فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۲۰۲۷۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۳ دقیقه
فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

در زبان انگلیسی، زمان‌ها به سه دسته «گذشته»، «حال» و «آینده» تقسیم می‌شوند. هر یک از این زمان‌ها خود از زیرمجموعه‌های دیگری تشکیل شده‌اند. برای نشان دادن عملی که در زمان گذشته شروع و کامل شده است، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم. اما در برخی موارد، عمل در زمان گذشته در حال استمرار بوده یا توسط عمل دیگری متوقف شده است. در این حالت، زمان گذشته استمراری کاربرد دارد. برای آشنایی با فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی، در این مطلب به کمک مثال و تمرین، هر یک را به طور جداگانه و در کنار هم بررسی خواهیم کرد.

997696

فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی

اولین چیزی که در رابطه با فرق گذشته ساده و گذشته استمراری به چشم می‌آید، ساختار و کاربرد هر یک از دو زمان‌هاست. برای این‌که بتوانیم فرق گذشته ساده و گذشته استمراری را توضیح دهیم، قبل از هر چیز باید تعریفی از گرامر هر یک از این دو زمان‌ها ارائه دهیم. به همین دلیل، در ادامه این مطلب، اشاره مختصری به ویژگی‌های هر یک از این دو زمان خواهیم داشت و سپس فرق گذشته ساده و گذشته استمراری را بررسی خواهیم کرد.

گذشته ساده در انگلیسی

فرض کنید آخر شب است و می‌خواهید بخوابید. معمولاً قبل از خوابیدن، اتفاق‌هایی که در طول روز افتاده‌اند، به سرعت در ذهن شما مرور می‌شوند. هنگامی که یادشان می‌افتید، از فعل زمان گذشته برای آن‌ها استفاده می‌کنید زیرا همه آن‌ها از صبح تا شب رخ داده‌اند و در حال حاضر گذشته به شمار می‌آیند.

برای مثال، صبح از خواب بیدار شدید، صبحانه خوردید، آماده شدید و به سر کار یا مدرسه رفتید. بعدازظهر نیز به خانه برگشتید و سر راه برای مادرتان هم کمی خرید کردید. در سوپرمارکت به طور اتفاقی با دوست قدیمی برخورد کردید و با هم صحبت کردید. شب موقع شام با خانواده درباره کتابی حرف زدید که هفته گذشته خواندید. در نهایت هم فیلمی تماشا کردید و سپس به رختخواب رفتید.

همه این کارها را از صبح تا شب انجام دادید، بنابراین تک‌تک این فعالیت‌ها در زمان گذشته شروع شده و پایان یافته است. هیچ عملی نیمه‌کاره رها نشده و همه فعالیت‌های شما در زمان مشخصی تمام شده است. بنابراین، همه این جمله‌ها را به زبان گذشته ساده مطرح کردیم. زمان گذشته ساده برای شروع و پایان انجام کاری در گذشته به کار می‌رود و فرمول آن برای همه جملات گذشته ساده شامل «فاعل + فعل + مفعول + قید زمان» می‌شود.

برای این‌که بتوانید جمله‌های انگلیسی گذشته ساده را بهتر درک کنید، همه مثال‌های فوق را به انگلیسی و با ترجمه فارسی نوشته‌ایم.

I got up at 6:30 today.

من ساعت ۶:۳۰ از خواب بیدار شدم.

I ate breakfast at 7:00.

من ساعت ۷:۰۰ صبحانه خوردم.

I got dressed at 7: 30 and went to work at 7:45.

من ساعت ۷:۳۰ لباس پوشیدم و ساعت ۷:۴۵ به سر کار رفتم.

I did some errands for my mother on my way home.

در راه برگشت به خانه برای مادرم کمی خرید کردم.

At the supermarket, I ran into one of my old friends and talked about many things.

در سوپرمارکت با دوستی قدیمی به طور اتفاقی برخورد کردم و با او درباره خیلی چیزها حرف زدم.

I talked about the book I had read last week with my family.

درباره کتابی که هفته پیش خوانده بودم، با خانواده‌ام صحبت کردم.

I watched a movie after dinner and went to bed at 10:30.

پس از شام فیلمی تماشا کردم و در ساعت ۱۰:۳۰ به رختخواب رفتم.

در همه مثال‌های فوق، کاری در زمان گذشته انجام شده و در همان زمان گذشته تمام شده است. علاوه بر این، ساختار همه جمله‌ها با فاعل شروع شده و پس از آن از فعل، مفعول و قید زمان (در برخی از مثال‌های فوق ممکن است قید زمان به کار نرفته باشد) استفاده شده است. بنابراین اگر بخواهیم فرمول زمان گذشته ساده را در حالت کلی برای جمله‌های خبری تعریف کنیم، خواهیم داشت:

Subject + verb + object + adverb of time

منفی کردن گذشته ساده

زمان گذشته ساده فقط برای جمله‌های خبری به کار نمی‌رود، بلکه برای جمله‌های منفی و سؤالی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای منفی کردن جمله‌ای که در آن از فعل گذشته ساده استفاده شده، از «did» و منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم و به صورت «did not» یا شکل کوتاه آن «didn't» در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Subject + did not/didn't + verb + adverb of time

نکته: فعلی که بعد از «didn't» می‌آید، همواره به صورت ساده به کار می‌رود. به شکل درست و نادرست مثال‌ زیر دقت کنید تا با مفهوم شکل ساده فعل بیشتر آشنا شوید.

She didn't visit her friend after school.

Not: She didn't visited her friend after school.

او بعد از مدرسه به دیدن دوستش نرفت.

برای درک بهتر جمله‌های منفی گذشته ساده، به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I didn't go to the park yesterday.

من دیروز به پارک نرفتم.

You didn't run into your friends at the supermarket.

شما در سوپرمارکت با دوستان خود برخورد نکردید.

He didn't arrive late.

او دیر نرسید.

She didn't go on vacation last week.

او هفته گذشته به سفر نرفت.

They didn't leave the office at 5 yesterday.

آن‌ها دیروز ساعت ۵ دفتر را ترک نکردند.

We didn't have a good weekend.

ما آخر هفته خوبی نداشتیم.

گذشته ساده در انگلیسی

سوالی کردن گذشته ساده

برای سؤالی کردن گذشته ساده از دو روش کمک می‌گیریم. حالت اول برای جملات پرسشی بله یا خیر و حالت دوم برای جملات پرسشی با wh صدق می‌کند. برای سؤالی کردن حالت اول از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Did + subject + verb + object?

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، «did» را ابتدای جمله آورده‌ایم و در ادامه نیز از فاعل، فعل و مفعول استفاده کرده‌ایم. به چند مثال جمله سؤالی گذشته ساده با ترجمه توجه کنید تا با کاربرد آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

A: Did they finish their homework?

B‌1: Yes, they did.

B2: No, they didn't.

A: آن‌ها تکالیف خود را انجام دادند؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه، این‌طور نیست.

A: Did he have a good time?

B1: Yes, he did.

B2: No, he didn't.

A: آن‌ها اوقات خوشی داشتند؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه، این‌طور نیست.

A: Did she want to leave early?

B1: Yes, she did.

B2: No, she didn't.

A: او می‌خواست زود برود؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه، این‌طور نیست.

A: Did it have blue buttons?

B1: Yes, it did.

B2: No, it didn't.

A: آن دکمه‌‌‌های آبی داشت؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه، این‌طور نیست.

A: Did you see Julie on the weekend?

B1: yes, I did.

B2: No, I didn't.

A: تو «جولی» را آخر هفته دیدی؟

B1: بله، همین‌طور است.

B2: نه، این‌طور نیست.

برای سؤالی کردن با wh، باید ابتدای جمله از کلمه‌های پرسشی استفاده کنیم. تعدادی از کلمه‌های پرسشی پرکاربرد را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

کلمه‌های پرسشی wh در انگلیسی
how manywhichwhat
how muchwhowhere
whywhosewhen
what...forhowwhat time
how longhow comewhom

برای سؤالی کردن با wh از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Wh-word + did + subject + verb?

برای درک بهتر معنی کلمه‌های پرسشی و نحوه استفاده از آن‌ها در جمله، به چند مثال زیر توجه کنید.

How long did you study English?

چه مدت انگلیسی مطالعه کردی؟

How often did he smoke cigarettes?

او هر چند وقت یک بار سیگار می‌کشید؟

Where did your mother live when she was a girl?

وقتی مادرت دختربچه بود کجا زندگی می‌کرد؟

Why did they come late?

چرا آن‌ها دیر آمدند؟

What did he have in his pocket?

او در جیبش چه چیزی داشت؟

گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری، همان‌طور که از اسمش پیداست، برای نشان دادن استمرار عملی در زمان گذشته به کار می‌رود. فرض کنید دیروز همین موقع مشغول بازی فوتبال بودید یا داشتید تلویزیون تماشا می‌کردید. دیروز همین موقع، عمل در حال انجام شدن بوده و استمرار داشته است. در چنین حالتی از گذشته استمراری استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم مثال‌های فوق را به انگلیسی بنویسیم، خواهیم داشت:

I was playing soccer yesterday at this time.

من دیروز همین موقع مشغول فوتبال بازی کردن بودم.

I was watching TV yesterday at 4:00.

من دیروز ساعت ۴:۰۰ داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم.

زمان گذشته استمراری برخلاف گذشته ساده، در گذشته تمام نمی‌شود و هدف ما مدت زمانی است که عمل در حال انجام شدن بوده. در برخی موارد، حین انجام عمل، عمل دیگری آن را قطع می‌کند. بنابراین، زمان گذشته استمراری معمولاً به صورت نیمه‌کاره رها می‌شود.

فرض کنید دیروز مشغول بازی فوتبال بودید، اما ناگهان باران بارید. در نتیجه دیگر نتوانستید به فوتبال بازی کردن ادامه دهید. عملی که فوتبال بازی کردن را متوقف کرده (بارش باران) با گذشته ساده توصیف می‌شود. بنابراین، جمله‌ای که فعل گذشته ساده دارد، جمله گذشته استمراری را قطع می‌کند و باعث می‌شود فعل گذشته استمراری (فوتبال بازی کردن) ناتمام رها شود. بنابراین می‌توانیم این اتفاق را با یک جمله بیان کنیم و برای وصل کردن آن‌ها به یکدیگر از «when» کمک بگیریم.

I was playing soccer when it started to rain.

داشتم فوتبال بازی می‌کردم که باران شروع به باریدن کرد.

همان‌طور که که مشاهده می‌کنید، فعل باریدن با گذشته ساده (started) و فعل بازی کردن با گذشته استمراری (was playing) بیان شده است. عملی که فوتبال بازی کردن را متوقف کرده، بارش باران است که با گذشته ساده مشخص شده است. در تصویر زیر می‌توانید نمودار جمله زیر را مشاهده کنید.

نمودار گذشته استمراری

در تصویر فوق، ابتدا عمل شام درست کردن در حال انجام شدن بوده که تماس تلفنی آن را قطع کرده است، بنابراین خواهیم داشت:

I was eating dinner when he called me last night.

When he called me last night, I was eating dinner.

فرمول جمله‌های خبری گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were + v (ing) + object

برای درک بهتر فرق گذشته ساده و گذشته استمراری به چند مثال بیشتر با ترجمه توجه کنید.

I was staying at home all day when she sent me the message.

وقتی او به من پیام داد، تمام روز را در خانه مانده بودم.

She was sleeping when you got home late last night.

وقتی دیشب دیر به خانه آمد، تو خوابیده بودی.

Alan was cutting the grass the other day when the snake appeared.

«الن» چند روز پیش مشغول چیدن چمن‌ بود که مار ظاهر شد.

They were coming back home when the accident happened.

آن‌ها داشتند به خانه برمی‌گشتند که حادثه اتفاق افتاد.

منفی کردن گذشته استمراری

برای منفی کردن جمله‌های گذشته استمراری از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + was/were + not + v (ing) + object

به چند مثال گذشته استمراری منفی با ترجمه توجه کنید.

I was not watching TV when she arrived.

وقتی او رسید، من تلویزیون تماشا نمی‌‌کردم.

My friend was not telling me the truth.

دوستم حقیقت را به من نمی‌گفت.

She wasn't planning her wedding.

او مشغول برنامه‌ریزی برای مراسم ازدواجش نبود.

The children weren't playing this week.

بچه‌ها این هفته مشغول بازی کردن نبودند.

It wasn't raining yesterday at 5:00.

دیروز ساعت ۵ باران نمی‌بارید.

سوالی کردن گذشته ساده

برای سؤالی کردن گذشته استمراری نیز مانند گذشته ساده دو حالت جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی wh تعریف شده است. فرمول هر دو جمله پرسشی به صورت زیر خواهد بود:

Was/Were + subject + v(ing) + object?

Wh-word + was/were + subject + v (ing)?

به چند مثال با جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی wh توجه کنید تا با ساختار و کاربرد آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

Was she studying all night?

آیا او تمام شب را مشغول مطالعه بود؟

Were you listening to me when I was teaching?

وقتی من درس می‌دادم، داشتی به من گوش می‌کردی؟

Were we eating lots of candy?

ما آب‌نبات زیادی می‌خوردیم؟

Were they playing nicely today or were they fighting?

آیا آن‌ها امروز با مهربانی بازی می‌کردند یا دعوا می‌کردند؟

What was she doing yesterday morning?

او دیروز صبح مشغول انجام چه کاری بود؟

Where were they going when the police took them?

وقتی پلیس آن‌ها را دستگیر کرد، کجا داشتند می‌رفتند؟

What instruments were those musicians playing?

آن نوازندگان مشغول نواختن چه سازی بودند؟

Why were they going on a picnic?

چرا به گردش می‌رفتند؟

Which city were they heading for?

به کدام شهر می‌رفتند؟

How was the team paying?

تیم چطور بازی می‌کرد؟

تفاوت گذشته ساده و استمراری در انگلیسی

تا به اینجای مطلب، به طور جداگانه درباره زمان‌های گذشته ساده و گذشته استمراری صحبت کردیم و ساختار و کاربرد هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه این مطلب، قصد داریم به موضوع اصلی، یعنی فرق گذشته ساده و گذشته استمراری بپردازیم و به کمک تمرین و مثال توضیح ساده و کاملی ارائه دهیم.

در برخی موارد فرق گذشته ساده و گذشته استمراری واضح نیست، اما به طور کل، گذشته استمراری نشان می‌دهد که عملی در زمان مشخصی در گذشته در حال استمرار بوده یا به عنوان عمل غیر اصلی و موقت اتفاق افتاده است. بنابراین، انتخاب بین گذشته ساده و استمراری اغلب به این بستگی دارد که چطور به واقعه یا وقایعی که رخ داده نگاه کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به جدول زیر و توضیحات آن توجه کنید.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

Doctors were treating patients and they were trying to do their best in a difficult situation.

پزشکان در حال مداوای بیماران بودند و می‌کوشیدند در شرایط سخت تمام تلاش خود را بکنند.

گذشته ساده

(Past Simple)

Doctors treated patients and they tried to do their best in a difficult situation.

پزشکان بیماران را مداوا کردند و در شرایط دشوار تمام تلاش خود را به کار بردند.

در جدول فوق، در مثال اول، فعل جمله در زمان گذشته استمراری به کار رفته است و درباره شرایطی صحبت می‌کند که روند ادامه‌داری را در آن زمان در گذشته بیان می‌کند. اما در مثال دوم، فعل جمله در حالت گذشته ساده به کار رفته و کامل شدن وقایع را در زمان گذشته نشان می‌دهد.

از زمان گذشته استمراری برای صحبت کردن درباره وقایع و موقعیت‌های موقتی صحبت می‌کنیم که در زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است. در زبان انگلیسی، همان‌طور که اشاره شد، فعل جمله گذشته استمراری به صورت «was/were + v + ing» می‌آید. اما برای زمان گذشته از فعل باقاعده یا بی‌قاعده استفاده می‌کنیم (مانند «walked» یا «ate»). به دو مثال دیگر و فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی توجه کنید.

At 4 pm last Tuesday, I was working in the office.

سه‌شنبه گذشته ساعت ۴ من مشغول کار در اداره بودم.

At 4 pm last Monday, I finished work and went home.

دوشنبه گذشته ساعت ۴ کارم را تمام کردم و به خانه رفتم.

همان‌طور که در مثال‌ اول مشاهده می‌کنید، فعل جمله بر روی عملی تأکید دارد که در زمان مشخصی (ساعت ۴) در گذشته در حال انجام شدن بوده است. به عبارت ساده‌تر، فعل جمله نشان می‌دهد که گوینده در ساعت ۴ مشغول انجام کار بوده و آن عمل تداوم داشته است. بنابراین، کار او در ساعت ۴ تمام نشده است.

اما در مثال دوم، کاملا مشخص است که عمل در زمان مشخصی در گذشته رخ داده و کامل شده است. یعنی شخص گوینده کارش را در ساعت ۴ تمام کرده و پس از آن راهی خانه شده است. بنابراین، عمل در آن زمان کامل شده و به پایان رسیده است.

اگر بخواهیم بر روی عمل اصلی در زمان گذشته تأکید کنیم، از فعل گذشته ساده کمک می‌گیریم. در این حالت می‌توانیم از گذشته استمراری به عنوان عمل فرعی و نه‌چندان مهم استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

I was listening to the podcast when Helen phoned.

داشتم به پادکست گوش می‌دادم که «هلن» تلفن کرد.

I was sitting in the park and suddenly I saw an old school friend I hadn't seen for 30 years.

من در پارک نشسته بودم و ناگهان دوست قدیمی دوران مدرسه را بعد از ۳۰ سال دیدم.

برای این‌که فرق گذشته ساده و گذشته استمراری را بهتر درک کنید، در ادامه چند مثال دیگر با ترجمه آورده شده است.

When I woke up this morning, it was snowing.

وقتی امروز صبح از خواب بیدار شدم، داشت برف می‌بارید.

A: What were you doing at 8:00 p.m. last night?

B: I was studying.

A: دیشب ساعت ۸ مشغول انجام چه کاری بودی؟

B: داشتم مطالعه می‌کردم.

She couldn't come to the party. She was working.

او نمی‌توانست به مهمانی بیاید. مشغول کار کردن بود.

Three years ago, we were living in our hometown.

سه سال پیش، ما در زادگاه‌مان زندگی می‌کردیم.

I tried to give him some advice, but he wasn't listening.

سعی کردم او را نصیحت کنم، اما گوش نمی‌داد.

What was she doing at this time last year?

پارسال همین موقع مشغول انجام چه کاری بود؟

I broke my leg when I was hiking.

در حال پیاده‌روی بودم که پایم شکست.

While I was studying, the phone rang.

در حال مطالعه بودم که تلفن زنگ زد.

فرق قیدهای زمان گذشته ساده و گذشته استمراری

همان‌طور که فعل زمان گذشته ساده و گذشته استمراری با هم تفاوت دارد، قیدهای زمان متفاوتی نیز برای آن‌ها به کار می‌رود. بنابراین می‌توانیم فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی را در سه مورد زیر خلاصه کنیم:

 • فعل
 • کاربرد
 • قید زمان

قیدهای زمان گذشته ساده

درباره فعل و کاربرد گذشته ساده صحبت کردیم، اما بخش سوم فرق گذشته ساده و گذشته استمراری به قید زمان مربوط می‌شود. مهم‌ترین قیدهای زمانی که برای گذشته ساده به کار می‌رود، با «ago» و «last» همراه می‌شوند. قید زمان «yesterday» نیز پرکاربردترین آن‌هاست. به چند مثال زیر و ترجمه قیدهای زمان گذشته ساده توجه کنید.

 • yesterday به معنای دیروز
 • last night به معنای دیشب
 • last week به معنای هفته گذشته
 • last Saturday به معنای شنبه گذشته
 • last weekend به معنای آخر هفته گذشته
 • last year به معنای سال گذشته
 • last summer به معنای تابستان گذشته
 • two days ago به معنای دو روز پیش
 • a week ago به معنای هفته قبل
 • a month ago به معنای ماه پیش
 • four years ago به معنای چهار سال پیش

برای درک بهتر کاربرد قیدهای زمان گذشته ساده در جمله، به چند مثال زیر توجه کنید.

I went to the supermarket yesterday.

من دیروز به سوپرمارکت رفتم.

Sam cooked a tasty dinner last night.

«سام» دیشب غذای خوشمزه‌ای پخت.

My brother saw a movie last weekend.

برادر من آخر هفته گذشته فیلم دید.

Last year I traveled to France.

سال گذشته به فرانسه سفر کردم.

I talked to my doctor two days ago.

دو روز پیش با پزشکم صحبت کردم.

My sister bought a dress for me last year.

خواهرم سال گذشته برای من پیراهنی خرید.

گرامر زبان انگلیسی

قیدهای زمان گذشته استمراری

برای زمان گذشته استمراری، مهم‌ترین قیدهای زمان که دو جمله گذشته و گذشته استمراری را به هم وصل می‌کنند، «when» و «while» است که هر یک کاربردهای متفاوتی در جمله دارد. به دو مثال زیر توجه کنید.

When the light went off, I was reading.

وقتی برق رفت، داشتم کتاب می‌خواندم.

∗∗∗

I was reading when the light went off.

داشتم کتاب می‌خواندم که برق رفت.

While I was reading, the light went off.

در حال کتاب خواندن بودم که برق رفت.

∗∗∗

The light went off while I was reading.

در حالی که داشتم کتاب می‌خواندم برق رفت.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، جمله‌واره‌های «when» و «while» می‌توانند قبل یا بعد از «جمله‌واره اصلی» (Main Clause) قرار بگیرند. اگر قبل از جمله‌واره اصلی بیایند، از ویرگول استفاده می‌‌کنیم، مانند مثال‌های اول و سوم.

نکته: قید زمان «when» هم می‌تواند با فعل گذشته ساده و هم با فعل گذشته استمراری بیاید، اما قید زمان «while» فقط با گذشته استمراری همراه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

While I was going to the movies, I saw Ben.

Not: I was going to the movies while I saw Ben.

در حال رفتن به سینما «بن» را دیدم.

کاربرد قید زمان as

برای نشان دادن فرق گذشته ساده و گذشته استمراری علاوه بر «while» و «when»، می‌توانیم از قید زمان «as» نیز استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

Another coach-load of people arrived as we were leaving.

تعداد زیادی از مردم موقع رفتن ما رسیدند.

برای توصیف دو اتفاقی که در یک زمان رخ می‌دهند می‌توانیم از قید زمان «as» استفاده کنیم. شکل استمراری آن به عملی اشاره دارد که در حین انجام عمل دیگری اتفاق می‌افتد یا آن را قطع می‌کند، مانند مثال زیر:

As she walked to the door, she thanked them for a lovely dinner.

همان موقع که او به‌سمت در قدم زد، از آن‌ها برای شام دلچسب تشکر کرد.

As they were signing the contract, they noticed that a page was missing.

همان موقع که مشغول امضای قرارداد بودند، متوجه شدند که یک صفحه گم شده است.

کاربرد قید زمان when

از «when» می‌توانیم برای توصیف عملی استفاده کنیم که وسط فعالیت طولانی دیگری اتفاق افتاده است. در چنین حالتی، معمولاً فعل استمراری در جمله‌واره اصلی به کار می‌رود تا اتفاق فرعی را شرح دهد. به مثال زیر و ترجمه آن توجه کنید.

He was walking back to his flat when he heard an explosion.

او داشت به آپارتمانش برمی‌گشت که صدای انفجاری را شنید.

با توجه به متن، «when» می‌تواند معنی «after» یا «at the same time» بدهد که در مثال‌های زیر می‌توانید نمونه‌ای از آن‌ها را با ترجمه مشاهده کنید.

When you open the file, check the second page.

بعد از آن‌که فایل را باز کردید، صفحه دوم را بررسشی کنید.

(در این مثال، «when» به معنی «بعد» (after) است.)

I listen to music when I exercise.

هم‌زمان که ورزش می‌کنم، به موسیقی گوش می‌دهم.

(در این مثال، «when» به معنای «هم‌زمان» (at the same time) است.)

نکته: اغلب از «just» همراه با «when» یا «as» برای بیان وقایعی که دقیقاً در یک زمان رخ داده استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The phone always rings just when I’m closing the front door.

تلفن همیشه درست وقتی زنگ می‌خورد که من در حال بستن در ورودی هستم.

She was a brilliant gymnast, but she had a terrible accident in 1999, just as her career was taking off.

او ژیمناست فوق‌العاده‌ای بود، اما در سال ۱۹۹۹ تصادف وحشتناکی داشت، درست وقتی که داشت در حرفه‌اش به موفقیت دست پیدا می‌کرد.

تمرین گذشته ساده و استمراری

کاربرد قیدهای زمان when و as

می‌توانیم از «when» و «as» برای صحبت کردن درباره دو واقعه طولانی‌تر یا فعالیت‌هایی استفاده کنیم که در یک زمان اتفاق افتاده‌اند. در این حالت هم می‌توانیم شکل گذشته ساده و هم گذشته استمراری را به کار ببریم. به دو مثال زیر و نوع فعل‌های به‌کاررفته توجه کنید.

We spent long evenings talking in my room while he played the music he had chosen and explained his ideas.

ما تمام عصر را در اتاقم صحبت کردیم و او آهنگی را که انتخاب کرده بود زد و درباره ایده‌هایش توضیح داد.

(در این مثال، در هر دو جمله‌واره فعل گذشته ساده به کار رفته است.)

We were lying on the beach sunbathing as they were playing volleyball.

ما در ساحل دراز کشیده و مشغول آفتاب گرفتن بودیم و آن‌ها والیبال بازی می‌کردند.

قیدهای زمان when و while بدون فاعل

می‌توانیم از «»when و «while» بدون فعل یا بدون فاعل و فعل کمکی نیز استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Go straight to Maple Street. When there, turn right.

مستقیم به خیابان «Maple » بروید. وقتی به آنجا رسیدید، به چپ بپیچید.

He read his book while waiting for the bus.

در حالی که منتظر اتوبوس بود، کتابش را خواند.

(در این مثال، جمله‌واره «while» در حالت اصلی به صورت «while he was waiting for the bus» بوده که فاعل و فعل کمکی حذف شده است.)

یک نکته مهم: برای مثال‌های فوق نمی‌توانیم «as» به کار ببریم، بلکه باید جمله‌واره را به صورت کامل و با فاعل و فعل بیاوریم، مانند مثال زیر:

We ate our sandwiches as we walked around the park.

Not: … as walking around the park.

مثال گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی

برای این‌که فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی را بهتر یاد بگیرید، در ادامه به چند مثال دیگر توجه کنید. در این مثال‌ها از جمله‌های مثبت، منفی و پرسشی استفاده شده است.

A: What were you doing when I called you?

B: I was studying.

A: وقتی به شما زنگ زدم مشغول انجام چه کاری بودید؟

B: داشتم مطالعه می‌کردم.

She was playing guitar at the party.

او داشت در مهمانی گیتار می‌زد.

At 8:30 last night, we were driving home.

دیشب ساعت ۸:۳۰ ما در حال رانندگی به طرف منزل بودیم.

They saw a starfish while they were walking on the beach.

در حال قدم زدن کنار دریا، ستاره دریایی دیدند.

I wasn’t listening when the teacher gave the instructions.

وقتی معلم آموزش می‌داد، به او گوش نمی‌دادم.

She wasn’t wearing jeans. She was wearing a dress.

او شلوار جین بر تن نداشت. پیراهن پوشیده بود.

We weren’t driving very fast because the road was wet.

ما خیلی با سرعت رانندگی نمی‌کردیم زیرا جاده خیس بود.

They weren’t sleeping at 10 PM last night; they were watching a movie.

آن‌ها دیشب ساعت ۱۰ خواب نبودند، فیلم تماشا می‌کردند.

Were you sleeping when I called you?

وقتی تماس گرفتم خواب بودی؟

What was she thinking about last night? She looked worried.

او دیشب به چه چیزی فکر می‌کرد؟ نگران به نظر می‌رسید.

Was it raining when you left the office?

وقتی دفتر را ترک کردی باران می‌بارید؟

What music were they listening to?

آن‌ها به چه موزیکی گوش می‌دادند؟

A: Who were you talking to on the phone last night?

B: I was talking to my cousin.

A: دیشب با چه کسی تلفنی صحبت می‌کردی؟

B: با پسرخاله‌‌ام صحبت می‌کردم.

A: What was John doing at the library?

B: He was looking for a book.

A: «جان» در کتابخانه مشغول انجام چه کاری بود؟

B: دنبال کتابی می‌گشت.

A: Why were they dancing last night?

B: Because it was their anniversary.

A: چرا دیشب می‌رقصیدند؟

B: زیرا سالگرد ازدواجشان بود.

I was talking on the phone when my sister arrived.

داشتم با تلفن صحبت می‌کردم که خواهرم رسید.

He was eating lunch when he suddenly felt sick.

او داشت ناهار می‌خورد که ناگهان حالت تهوع گرفت.

She took a photo as we were getting out of the bus.

وقتی داشتیم از اتوبوس پیاده می‌شدیم، او عکس گرفت.

We were waiting for the bus when we saw a car accident.

منتظر اتوبوس بودیم که تصادف رانندگی را دیدیم.

نکته: برای آشنایی بیشتر با فرق گذشته ساده و گذشته استمراری باید بدانیم که برخی از فعل‌ها برای زمان‌های استمراری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. به این فعل‌ها، «افعال غیراستمراری» (Non-continuous Verbs) می‌گویند، مانند فعل‌های «like» ،«want» و «need». به مثال‌های زیر و شکل درست و نادرست آن‌ها توجه کنید.

I needed to find a job.

I was needing to find a job.

باید شغلی پیدا می‌کردم.

She believed that Tom loved her.

She was believing that he loved her.

او باور داشت که «تام» عاشقش است.

فرق گذشته ساده و گذشته استمراری

سوالات رایج درباره فرق گذشته ساده و گذشته استمراری

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از سوالات رایج در خصوص فرق گذشته ساده و گذشته استمراری پاسخ دهیم.

گذشته ساده در انگلیسی چه کاربردی دارد؟

مهم‌ترین کاربرد گذشته ساده در انگلیسی برای توصیف عملی است که در گذشته شروع شده و در همان گذشته در زمان مشخصی تمام شده است. ساختار جملات گذشته ساده انگلیسی شامل «فاعل + فعل + مفعول»‌ می‌شود.

فرق قیدهای زمان گذشته ساده و گذشته استمراری چیست؟

از مشخصه‌های زمان‌های انگلیسی قید زمان است. قید زمان گذشته ساده معمولاً برای مواقعی به کار می‌رود که بخواهیم عملی را توصیف کنیم که در گذشته رخ داده و در گذشته تمام شده است. این قیدها به زمان مشخصی اشاره می‌کنند، مانند «yesterday» یا «last» یا «ago».

اما قیدهای زمان گذشته استمراری بیشتر بین دو جمله‌واره قرار می‌گیرند، مانند «when» و «while» که برای نشان دادن عملی به کار می‌روند که ابتدا شروع شده و با وقوع عمل دیگری متوقف شده است. همچنین برای توصیف دو واقعه به طور هم‌زمان نیز کاربرد دارند.

کاربرد قید زمان «when» چیست؟

از «when» می‌توانیم برای توصیف عملی استفاده کنیم که وسط فعالیت طولانی دیگری اتفاق افتاده است. در چنین حالتی، معمولاً فعل استمراری در جمله‌واره اصلی به کار می‌رود تا اتفاق فرعی را شرح دهد.

تمرین فرق گذشته ساده و گذشته استمراری

در ادامه مطلب، چند نمونه تمرین برای درک بهتر فرق گذشته ساده و گذشته استمراری آمده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با فعل گذشته ساده و استمراری پر کنید.

Q1: We _____ (sat) at the breakfast table when the doorbell ______ (ring).

جواب

Answer: We were sitting at the breakfast table when the doorbell rang.

Q2: He _____ (meet) a lot of friendly people while he _____ (work)  in California.

جواب

Answer: He met a lot of friendly people while he was working in California.

Q3: When they _____ (leave) the museum, the sun _____ (shine).

جواب

Answer: When they left the museum, the sun was shining.

Q4: The students _____ (play) cards when the teacher _____ (come) in.

جواب

Answer: The students were playing cards when the teacher came in.

Q5: While the children _____ (sleep), their parents _____ (watch) TV.

جواب

Answer: While the children were sleeping, their parents were watching TV.

Q6: It _____ (start) to rain while she _____ (water) the flowers in her garden.

جواب

Answer: It started to rain while she was watering the flowers in her garden.

Q7: When I _____ (open) the door, it _____ (rain).

جواب

Answer: When I opened the door, it was raining.

Q8: While Henry _____ (have) coffee, his wife _____ (play) tennis.

جواب

Answer: While Henry was having coffee, his wife was playing tennis.

Q9: He _____ (hear) a loud bang while he ______ (talk) to his friend.

جواب

Answer: He heard a loud bang while he was talking to his friend.

Q10: While he _____ (take) a shower, his dogs _____ (eat) his steaks.

جواب

Answer: While he was taking a shower, his dogs were eating his steaks.

فرق گذشته ساده و استمراری در انگلیسی

تمرین دوم

جمله‌های زیر را با فعل‌های گذشته ساده یا استمراری کامل کنید.

Q1: While I (drive), I (have) an accident.

جواب

Answer: While I was driving, I had an accident.

Q2: Kate (have) dinner and then she (do) her homework.

جواب

Answer: Kate had dinner and then she did her homework.

Q3: The thieves (hide) in the kitchen when the police (come) in.

جواب

Answer: The thieves were hiding in the kitchen when the police came in.

Q4: Sam (plan) a party and then (phone) his friends.

جواب

Answer: Sam planned a party and then he phoned his friends.

Q5: While we (clean) the house, we (break) some glasses.

جواب

Answer: While we were cleaning the house, we broke some glasses.

Q6: Alan (look) out of the window when he (see) a UFO.

جواب

Answer: Alan was looking out of the window when he saw a UFO.

تمرین سوم

گزینه درست را انتخاب کنید تا پاسخ درست نمایش داده شود.

1. Yesterday, at six I ____ dinner.
was preparing
was prepare
was prepared
did prepare
2. My father ____ a novel while I ____ TV.
was read / was watching
were reading / was watching
read / watched
was reading / was watching
3. We ____ our school when he came in.
talked
were talking
were talked
talking
4. The kids ____ in the garden when it suddenly started to rain.
played
playing
were playing
was playing
5. Most of the time we _____ in the park.
were sat
sitting
was sitting
were sitting
6. While I ____ in my room, my sister left home.
was studying
studied
study
have studied
7. My baby brother ____ loudly so I couldn't do my homework.
was cried
cried
was crying
has cried
8. The teacher tried to explain but they the _____.
were listening
weren't listening
listened
have listened
9. ____ you doing your homework at six o'clock last night?
Are
Did
Have
Were
10. The teacher was angry because some students _____ football in the class when he came in.
are playing
played
have played
were playing
آموزش فرق گذشته ساده و گذشته استمراری

جمع‌بندی

در این آموزش فرق گذشته ساده و گذشته استمراری را توضیح دادیم. ابتدا برای درک بهتر این مقایسه، هر یک از زمان‌های گذشته ساده و گذشته استمراری را به طور جداگانه معرفی کردیم و گفتیم که از زمان گذشته برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع و تمام شده است. اما گذشته استمراری برای بیان عملی به کار می‌رود که در گذشته در زمان مشخصی در حال استمرار بوده و برای مدتی موقت ادامه داشته است.

همچنین برای توصیف بهتر فرق گذشته ساده و گذشته استمراری به این نکته اشاره کردیم که گذشته استمراری ممکن است توسط عمل دیگری متوقف شود و آن عمل دوم را با فعل گذشته ساده در جمله‌واره نشان دادیم. برای درک بهتر این دو زمان، مثال‌های متعددی با ترجمه ارائه کردیم و روش‌های منفی و سؤالی کردن آن‌ها را به طور کامل و همراه با فرمول و مثال آموزش دادیم.

در ادامه مطلب، فرق قیدهای زمان گذشته ساده و گذشته استمراری را توضیح دادیم و کاربردهای قیدهای زمان «as» ،«when» و «while» را در جمله‌های مختلف شرح دادیم. در انتها نیز چند تمرین برای نشان دادن فرق گذشته ساده و گذشته استمراری ارائه کردیم.

در بخش پایانی این آموزش، در جدول زیر به طور خلاصه به بررسی تفاوت گذشته ساده و استمراری پرداخته‌ایم.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

گذشته ساده

(Past Simple)

(was/were + v (ing

(در جمله‌واره مستقل از گذشته ساده استفاده می‌شود.)

افعال باقاعده: v + -ed

افعال بی‌قاعده: شکل فعل تغییر می‌کند.

ساختار

۱. برای نشان دادن عملی طولانی در گذشته که توسط عمل دیگری متوقف شده است.

۲. برای نشان دادن دو عمل طولانی در گذشته که در یک زمان رخ داده‌اند.

برای نشان دادن عمل انجام‌ شده در گذشتهکاربرد

when (برای کاربرد اول و دوم)

while (برای کاربرد دوم)

yesterday

the da before yesterday

last (last week, last month, last year, etc.)

ago (two days ago, three days ago, etc.)

when (برای وصل کردن دو جمله گذشته ساده به هم)

قیدهای زمان

-I was studying when my friend called me.

-When the earthquake struck, we were playing soccer.

-When the storm hit, they were sleeping.

-The children were watching TV while their parents were
talking.

-My mother went grocery shopping yesterday.

-We played basketball after school last Thursday.

-I called her three weeks ago.

-I ate a lot of junk food when I was a child.

مثال

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryBritish CouncilEspresso EnglishELT-ELS
۲ دیدگاه برای «فرق گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

خیلی عالی توضیح دادین، ممنونم.

عالی هستید، ممنونم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *