ضمایر مفعولی در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده با مثال و تمرین

۱۲۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه
ضمایر مفعولی در زبان فرانسه – توضیح به زبان ساده با مثال و تمرین

«ضمایر مفعولی» انواعی از ضمایر در زبان فرانسه هستند که به‌جای مفعول قرار می‌گیرند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. با توجه به اینکه در زبان فارسی مفعول‌ها تقسیم‌بندی مستقیم و غیرمستقیم ندارند، شاید در ابتدا این گرامر سخت به نظر برسد. اما ما ابتدا به طور کامل مفعول مستقیم و غیرمستقیم یا همان «COD» و «COI» را توضیح می‌دهیم، سپس ضمایر مفعولی مستقیم و غیرمستقیم را به همراه تمام نکات دستوری بررسی خواهیم کرد.

ضمایر مفعولی در مکالمات روزمره زبان فرانسه بسیار استفاده می‌شوند. بنابراین، اگر می‌خواهید به زبان فرانسوی صحبت کنید و بنویسید، نباید این گرامر مهم را نادیده بگیرید. در این مسیر و در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» از مثال‌های متنوع، سوالات رایج پیرامون ضمایر مفعولی در زبان فرانسه، مکالمه با این گرامر و تلفظ، کمک می‌گیریم و ضمایر مفعولی در زبان فرانسه را هرچه ساده‌تر و کامل‌تر بررسی می‌کنیم.

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مستقیم و غیرمستقیم. این تقسیم‌بندی به خاطر این است که در زبان فرانسه دو نوع مفعول داریم، مفعول مستقیم یا «COD» و مفعول غیرمستقیم یا «COI». ضمایر مفعولی هم که به‌جای این مفعول‌ها قرار می‌گیرند تا از تکرار آن‌ها جلوگیری کنند دو دسته می‌شوند،‌ ضمایر مفعولی مستقیم و غیرمستقیم.

برای درک بهتر جمله‌های زیر را ببینید.

Tu dis bonjour à la directrice. Tu

lui dis bonjour.

تو به کارگردان سلام می‌کنی.

تو به او سلام کردی.

(در جمله بالا «la directrice» مفعول غیرمستقیم یا «COI» است، بنابراین «lui» که یک ضمیر مفعولی غیرمستقیم است جای آن قرار می‌گیرد.)

Il cloue une planche.

Il la cloue.

تخته‌ای را میخ می‌زند.

او به آن میخ می‌زند.

(در جمله بالا «la directrice» مفعول مستقیم یا «COD» است، بنابراین «la» که یک ضمیر مفعولی مستقیم است جای آن قرار می‌گیرد.)

تمامی ضمایر مفعولی در زبان فرانسه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه
ضمایر مفعولی مستقیم
اول‌شخص مفردme
دوم‌شخص مفردte
سوم‌شخص مفردle / la
اول‌شخص جمعnous
دوم‌شخص جمعvous
سوم‌شخص جمعles
ضمایر مفعولی غیرمستقیم
اول‌شخص مفردme
دوم‌شخص مفردte
سوم‌شخص مفردlui
اول‌شخص جمعnous
دوم‌شخص جمعvous
سوم‌شخص جمعleur

اما پیش از اینکه ضمایر مفعولی را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، لازم است ابتدا به خوبی مفعول‌های مستقیم و غیرمستقیم را بشناسیم تا دقیقاً بدانیم از کدام دسته از ضمایر مفعولی استفاده کنیم. در ادامه «COI» و «COD» را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

مفعول مستقیم در زبان فرانسه

«مفعول مستقیم» مفعولی است که بلافاصله و بدون هیچ حرف اضافه، پس از فعل می‌آید. خصوصیت‌های اصلی و مهم مفعول مستقیم یا «COD» را در ادامه مشاهده می‌کنید.

برای درک بهتر مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

Julien attend son frère.

«ژولین» منتظر برادرش است.

(در این جمله «Julien» فاعل است،‌ «attend» فعل است، و «son frère» که پاسخ سوال «چه کسی» از فعل است، «COD» است.)

Maxime mange une pomme.

(در این جمله «Maxime» فاعل است،‌ «mange» فعل است، و «une pomme» که پاسخ سوال «چه چیزی» از فعل است، «COD» است.)

Je regarde le film.

من فیلم را تماشا می‌کنم.

Il lit le livre.

او کتاب را می‌خواند.

Nous écoutons la musique.

ما موسیقی را گوش می‌دهیم.

Tu dessines un portrait.

تو پرتره‌ای را می‌کشی.

Elle achète les fleurs.

او گل‌ها را می‌خرد.

Ils cherchent leur chien.

آن‌ها دنبال سگشان می‌گردند.

Vous fermez la porte.

شما در را می‌بندید.

Marie adore les chocolats.

«ماری» شکلات‌ را دوست دارد.

Nous invitons nos amis.

ما دوستان‌مان را دعوت می‌کنیم.

Tu manges le gâteau.

تو کیک را می‌خوری.

Il écrit une lettre.

او نامه‌ای می‌نویسد.

Elle perd ses clés.

او کلیدهایش را گم کرد.

Nous regardons les étoiles.

ما ستاره‌ها را تماشا می‌کنیم.

Vous buvez le café.

شما قهوه می‌نوشید.

Ils finissent leurs devoirs.

آن‌ها تکالیف‌شان را تمام می‌کنند.

Je choisis la robe bleue.

من لباس آبی را انتخاب می‌کنم.

Tu effaces le tableau.

تو تخته را پاک می‌کنی.

Elle embrasse son fils.

او پسرش را می‌بوسد.

Nous vendons notre maison.

ما خانه‌مان را می‌فروشیم.

Ils cassent la fenêtre.

آن‌ها پنجره را می‌شکنند.

«COD» می‌تواند قبل یا بعد از فعل قرار بگیرد. برای درک بهتر جمله‌های زیر را مشاهده کنید.

Maxime mange une pomme.

«ماکسیم» سیبی خورد.

***

La pomme que Maxime mange.

سیبی که «ماکسیم» خورد.

***

Maxime la mange.

«ماکسیم» آن را خورد.

(در این جمله ضمیر مفعولی را جایگزین «COD» کرده‌ایم.)

مفعول غیرمستقیم در زبان فرانسه

«مفعول غیرمستقیم» مفعولی است که با حرف اضافه، پس از فعل می‌آید. خصوصیت‌های اصلی و مهم مفعول غیرمستقیم یا «COI» را در ادامه مشاهده می‌کنید.

  • پاسخ سوال « à qui» به معنای از یا به چه کسی و یا «à quoi» به معنای از یا به چه‌ چیزی از فعل است.
  • با حرف اضافه همراه است.

برای درک بهتر مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

Maxime téléphone à son ami.

«ماکسیم» به دوستش تلفن کرد.

(در این جمله «Maxime» فاعل است،‌ «téléphone» فعل است، و «à son ami» که پاسخ سوال «به چه کسی» از فعل است، «COI» است.)

رود سن در کشور فرانسه

Virginie pense à ses vacances.

«ویرجین» به تعطیلاتش فکر می‌کند.

(در این جمله «Virginie» فاعل است،‌ «pense» فعل است، و «à ses vacances» که پاسخ سوال «به چه چیزی» از فعل است، «COI» است.)

نکته: COI هم‌چنین پاسخ سوال «de qui» و یا «de quoi» از فعل است.

Maxime parle de cette femme.

«ماکسیم» از این زن حرف می‌زند.

(در این جمله «Maxime» فاعل است،‌ «parle» فعل است، و «de cette femme» که پاسخ سوال «از چه کسی» از فعل است، COI است.)

Elle parle à son frère.

او با برادرش صحبت می‌کند.

Nous répondons aux questions.

ما به سؤالات پاسخ می‌دهیم.

Il pense à son avenir.

او به آینده‌اش فکر می‌کند.

Tu écris à tes parents.

تو به والدینت نامه می‌نویسی.

Ils donnent aux pauvres.

آن‌ها به فقرا بخشش می‌کنند.

Je demande à l'enseignant.

من از معلم سؤال می‌کنم.

Vous prêtez à vos amis.

شما به دوستانتان قرض می‌دهید.

Elle obéit à ses parents.

او از والدینش اطاعت می‌کند.

Nous offrons à nos invités.

ما به مهمانان‌مان هدیه می‌دهیم.

Ils s'intéressent à la politique.

آن‌ها به سیاست علاقه‌مند هستند.

Tu ressembles à ton frère.

تو شبیه برادرت هستی.

Il se fie à son intuition.

او به شهود خود اعتماد می‌کند.

Je m'adresse à la foule.

من خطاب به جمعیت سخن می‌گویم.

Vous vous habituez au climat.

به آب‌وهوا عادت می‌کنید.

Ils participent au concours.

آن‌ها در مسابقه شرکت می‌کنند.

Elle se prépare à l'examen.

او خود را برای امتحان آماده می‌کند.

Nous nous opposons à la décision.

ما با این تصمیم مخالفت می‌کنیم.

Tu te réfères aux instructions.

تو به دستورالعمل‌ها استناد می‌کنی.

Ils rêvent à de meilleures vacances.

آن‌ها تعطیلات بهتری را در سر می‌پرورانند.

Je me consacre à mes études.

من خودم را وقف تحصیلاتم می‌کنم.

«COI» هم می‌تواند قبل یا بعد از فعل قرار بگیرد. برای درک بهتر جمله‌های زیر را مشاهده کنید.

Maxime parle de cette femme.

«ماکسیم» از این زن حرف می‌زند.

***

Cette femme dont Maxime parle.

زنی که «ماکسیم» از او حرف می‌زند.

ضمیر مفعولی مستقیم

«ضمیر مفعولی مستقیم» (Pronoms compléments d'objet direct) می‌تواند به‌جای «شخص» (personne)،‌ «حیوان» (animal) و «چیزی» (chose) قرار بگیرد تا از تکرار آن جلوگیری کند. در واقع جایگزین «مفعول مستقیم» در جمله می‌شود یعنی مفعولی که بلافاصله و بدون هیچ حرف اضافه، پس از فعل می‌آید.

برای نمونه به جمله‌های زیر که در ادامه این مطلب از مجله فرادرس آمده است دقت کنید.

Elle a croisé Denver en France.

Elle l’a croisé en France.

او با «دنور» در «فرانسه» ملاقات کرد.

با او در «فرانسه» ملاقات کرد.

J’ai rangé les vêtements.

Je les ai rangés.

لباس‌ها را مرتب کردم.

آن‌ها را مرتب کردم.

Nous regardons le film.

Nous le regardons.

ما فیلم را تماشا می‌کنیم.

آن را تماشا می‌کنیم.

Tu écoutes la musique.

Tu l'écoutes.

تو به موسیقی گوش می‌دهی.

به آن گوش می‌دهی.

Il voit ses amis.

Il les voit.

او دوستانش را می‌بیند.

آن‌ها را می‌بیند.

Elle mange la pomme.

Elle la mange.

او سیب را می‌خورد.

آن را می‌خورد.

Je lis le livre.

Je le lis.

من کتاب را می‌خوانم.

آن را می‌خوانم.

Vous ouvrez la porte.

Vous l'ouvrez.

شما در را باز می‌کنید.

آن را باز می‌کنید.

Ils perdent les clés.

Ils les perdent.

آن‌ها کلیدها را گم می‌کنند.

آن‌ را گم می‌کنند.

Nous finissons les devoirs.

Nous les finissons.

ما تکالیف را تمام می‌کنیم.

آن‌ها را تمام می‌کنیم.

Tu achètes des fleurs.

Tu les achètes.

تو گل‌ها را می‌خری.

آن‌ها را می‌خری.

Il prépare le dîner.

Il le prépare.

او شام را آماده می‌کند.

آن را آماده می‌کند.

Elle écrit une lettre.

Elle la écrit.

او نامه‌ای می‌نویسد.

آن را می‌نویسد.

Je choisis le dessert.

Je le choisis.

من دسر را انتخاب می‌کنم.

آن را انتخاب می‌کنم.

Vous lancez le ballon.

Vous le lancez.

شما توپ را پرتاب می‌کنید.

آن را پرتاب می‌کنید.

Ils vendent leur voiture.

Ils la vendent.

آن‌ها ماشینشان را می‌فروشند.

آن را می‌فروشند.

Nous invitons Paul et Marie.

Nous les invitons.

ما «پل» و «ماری» را دعوت می‌کنیم.

آن‌ها را دعوت می‌کنیم.

Tu dessines un chat.

Tu le dessines.

تو یک گربه را نقاشی می‌کشی.

آن را نقاشی می‌کشی.

Elle prend sa valise.

Elle la prend.

او چمدانش را برمی‌دارد.

آن را برمی‌دارد.

Je répare l'ordinateur.

Je le répare.

من کامپیوتر را تعمیر می‌کنم.

آن را تعمیر می‌کنم.

کتابخانه فرانسوی

Vous effacez le tableau.

Vous l'effacez.

شما تخته را پاک می‌کنید.

آن را پاک می‌کنید.

Ils entendent le bruit.

Ils l'entendent.

آن‌ها صدا را می‌شنوند.

آن را می‌شنوند.

ضمیر مفعولی غیرمستقیم

«ضمیر مفعولی غیرمستقیم» (Pronoms compléments d'objet indirect) جایگزین «مفعول غیرمستقیم» در جمله می‌شود یعنی مفعولی که با حرف اضافه، پس از فعل می‌آید. افعال در زبان فرانسه ممکن است با حرف اضافه همراه باشند. بنابراین، بهتر است به منظور استفاده از گرامری مثل ضمیر مفعولی غیرمستقیم، آن‌ها را خوب به خاطر بسپاریم.

برای درک بهتر ضمیر مفعولی غیرمستقیم در زبان فرانسه به جمله‌های زیر دقت کنید.

J’ai téléphoné au dentiste.

Je lui ai téléphoné.

به دندانپزشک تلفن کردم.

به او تلفن کردم.

Il a offert un bouquet de fleurs à ses parents.

Il leur a offert un bouquet de fleurs.

به پدر و مادرش دسته گلی داد.

به آن‌ها دسته گلی داد.

Elle parle à son frère.

Elle lui parle.

او با برادرش صحبت می‌کند.

با او صحبت می‌کند.

Nous écrivons une lettre à nos amis.

Nous leur écrivons une lettre.

ما نامه‌ای به دوستانمان می‌نویسیم.

به آن‌ها نامه‌ای می‌نویسیم.

Tu donnes un cadeau à ta mère.

Tu lui donnes un cadeau.

تو هدیه‌ای به مادرت می‌دهی.

به او هدیه‌ای می‌دهی.

Il explique la situation à son patron.

Il lui explique la situation.

او موقعیت را به رئیسش توضیح می‌دهد.

به او موقعیت را توضیح می‌دهد.

Je rends visite à mes grands-parents.

Je leur rends visite.

من به دیدن پدربزرگ و مادربزرگم می‌روم.

به دیدن آن‌ها می‌روم.

Vous répondez à l'email de votre professeur.

Vous lui répondez.

شما به ایمیل استادتان پاسخ می‌دهید.

به او پاسخ می‌دهید.

Ils empruntent de l'argent à leurs parents.

Ils leur empruntent de l'argent.

آن‌ها از والدینشان پول قرض می‌گیرند.

از آن‌ها پول قرض می‌گیرند.

Je propose une idée à l'équipe.

Je leur propose une idée.

من یک ایده به تیم پیشنهاد می‌کنم.

به آن‌ها یک ایده پیشنهاد می‌کنم.

Tu racontes une histoire à ton fils.

Tu lui racontes une histoire.

تو داستانی برای پسرت تعریف می‌کنی.

برای او داستانی تعریف می‌کنی.

Elle demande de l'aide à son ami.

Elle lui demande de l'aide.

او از دوستش کمک می‌خواهد.

از او کمک می‌خواهد.

Nous annonçons la nouvelle à notre famille.

Nous leur annonçons la nouvelle.

ما خبر را به خانواده‌مان اعلام می‌کنیم.

به آن‌ها خبر را اعلام می‌کنیم.

Tu prêtes ton vélo à ton voisin.

Tu lui prêtes ton vélo.

تو دوچرخه‌ات را به همسایه‌ات قرض می‌دهی.

به او دوچرخه‌ات را قرض می‌دهی.

Ils montrent leurs photos à leur grand-mère.

Ils lui montrent leurs photos.

آن‌ها عکس‌هایشان را به مادربزرگشان نشان می‌دهند.

به او عکس‌هایشان را نشان می‌دهند.

Je conseille un bon restaurant à mes collègues.

Je leur conseille un bon restaurant.

من رستوران خوبی را به همکارانم پیشنهاد می‌کنم.

به آن‌ها رستوران خوبی پیشنهاد می‌کنم.

Vous offrez votre aide à l'organisateur.

Vous lui offrez votre aide.

شما به برگزارکننده پیشنهاد کمک می‌دهید.

به او پیشنهاد کمک می‌دهید.

Ils disent la vérité à leur professeur.

Ils lui disent la vérité.

آن‌ها حقیقت را به استادشان می‌گویند.

به او حقیقت را می‌گویند.

Je fais confiance à mon équipe.

Je leur fais confiance.

من به تیمم اعتماد دارم.

به آن‌ها اعتماد دارم.

Tu envoies un message à ta sœur.

Tu lui envoies un message.

تو پیامی به خواهرت می‌فرستی.

به او پیامی می‌فرستی.

نکته ۱: ضمایر مفعولی غیرمستقیم فقط جایگزین انسان می‌شوند. این ضمایر جایگزین حیوان و یا شیء نمی‌شوند.

نکته ۲: هفت فعل «téléphoner à» به معنی تلفن کردن به،‌ «ressembler à» به معنی شبیه بودن به،‌ «écrire à» به معنی نوشتن به،‌ «mentir à» به معنی دروغ گفتن به،‌ «parler à» به معنی حرف زدن با،‌ «répondre à» به معنی پاسخ دادن به و «demander à» به معنی «خواستن از» را خوب است با حرف اضافه‌شان به خاطر داشته باشید.

درباره فعل‌هایی که با حرف اضافه «à» همراه می‌شوند، اگر بخواهیم شیء را با ضمیر جایگزین کنیم، از «de» و «en» استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر به نمونه‌های زیر دقت کنید.

Tu vas assister à la conférence?

Tu vas y assister?

آیا قصد شرکت در کنفرانس را دارید؟

آیا قصد شرکت دارید؟

Tu te souviens des vacances en Corse?

Tu t’en souviens?

آیا تعطیلات خود در «کورس» را به یاد دارید ؟

آیا آن را به خاطر دارید؟

مکالمه پیرامون ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه را در مکالمه‌ها بسیار می‌شنوید. در واقع برای روان حرف زدن، کوتاه و موثر گفت‌وگو کردن و شبیه فرانسوی‌ها صحبت‌ کردن، تسلط به این گرامر و شنیدن آن در مکالمه بسیار مهم است. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌ای برای شما فراهم کرده‌ایم تا با ضمایر مفعولی در زبان فرانسه بیشتر آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه بین «کارلوس» و «الیزابت» توجه کنید.

Carlos: Je crois que c’est Marjorie. La secrétaire.

Elisabeth: La secrétaire de l’école?

Carlos: Oui, elle travaille à la réception. Elle est très sympa.

Elisabeth: Tu la connais?

Carlos: Un peu. On prend le même bus pour venir.

Elisabeth: Et lui, c’est qui?

Carlos: C’est le directeur. Monsieur Azou.

Elisabeth: Qu’est-ce qu’il est jeune!

Carlos: Tu trouves?

Elisabeth: Oui, vraiment. Et il est toujours comme ça, si formel?

Carlos: La plupart du temps, oui. Mais il est très abordable et compréhensif avec les élèves.

Elisabeth: C’est bien ça. Et elle, qui est-ce?

Carlos: Ah, c’est Madame Lefevre, la professeure de mathématiques.

Elisabeth: Elle a l’air sévère.

Carlos: Un peu, mais elle est juste. Ses cours sont intéressants.

Elisabeth: Tu l’as eue comme prof?

Carlos: Oui, l’année dernière. J’ai beaucoup appris avec elle.

Elisabeth: Et tous ces enfants, ils sont en quelle classe?

Carlos: La plupart sont en troisième. Ils préparent le examen.

Elisabeth: Ça doit être stressant pour eux.

Carlos: Un peu, mais l’école les soutient beaucoup. Ils ont des sessions de révision et du soutien scolaire après les cours.

Elisabeth: C’est une bonne initiative. L’éducation est très importante.

Carlos: Exactement. Et toi, tu travailles dans quoi?

Elisabeth: Je suis infirmière. Je travaille à l’hôpital de la ville.

Carlos: C’est un métier très important, surtout en ces temps.

Elisabeth: Oui, ça l’est. On fait de notre mieux pour aider tout le monde.

Carlos: Tu es très courageuse. C’est admirable.

Elisabeth: Merci, Carlos.

ترجمه مکالمه

کارلوس: فکر می‌کنم «مارجری» است. منشی.

الیزابت: منشی مدرسه؟

کارلوس: بله، او در پذیرش کار می‌کند. خیلی مهربان است.

الیزابت: او را می‌شناسی؟

کارلوس: کمی. برای آمدن با اتوبوس می‌آییم.

الیزابت: و او کیست؟

کارلوس: او مدیر است. آقای «آزو».

الیزابت: چقدر جوان است.

کارلوس: این‌طور فکر می‌کنی؟

الیزابت: بله، واقعاً. او همیشه همین‌طوری است، این‌قدر رسمی؟

کارلوس: بیشتر اوقات بله. اما با دانش‌آموزان بسیار صمیمی است و درکشان می‌کند.

الیزابت: این خوب است. او کیست؟

کارلوس: آه، این خانم «لفور» است، معلم ریاضیات.

الیزابت: او جدی به نظر می‌رسد.

کارلوس: کمی، اما منصف است. کلاس‌هایش جالب است.

الیزابت: معلمت بوده است؟

کارلوس: بله، سال گذشته. از او چیزهای زیادی یاد گرفتم.

الیزابت: این همه بچه چطور؟ در کدام کلاس هستند؟

کارلوس: اکثر آن‌ها کلاس سوم هستند. آ‌ن‌ها برای امتحان حاضر می‌شوند.

الیزابت: باید استرس داشته باشند.

کارلوس: کمی، اما مدرسه خیلی از آن‌ها حمایت می‌کند. آن‌ها جلسات مرور و پشتیبانی بعد از کلاس دارند.

الیزابت: ابتکار خوبی است. آموزش بسیار مهم است.

کارلوس: دقیقاً. حوزه کاری‌ات چیست؟

الیزابت: من پرستارم. در بیمارستان شهر کار می‌کنم.

کارلوس: این شغل بسیار مهمی است، به خصوص در این دوره.

الیزابت: بله، همین‌طور است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به همه کمک کنیم.

کارلوس: تو خیلی شجاعی. قابل‌تحسین است.

الیزابت: متشکرم «کارلوس».

سوالات رایج درباره ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

در ادامه مطلب سوالات رایج درباره مطلب «ضمایر مفعولی در زبان فرانسه» را برای شما آورده‌ایم.

چگونه ضمایر مفعولی را جایگزین مفعول کنیم؟

برای جایگزین کردن ضمایر مفعولی، از فعل سوال «چه کسی» یا «چه چیزی» را بپرسید، مفعول مستقیم یا غیرمستقیم را پیدا کنید و آن را حذف کرده، ضمیر مفعولی را جایگزین کنید. اگر مفعول مستقیم یا «COD» بود، از ضمیر مفعولی مستقیم و اگر مفعول غیرمستقیم یا «COI» بود از ضمیر مفعولی غیرمستقیم استفاده می‌کنیم.

میز تحریر برای تمرین ضمایر مفعولی در فرانسه

ضمایر مفعولی غیرمستقیم پرکاربرد کدامند؟

«lui» و «leur» ضمایر مفعولی غیرمستقیم بسیار پرکاربرد و پرتکرار در زبان فرانسه‌اند. «lui» جایگزین اسم یا گروه اسمی مفعول در سوم‌شخص مفرد و «leur» جایگزین اسم یا گروه اسمی مفعول در سوم‌شخص جمع می‌شود.

تمرین ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «ضمایر مفعولی در زبان فرانسه»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. این آزمون شامل ۵ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Prête-lui ton couteau, s'il te plaît, il _____a besoin pour couper cette tarte.

en

leur

lui

y

2. Il adorerait avoir une BMW, il ______rêve depuis très longtemps.

en

leur

lui

y

3. Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pourtant Raphaël _____habite.

en

leur

lui

y

4. Tu devrais rendre ce cahier à François. Il ______appartient, je crois

en

lui

leur

y

5. Si tu _____vois, dis-lui que j'attends un coup de fil.

en

le

la

leur

 

 تمرین دوم

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Les enfants laissent traîner leurs affaires ! J'_____ ramasse tous les jours. Mais pas la peine d'aller dans la chambre de Magalie, je _____connais, elle est soigneuse.

جواب

Réponse: Les enfants laissent traîner leurs affaires ! J'en ramasse tous les jours. Mais pas la peine d'aller dans la chambre de Magalie, je la connais, elle est soigneuse.

Q2: ourquoi ne m'ont-ils pas emmené ?? Je _____avais dit que je voulais assister à ce match. Je ______ veux beaucoup !

جواب

Réponse: Pourquoi ne m'ont-ils pas emmené ?? Je leur avais dit que je voulais assister à ce match. Je leur en veux beaucoup !

Q3: Oui ! Je serai là pour la cérémonie, mon pantalon est chez le teinturier, il me _____rapporte dans une heure. Je _____ai téléphoné pour _____rappeler à l'ordre.

جواب

Réponse: Oui ! Je serai là pour la cérémonie, mon pantalon est chez le teinturier, il me le rapporte dans une heure. Je lui ai téléphoné pour le rappeler à l'ordre.

Q4: C'est toujours la même chose avec les ordinateurs! tu _____éteins le soir, tout va bien, et le lendemain matin ils buguent !

جواب

Réponse: C'est toujours la même chose avec les ordinateurs! tu les éteins le soir, tout va bien, et le lendemain matin ils buguent !

Q5: Ce livre est formidable. Je ______ ai commencé ce matin et ne peux me résoudre à ______quitter avant de connaître la fin de l'histoire.

جواب

Réponse: Ce livre est formidable. Je l'ai commencé ce matin et ne peux me résoudre à le quitter avant de connaître la fin de l'histoire.

Q6: Mon mari chante sous la douche. Je ______ai pourtant dit de ne pas faire de bruit, les enfants dorment encore. Il va finir par _____réveiller.

جواب

Réponse: Mon mari chante sous la douche. Je lui ai pourtant dit de ne pas faire de bruit, les enfants dorment encore. Il va finir par les réveiller.

Q7: Il me manque encore le pain, il faut que j'_____ pense. Mon fils ne sera pas content si je_____ oublie.

جواب

Réponse: Il me manque encore le pain, il faut que j'y pense. Mon fils ne sera pas content si je l'oublie.

Q8: Ces enfants sont trop gâtés, on ______donne tout ce qu'ils veulent!

جواب

Réponse: Ces enfants sont trop gâtés, on leur donne tout ce qu'ils veulent!

Q9: Elle a préparé la pâtée du chat, elle _____donnera sa gamelle tout à l'heure.

جواب

Réponse: Elle a préparé la pâtée du chat, elle lui donnera sa gamelle tout à l'heure.

Q10: Lorsque tu verras tes frères, dis-______ de se laver les dents et d'aller se coucher.

جواب

Réponse: Lorsque tu verras tes frères, dis-leur de se laver les dents et d'aller se coucher.

تمرین سوم

جاهای خالی متن زیر را با توجه به واژگان داخل باکس کامل کنید.

les / lui / leur

Question: Yvan, pourrais-tu t’occuper du cadeau pour l’anniversaire de Caro? Prends-1._____ des chocolats à la Maison du Chocolat, je 2.______ ai goûtés l’autre jour… délicieux! Je pense que ça va 3._____ faire plaisir. Je vais 4._____ envoyer un petit message pour 5.______ dire qu’on arrive vers 21h. Tu pourrais aussi appeler Jérôme et Léa? Il faut 6._____ dire d’apporter la boisson. Et puis, les pizzas, je vais les prendre chez Fernando. Il les fait sans gluten. Bises.

جواب

Réponse: Yvan, pourrais-tu t’occuper du cadeau pour l’anniversaire de Caro? Prends-lui des chocolats à la Maison du Chocolat, je les ai goûtés l’autre jour… délicieux! Je pense que ça va lui faire plaisir. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire qu’on arrive vers 21h. Tu pourrais aussi appeler Jérôme et Léa? Il faut leur dire d’apporter la boisson. Et puis, les pizzas, je vais les prendre chez Fernando. Il les fait sans gluten. Bises.

جمع‌بندی

برای جمع‌بندی مطلب «ضمایر مفعولی در زبان فرانسه» از مجله فرادرس بار دیگر ضمایر مفعولی مستقیم و غیرمستقیم را در جدول زیر مرور می‌کنیم. لازم است یادآوری کنیم از میان ضمایر مفعولی آن‌هایی را که در جدول زیر «Bold» کرده‌ایم، پرکاربردترند.

ضمایر مفعولی در زبان فرانسه
ضمایر مفعولی مستقیم
(جایگزین انسان، حیوان و شیء می‌شوند.)
اول‌شخص مفردme
دوم‌شخص مفردte
سوم‌شخص مفردle / la
اول‌شخص جمعnous
دوم‌شخص جمعvous
سوم‌شخص جمعles
ضمایر مفعولی غیرمستقیم
(فقط جایگزین انسان می‌شوند.)
اول‌شخص مفردme
دوم‌شخص مفردte
سوم‌شخص مفردlui
اول‌شخص جمعnous
دوم‌شخص جمعvous
سوم‌شخص جمعleur
بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
JereviseReversoFrancais facileProjet VoltaireFrancais Authentique
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *