فعل مستقبل در عربی چیست؟ — نحوه ساخت + مثال

۳۷۶۲۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
فعل مستقبل در عربی چیست؟ — نحوه ساخت + مثال

در آموزش‌های پیشین مجله فرادرس، با فعل ماضی و فعل مضارع در عربی آشنا شدیم. در این آموزش، به فعل مستقبل در عربی می‌پردازیم و ویژگی‌ها و نحوه ساخت آن را بیان خواهیم کرد.

پیش از بیان نحوه ساخت فعل مستقبل در عربی، بهتر است با انواع فعل در زبان عربی آشنا شویم. پس از آن نیز مطالبی را درباره صیغه‌های فعل در زبان عربی بیان می‌کنیم.

خصوصیات فعل در عربی

در این بخش، به‌صورت اجمالی با خصوصیات فعل در عربی از جنبه‌های مختلف آشنا می‌شویم.

فعل متکلم، مخاطب و غایب در عربی

از نظر شخص، فعل عربی را می‌توان به سه دسته اول‌شخص (متکلم)، دوم‌شخص (مخاطب) و سوم‌شخص (غایب) دسته‌بندی کرد.

 • زمانی که خود گوینده و فاعل چیزی را درباره خود بیان می‌کند، متکلم یا اول‌شخص است. بنابراین، ضمایر من و ما مربوط به اول‌شخص هستند که در عربی به آن‌ها، به‌ترتیب، متکلم وحده و متکلم مع‌الغیر می‌گویند.
 • زمانی که به فاعلی می‌پردازیم که حضور دارد، فعل مخاطب یا دوم‌شخص است. ضمایر تو و شما مربوط به فعل دوم‌شخص هستند که در عربی به آن‌ها مخاطب می‌گویند.
 • وقتی که در مورد فاعلی صحبت می‌کنیم و او در آنجا حضور ندارد، غایب یا سوم‌شخص داریم. ضمایر او و آن‌ها مربوط به فعل سوم‌شخص هستند که در عربی غایب نامیده می‌شوند.

فعل مذکر و مؤنث در عربی

در برخی زبان‌ها، مانند زبان فارسی، فعل‌ها برای فاعل‌های مذکر و مؤنث تفاوتی با هم ندارند. اما در زبان عربی، جنس فاعل در عربی در فعل نمود پیدا می‌کند و به همین دلیل، فعل در زبان عربی می‌تواند مذکر یا مؤنث باشد.

فعل مفرد، مثنی و جمع در عربی

عدد فعل در عربی بر سه قسم است: مفرد، مثنی و جمع. منظور از مفرد یک نفر، منظور از مثنی دو نفر و منظور از جمع سه شخص و بیشتر است.

صیغه‌های فعل در زبان عربی

با توجه به وجود سه شخص با دو جنس و سه نوع کثرت، تعداد هجده (۱۸ = ۳ × ۲ × ۳) صیغه وجود خواهد داشت. جدول زیر این صیغه‌ها را نشان می‌دهد.

اول‌شخص (متکلم)مذکرمفردمن (مرد)
مثنیما (دو مرد)
جمعما (چند مرد)
مؤنثمفردمن (زن)
مثنیما (دو زن)
جمعما (چند زن)
دوم‌شخص (مخاطب )مذکرمفردتو (مرد)
مثنیشما (دو مرد)
جمعشما (چند مرد)
مؤنثمفردتو (زن)
مثنیشما (دو زن)
جمعشما (چند زن)
سوم‌شخص (غایب)مذکرمفرداو (مرد)
مثنیآن‌ها (دو مرد)
جمعآن‌ها (چند مرد)
مؤنثمفرداو (زن)
مثنیآن‌ها (دو زن)
جمعآن‌ها (چند زن)

با این حال، همه صیغه‌ها برای اول‌شخص بیان نمی‌شوند (مثنی و جمع یکی هستند). الگوی واقعی جدول صرف فعل عربی به‌صورت زیر است.

اول‌شخص (متکلم)مذکر و مؤنثمفرد (وحده)من
جمع (مع‌الغیر)ما
دوم‌شخصمذکرمفردتو (مرد)
مثنیشما (دو مرد)
جمعشما (چند مرد)
مؤنثمفردتو (زن)
مثنیشما (دو زن)
جمعشما (چند زن)
سوم‌شخصمذکرمفرداو (مرد)
مثنیآن‌ها (دو مرد)
جمعآن‌ها (چند مرد)
مؤنثمفرداو (زن)
مثنیآن‌ها (دو زن)
جمعآن‌ها (چند زن)

بنابراین، برای صرف فعل مستقبل در عربی، باید آن‌ها را در قالب جدول اخیر بیان کنیم.

فعل ماضی و مضارع در عربی

در عربی، زمان‌ها را به سه دسته ماضی (گذشته)، مضارع (حال) و مستقبل (آینده) دسته‌بندی می‌کنند. در ادامه، این فعل‌ها را اجمالاً معرفی می‌کنیم.

نقاشی از منظره شهر عربی

فعل ماضی فعلی است که بر گذشته دلالت دارد و درباره کاری یا چیزی است که در گذشته انجام شده است. برای ساختن فعل ماضی در عربی، کافی است به انتهای ریشه فعل، پسوندهایی را اضافه کنیم که نشان‌دهنده شخص و عدد و جنس فعل هستند. در ادامه، صیغه‌های ماضی ریشه «ذَهَبَ» را آورده‌ایم.

 • مفرد مذکر غایب: ذَهَبَ
 • مفرد مؤنث غایب: ذَهَبَتْ
 • مثنی مذکر غایب: ذَهَبا
 • مثنی مؤنث غایب: ذَهَبَتَا
 • جمع مذکر غایب: ذَهَبُوا
 • جمع مؤنث غایب: ذَهَبْنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: ذَهَبْتَ
 • مفرد مؤنث مخاطب: ذَهَبْتِ
 • مثنی مذکر مخاطب: ذَهَبْتُما
 • مثنی مؤنث مخاطب: ذَهَبْتُما
 • جمع مذکر مخاطب: ذَهَبْتُمْ
 • جمع مؤنث مخاطب: ذَهَبْتُنَّ
 • متکلم وحده: ذَهَبْتُ
 • متکلم مع‌الغیر: ذَهَبْنا

فعل مضارع فعلی است که مربوط به انجام کار یا پذیرفتی حالتی در زمان حال است. برای ساخت فعل مضارع باید به ابتدا و انتهای ریشه فعل پیشوند و پسوند اضافه کنیم. در ادامه، صیغه‌های مضارع ریشه «ذَهَبَ» را آورده‌ایم.

 • مفرد مذکر غایب: یَذهَبُ
 • مفرد مؤنث غایب: تَذهبُ
 • مثنی مذکر غایب: یَذهَبانِ
 • مثنی مؤنث غایب: تَذهبان
 • جمع مذکر غایب: یَذهَبونَ
 • جمع مؤنث غایب: یَذهبنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: تذهبُ
 • مفرد مؤنث مخاطب: تَذهَبینَ
 • مثنی مذکر مخاطب: تَذهبانِ
 • مثنی مؤنث مخاطب: تَذهَبانِ
 • جمع مذکر مخاطب: تَذهَبونَ
 • جمع مؤنث مخاطب: تَذهَبنَ
 • متکلم وحده: اَذهَبُ
 • متکلم مع‌الغیر: نذَهَب

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های ماضی و مضارع در عربی، کافی است عنوان مورد نظر را در مجله فرادرس جست‌وجو کنید.

فعل مستقبل در عربی

در زبان عربی، فعل مستقبل یا آینده، همان‌طور که از نامش پیداست، فعلی است که برای انجام کار یا بیان حالتی در زمان آینده به‌کار می‌رود. با توجه به نزدیکی زمان‌های مضارع و مستقبل، در زبان عربی با تغییراتی در فعل مضارع می‌توان فعل مستقبل را ساخت.

روش ساخت فعل مستقبل در عربی

برای ساخت فعل مستقبل، کافی است پیشوند «سَـ» را به ابتدای فعل مضارع اضافه کنیم. یک راه دیگر این است که کلمه «سَوفَ» را قبل از فعل مضارع بیاوریم. البته توجه به این نکته ضروری است که معمولاً «سَـ» برای آینده نزدیک و «سَوفَ» برای آینده دور است.

سَـ + فعل مضارع = فعل مستقبل

سَـوفَ + فعل مضارع = فعل مستقبل

از آنجا که بخش اصلی فعل مستقبل در عربی، فعل مضارع است، در بخش بعدی روش تشکیل فعل مضارع را مرور می‌کنیم.

یادآوری ساختار فعل مضارع در عربی

همان‌طور که گفتیم، برای ساخت فعل مستقبل، لازم است با ساختار فعل مضارع آشنا باشیم. اگر با صرف فعل مضارع در عربی آشنایی کافی دارید، می‌توانید از این بخش عبور کنید.

فعل مضارع در زبان عربی با افزودن پیشوندها و پسوندهای مختلف به ریشه فعل ساخته می‌شود. این پیشوندها و پسوندها در ادامه معرفی شده‌اند.

پیشوندهای فعل مضارع در عربی، به‌‌شرح زیر هستند:

 • أ برای اول‌شخص مفرد یا همان متکلم وحده (أنا) در ابتدای فعل به‌کار می‌رود.
 • نَـ برای اول‌شخص جمع یا همان متکلم مع‌الغیر (نحن) و در ابتدای فعل قرار می‌گیرد.
 • تَـ برای دوم‌شخص (مخاطب)، هم مذکر و هم مؤنث (أنتَ / أنتِ)، به ابتدای فعل اضافه می‌شود.
 • یَـ برای سوم‌شخص یا همان غائب مذکر (هو / هما / هم) در ابتدای فعل قرار می‌گیرد.
 • تَـ برای سوم‌شخص یا همان غائب مؤنث (هى / هما / هنَّ) در ابتدای فعل قرار می‌گیرد.

پسوندهای فعل مضارع در عربی، به‌‌شرح زیر هستند:

 • ین برای دوم‌شخص مفرد مؤنث
 • ان برای دوم‌شخص مثنی
 • ـون برای دوم‌شخص جمع مذکر
 • ـنَ برای دوم‌شخص جمع مؤنث
 • ان برای سوم‌شخص مثنی
 • ـون برای سوم‌شخص جمع مذکر
 • ـنَ برای سوم‌شخص جمع مؤنث
روش ساخت فعل مستقبل

با توجه به آنچه برای فعل مضارع گفتیم، جدول زیر را برای صیغه‌های مختلف این فعل داریم.

صیغهضمیر منفصلساختار فعل مضارعمثالمعنی 
مفرد مذکر غایبهُوَیَـ + ریشه فعلهُوَ یَکْتُبُآن مرد می‌نویسد.
مفرد مؤنث غایبهِیَتَـ + ریشه فعلهِیَ تَکْتُبُآن زن می‌نویسد.
مثنی مذکر غایبهُمایَـ + ریشه فعل + انهُما یَکْتُبانآن دو مرد می‌نویسند.
مثنی مؤنث غایبهُماتَـ + ریشه فعل + انهُما تَکتُبانآن دو زن می‌نویسند.
جمع مذکر غایبهُمیَـ + ریشه فعل + ونَهُم یَکْتَبونَآن چند مرد می‌نویسند.
جمع مؤنث غایبهُنَّیَـ + ریشه فعل + نَهُنَّ یَکْتُبنَآن چند زن می‌نویسند.
مفرد مذکر مخاطبأنْتَتَـ + ریشه فعلأنْتَ تَکْتُبُتو (مرد) می‌نویسی.
مفرد مؤنث مخاطبأنْتِتَـ + ریشه فعل + ینأنْتِ تَکْتُبینتو (زن) می‌نویسی.
مثنی مذکر مخاطبأنْتُماتَـ + ریشه فعل + انأنْتُما تَکْتُبانشما دو مرد می‌نویسید.
مثنی مؤنث مخاطبأنْتُماتَـ + ریشه فعل + انأنْتُما تَکْتُبانشما دو زن می‌نویسید.
جمع مذکر مخاطبأنْتُمْتَـ + ریشه فعل + ونَأنْتُمْ تَکْتَبونَشما چند مرد می‌نویسید.
جمع مؤنث مخاطبأنْتُنَّتَـ + ریشه فعل + نَأنْتُنَّ تَکْتُبنَشما چند زن می‌نویسید.
متکلم وحدهأناأ + ریشه فعلأنا أکْتُبُمن می‌نویسیم.
متکلم مع‌الغیرنَحْنُنَـ + ریشه فعلنَحْنُ نَکْتُبُما می‌نویسیم.

صیغه‌های فعل مستقبل با سَـ

همان‌طور که گفتیم، برای فعل مستقبلی که به آینده‌ای نزدیک اشاره دارد، از ساختار «سَـ + فعل مضارع» استفاده می‌کنیم. جدول زیر، ساخت فعل مستقبل را برای فعل «کتب» با ساختار «سَـ + فعل مضارع» نشان می‌دهد.

صیغهضمیر منفصلساختار فعل مستقبلمثالمعنی 
مفرد مذکر غایبهُوَسَـ + فعل مضارعهُوَ سَیَکْتُبُآن مرد خواهد نوشت.
مفرد مؤنث غایبهِیَسَـ + فعل مضارعهِیَ سَتَکْتُبُآن زن خواهد نوشت.
مثنی مذکر غایبهُماسَـ + فعل مضارعهُما سَیَکْتُبانآن دو مرد خواهند نوشت.
مثنی مؤنث غایبهُماسَـ + فعل مضارعهُما سَتَکتُبانآن دو زن خواهند نوشت.
جمع مذکر غایبهُمسَـ + فعل مضارعهُم سَیَکْتَبونَآن چند مرد خواهند نوشت.
جمع مؤنث غایبهُنَّسَـ + فعل مضارعهُنَّ سَیَکْتُبنَآن چند زن خواهند نوشت.
مفرد مذکر مخاطبأنْتَسَـ + فعل مضارعأنْتَ سَتَکْتُبُتو (مرد) خواهی نوشت.
مفرد مؤنث مخاطبأنْتِسَـ + فعل مضارعأنْتِ سَتَکْتُبینتو (زن) خواهی نوشت.
مثنی مذکر مخاطبأنْتُماسَـ + فعل مضارعأنْتُما سَتَکْتُبانشما دو مرد خواهید نوشت.
مثنی مؤنث مخاطبأنْتُماسَـ + فعل مضارعأنْتُما سَتَکْتُبانشما دو زن خواهید نوشت.
جمع مذکر مخاطبأنْتُمْسَـ + فعل مضارعأنْتُمْ سَتَکْتَبونَشما چند مرد خواهید نوشت.
جمع مؤنث مخاطبأنْتُنَّسَـ + فعل مضارعأنْتُنَّ سَتَکْتُبنَشما چند زن خواهید نوشت.
متکلم وحدهأناسَـ + فعل مضارعأنا سَأَکْتُبُمن خواهم نوشت.
متکلم مع‌الغیرنَحْنُسَـ + فعل مضارعنَحْنُ سَنَکْتُبُما خواهیم نوشت.

صیغه‌های فعل مستقبل با سَـوفَ

برای فعل مستقبلی که به آینده‌ دور اشاره دارد، معمولاً از ساختار «سَوفَ + فعل مضارع» استفاده می‌کنیم. جدول زیر، صیغه‌های فعل مستقبل را برای فعل «کتب» با ساختار «سَـوفَ + فعل مضارع» نشان می‌دهد.

صیغهضمیر منفصلساختار فعل مستقبلمثالمعنی 
مفرد مذکر غایبهُوَسوفَ + فعل مضارعهُوَ سوفَ یَکْتُبُآن مرد خواهد نوشت.
مفرد مؤنث غایبهِیَسوفَ + فعل مضارعهِیَ سوفَ تَکْتُبُآن زن خواهد نوشت.
مثنی مذکر غایبهُماسوفَ + فعل مضارعهُما سوفَ یَکْتُبانآن دو مرد خواهند نوشت.
مثنی مؤنث غایبهُماسوفَ + فعل مضارعهُما سوفَ تَکتُبانآن دو زن خواهند نوشت.
جمع مذکر غایبهُمسوفَ + فعل مضارعهُم سوفَ یَکْتَبونَآن چند مرد خواهند نوشت.
جمع مؤنث غایبهُنَّسوفَ + فعل مضارعهُنَّ سوفَ یَکْتُبنَآن چند زن خواهند نوشت.
مفرد مذکر مخاطبأنْتَسوفَ + فعل مضارعأنْتَ سوفَ تَکْتُبُتو (مرد) خواهی نوشت.
مفرد مؤنث مخاطبأنْتِسوفَ + فعل مضارعأنْتِ سوفَ تَکْتُبینتو (زن) خواهی نوشت.
مثنی مذکر مخاطبأنْتُماسوفَ + فعل مضارعأنْتُما سوفَ تَکْتُبانشما دو مرد خواهید نوشت.
مثنی مؤنث مخاطبأنْتُماسوفَ + فعل مضارعأنْتُما سوفَ تَکْتُبانشما دو زن خواهید نوشت.
جمع مذکر مخاطبأنْتُمْسوفَ + فعل مضارعأنْتُمْ سوفَ تَکْتَبونَشما چند مرد خواهید نوشت.
جمع مؤنث مخاطبأنْتُنَّسوفَ + فعل مضارعأنْتُنَّ سوفَ تَکْتُبنَشما چند زن خواهید نوشت.
متکلم وحدهأناسوفَ + فعل مضارعأنا سوفَ أَکْتُبُمن خواهم نوشت.
متکلم مع‌الغیرنَحْنُسوفَ + فعل مضارعنَحْنُ سوفَ نَکْتُبُما خواهیم نوشت.

منفی کردن فعل مستقبل

برای منفی کردن فعل مستقبل در عربی، کافی است «سَـ» یا «سَوفَ» را از ابتدای فعل مستقبل حذف کنیم، سپس قبل از فعل کلمه «لن» را اضافه کنیم. کار مهمی دیگری که باید انجام دهیم، این است که فعل مضارع را به فعل مضارع منصوب تبدیل کنیم. در ادامه، مطالبی را درباره فعل مضارع منصوب و نحوه ساخت آن بیان می‌کنیم.

روش ساخت فعل مضارع منصوب

در زبان عربی، هرگاه قبل از فعل مضارع «حروف ناصبه» بیاید، آن را منصوب می‌کند. از حروف ناصبه می‌توان به «أن» و «لَن» و «کَی» و «حَتّی» و «لـِ» اشاره کرد. از آنجا که برای منفی کردن فعل مستقبل در عربی از «لن» قبل از فعل مضارع استفاده می‌کنیم، باید آن منصوب کنیم. برای منصوب کردن فعل مضارع کارهای زیر را انجام می‌دهیم:

 • ضمه آخر فعل مضارع در صیغه‌های زیر را به فتحه تبدیل می‌کنیم:
  • مفرد مذکر غایب (هو)
  • مفرد مؤنث غایب (هی)
  • مفرد مذکر مخاطب (أنتَ)
  • متکلم وحده (أنا)
  • متکلم مع‌الغیر (نحن)
 • «ـنَ» آخر فعل را در صیغه‌های زیر حذف می‌کنیم:
  • مثنی مذکر غایب (هما)
  • مثنی مؤنث غایب (هما)
  • جمع مذکر غایب (هم)
  • مفرد مؤنث مخاطب (أنتِ)
  • مثنی مذکر مخاطب (أنْتُما)
  • مثنی مؤنث مخاطب (أنْتُما)
  • جمع مذکر مخاطب (أنْتُمْ)
 • «ـنَ» آخر فعل را در صیغه‌های زیر بدون تغییر می‌گذاریم:
  • جمع مؤنث غایب (هُنَّ)
  • جمع مؤنث مخاطب (أنْتُنَّ)
مستقبل منفی در عربی

صیغه‌های فعل مستقبل منفی با سَـ

برای منفی کردن صیغه‌های فعل مستقبل منفی با «سَـ» نخست، «سَـ» را از ابتدای فعل مستقبل حذف می‌کنیم، سپس به‌جای آن، کلمه‌ منفی‌ساز «لَن» را قرار می‌دهیم. البته باید دقت کنید که فعل مضارع نیز باید به «مضارع منصوب» تغییر پیدا کند. جدول زیر صیغه‌های فعل مستقبل منفی با «سَـ» را برای فعل «کتب» نشان می‌دهد.

صیغهضمیر منفصلساختار فعل مستقبل منفیمثالمعنی 
مفرد مذکر غایبهُوَحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحههُوَ لن یَکْتُبَآن مرد نخواهد نوشت.
مفرد مؤنث غایبهِیَحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحههِیَ لن تَکْتُبَآن زن نخواهد نوشت.
مثنی مذکر غایبهُماحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُما لن یَکْتُباآن دو مرد نخواهند نوشت.
مثنی مؤنث غایبهُماحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُما لن تَکتُباآن دو زن نخواهند نوشت.
جمع مذکر غایبهُمحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُم لن یَکْتَبواآن چند مرد نخواهند نوشت.
جمع مؤنث غایبهُنَّحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارعهُنَّ لن یَکْتُبنَآن چند زن نخواهند نوشت.
مفرد مذکر مخاطبأنْتَحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهأنْتَ لن تَکْتُبَتو (مرد) نخواهی نوشت.
مفرد مؤنث مخاطبأنْتِحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتِ لن تَکْتُبیتو (زن) نخواهی نوشت.
مثنی مذکر مخاطبأنْتُماحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُما لن تَکْتُباشما دو مرد نخواهید نوشت.
مثنی مؤنث مخاطبأنْتُماحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُما لن تَکْتُباشما دو زن نخواهید نوشت.
جمع مذکر مخاطبأنْتُمْحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُمْ لن تَکْتَبواشما چند مرد نخواهید نوشت.
جمع مؤنث مخاطبأنْتُنَّحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارعأنْتُنَّ لن تَکْتُبنَشما چند زن نخواهید نوشت.
متکلم وحدهأناحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهأنا لن أَکْتُبَمن نخواهم نوشت.
متکلم مع‌الغیرنَحْنُحذف سَـ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهنَحْنُ لن نَکْتُبَما نخواهیم نوشت.

صیغه‌های فعل مستقبل منفی با سَـوفَ

برای منفی کردن فعل مستقبل با «سوف» باید سه کار انجام دهیم: اول حذف سوف، دوم افزودن «لن» و سوم منصوب کردن فعل مضارع. جدول زیر صیغه‌های فعل مستقبل منفی با «سَـوفَ» را برای فعل «کتب» نشان می‌دهد.

صیغهضمیر منفصلساختار فعل مستقبل منفیمثالمعنی 
مفرد مذکر غایبهُوَحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحههُوَ لن یَکْتُبَآن مرد نخواهد نوشت.
مفرد مؤنث غایبهِیَحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحههِیَ لن تَکْتُبَآن زن نخواهد نوشت.
مثنی مذکر غایبهُماحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُما لن یَکْتُباآن دو مرد نخواهند نوشت.
مثنی مؤنث غایبهُماحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُما لن تَکتُباآن دو زن نخواهند نوشت.
جمع مذکر غایبهُمحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نهُم لن یَکْتَبواآن چند مرد نخواهند نوشت.
جمع مؤنث غایبهُنَّحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارعهُنَّ لن یَکْتُبنَآن چند زن نخواهند نوشت.
مفرد مذکر مخاطبأنْتَحذف سَـوف + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهأنْتَ لن تَکْتُبَتو (مرد) نخواهی نوشت.
مفرد مؤنث مخاطبأنْتِحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتِ لن تَکْتُبیتو (زن) نخواهی نوشت.
مثنی مذکر مخاطبأنْتُماحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُما لن تَکْتُباشما دو مرد نخواهید نوشت.
مثنی مؤنث مخاطبأنْتُماحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُما لن تَکْتُباشما دو زن نخواهید نوشت.
جمع مذکر مخاطبأنْتُمْحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع + حذف نأنْتُمْ لن تَکْتَبواشما چند مرد نخواهید نوشت.
جمع مؤنث مخاطبأنْتُنَّحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارعأنْتُنَّ لن تَکْتُبنَشما چند زن نخواهید نوشت.
متکلم وحدهأناحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهأنا لن أَکْتُبَمن نخواهم نوشت.
متکلم مع‌الغیرنَحْنُحذف سوفَ + افزدون لن + فعل مضارع با حرکت فتحهنَحْنُ لن نَکْتُبَما نخواهیم نوشت.

نکته: هرگاه جمله با «لَن» شروع شده باشد و «إلّا» نيز داشته باشد، می‌توانیم جمله را به‌صورت مستقبل مثبت ترجمه کنيم. برای مثال، به جمله زیر دقت کنید:

 • لَن نَزِيدَکُم إلّا عَذاباً (هرگز بر شما عذابی نخواهيم افزود).

مثال‌های فعل مستقبل در عربی

در این بخش، مثال‌هایی از فعل مستقبل در عربی را بررسی می‌کنیم.

مثال اول فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل فعل «ذهب» را با استفاده از «سَـ» بنویسید.

 • مفرد مذکر غایب: سَیَذهَبُ
 • مفرد مؤنث غایب: سَتَذهبُ
 • مثنی مذکر غایب: سَیَذهَبانِ
 • مثنی مؤنث غایب: سَتَذهبان
 • جمع مذکر غایب: سَیَذهَبونَ
 • جمع مؤنث غایب: سَیَذهبنَ
 • مفرد مذکر مخاطب: سَتذهبُ
 • مفرد مؤنث مخاطب: سَتَذهَبینَ
 • مثنی مذکر مخاطب: سَتَذهبانِ
 • مثنی مؤنث مخاطب: سَتَذهَبانِ
 • جمع مذکر مخاطب: سَتَذهَبونَ
 • جمع مؤنث مخاطب: سَتَذهَبنَ
 • متکلم وحده: سَاَذهَبُ
 • متکلم مع‌الغیر: سَنذَهَب

مثال دوم فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل فعل «زَلْزَلَ» را با «سَـ» و «سَوفَ» بنویسید.

صیغهفعل مستقبل با سَـفعل مستقبل با سوف
مفرد مذکر غایبسَیُزَلْزِلُسوفَ یُزَلْزِلُ
مفرد مؤنث غایبسَتُزَلْزِلُ سوفَ تُزَلْزِلُ
مثنی مذکر غایبسَیُزَلْزِلانسوفَ یُزَلْزِلان
مثنی مؤنث غایبسَتُزَلْزِلانسوفَ تُزَلْزِلان
جمع مذکر غایبسَیُزَلْزِلُونسوفَ یُزَلْزِلُون
جمع مؤنث غایبسَیَزَلْزِلْنَّسوفَ یَزَلْزِلْنَّ
مفرد مذکر مخاطبسَتُزَلْزِلُسوفَ تُزَلْزِلُ
مفرد مؤنث مخاطبسَتُزَلْزِلینسوفَ تُزَلْزِلین
مثنی مذکر مخاطبسَتُزَلْزِلانسوفَ تُزَلْزِلان
مثنی مؤنث مخاطبسَتُزَلْزِلانسوفَ تُزَلْزِلان
جمع مذکر مخاطبسَتُزَلْزِلُونسوفَ تُزَلْزِلُون
جمع مؤنث مخاطبسَتُزَلْزِلْنَّسوفَ تُزَلْزِلْنَّ
متکلم وحدهسَأُزَلْزِلُسوفَ أُزَلْزِلُ
متکلم مع‌الغیرسَنُزَلْزِلُسوفَ نُزَلْزِلُ

مثال سوم فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل منفی فعل «تعلّمَ» را بنویسید.

صیغهفعل مستقبل منفی
مفرد مذکر غایبلن یَتَعَلَّمَ
مفرد مؤنث غایبلن تَتَعَلَّمَ
مثنی مذکر غایبلن یَتَعَلَّمَا
مثنی مؤنث غایبلن تَتَعَلَّمَا
جمع مذکر غایبلن یَتَعَلَّمُوا
جمع مؤنث غایبلن یَتَعَلَّمْنَّ
مفرد مذکر مخاطبلن تَتَعَلَّمَ
مفرد مؤنث مخاطبلن تَتَعَلَّمی
مثنی مذکر مخاطبلن تَتَعَلَّمَا
مثنی مؤنث مخاطبلن تَتَعَلَّمَا
جمع مذکر مخاطبلن تَتَعَلَّمُوا
جمع مؤنث مخاطبلن تَتَعَلَّمْنَّ
متکلم وحدهلن أَتَعَلَّمَ
متکلم مع‌الغیرلن نَتَعَلَّمَ

مثال چهارم فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل فعل «اِستخرجَ» را بنویسید.

صیغهفعل مستقبل با سَـفعل مستقبل با سوفمعنی 
مفرد مذکر غایبسَیَسْتَخْرِجُسوفَ یَسْتَخْرِجُآن مرد بیرون خواهد آورد.
مفرد مؤنث غایبسَتَسْتَخْرِجُسوفَ تَسْتَخْرِجُآن زن بیرون خواهد آورد.
مثنی مذکر غایبسَیَسْتَخْرِجَانسوفَ یَسْتَخْرِجَانآن دو مرد بیرون خواهند آورد.
مثنی مؤنث غایبسَتَسْتَخْرِجَانسوفَ تَسْتَخْرِجَانآن دو زن بیرون خواهند آورد.
جمع مذکر غایبسَیَستَخْرِجُونسوفَ یَستَخْرِجُونآن چند مرد بیرون خواهند آورد.
جمع مؤنث غایبسَیَسْتَخْرِجْنَّسوفَ یَسْتَخْرِجْنَّآن چند زن بیرون خواهند آورد.
مفرد مذکر مخاطبسَتَسْتَخْرِجُسوفَ تَسْتَخْرِجُتو (مرد) بیرون خواهی آورد.
مفرد مؤنث مخاطبسَتَسْتَخْرِجِینسوفَ تَسْتَخْرِجِینتو (زن) بیرون خواهی آورد.
مثنی مذکر مخاطبسَتَسُتَخْرِجَانسوفَ تَسُتَخْرِجَانشما دو مرد بیرون خواهید آورد.
مثنی مؤنث مخاطبسَتَسُتَخْرِجَانسوفَ تَسُتَخْرِجَانشما دو زن بیرون خواهید آورد.
جمع مذکر مخاطبسَتَسْتَخْرِجُونسوفَ تَسْتَخْرِجُونشما چند مرد بیرون خواهید آورد.
جمع مؤنث مخاطبسَتَسْتَخْرِجْنَّسوفَ تَسْتَخْرِجْنَّشما چند زن بیرون خواهید آورد.
متکلم وحدهسَأَسْتَخْرِجُسوفَ أَسْتَخْرِجُمن بیرون خواهم آورد.
متکلم مع‌الغیرسَنَسْتَخْرِجُسوفَ نَسْتَخْرِجُما بیرون خواهیم آورد.
نمونه سوال فعل مستقبل در عربی

مثال پنجم فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل منفی فعل «اِستخرجَ» را بنویسید.

صیغهفعل مستقبل با سَـفعل مستقبل با سوففعل مستقبل منفی
مفرد مذکر غایبسَیَسْتَخْرِجُسوفَ یَسْتَخْرِجُلن یَسْتَخْرِجَ
مفرد مؤنث غایبسَتَسْتَخْرِجُسوفَ تَسْتَخْرِجُلن تَسْتَخْرِجَ
مثنی مذکر غایبسَیَسْتَخْرِجَانسوفَ یَسْتَخْرِجَانلن یَسْتَخْرِجَا
مثنی مؤنث غایبسَتَسْتَخْرِجَانسوفَ تَسْتَخْرِجَانلن تَسْتَخْرِجَا
جمع مذکر غایبسَیَستَخْرِجُونسوفَ یَستَخْرِجُونلن یَستَخْرِجُوا
جمع مؤنث غایبسَیَسْتَخْرِجْنَّسوفَ یَسْتَخْرِجْنَّلن یَسْتَخْرِجْنَّ
مفرد مذکر مخاطبسَتَسْتَخْرِجُسوفَ تَسْتَخْرِجُلن تَسْتَخْرِجَ
مفرد مؤنث مخاطبسَتَسْتَخْرِجِینسوفَ تَسْتَخْرِجِینلن تَسْتَخْرِجِی
مثنی مذکر مخاطبسَتَسُتَخْرِجَانسوفَ تَسُتَخْرِجَانلن تَسُتَخْرِجَا
مثنی مؤنث مخاطبسَتَسُتَخْرِجَانسوفَ تَسُتَخْرِجَانلن تَسُتَخْرِجَا
جمع مذکر مخاطبسَتَسْتَخْرِجُونسوفَ تَسْتَخْرِجُونلن تَسْتَخْرِجُوا
جمع مؤنث مخاطبسَتَسْتَخْرِجْنَّسوفَ تَسْتَخْرِجْنَّلن تَسْتَخْرِجْنَّ
متکلم وحدهسَأَسْتَخْرِجُسوفَ أَسْتَخْرِجُلن أَسْتَخْرِجَ
متکلم مع‌الغیرسَنَسْتَخْرِجُسوفَ نَسْتَخْرِجُلن نَسْتَخْرِجَ

مثال ششم فعل مستقبل در عربی

صیغه‌های مستقبل «فعل» را بنویسید.

صیغهفعل مستقبل با سَـفعل مستقبل با سوفمعنی 
مفرد مذکر غایبسَيَفعَلسوفَ يَفعَلآن مرد انجام خواهد داد.
مفرد مؤنث غایبسَتَفعَلسوفَ تَفعَلآن زن انجام خواهد داد.
مثنی مذکر غایبسَيَفعَلانسوفَ يَفعَلانآن دو مرد انجام خواهند داد.
مثنی مؤنث غایبسَتَفعَلانسوفَ تَفعَلانآن دو زن انجام خواهند داد.
جمع مذکر غایبسَيَفعَلونسوفَ يَفعَلونآن چند مرد انجام خواهند داد.
جمع مؤنث غایبسَیَفعَلنَسوفَ یَفعَلنَآن چند زن انجام خواهند داد.
مفرد مذکر مخاطبسَتَفعَلسوفَ تَفعَلتو (مرد) انجام خواهی داد.
مفرد مؤنث مخاطبسَتَفعَلینسوفَ تَفعَلینتو (زن) انجام خواهی داد.
مثنی مذکر مخاطبسَتَفعَلانسوفَ تَفعَلانشما دو مرد انجام خواهید داد.
مثنی مؤنث مخاطبسَتَفعَلانسوفَ تَفعَلانشما دو زن انجام خواهید داد.
جمع مذکر مخاطبسَتَفعَلونسوفَ تَفعَلونشما چند مرد انجام خواهید داد.
جمع مؤنث مخاطبسَتَفعَلنَسوفَ تَفعَلنَشما چند زن انجام خواهید داد.
متکلم وحدهسَأَفعَلسوفَ أَفعَلمن انجام خواهم داد.
متکلم مع‌الغیرسَنَفعَلسوفَ نَفعَلما انجام خواهیم داد.

مثال هفتم فعل مستقبل در عربی

در ادامه، چند جمله آورده شده که فعل مستقبل در آن‌ها به کار برده شده است.

 • سَيَبْدَأُ العامُ الدِّرَاسِيُّ الجَدِيدُ بَعْدَ شَهْرٍ (سال تحصیلی جدید یک ماه آینده آغاز خواهد شد).
 • سَنُصَلِّي صَلاةَ العِيدِ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ (پس از طلوع آفتاب، نماز عید را خواهیم خواند).
 • سَيَنْجَحُ الطَّالِبُ المُجْتَهِدُ (دانش‌آموز کوشا موفق خواهد شد).
 • سَيَقْضِي القاضِي بَيْنَ النَّاسِ بالحَقِّ (قرار است قاضی اختلافات بین مردم را منصفانه حل‌و‌فصل کند).
 • سَيُسَاعِدُ القَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ (افرای قوی بینما به ضعفا کمک خواهند کرد).
 • سَيَلْبَسُ الأَوْلادُ المَلابِسَ الجَدِيدةَ (قرار است بچه‌ها لباس نو به تن کنند).
 • أنا سَأُسَافِرُ الآن وَلَكِنِّي سَوْفَ أَعُودُ بَعْدَ سَنَةٍ (الآن قصد سفر دارم، اما پس از یک سال بر خواهم گشت).
 • سَوْفَ أَنَامُ بَعْدَ أَنْ أُشَاهِدَ الفِيلمَ (بعد از تماشای فیلم می‌خوابم).
 • يقول الوَزِيرُ أنه سَوْف يَقْضِي عَلَى البِطَالةِ خِلالَ خَمْس ِ سَنَوَاتٍ (وزیر می‌گوید تا پنج سال دیگر بیکاری را پایان خواهد داد).
 • سَوْفَ أَغْسِلُ مَلابِسِي في نِهَايَةِ الأُسْبُوعِ (آخر هفته لباس‌هایم را خواهم شست).

مثال هشتم فعل مستقبل در عربی

در ادامه، چند جمله آورده‌ایم که در آن‌ها فعل مستقبل به‌کار رفته است. به‌عنوان تمرین، سعی کنید اِعراب فعل‌ها را تعیین کنید.

 • أنا سأراك (تو را خواهم دید).
 • أنا سأكتب بالقلم (با قلمی خواهم نوشت).
 • أنت ستحب التفاح (سیب را دوست خواهی داشت).
 • أنت ستعطي المال (پول خواهی داد).
 • أنت ستلعب التنس (تنیس بازی خواهی کرد).
 • هو سيقرأ كتابا (کتابی را خواهد خواند).
 • هو سيفهمني (مرا درک خواهد کرد).
 • هي ستكون لديها قطة (گربه‌ای خواهد داشت).
 • هي ستعرفك (تو را خواهد شناخت).
 • نحن سنريد أن نراك (می‌خواهیم شما را ببینیم).
 • نحن سنفكر فيك (به تو فکر خواهیم کرد).
 • أنتم ستعملون هنا (در اینجا کار خواهید کرد).
 • أنتم ستتكلون الفرنسة (فرانسوی صحبت خواهیم کرد).
 • هم سيسوقون سيارة (خودرویی را خواهیم راند).
 • هم سيتبسمون (لبخند خواهند زد).

سوالات رایج درباره فعل مستقبل در عربی

در این بخش به برخی از سوالات متدوال و پرتکرار درباره مبحث فعل مستقبل در عربی به صورت خلاصه پاسخ می‌دهیم.

فعل مستقبل در عربی چگونه ساخته می‌شود؟

برای ساخت فعل مستقبل در عربی باید «س‍َ» و «سوفَ» را به ابتدای فعل مضارع اضافه و از آن فعل زمان مستقبل بسازیم.

فعل مستقبل در عربی چگونه به فارسی ترجمه می‌شود؟

برای ترجمه مستقبل باید از مشتقات فعل خواستن در صیغه مورد نظر و معنی فعل مضارع استفاده کرد.

تمرین فعل مستقبل در عربی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «فعل امر در عربی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمونشمال ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها می‌توانید پاسخ خودتان را با پاسخ درستی که در گزینه «جواب» قرار دارد مقایسه کنید.

 • از فعل‌های ماضی و امر در جمله‌ها فعل مستقبل مناسب بسازید و جمله‌ها را بازنویسی کنید.

فهمنا تصوراتهم.

سوف نفهم تصوراتهم.

سوال۱: لعبوا في الحدیقة.

جواب

جواب: سوف یلعبون في الحدیقة.

سوال۲: جلسنا في لوبي الفندق.

جواب

جواب: سنجلسُ في لوبي الفندق.

سوال۳: بدأتُ العمل في هذه الشرکة.

جواب

جواب: سوف أبدأُ العمل في هذه الشرکة.

سوال۴: هل أکلتم لحماً قدیماً؟

جواب

جواب: سوف تأکلون لحماً قدیماً.

سوال۵: نجحتما في المساومة.

جواب

جواب: سوف تنجحان في المساومة.

سوال۶: نزلتُ في الفندق الإتحاد.

جواب

جواب: سوف أنزلُ في الفندق الإتحاد.

سوال۷: طرحوا أسئلة صعبة.

جواب

جواب: سترطحون أسئلة صعبة.

سوال۸: بدأتَ کتابة الرسالة.

جواب

جواب: سوف تبدأُ کتابة الرسالة.

سوال۹: أخذنا هذا الکأس.

جواب

جواب: سوف نأخذ هذا الکأس.

سوال۱۰: إرجعي الی بیتک.

جواب

جواب: سوف ترجعین إلی بیتک.

جمع‌بندی

در این آموزش از مجله فرادرس، با فعل مستقبل در عربی آشنا شدیم و مثال‌هایی از آن را بررسی کردیم. دیدم که فعل مستقبل با اضافه کردن «سَـ» یا «سَوفَ» به ابتدای فعل مضارع در عربی ساخته می‌شود. برای منفی کردن فعل مستقبل نیز دیدیم که کافی است «سَـ» یا «سَوفَ» را از ابتدای فعل حذف کنیم و به‌جای آن «لَن» قرار دهیم و البته فعل مضارع را به فعل مضارع منصوب تبدیل کنیم.

بر اساس رای ۳۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
۱ دیدگاه برای «فعل مستقبل در عربی چیست؟ — نحوه ساخت + مثال»
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *