زبان انگلیسی ۴۷ بازدید

یکی از مهم‌ترین اصولی که باید در آزمون آیلتس رعایت شود استفاده به‌جا و درست از حروف ربط است. «and» و «but» از پراستفاده‌ترین حروف ربط هستند و استفاده اصولی از آن‌ها می‌تواند به روانی کلام و نشان دادن تسلط شما کمک شایانی کند. در این مطلب از «فرادرس» به زبان ساده و با مثال کاربرد and و but در انگلیسی را توضیح خواهیم داد.

کاربرد and و but در انگلیسی به عنوان حروف ربط

«حروف ربط» (Conjunctions) برای وصل کردن جمله‌ و عبارت‌های مستقل به هم استفاده می‌شود و آن‌ها را به هم وابسته می‌کند. به عبارت دیگر،‌ نقش این حروف اتصال جمله‌های کوتاه و خلق جمله‌های بلندتر است. حروف ربط می‌توانند با توجه به انواع آن در جمله جایگاه‌های مختلفی داشته باشند. برای مثال بین دو عبارت قرار بگیرند و آن‌ها را به هم وصل کنند یا در اول جمله‌واره وابسته بیایند. حروف ربط به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

حروف ربط هم‌پایه 7 کلمه هستند که شامل موارد زیر می‌شوند:

 • but
 • and
 • for
 • nor
 • or
 • yet
 • so

در ادامه کاربرد and و but در انگلیسی را با مثال و تمرین به طور کامل شرح خواهیم داد.

کاربرد but در انگلیسی

کلمه «but» در انگلیسی به معنای «اما» است و کاربردهای متفاوتی دارد. 4 کاربرد مختلف «but» در ادامه با زبان ساده و مثال ذکر شده‌اند.

کاربرد but به عنوان حرف ربط

یکی از رایج‌ترین کاربردهای «but» برای وصل کردن دو عبارت است که با هم متضاد هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I love fruit, but I am allergic to strawberries.

من عاشق میوه هستم، اما به توت‌فرنگی آلرژی دارم.

They’ve bought a house in Manchester, but they still haven’t sold their house in London.

آن‌ها در منچستر خانه‌ای خریده‌اند، اما هنوز خانه‌شان را در لندن نفروخته‌اند.

این ساختار با «but not» نیز به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The room has been painted but not in the color that I asked for.

اتاق رنگ شده است، اما نه به رنگی که خواسته بودم.

I’d love to go for a pizza with you but not tonight.

خوشحال می‌شوم باهم برویم پیتزا بخوریم، اما امشب نه.

کاربرد but در زبان انگلیسی

کاربرد but به معنای «به‌جز»

وقتی «but» را پس از برخی کلمات به کار می‌بریم، معنای «جز» یا «به‌جز» می‌دهد. این کلمات شامل موارد زیر می‌شود:

 • all
 • everything/nothing
 • everyone/no one
 • everybody/nobody

برای فهم بهتر به مثال‌های زیر دقت کنید.

The cleaning is done now, all but the floors. They still have to be washed.

الان تمیزکاری همه‌جا به‌جز زمین تمام شده است. زمین هنوز باید شسته شود.

I arrived at the airport and realized that I’d brought everything but my passport!

من به فرودگاه رسیدم و متوجه شدم که همه‌چیز را آورده‌ام به‌جز گذرنامه‌ام!

Everyone but Anna has checked in.

همه به‌جز «آنا» پذیرش شده‌اند.

Nobody but the receptionist was left in the lobby of the hotel.

هیچ‌کس جز منشی در لابی هتل باقی نمانده بود.

نکته اول:‌ بعد از «but» از ضمیر اسم استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Everybody but me has paid.

همه به‌جز من [هزینه را] پرداخت کرده‌اند.

***

No one but him would get a job like that.

هیچ‌کس جز او نمی‌توانست چنین شغلی را به دست بیاورد.

نکته دوم: در جملات غیررسمی می‌توانیم بعد از «but» ضمیر اسم بگذاریم.

Everyone but she knew how the drama was going to end.

جز او، همه می‌دانستن که آخر آن فیلم درام چه می‌شود.

but for + برای بیان علت

برای بیان علت رخ ندادن اتفاقی از فرمول «but for + دلیل»‌ استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

But for the traffic, I would have been here an hour ago.

اگر به‌خاطر ترافیک نبود، یک ساعت پیش در اینجا حضور داشتم.

They would have been badly injured but for the fact that they were wearing seat belts.

اگر به‌خاطر بستن کمربند ایمنی نبود، آن‌ها به شدت آسیب می‌دیدند.

کاربرد All but به معنای «تقریبا به طور کامل»

هنگامی که کلمه «All» قبل از «but» می‌آید معنی «تقریبا به طور کامل» می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I had all but finished the essay when the computer crashed and I lost it all.

تقریبا مقاله‌ام را تمام کرده بودم که کامپیوتر خراب شد و همه‌چیز از بین رفت.

His parents had all but given up hope of seeing him again.

والدین او تقریبا تمام امید خود را برای دوباره دیدن او از دست داده بودند.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد and در انگلیسی

«and» به معنی «و» در انگلیسی است و این کلمه 5 کاربرد مختلف دارد که می‌توانید آن‌ها را در ادامه بخوانید.

کاربرد and به عنوان حرف ربط

رایج‌ترین کاربرد «and» به عنوان حرف ربط هماهنگ‌کننده برای وصل کردن دو کلمه، عبارت، جمله یا پیشوند است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Televisions and computers are dominating our daily life.

تلویزیون و کامپیوتر دارند بر زندگی روزمره ما چیره می‌شوند.

I have to shower and change.

من باید دوش بگیرم و لباس عوض کنم.

The photos are black and white.

آن عکس‌ها سیاه‌وسفید هستند.

My best friend and my father’s father both come from Wales.

دوست صمیمی من و پدربزرگ پدری‌ام هر دو اهل ولز هستند.

She got to the door and put the key in the latch.

او به در رسید و کلید را در چفت (شب‌بند) گذاشت.

The houses were a mix of pre- and post-war build.

خانه‌ها تلفیقی از ساخت قبل و بعد از جنگ هستند.

کاربرد Go and و Come and

در جمله‌های غیررسمی می‌توان بعد از فعل «go»، کلمه «and» را به کار برد و قبل از تعدادی از فعل‌ها «come» را به کار برد. این فعل‌ها عبارت‌اند از:

 • ask
 • buy
 • check
 • collect
 • do
 • find
 • get

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Why don’t you go and ask her?

چرا نمی‌روی و از او نمی‌پرسی؟

I need to go and buy myself some running shoes.

باید بروم و برای خودم کتانی ورزشی بخرم.

Can you come and do the dishes?

می‌شود بیایی و ظرف‌ها را بشویی؟

She should go and find another job.

او باید برود و  شغل دیگری پیدا کند.

نکته: در جمله‌های غیررسمی انگلیسی آمریکایی، معمولا «and» حذف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Dad will come collect you on the way back from work.

پدر در راه برگشت از محل کارش می‌آید تو را برمی‌دارد.

***

I was expecting him to go get the keys.

انتظار داشتم برود کلید را بیاورد.

اصطلاحات با and

«and» در برخی از اصطلاحات رایج به کار می‌رود. توجه داشته باشید که ترتیب کلمات نمی‌تواند تغییر کند. این اصطلاحات عبارت‌اند از:

 • peace and quiet (آرامش و سکوت)
 • pick and choose (برداشتن و انتخاب کردن)
 • come and go (آمدن و رفتن)
 • knife and fork (چاقو و چنگال)
 • black and white (سفید و سیاه)

کاربرد and +‌ صفت

در مکالمه‌های غیررسمی هنگامی که می‌خواهیم روی نکته‌ مثبتی تأکید کنیم معمولا بعد از صفت‌هایی مثل «nice» و «lovely» از «and» استفاده می‌کنیم و صفت دیگری را به جمله اضافه می‌کنیم. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

The kitchen’s looking nice and clean.

آشپزخانه به نظر خوب و تمیز می‌آید.

You’re so lovely and kind.

تو خیلی دوست‌داشتنی و مهربانی.

گرامر and در زبان انگلیسی

کاربرد and برای نوشتن اعداد

در انگلیسی،‌ هنگامی که می‌خواهیم اعداد را بنویسیم یا بخوانیم، برای جدا کردن اعداد دو رقمی از اعداد چند رقمی مثل صد، هزار و میلیون از «and» استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

625: six hundred and twenty-five

625: ششصد و بیست و پنج

1,000,410: one million, four hundred and ten

1000410:‌ یک میلیون و چهارصد و ده

6,492: six thousand, four hundred and ninety-two

6492: شش هزار و چهارصد و نود و دو

101: one hundred and one

101: صد و یک

همچنین، برای خواندن اعداد اعشاری نیز از «and» استفاده می‌شود.

23½: twenty three and a half

بیست و سه و نیم

9¾: nine and three quarters

نه و سه چهارم

تمرین کاربرد and و but در انگلیسی

برای درک بهتر کاربرد and و but در انگلیسی، به تمرین زیر و پاسخ آن توجه کنید.

1. It was a difficult exam, ____ I passed it.
and
but
2. She worked hard, ____ made a lot of money.
and
but
3. I was against the new project, ____ I accepted to help.
and
but
4. I was against the new project, ____ I accepted to help.
and
but
5. He was late ____ wasn't allowed to get in.
and
but
6. It was very expensive, ____ I bought it.
and
but
7. She was very poor, ____ she never asked for help.
and
but
8. He wanted to eat sushi for dinner, ____ he couldn't find a Japanese restaurant.
and
but
9. He stopped talking ____ lit a cigarette.
and
but
10. I wanted to attend the meeting, ____ I couldn't because I was very ill.
and
but
فیلم آموزشی مرتبط

 جمع‌بندی کاربرد and و but در انگلیسی

در این مطلب به کاربرد and و but در انگلیسی پرداختیم. این دو حرف ربط می‌توانند در انگلیسی کاربردهای متعددی داشته باشند که در ادامه آن‌ها را با هم مرور خواهیم کرد.

 • but به عنوان حرف ربط برای وصل کردن دو جمله یا عبارت متضاد به کار می‌رود:

He bought David a sweater, but he hated the color.

او برای دیوید پولیور خرید، اما او از رنگش متنفر بود.

He didn't say so, but he implied that I was lying.

او به زبان نیاورد اما سربسته گفت که من دروغ می‌گویم.

 • but بعد از برخی کلمات مثل «everything/nothing»، «everyone/no one» و... به معنای «جز» یا «به‌جز»:

I became a man, dependent on no one but myself.

من مرد شدم و به هیچ‌کس جز خودم متکی نیستم.

I eat everything but pasta.

من هر چیزی می‌خورم جز پاستا.

 • فرمول «but for + دلیل» برای بیان علت است و می‌تواند در ابتدا یا وسط جمله قرار بگیرد:

But for water, no living thing could survive.

بدون آب هیچ موجود زنده‌ای زنده نمی‌ماند.

I would have failed but for his help.

بدون کمک او شکست می‌خوردم.

 • فرمول «all + but» به معنای «تقریبا به طور کامل»:

The traditional way of life has all but disappeared.

زندگی به شیوه سنتی تقریبا به طور کامل از بین رفته است.

It was all but impossible to read his writing.

دست‌خط او تقریبا به طور کامل ناخوانا بود.

 • and به عنوان حرف ربط:

She knelt beside little boy and asked him what his name was.

او کنار پسرک زانو زد و از او اسمش را پرسید.

Go straight down this street and turn right at the third light.

این خیابان را مستقیم برو و بعد از سومین چراغ دست راست بپیچ.

 • عبارت go and و come and:

Go and see who it is.

برو و ببین چه کسی است.

Come and help us.

بیا و به ما کمک کن.

 • and به عنوان اصطلاح:

I adore the peace and quite of the suburbs.

من عاشق سکوت و آرامش حومه شهر هستم.

Money will come and go.

پول می‌آید و می‌رود.

 • and + صفت:

It was nice and cool there.

آنجا خوب و خنک بود.

She has a soft and clear voice.

او صدای آرام و رسایی دارد.

 • and برای اعداد:

The apartment cost two hundred and nineteen dollars.

آپارتمان، دویست و نوزده دلار قیمت داشت.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«شیرین اسماعیلی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه خوارزمی است. فعالیت‌های کاری و پژوهشی او در زمینۀ ترجمه، تدریس و ویراستاری زبان انگلیسی بوده است و در حال حاضر به‌عنوان کارشناس تولید محتوا در فرادرس فعالیت می‌کند.