامر But

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر But به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

گرامر But چیست؟

حرف But در انگلیسی یک حرف ربط هم‌پایه‌ساز است که همگی برای وصل کردن دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره به کار می‌روند تا تضاد بین آن‌ها را نشان دهد. به عبارت دیگر،‌ نقش But در دستور زبان انگلیسی، اتصال جمله‌های کوتاه و خلق جمله‌های بلندتر است. به طور کلی، گرامر But از لحاظ دستوری در جمله کاربردهای زیادی دارد که در این مطلب از مجله فرادرس آن را بررسی می‌کنیم. در ادامه، فهرست کوتاهی از این کاربردها آورده شده است:

 • کاربرد But به عنوان حرف ربط
 • کاربرد But به عنوان حرف اضافه
 • کاربرد But به عنوان قید
 • کاربرد But به عنوان اسم

آیا باید قبل از and و but کاما گذاشته شود؟

هنگامی که but دو عبارت مستقل را به هم متصل می‌کند، باید قبل از آن کاما قرار دهید. جمله‌واره مستقل می‌تواند به عنوان جمله مستقل عمل کند (یعنی یک فاعل و یک فعل داشته باشد). به طور مثال در جمله «Maria hoped to go for a walk, but it rained all day» کاما قبل از but برای وصل کردن دو بند مستقل به کار رفته است.

تمرین گرامر And و But در انگلیسی

برای درک بهتر گرامر But به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با And یا But پر کنید.

Q1: I enjoy reading both books and magazines, _______ I find that books allow me to immerse myself in a story more deeply.

جواب

Answer: I enjoy reading both books and magazines, but I find that books allow me to immerse myself in a story more deeply.

Q2: After a long day at work, he likes to unwind by playing tennis with his friends _______ then swimming in the nearby pool, but today, he's feeling a bit tired.

جواب

Answer: After a long day at work, he likes to unwind by playing tennis with his friends and then swimming in the nearby pool, but today, he’s feeling a bit tired.

Q3: Sarah really wanted to go to the concert, _______ she couldn't get tickets because they sold out within minutes of being released.

جواب

Answer: Sarah really wanted to go to the concert, but she couldn’t get tickets because they sold out within minutes of being released.

Q4: Let's meet at the park at 3 PM _______ then head over to the coffee shop around 4 PM, but make sure to bring your umbrella as the weather forecast predicts rain.

جواب

Answer: Let’s meet at the park at 3 PM and then head over to the coffee shop around 4 PM, but make sure to bring your umbrella as the weather forecast predicts rain.

Q5: She sang loudly _______ proudly, capturing the hearts of everyone in the audience with her powerful voice and confident stage presence.

جواب

Answer: She sang loudly and proudly, capturing the hearts of everyone in the audience with her powerful voice and confident stage presence.

Q6: I have a strong desire to travel to exotic destinations, _______ I don't have enough money saved up to make those dreams a reality.

جواب

Answer: I have a strong desire to travel to exotic destinations, but I don’t have enough money saved up to make those dreams a reality.

Q7: We enjoyed our trip to the beach in the morning _______ returned for a peaceful evening walk along the shoreline.

جواب

Answer: We enjoyed our trip to the beach in the morning and returned for a peaceful evening walk along the shoreline.

Q8: Even though it's raining outside, we can still go for a walk in the park, _______ let's make sure to bring our umbrellas.

جواب

Answer: Even though it’s raining outside, we can still go for a walk in the park, but let’s make sure to bring our umbrellas.

Q9: He spoke confidently _______ eloquently during the debate, impressing the judges and his peers alike.

جواب

Answer: He spoke confidently and eloquently during the debate, impressing the judges and his peers alike.

Q10: The car sped away swiftly _______ without hesitation, disappearing into the distance as if in a hurry to reach its destination.

جواب

Answer: The car sped away swiftly and without hesitation, disappearing into the distance as if in a hurry to reach its destination.

Q11: Tonight, I have to finish my homework, _______ then I'll clean my room because it's gotten quite messy lately.

جواب

Answer: Tonight, I have to finish my homework, and then I’ll clean my room because it’s gotten quite messy lately.

Q12: The meeting is scheduled for both 3 o'clock _______ 4 o'clock to accommodate different time zones for the attendees.

جواب

Answer: The meeting is scheduled for both 3 o’clock and 4 o’clock to accommodate different time zones for the attendees.

Q13: We enjoyed our trip to the beach in the morning _______ returned for a peaceful evening walk along the shoreline.

جواب

Answer: We enjoyed our trip to the beach in the morning and returned for a peaceful evening walk along the shoreline.

Q14: She is known for her hardworking and dedicated nature, _______ sometimes, she needs to take a break to recharge.

جواب

Answer: She is known for her hardworking and dedicated nature, but sometimes, she needs to take a break to recharge.

Q15: I have a preference for both chocolate and vanilla ice cream, _______ today, I think I'll opt for the classic vanilla with some chocolate sauce.

جواب

Answer: I have a preference for both chocolate and vanilla ice cream, but today, I think I’ll opt for the classic vanilla with some chocolate sauce.

Q16: We can go to the museum in the morning _______ then explore the nearby botanical gardens in the afternoon.

جواب

Answer: We can go to the museum in the morning and then explore the nearby botanical gardens in the afternoon.

Q17: She was determined to finish her thesis, and she did, _______ it required countless sleepless nights and hours of research.

جواب

Answer: She was determined to finish her thesis, and she did, but it required countless sleepless nights and hours of research.

Q18: The athlete ran the marathon with determination _______ unwavering resolve, despite the adverse weather conditions.

جواب

Answer: The athlete ran the marathon with determination and unwavering resolve, despite the adverse weather conditions.

Q19: The sun had dipped below the horizon, casting a warm golden glow over the city, and we strolled along the riverbank, savoring the beauty of the moment, _______ we had to cut our walk short because the evening chill set in.

جواب

Answer: The sun had dipped below the horizon, casting a warm golden glow over the city, and we strolled along the riverbank, savoring the beauty of the moment, but we had to cut our walk short because the evening chill set in.

Q20: They solved the complex math problem collaboratively _______ with mutual support, ensuring everyone understood the solution.

جواب

Answer: They solved the complex math problem collaboratively and with mutual support, ensuring everyone understood the solution.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر But»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. He wanted to eat sushi for dinner, _______ he couldn't find a Japanese restaurant.

and

but

while

2. I wanted to attend the meeting, _______ I couldn't because I was very ill.

and

but

all but

3. The team won the championship _______ achieved the semi-final of the European Cup.

and

but

while

4. She was exhausted, _______ she was happy because she had finished the job on time.

and

but

but for

5. The house is not only spacious, _______ it is also equipped with the best technological gadgets.

while

but

and

6. Lee can speak Spanish _______ her sister can speak French.

and

but

but for

7. He wanted to buy the car of his dream, _______ he didn't have enough money.

all but

but

and

8. She wants to buy a car, ______ she doesn't have enough money.

and

but for

but

9. Last week Jack bought shirts, ______ this week he bought shoes.

and

but

all but

10. Lisa had three pet mice, ______ she gave them to her friend.

while

but

and

 

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
LanGeek Scribbr LanGeek

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *